• No results found

Välkommen på urvalsprov till utbildningen musikpedagog (högre YH) Urvalsprovet hålls 28

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Välkommen på urvalsprov till utbildningen musikpedagog (högre YH) Urvalsprovet hålls 28"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sida 1(1)

Välkommen på urvalsprov till utbildningen musikpedagog (högre YH)

Urvalsprovet hålls 28 - 29 maj 2020

Plats: Online på Meet – Google

Urvalsprovet görs i två delar som ett videomöte online:

1) Intervju

2) Presentation av förhandsuppgift och diskussion

Du får en tid och en länk per e-post till ett Meet-möte som hålls 28 – 29 maj. Klicka på länken för den utsatta tiden du fått per e-post. Vi rekommenderar att du inte ansluter dig till mötet med en telefon, utan hellre med en pad eller en dator, d.v.s. nånting som har en större skärm.

Vänligen meddela veronica.jansson@novia.fi senast måndagen den 18 maj ifall du INTE ämnar delta i urvalsproven.

Ta med dig ett fotoförsett identitetsbevis att visa upp i början på intervjun

Intervjun hålls på svenska. Sökande som inte har varken modersmål eller skolbildningsspråk svenska, bör få godkänt i språktest i samband med intervjun för att kunna antas.

Du ska ladda upp dina arbetsintyg i ansökningsblanketten senast 25.5. Du går in på din

ansökningsblankett via Min Studieinfo: https://studieinfo.fi/oma-opintopolku/ . Arbetserfarenheten kan införtjänas till 31.7.2020 och du har möjlighet att komplettera med intyg senare. Observera att din studieplats är villkorlig tills tillräcklig arbetserfarenhet har kunnat påvisas med intyg.

Resultatet från urvalsprovet delges i www.studieinfo.fi senast 8.7. Du får även ett resultatbrev till din e- post. I brevet finns en länk till Novias information för nya studerande https://www.novia.fi/information- till-nya-studerande/

En studerande kan endast ta emot en studieplats som leder till högskoleexamen för utbildning som inleds under samma läsår (1.8 - 31.7).

Ta gärna kontakt med studerandeservice om det är något du undrar över, tel +358 (0)6 328 5821, +358 44 780 5821, e-post veronica.jansson@novia.fi

På frågor om urvalsprovet svarar utbildningsledare Bo-Anders Sandström tel +358443659292, e-post bo-anders.sandstrom@novia.fi

Vi ser fram emot att träffa dig vid urvalsprovet! VÄLKOMMEN!

References

Related documents

Fallet gäller överlåtelse och kvittning av fordringsrätter enligt skuldebrevslagen. Utgångs- punkten är att fordringar kan överlåtas. Enligt 27 § i lagen om skuldebrev

”Writers block”, dvs. skrivkramp, är en slags ångest man kan känna då man inte lyckas med att överföra idéerna man har i sitt huvud ner på papper. Man kan också känna att

De som svarat nej i frågan om förändringen, tillfrågades inte orsak och dessa har inte heller kommenterat sitt svar. Ett nej – kan a) eventuellt tolkas som att det inte finns

Sökanden bör få minst 30 poäng (max 70) i urvalsprovet och alla delar ska vara godkända för att kunna antas till utbildningen. I samband med urvalsprovet ordnas språkprov i

För att alla skall få möjlighet att boka en tid som passar, bör man reservera en tid för sin intervju på http://doodle.com/poll/du3h827d8cfmkyes senast den 18 maj kl..

De behöriga sökandena rangordnas i fallande poängordning utgående från nedanstående punkter: - poäng för förhandsuppgift (maximalt 55 poäng) - vitsord för lärdomsprovet

Sökanden bör få minst 30 poäng (max 70) i urvalsprovet och alla delar ska vara godkända för att kunna antas till utbildningen.. För sökande med annat modersmål

Karta och information om Campus Åbo I urvalsprovet för socionom (YH) fokuseras på lämplighet för branschen genom att bedöma motivation, social kompetens samt inlärnings-

De behöriga sökandena rangordnas i fallande poängordning utgående från nedanstående punkter: - poäng för förhandsuppgift (maximalt 55 poäng) - vitsord för lärdomsprovet

Karta och information om Campus Åbo I urvalsprovet för socionom (YH) fokuseras på lämplighet för branschen genom att bedöma motivation, social kompetens samt inlärnings-

Välkommen på urvalsprov till utbildningen i musik och scenkonst, Musiker YH, flerformsstudier med fördjupningsområde i kyrkomusik.. Urvalsprovet hålls onsdagen den 14 augusti 2019

 Högre YH studerande och representanter för Högre YH utbildningen skulle komma ut till arbetslivet..

Resultatet från urvalsprovet delges i www.studieinfo.fi senast 8.7 Du får även även ett resultatbrev till din e-post.. I brevet finns länk till Novias information för nya

En studerande kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för utbildning som inleds under samma läsår (1.8 ‐ 31.7). Senast 15 juli kl 15.00 bör du bekräfta att

En studerande kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för utbildning som inleds under samma läsår (1.8 - 31.7).. Senast 15 juli kl 15.00 bör du bekräfta att

En studerande kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för utbildning som inleds under samma läsår (1.8 - 31.7).. Senast 15 juli kl 15.00 bör du bekräfta att

2) som en videointervju online. Du får en tid och en länk till ett Teams-möte som hålls måndag 1 juni. Ha färdigt med identitetsbevis. Klicka på länken den utsatta tiden du fått

Välkommen på urvalsprov till utbildningen i konst och kultur, musiker (YH) flerform, barock Urvalsprovet hålls onsdagen den 12 augusti 2020 kl 9.30 ->.. Plats: Online på

Alla delar av provet bör vara godkända för att du skall få godkänt resultat i urvalsprovet.. I urvalsprovet kan du få totalt 100 poäng och det lägsta godkända poängtalet

En studerande kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för utbildning som inleds under samma läsår (1.8 - 31.7).. Senast 29 augusti kl 15.00 bör du bekräfta

Sökanden bör få minst 30 poäng (max 70) i urvalsprovet och ha alla tre delar godkända för att kunna antas till utbildningen. I samband med urvalsprovet ordnas språkprov i svenska

Välkommen på urvalsprov till utbildningen i musik och scenkonst, Musiker YH, flerformsstudier med fördjupningsområde i kyrkomusik eller barockmusik!. Urvalsprovet hålls måndagen den

Studierna bör bestyrkas med intyg som inlämnas vid urvalsprovet 31.5 2018.. Sökande sammanställer en lista med den arbetserfarenhet och de högskolestudier som man önskar beakta