SIMHALLSRÅDET Idéer och önskemål för en ny simhall på Lidingö UPPDATERING 2 JUNI 2018

Full text

(1)

UPPDATERING – 2 JUNI 2018

SIMHALLSRÅDET

Idéer och önskemål för en ny simhall på Lidingö

(2)

Simhallsrådet – Syfte & mål

• Hjälpa Lidingö Stad att skapa en funktionell simhall som är tillgänglig för alla och ekonomiskt rimlig

• Främja hälsa och simkunnighet för alla åldrar och grupper i samhället

• Skapa förutsättningar för ett brett utbud av aktiviteter som tilltalar och aktiverar så många som möjligt.

(3)

Simhallsrådet – Deltagare

3

• Aktiv Ungdom Lidingö (Titti Wettebrandt), 250 medlemmar i simskola

• Friluftsfrämjandet (Clara Tesch Tunberg), 1.000 medlemmar

• Föreningen HjärtLung Lidingö (Anders Gustafson), 290 medlemmar

• Föreningen Utvecklingsstörda Barn & Ungdom FUB (Elisabeth Assis, Annelie Borg, Anna Berglund), 175+ medlemmar

• Lidingö Gymnastikskola & Lidingö International Gymnastics Club (PADI & simskola; Peter Eriksson), 1.000 barn i LG & 400 barn/ungdomar i LIGC

• Lidingö Ortopedmedicinska Team (Karin Gibo, Jens Wagndal), 25 anställda (sjukgymnaster m fl), 1.500-2.000 besök per anställd årligen.

• Lidingö Simklubb (Stefan Gyllberg, Mark Shay), 200 medlemmar

• Lidingö Triathlon (Philip Berglöf), 250 medlemmar

• Pensionärernas Riksorganisation PRO (Leif Fryklund), 700 medlemmar

• Lidingö Simidrottsklubb & privat simskola (Christina Rosenkvist), 80 medlemmar

• Totalt mer än 5.000 Lidingöbor representerade genom dessa föreningar och organisationer

• Ett flertal andra intressenter har uttryckt stöd och lämnat synpunkter till Simhallsrådet och kan komma att deltaga i framtiden.

(4)

Ny simhall – behov och betydelse för alla på “Hälsans Ö”

• Förbättrad folkhälsa, i linje med “Hälsans Ö”

• Utveckling av simkunnighet och simidrotten

• Naturlig mötesplats för alla

• Ökad kapacitet för nuvarande aktiviteter som bedrivs i Gångsätrahallen

• Möjliggör helt nya fritidsaktiviteter för många olika grupper i samhället i alla åldrar

• Daglig motion/träning, gruppaktiviteter samt events attraherar besökare till Lidingö, vilket genererar ekonomi och en bra beläggning i simhallen.

(5)

Huvudbassäng – delbar 50m x 25m, för kapacitet och flexibilitet

5

• Behovet av vattenyta är stort: dagens föreningar och allmänheten kämpar med den grovt

underdimensionerade Gångsätradbadet

• Med en ny, funktionell simhall kommer många nya föreningar och aktiviteter att skapas

• Upptagningsområdet kommer att innefatta 50.000 invånare på Lidingö, plus ca 80.000 till inom 15-25 minuters pendelavstånd till Dalénum

• Från Ropsten (Norra Djurgårdsstaden) till AGA station tar det 11 minuter med Lidingöbanan

• Med en livslängd om 50 år vore det olyckligt att bygga för litet idag med en 25m bassäng

• Med en 50m x 25m bassäng finns stora skalfördelar i drift i fht till en liten bassäng om t ex 20m x 25m.

(6)

Huvudbassäng – delbar 50m x 25m, för kapacitet och flexibilitet

• I dagsläget kan endast en aktivitet pågå åt gången i Gångsätrabadet

• En delbar huvudbassäng om 50m x 25m skapar maximal flexibilitet för att tillåta flera användare och grupper att bada / träna / simma samtidigt

• Allmänheten, simskolor och föreningar kan nyttja bassängen samtidigt utan att störa varandra

• Simidrotten går allt mer mot 50m bassänger för träning & tävling

• Utöver bassängen, läktare (fasta och portabla) för åskådare under simskola / träning / events är viktigt

• Bra ytor omkring bassängen för samlingar, landträning, skifte av grupp utan att krocka.

(7)

Huvudbassäng – dimensioner, vattenvolym, kapacitet

7

25m x 20m 25m x 25m 50m x 20m* 50m x 25m

Area (kvm) 500 625 1.000 1.250

Vattenvolym 2,0m djup (kbm) 1.000 1.250 2.000 2.500 Ökning area och volym

i fht 25m x 20m

- +25% +100% 150%

Ökning area och volym i fht 25m x 25m

+60% +100%

Ökning area och volym i fht 50m x 20m

+25%

Banor

(2,5m bred, 25m alt 23m lång)

8 10 16 20

* Delbar bassäng 50m x 20m som kan delas med 8 st banor 25m längd + 8 st banor 23m längd, vilka kan användas för motionärer.

(8)

Separat varmbassäng – för undervisning och motion

• Många användare behöver en avskild bassäng med höj- / sänkbar botten

• Både äldre och barn / simskolor behöver vatten 30-32C, medan motionärer / simidrottare behöver 27-28C

• Ytan bör ha en omkrets som tillåter grupper utplacerade längs kanten, t ex 10 x 16m

• Räcke runt bassängen

• Ramp för att ta sig i vattnet, inte bara trappa eller rak stege

• Lyftanordning

• Kunna ha snett golv eller på annat sätt olika djup för olika långa deltagare i t ex vattengympa

• Musikanläggning för vattengympa och andra aktiviteter.

(9)

Tillgång för alla – oavsett ålder eller fysisk förmåga

9

• Tillgång till bassänger för användare med kryckor eller rullstol, t ex trappa, lyft

• Kunna ta in utrustning till bassängen utan trappor (t ex kajaker)

(10)

Omklädningsrum – funktion och tillgänglighet

• Rymliga

• Lättillgängliga för funktionshindrade utan krav på hiss dit och tillgång till bastu och andra faciliteter med rullstol eller annan hjälpmedel

• Duschar med mekanisk funktion, inte optisk sensor

• Möjlighet för dusch med slang, bänk, stol, osv. för olika funktionella behov och åldrar

• Separata avdelningar för män och kvinnor, samt ytterligare avdelning för t ex familjer eller

funktionshindrade med personlig assistant eller liknande, där män & kvinnor behöver vistas samtidigt.

(11)

Tider – systematik och tillgänglighet för användarna

11

• Tilldelning av tider till föreningar behöver

systematisk metod med god framförhållning och god tillgång

• Kostnader ska vara rimliga för föreningar

• Möjlighet att får längre block med tider för att t ex kunna attrahera tränare / ledare, inte begränsas till 45-60 minuter långa pass.

(12)

Lek – hjälp de yngsta skapa vattenvana & utmana äldre barn/ungdomar

• Yta för plask o lek

• Skapa vattenvana och de första stegen mot simkunnighet

• Portabla redskap för äventyr/klättring finns för lite större barn/ungdomar

• Skapar flexibilitet, underhållning och fysisk aktivitet utan de kraven och kostnader ett mer utpräglat äventyrsbad medför.

(13)

Aktiviteter – skapa förutsättningar för ett brett utbud

13

• Kajak

• SCUBA/PADI/dyk

o Vattendjup: 3-3,5m för dyk, plus grundare del för instruktion/annan övning

• Simhopp o Takhöjd

• Vattenpolo

• Konstsim

• Träna säkerhet på isen (i vattnet med tung utrustning)

• Livräddning och HLR

• Skapa möjligheter för föreningar och kommersiella verksamheter (t ex sjukgymnaster / fysioterapeuter) att nyttja faciliteterna

(14)

Användbara ytor – socialt, kommersiellt, föreningsliv

• Café / servering med bra akustik för samtal

• Möteslokal för utbildning, föreningar

• Kansliutrymme, mindre yta kan delas av flera föreningar

• Förråd – simutrustning, kajaker, träningsutrustning

• Behandlingsrum för rehab, t ex 12 kvm

• Massage

• Naprapat

(15)

Ljundanläggning

15

• Musikanläggning viktig för vattengymnastik

• Mikrofon med trådlös funktion

(16)

Bygg & drift – lärdomar från andra simhallar

• Ta in expertis i design & projektering tidigt

• Välj ett byggbolag som är erfaren med simhallar, som är en svår miljö

• Undvik “monumentbyggen” utifrån arkitektens visioner…en simhall bör vara enkel vilket håller kostnaderna i schack

• Satsa på kvalitet i allt man bygger från början –

betong, vattenrening, ventilation, mm, för att undvika dyra ingrepp senare

• Inte ge ett driftbolag monopol över tidsfördelning, simskolor eller andra viktiga funktioner / aktiviteter

• Inte ge ett driftbolag för bred beslutsmakt i prissättning för inträde eller hyresavgifter.

(17)

Bygg & drift – exempel Fyrishov AB

17

• Intressant exempel på drift: Fyrishov AB

• Uppsala Kommun äger Fyrishov AB (100%), som driver simhallen och idrottsanläggningen med samma namn

• Hög aktivitetsnivå i anläggningen med bättre ekonomiskt resultat än många andra

kommuner

• Utdrag från Fyrishov AB årsredovisning 2016:

(18)

Fyrishov – Ett 30-tal föreningar i vattnet, kapaciteten främjar mångfald!

Några exempel…

18

Celsiusskolan - Elitidrottsgymnasium

DS Rana Dykarklubb

Dykarklubben Dyk Upp

Dykarklubb Tumiaren

Fibromyalgiföreningen i Uppland

Korpen Uppsala (vattengympa)

Sjukgymnastiken Primärvården

Uppsala PT Studio (vattengymnastik, rehab)

Uppsala Dykarskola

Uppsala Handikappidrott

Uppsala Paddllarklubb (Kanadensare, kanotpolo, kanotslalom, kajak, kanot)

IF Mantra Sport (Triathlon)

IK Fyris Uppsala Triathlon

Morronbadarna (pensionärer)

Upsala Simsällskap (US)

US Simskola (minisim, knattesim, simskola)

US Veteranerna (simidrott för äldre)

US Vattenpolo (barn, ungdom, vuxna)

Simpedagogen

Uppsala Simskoleförening

Undervattensrugby – Dyksällskapet El Rio

Uppsala Vasaloppsklubb (simträning för kondition/styrka)

Uppsala Simhopp

“Wet vest” AiChi – fysisk träning i vatten

(19)

Privata driftbolag – risker för kommunen och användarna

19

• Vilka incitament finns för driftbolaget att investera i faciliteterna t ex vattenrening, ventilation, underhåll av betong/stål, osv.? Risk att driftbolaget lämnar tillbaka en sliten simhall till kommunen. Risk att underhåll inte

prioriteras.

• Konflikt mellan driftbolagets vinstkrav och lokala

föreningar. Exempel: Driftbolaget tar betalt av föräldrar som besöker simlektioner / simträning (Åkersberga), eller att simtävlingar endast kan hållas på kvällstid (Tyresö).

• Det finns exempel där driftbolag har tappat sina kontrakt i t ex Borlänge (Maserhallen-Medley) och Kävlinge

(Medley). Viktigt att förstå varför.

• Risk med fär långa kontrakt (30 år?) i fht kortare kontrakt som kan förnyas (3 år), skapar incitament att prestera

• Vad är utgångspunkten: Simkunnighet? Invånarnas hälsa? Ekonomiskt resultat?

• Föreningar och privata aktörer som bedriver simskola stängs ute då driftbolaget vill ofta ha monopol på simundervisning för att driva ekonomi, det minskar mångfalden av utbud

• Driftbolaget vill ofta ha friheten att kunna höja priser för användarna

(20)

Driva intäkter – kreativitet, entreprenörskap, tillräckligt stor facilitet

20

• Babysim

• Barnkalas

• Behandlingsrum / massage / naprapat

• Café

• Crawlkurs/vuxensimskola

• Dagläger under skollov

• Discokväll

• “Dive-in movie” dvs filmvisning

• Donationer (t ex få plakat med namn)

• Dykkurs

• Fysioterapi (t ex, hyra till LOMTAB)

• Födelsedagskalas

• Företagsevent

• Gruppträning

• Gym

• Familjekväll

• Familjemedlemskap

• Försäljning av sport- & badkläder

• Kajakkurs

• Kampanjer med lokala företag

• Kiosk

• Konstsim

• Livräddningskurs / HLR

• Mammagympa i vatten (gravida)

• Personlig tränare – simning, gym

• Plask o lek

• Seniorträning / seniorsim

• Simgymnasium

• Simfritids

• Simhopp, kurs för ungdomar / vuxna

• Simskola

• Sommarläger

• Sponsring / marknadsföring i simhallen

• Träning för reumatiker

• Tävlingar – simning, triathlon, hindersim

• Vattengång

• Vattengympa

• Vattenpolo

• Vuxenkalas

• Zumba / Aqua Zumba

• Årskort simning, gym

(21)

Övrigt – andra idéer som gynnar många

21

• Gym och ytor kring bassängen för landträning / fys / rehab

• Bra ventilation och lufttemperatur

• Bjuda in till pensionärslunch i samband med träning

• Säker förvaring för cyklar

• Skapa events som lockar, t ex discokväll för ungdomar, kurser

• Kontorslokaler för uthyrning

• Mönster i taket (huvudbassäng) som man kan följa i ryggläge

• Andra aktiviteter i anslutning? Bowling, multi-sporthall

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :