• No results found

. 3) 2) 1) 2) 1) Välkommen på urvalsprov till utbildningen i konst och kultur, musiker (YH) flerform, barock

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share ". 3) 2) 1) 2) 1) Välkommen på urvalsprov till utbildningen i konst och kultur, musiker (YH) flerform, barock"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Information Urvalsprov Musiker (YH) flerform, barock

Välkommen på urvalsprov till utbildningen i konst och kultur, musiker (YH) flerform, barock

Urvalsprovet hålls måndag 1 juni 2020 kl 10 ->

Plats: Online på Microsoft Teams

Urvalsprovet görs i två delar:

1)

En videofil som spelprov (se nedan), deadline den 25 maj

2)

som en videointervju online. Du får en tid och en länk till ett Teams-möte som hålls måndag 1 juni. Ha färdigt med identitetsbevis. Klicka på länken den utsatta tiden du fått per mail. Vi rekommenderar att du inte ansluter dig till mötet med en telefon, utan hellre med en pad eller en dator, d.v.s. nånting som har en större skärm.

Intervjun kan hållas också på finska eller engelska.

I videon visar du ditt kunnande i ditt huvudinstrument. Spelprovet ska spelas på ett barockinstrumet i 415 Hz stämning. Huvud, händer och fingrar måste vara synlig i videon.

I den nuvarande situationen kan

1)

stråkinstrumentens continuoackompanjemang lämnas bort i sonater, eller två solostycker kan väljas. I alla fall ska videon vara c. 10 min lång och innebära (del av) två stycker i olika stilar.

2)

Förhandsuppgiften (cello, bas & cembalo) kan spelas utan melodistämman.

3)

Ladda upp videon på nätet, så att du kan dela den med en fungerande länk. Finns olika möjligheter

t.ex. Dropbox, Google drive, Youtube. Skicka länken senast den 25 maj till aira.lehtipuu@novia.fi

Vänligen meddela veronica.jansson@novia.fi senast måndagen den 18 maj ifall du INTE ämnar delta i urvalsproven

.

Resultatet från urvalsprovet delges i www.studieinfo.fi senast 8.7. Du får även ett resultatbrev till din e-post. I brevet finns länk till Novias information för nya studerande www.novia.fi

En studerande kan endast ta emot en studieplats som leder till högskoleexamen för utbildning som inleds under samma läsår (1.8 - 31.7).

Senast 15 juli kl 15.00 bör du bekräfta att du tar emot din studieplats.

Ta gärna kontakt med studerandeservice om det är något du undrar över, tel +358 (0)6 328 5821, +358 44 780 5821, veronica.jansson@novia.fi

På frågor om urvalsprovet gällande barockmusik svarar Aira Maria Lehtipuu tel +358503069959 , mail aira.lehtipuu@novia.fi

Vi ser fram emot att träffa dig vid urvalsprovet! VÄLKOMMEN!

References

Related documents

DAP (Device Attestation Protocol), který se používá pro kontrolu aplikací certifikovaných za jízdy. Na rozdíl od předchozí verze je tak možné bezpečně zobrazovat

Cílem praktické části bakalářské práce je vytvořit návrh konceptu pracoviště s využitím audio-vizuálních prvků v rámci oborové didaktiky – odborný předmět

Pro zachování izotermických podmínek při měření výparného odporu a paropropustnosti je důležité, aby měřící hlavice byla udržována na teplotě okolního

Jazyková norma je „vymezena jako soubor jazykových prostředků, které jsou jazykovým společenstvím pravidelně užívány a považovány na závazné.“ 13 Normován

kamaráda s tělesným postižením (např. hygiena, stolování, stravování, oblékání..). Mé dítě začne pod vlivem dítěte s tělesným postižením hůře vyslovovat. Mému dítěti

souvislosti se zjišťováním podstaty trestného činu)) objektivními důkazními prostředky, např. výslechem osob z prostředí, v němž obviněný žil nebo pracoval. 12) Od

Mezi tyto metody patří metoda select, znázorněná na obrázku 7, která vytvoří treemapu času měření a naměřených hodnot podle vstupních parametrů, kterými jsou objekt

Vývoz a dovoz zboží a služeb (obchodní operace), dále jsou formy nenáročné na kapitálové investice (licence, franchising atd.) a třetí skupinou jsou

V této bakalářské práci jsme se zabývali tématem nozokomiálních nákaz, které mimo jiné úzce souvisí s ošetřovatelskou péčí o operační rány. Tato práce se

Cílem tohotoprůzkumu bylo zjistit pohled veřejnosti na náročnost profese sociálních pracovníků. Pod termínem náročnost je zde myšlena odbornost, emoční

(2011) The Physiognomy

Fyzikální vlastnosti vod hrají klíčovou roli při stavbě filtračního zařízení. Pro navrhování filtru má význam zejména nepatrná stlačitelnost vody, kdy při náhlém

Výběr tématu této bakalářské práce, navržení reprezentační oděvní kolekce pro české sportovce na Olympijské hry v Tokiu 2020, byl pro mě velkou výzvou. Nejtěžší

zpracování bakalářské práce. Za vyplnění Vám tímto předem děkuji. Prosím vyznačte z následujících možností typ školy, na které momentálně působíte. S jakými projevy

maminky hračkami jako jsou panenky, kočárky na miminka, kuchyňky, kbelíky a košťata, přijímají přirozeně v pozdějším věku svoji roli maminek a hospodyněk.

Keprové vazby mají nejčastější využití jako podšívkoviny, šatové nebo oblekové tkaniny, pracovní tkaniny, denimy, sportovní košiloviny, flanel

2014-11-04 GP (M)-ledare gör uppror Martin Wannholt har blivit petad som kommunalråd NEJ egen koll, GP-reportrar 2014-11-04 GP Bostad buggades i gängjakten Telefonavlyssning

Sökande som inte har varken modersmål eller skolbildningsspråk svenska, bör få godkänt i språktest i samband med intervjun för att kunna antas. Du ska ladda upp dina arbetsintyg

1) videofiler som spelprov enligt fordringarna, deadline måndagen den 10 augusti. Obligatoriska prov i piano och sång. Eventuella tilläggsprov i orgel och andra instrument. Ladda

Välkommen på urvalsprov till utbildningen i konst och kultur, musiker (YH) flerform, barock Urvalsprovet hålls onsdagen den 12 augusti 2020 kl 9.30 ->.. Plats: Online på

• Du kan skriva ett meddelande eller en fråga till de andra som deltar i mötet genom att skriva i chatten.. • Du öppnar chatten genom att trycka på knappen som föreställer en

Syftet med denna studie är att bättre förstå vilka attityder och strategier som framkommer när elever löser matematiska problem samt att pröva om det går att påvisa

Patienten bör själv tro på sjuksköterskan för att uppnå en förtroendefull kontakt, därför måste sjuksköterskan vara tydlig och övertygande när han talar