Välkomna till Uppsala

Download (0)

Full text

(1)

Välkomna till Uppsala

(2)

Program dag 1. Organisation och grundutbildning

Tid Aktivitet Ansvarig

10.00-10.15 Kaffe på stående fot

10.15-10.45 Välkomstord samt redogörelse för var vi befinner oss i processen av samgåendet HGo-UU

Margareta Fahlgren och Jan Apel

10.45-11.15 Nuvarande organisation vid institutionen för arkeologi och antik historia vid UU

Lars Karlsson och Kjel Knutsson

11.15-12.00 Grundutbildning vid HGo Helene Martinsson Wallin och Sabine Sten

12.00-13.00 Lunch i Matikum

13.00-13.45 Grundutbildning vid UU Michael Lindblom och Anders Kaliff

13.45-15.00 Gruppdiskussioner enligt separat schema på nästa sida

Utsedda sekreterare

15.00-15.30 Kaffe

15.30-16.00 Liberal arts education (LAE) – vad är det? Jan Apel 16.00-17.00 Tankar kring framtida organisation och

grundutbildning i Uppsala och på Gotland.

Återknyter till gruppdiskussionerna 1-2.

Lars Karlsson, Anders Kaliff

18.00-18.50 Visning av universitetshistoriska samlingen i Museum Gustavianum

19.00-22.00 Drink och middag på Trattoria Commedia

(3)

Grundutbildning vid institutionen för arkeologi och antik historia

• Tre huvudområden. Arkeologi, antikens kultur och samhällsliv, egyptologi

• 135 helårsstudieplatser 2012 (144 HÅS 2011)=liten GU

• Kandidatutbildningar i alla huvudområden, masterutbildning i de två första.

• Administrerar ett kandidatprogram, deltar i två andra, utvecklar ett masterprogram.

• Periodiserade kurser, A- och C- på hösten, B- och D- på våren.

• Två studierektorer på grund- och avancerad nivå, en studievägledare/administratör, lokalbokare, lärarkollegier, institutionsstyrelse, fakultetsnämnd.

• En distanskurs i GIS, två kvällskurser, resten campusundervisning på dagtid.

• 4 professorer, 1 lektor, 1 FoAss (ARK); 3 professorer, 1 lektor, 1 FoAss, 1 forskare (AKS); 1 professor, 1 lektor (EGY). Ytterligare 2 professorer i ARK under tillsättning.

• 2610 klocktimmar undervisning 2012/2013 i ARK; 2581 (AKS);

1668 (EGY). Gemensam föreläsningsserie ht-12

(4)

Kursutbud arkeologi 12/13

Kurskod Namn HP Takt Termin

5AR260 Arkeologi, baskurs A 30 100 Ht 12

5AR250 Arkeologi, baskurs AB 60 100 Ht 12-Vt 13

5AR261 Introduktion till arkeologi och tidiga kulturer 7,5 100 Ht 12 och Vt 13 5AR262 Afrikansk och jämförande arkeologi 7,5 100 Ht 12

5AR264 Nordeuropeisk och jämförande arkeologi 7,5 100 Ht 12

5AR263 Arkeologi och samhälle 7,5 100 Ht 12

5AR211 Introduktion till osteologi 7,5 50 Vt 13

5AR210 GIS för arkeologer 15 25 Ht 12-Vt 13

5AR270 Arkeologi, fortsättningskurs B 30 100 Vt 13 5AR350 Arkeologi, fortsättningskurs C 30 100 Ht 12

Masterprogram i humaniora, inriktning Arkeologi

120 100 Ht 12 och Vt 13 5AR755 Arkeologi, Examensarbete (Magister) 30 50 Ht 12-Vt 13 5AR756 Arkeologi, Examensarbete (Master) 15 50 Ht 12-Vt 13 5AR757 Arkeologi, Examensarbete (Master) 45 50 Ht 12-Vt 13 5AR751 Uppsatsstödjande kurs i magisterkursen 7,5 25 Ht 12-Vt 13

5AR753 Landskapsarkeologi 15 100 Ht 12

5AR761 Arkeologisk kulturminnesvård 7,5 50 Vt 13

5AR759 Praktikkurs 1 7,5 100 Ht 12-Vt 13

5AR758 Praktikkurs 2 15 100 Ht 12-Vt 13

(5)

Kursutbud antiken 12/13

Kurskod Namn HP Takt Termin

Kandidatprogram i klassiska studier 180 100 Ht 12 5AK250 Antikens kultur och samhällsliv, baskurs A 30 100 Ht 12

5AK256 Antikens historia 7,5 100 Ht 12

5AK257 Antikens religion och samhälle 7,5 100 Ht 12

5AK258 Antikens topografi, konst och arkitektur 7,5 100 Ht 12

5AK259 Antikens skrift och litteratur 7,5 100 Ht 12

5AK255 Tidig kulturutveckling 7,5 50 Vt 13

5AK415 Slaveriet under Antiken 7,5 50 Ht 12

5AK416 Troja – myt och verklighet 7,5 50 Vt 13

5AK260 Antikens kultur och samhällsliv, fortsättningskurs B 30 100 Vt 13 5AK300 Antikens kultur och samhällsliv, fortsättningskurs C

30 100 Ht 12 och Vt 13 Masterprogram i humaniora, inriktning Antiken 120 100 Ht 12 och Vt 13 5AK156 Antikens kultur och samhällsliv, D3, Athen 15 100 Vt 13

5AK157 Antikens kultur och samhällsliv, D4, Rom 15 100 Vt 13 5AK653 Antikens kultur och samhällsliv, Examensarbete

(Magister)

30 50 Ht 12-Vt 13 5AK654 Antikens kultur och samhällsliv, Examensarbete

(Master)

15 50 Ht 12-Vt 13 5AK655 Antikens kultur och samhällsliv, Examensarbete

(Master)

45 50 Ht 12-Vt 13 5AK652 Uppsatsstödjande kurs i magisterkursen 7,5 25 Ht 12-Vt 13 5AKxxx Makt och status. Euripides och den klassiska

polisstaten

7,5 50 Ht 12

5AK663 Antikens tempel och helgedomar 7,5 50 Vt 13

5AK660 Praktikkurs 1 7,5 100 Ht 12-Vt 13

5AK661 Praktikkurs 2 15 100 Ht 12-Vt 13

(6)

Kursutbud egyptologi12/13

Kurskod Namn HP Takt Termin

5EG505 Egyptens hieroglyfer 7,5 100 Sommarkurs

5EG500 Fornegyptisk kultur och språk, baskurs A 30 100 Ht 12

5EG501 Fornegyptisk historia 7,5 100 Ht 12

5EG502 Fornegyptisk religion 7,5 100 Ht 12

5EG503 Fornegyptiskt språk och litteratur 7,5 100 Ht 12 5EG504 Introduktion till mellanegyptiska 7,5 100 Ht 12 5EG510 Fornegyptisk kultur och språk, fortsättningskurs B 30 100 Vt 13 5EG515 Mellanegyptisk grammatik och texter 15 50 Vt 13 5EG520 Fornegyptisk kultur och språk, fördjupningskurs C

30 100 Ht 12

5EG525 Mellanegyptiska texter 15 100 Ht 12

5EG530 Fornegyptisk kultur och språk, fördjupningskurs D 30 100 Vt 13

5EG535 Nyegyptiska 7,5 100 Vt 13

(7)

Gemensam undervisning ht-12 A-nivå

Introduktion

A1.1. Historia och samhälle (Kerstin Höghammar) A1.2. Människoblivandet (Paul Sinclair)

A1.3. Arkeologisk och historisk metod (Michael Lindblom).

A1.4. Neolitisering och urbanisering i ett globalt perspektiv (Anneli Ekblom) A1.5. Kulturarv och kulturmiljövård (Anders Kaliff)

A1.6. Samhälle och miljö (Paul Sinclair)

Religion och samhälle

A2.1. Religion och samhälle (Gunnel Ekroth)

A2.2. Religion, ritual och magi (Erika Meyer-Dietrich) A2.3. Intersektionalitet (Susanne Carlsson)

A2.4. Ideologi och makt (Irmgard Hein)

Materiell kultur

A3.1. Stenteknologi (Kjel Knutsson) A3.2. Keramiska studier (Irmgard Hein) A.3.3. Metallurgi och glas (Gullög Nordquist) A3.4. Arkitekturstudier (Lars Karlsson)

A3.5. Infrastruktur och ingenjörskonst (Karl-Johan Lindholm)

Text och språk

A4.1. Skriftens uppkomst och tidiga användning (Sami Uljas) A4.2. Om språkliga källor (Kerstin Höghammar)

A4.3. Vems historia? (Frands Herschend)

A4.4. Det förflutna som berättelse och utställning (Johannes Siapkas) A4.5. Forntid och framtid (Anneli Ekblom)

(8)

Kandidatprogrammen

Klassiska studier

180 hp, kombinerar studier i antikens kultur och samhällsliv med grekiska och latin. Studier i huvudområdet ska omfatta minst 90 hp inklusive ett självständigt arbete om 15 hp. Som biområde kan ett stort antal kurser studeras.

Tidiga språk och kulturer

180 hp, kombinerar språk- och kulturstudier. Introduktionstermin ger översiktskurser om arkeologi, tidig historia, språk och skrift.

Inriktningar kan vara antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, egyptologi, grekiska, jämförande indoeuropeisk språkforskning, sanskrit, latin, arameiska/syriska, klassisk hebreiska och

assyriologi. Som biområde kan ett stort antal kurser studeras.

Kulturentreprenörskap

180 hp, kombinerar en obligatorisk termin där studenterna lär sig göra en affärsplaner, marknadsundersökningar,

marknadsföringsplaner, driva projekt, avtalsrätt, upphovsrätt,

kulturteori och kulturpolitik. Inriktningar kan vara: arkeologi, antikens kultur och samhällsliv, egyptologi, etnologi, genusvetenskap,

konstvetenskap och textilvetenskap.

(9)

Masterprogrammen

Arkeologi

120 hp, examensarbete om 45 hp (30 hp inom magisterexamen), obligatoriska kurser inom din valda inriktning samt valbara kurser som täcker hela fakultetens bredd. ”Verktygskurser” ger praktiska färdigheter, möjligheten att göra verksamhetsförlagd utbildning vid företag, organisationer eller myndigheter. Magisterexamen ger behörighet till forskarutbildning.

Antikens kultur och samhällsliv

Samma förutsättningar som ovan men med delvis andra kurser.

Global miljöhistoria (från ht-13)

120 hp, samarbete mellan fem institutioner och ett centrum inom Uppsala universitet, samt en institution vid SLU. Programmet erbjuder en översikt över samspelet mellan mänskliga samhällen och naturgivna förhållanden samt djupare insikt i olika aspekter av hur relationen mellan människa-natur har förändrats under

framväxten av moderna stater och globala maktrelationer.

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :