• No results found

STUDENTBAROMETERN HÖGSKOLAN I HALMSTAD TABELLBILAGA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "STUDENTBAROMETERN HÖGSKOLAN I HALMSTAD TABELLBILAGA"

Copied!
208
0
0

Full text

(1)

STUDENTBAROMETERN HÖGSKOLAN I HALMSTAD 2004 TABELLBILAGA

(2)

A. DINA STUDI ER

Fråga 1. Korstabell: Kön * Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? 48913171235635364215 40,7%39,1%24,1%17,9%20,3%25,0%35,3%83,3%60,0%44,4%34,8% 7014417847105117245402 59,3%60,9%75,9%82,1%79,7%75,0%64,7%16,7%40,0%55,6%65,2% 118235495591401742609617 100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet

Man Kvinna

Kön Total

EkonomiInformatikHumanioraHälsovetenskapLärarutbildning

Samhälls- och beteende vetenskapNaturvetenskap Ing. D, E, ICT, Mekatronik Ing. U, B, M, Biomek., Miljöing, Energiing, MiljövetareBasår

Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? Total

(3)

Fråga 2. Korstabell: Ålder * Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? 1407131215139478 12,1%,0%13,2%13,7%20,3%10,7%5,9%7,1%15,3%44,4%12,7% 521119161943421241210 44,8%47,8%35,8%16,8%32,2%30,7%23,5%50,0%40,7%11,1%34,3% 40121431448718213198 34,5%52,2%26,4%32,6%6,8%34,3%41,2%42,9%35,6%33,3%32,3% 100133524345051127 8,6%,0%24,5%36,8%40,7%24,3%29,4%,0%8,5%11,1%20,7% 116235395591401742599613 100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet

under 21 år 21-24 år 25-34 år 35 år och över

Ålder Total

EkonomiInforma tikHumanioraHälsoveten skapLärarutbild ning Samhälls- och beteende vetenskapNaturveten skap Ing. D, E, ICT, Mekatronik Ing. U, B, M, Biomek., Miljöing, Energiing, MiljövetareBasår

Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? Total

(4)

Fråga 3. Korstabell: Vilken enhet/sektion tillhör du? * Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? 0012560000059 ,0%,0%1,9%2,1%93,3%,0%,0%,0%,0%,0%9,6% 0043012000349 ,0%,0%79,6%,0%1,7%1,4%,0%,0%,0%42,9%8,0% 01109331380000245 ,0%4,5%18,5%97,9%5,0%97,9%,0%,0%,0%,0%39,9% 02100003403370 ,0%95,5%,0%,0%,0%,0%20,0%95,2%4,9%42,9%11,4% 11700001122581191 100,0%,0%,0%,0%,0%,7%80,0%4,8%95,1%14,3%31,1% 117225495601411542617614 100,0%100,0%100%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet

ELU HUM HOS IDE SET

Vilken enhet/sektion tillhör du? Total

EkonomiInforma tikHuma nioraHälsoveten skapLärarutbild ning Samhälls- och beteende vetenskapNaturveten skap Ing. D, E, ICT, Mekatronik Ing. U, B, M, Biomek. , Miljöing, Energiing, MiljövetareBasår

Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? Total

(5)

Fråga 4. Korstabell: Studerar du på program och/eller fristående kurs/kurser och /eller nät-/distanskurs? * Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? 641318675056832588374 54,7%59,1%34,0%71,3%83,3%39,7%50,0%76,2%95,1%88,9%60,8% 27327195654211154 23,1%13,6%50,9%20,2%8,3%46,1%25,0%4,8%1,6%11,1%25,0% 626436300030 5,1%9,1%11,3%4,3%5,0%4,3%18,8%,0%,0%,0%4,9% 1741317062041 14,5%18,2%1,9%3,2%1,7%5,0%,0%14,3%3,3%,0%6,7% 10001100003 ,9%,0%,0%,0%1,7%,7%,0%,0%,0%,0%,5% 101106110011 ,9%,0%1,9%1,1%,0%4,3%6,3%2,4%,0%,0%1,8% 10000001002 ,9%,0%,0%,0%,0%,0%,0%2,4%,0%,0%,3% 117225394601411642619615 100,0%100,0%100%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet

Program Fristående kurs/kurser Nät-/distanskurs Pro och fristående kurs Pro och Nät-/distanskurs Fristående kurs och nät-/distanskurs Pro och fristående kurs och Nät-/distanskurs

Studerar du på program och/eller fristående kurs/kurser och /eller nät-/distanskurs? Total

EkonomiInforma tikHuma nioraHälsoveten skapLärarutbild ning Samhälls- och beteende vetenskapNaturveten skap Ing. D, E, ICT, Mekatronik Ing. U, B, M, Biomek. , Miljöing, Energiing, MiljövetareBasår

Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? Total

(6)

Fråga 5. Korstabell: Hur många poäng läser du denna termin? * Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? 18452112378161 15,4%17,4%9,3%2,1%1,7%8,6%18,8%16,7%14,0%14,3%10,0% 841538705195829474441 71,8%65,2%70,4%74,5%86,4%68,3%50,0%69,0%82,5%57,1%72,5% 10020212109 ,9%,0%,0%2,1%,0%1,4%6,3%4,8%1,8%,0%1,5% 132520225231275 11,1%8,7%9,3%21,3%3,4%18,0%12,5%7,1%1,8%28,6%12,3% 126055210022 ,9%8,7%11,1%,0%8,5%3,6%12,5%2,4%,0%,0%3,6% 117235494591391642577608 100,0%100,0%100%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet

mer än helfart helfart mer än halvfart halvfart kvartsfart

Hur många poäng läser du denna termin? Total

EkonomiInforma tikHuma nioraHälsoveten skapLärarutbild ning Samhälls- och beteende vetenskapNaturveten skap Ing. D, E, ICT, Mekatronik Ing. U, B, M, Biomek. , Miljöing, Energiing, MiljövetareBasår

Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? Total

(7)

Fråga 6. Korstabell: Hur många terminer har du läst på Högskolan i Halmstad (HH)? * Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? 45834382763105119250 38,5%34,8%63,0%40,0%45,0%45,0%58,8%11,9%18,6%100,0%40,6% 244928142129170128 20,5%17,4%16,7%29,5%23,3%15,0%11,8%21,4%28,8%,0%20,8% 3155191234112140133 26,5%21,7%9,3%20,0%20,0%24,3%5,9%28,6%23,7%,0%21,6% 96585172912073 7,7%26,1%9,3%8,4%8,3%12,1%11,8%21,4%20,3%,0%11,9% 801225275032 6,8%,0%1,9%2,1%3,3%3,6%11,8%16,7%8,5%,0%5,2% 117235495601401742599616 100,0%100,0%100%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet

1-2 terminer 3-4 terminer 5-6 terminer 7-8 terminer mer än 8 terminer

Hur många terminer har du läst på Högskolan i Halmstad (HH)? Total

EkonomiInforma tikHuma nioraHälsoveten skapLärarutbild ning Samhälls- och beteende vetenskapNaturveten skap Ing. D, E, ICT, Mekatronik Ing. U, B, M, Biomek. , Miljöing, Energiing, MiljövetareBasår

Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? Total

(8)

Fråga 7. Korstabell: Hur många terminer planerar du att ytterligare studera vid HH? * Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? 2971520329610113133 24,8%30,4%27,8%21,1%5,0%20,6%35,3%23,8%18,6%33,3%21,6% 399836752416290200 33,3%39,1%14,8%37,9%11,7%36,9%23,5%38,1%49,2%,0%32,4% 3032026122319120136 25,6%13,0%37,0%27,4%20,0%16,3%5,9%21,4%20,3%,0%22,0% 83261817114363 6,8%13,0%3,7%6,3%30,0%12,1%5,9%2,4%6,8%33,3%10,2% 2031151010023 1,7%,0%5,6%1,1%25,0%,7%,0%2,4%,0%,0%3,7% 00013000015 ,0%,0%,0%1,1%5,0%,0%,0%,0%,0%11,1%,8% 9165219553257 7,7%4,3%11,1%5,3%3,3%13,5%29,4%11,9%5,1%22,2%9,2% 117235495601411742599617 100,0%100,0%100%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet

0 terminer 1-2 terminer 3-4 terminer 5-6 terminer 7-8 terminer Mer än 8 terminer Vet ej

Hur många terminer planerar du att ytterligare studera vid HH? Total

EkonomiInforma tikHuma nioraHälsoveten skapLärarutbild ning Samhälls- och beteende vetenskapNaturveten skap Ing. D, E, ICT, Mekatronik Ing. U, B, M, Biomek. , Miljöing, Energiing, MiljövetareBasår

Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? Total

(9)

Fråga 8. Korstabell: När du sökte till HH, var utbildningen du då tackade ja till, ditt förstahandsval? * Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? 89164679521131131477491 76,1%72,7%85,2%84,0%86,7%80,1%64,7%73,8%78,3%87,5%79,8% 286815828611131124 23,9%27,3%14,8%16,0%13,3%19,9%35,3%26,2%21,7%12,5%20,2% 117225494601411742608615 100,0%100,0%100%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet

Ja Nej

När du sökte till HH, var utbildningen du då tackade ja till, ditt förstahandsval? Total EkonomiInforma tikHuma nioraHälsoveten skapLärarutbild ning

Samhälls- och beteende vetenskapNaturveten skap Ing. D, E, ICT, Mekatronik Ing. U, B, M, Biomek. , Miljöing, Energiing, MiljövetareBasår

Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? Total

(10)

Fråga 9. Korstabell: Vilket är ditt främsta syfte med de studier du ägnar dig åt just nu vid HH? * Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? 542010236589099 4,3%17,4%37,0%10,5%3,3%25,5%29,4%19,0%15,0%,0%16,0% 65915453756815374291 55,6%39,1%27,8%47,4%61,7%39,7%47,1%35,7%61,7%50,0%47,2% 304169101025 2,6%,0%7,4%1,1%10,0%6,4%5,9%,0%1,7%,0%4,1% 123221032016 ,9%8,7%5,6%2,1%3,3%,7%,0%7,1%3,3%,0%2,6% 27467517288387 23,1%17,4%11,1%7,4%8,3%12,1%11,8%19,0%13,3%37,5%14,1% 12245613061150 10,3%8,7%7,4%5,3%10,0%9,2%,0%14,3%1,7%12,5%8,1% 4222529122049 3,4%8,7%3,7%26,3%3,3%6,4%5,9%4,8%3,3%,0%7,9% 117235495601411742608617 100,0%100,0%100%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet

att fördjupa sig i ett intressant ämne att få ett intressant arbete i framtiden tillfälle till personlig utveckling sysselsättning istället för arbetslöshet öka möjligheterna på arb.marknaden att få en examen fördjupa kompetensen inom mitt område

Vilket är ditt främsta syfte med de studier du ägnar dig åt just nu vid HH? Total

EkonomiInforma tikHuma nioraHälsoveten skapLärarutbild ning Samhälls- och beteende vetenskapNaturveten skap Ing. D, E, ICT, Mekatronik Ing. U, B, M, Biomek. , Miljöing, Energiing, MiljövetareBasår

Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? Total

(11)

Fråga 10. Korstabell: Om du idag fick göra om ditt val av utbildning, hur skulle ditt val då se ut? * Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? 76143778431041022408432 65,0%60,9%69,8%83,0%74,1%74,8%66,7%52,4%66,7%88,9%70,8% 16355516264062 13,7%13,0%9,4%5,3%8,6%11,5%13,3%14,3%6,7%,0%10,2% 313232032120 2,6%4,3%5,7%2,1%5,2%1,4%,0%7,1%3,3%11,1%3,3% 2058961531013089 17,1%21,7%15,1%9,6%10,3%10,8%20,0%23,8%21,7%,0%14,6% 20001201107 1,7%,0%,0%,0%1,7%1,4%,0%2,4%1,7%,0%1,1% 117235394581391542609610 100,0%100,0%100%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet

samma val av utbildning på HH annat val, men liknande, på HH helt annat val, men ändå på HH skulle inte välja någon utb. på HH skulle inte välja någon högskoleutb. alls

Om du idag fick göra om ditt val av utbildning, hur skulle ditt val då se ut? Total

EkonomiInforma tikHuma nioraHälsoveten skapLärarutbild ning Samhälls- och beteende vetenskapNaturveten skap Ing. D, E, ICT, Mekatronik Ing. U, B, M, Biomek. , Miljöing, Energiing, MiljövetareBasår

Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? Total

(12)

Fråga 11. Korstabell: När du gjorde valet att läsa på högskola, kände du någon tvekan inför detta val? * Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? 15482518335260116 12,8%17,4%14,8%26,3%30,0%23,6%31,3%4,8%10,0%,0%18,8% 825955016041 6,8%8,7%9,3%9,5%8,3%3,6%,0%2,4%10,0%,0%6,7% 256522519287099 21,4%26,1%9,3%23,2%8,3%13,6%12,5%19,0%11,7%,0%16,1% 691136393283931419360 59,0%47,8%66,7%41,1%53,3%59,3%56,3%73,8%68,3%100,0%58,4% 117235495601401642609616 100,0%100,0%100%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet

ja, av ekonomiska skäl ja, av sociala skäl ja, av andra personliga skäl nej, ingen tvekan alls

När du gjorde valet att läsa på högskola, kände du någon tvekan inför detta val? Total

EkonomiInforma tikHuma nioraHälsoveten skapLärarutbild ning Samhälls- och beteende vetenskapNaturveten skap Ing. D, E, ICT, Mekatronik Ing. U, B, M, Biomek. , Miljöing, Energiing, MiljövetareBasår

Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? Total

(13)

B. BOENDE

Fråga 12. Korstabell: Var bodde du terminen innan dina nuvarande studier på HH? * Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? 34819261945611184190 29,1%34,8%35,2%27,7%31,7%31,9%37,5%26,2%30,0%44,4%30,8% 144112522143550103 12,0%17,4%20,4%26,6%36,7%9,9%18,8%11,9%8,3%,0%16,7% 661123421874726345306 56,4%47,8%42,6%44,7%30,0%52,5%43,8%61,9%56,7%55,6%49,7% 301118003017 2,6%,0%1,9%1,1%1,7%5,7%,0%,0%5,0%,0%2,8% 117235494601411642609616 100,0%100,0%100%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet

I Halmstad kommun I övriga Halland I övriga landet Utanför Sverige

Var bodde du terminen innan dina nuvarande studier på HH? Total

EkonomiInforma tikHuma nioraHälsoveten skapLärarutbild ning Samhälls- och beteende vetenskapNaturveten skap Ing. D, E, ICT, Mekatronik Ing. U, B, M, Biomek. , Miljöing, Energiing, MiljövetareBasår

Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? Total

(14)

Fråga 13. Korstabell: Innebar dina studier på HH att du också flyttade till Halmstad? * Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? 641213221860534415274 54,7%54,5%25,0%23,9%30,0%43,2%35,7%81,0%68,3%55,6%45,1% 2961725163636133154 24,8%27,3%32,7%27,2%26,7%25,9%21,4%14,3%21,7%33,3%25,4% 10212232116324093 8,5%9,1%23,1%25,0%35,0%11,5%21,4%4,8%6,7%,0%15,3% 1421022527302186 12,0%9,1%19,2%23,9%8,3%19,4%21,4%,0%3,3%11,1%14,2% 117225292601391442609607 100,0%100,0%100%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet

ja nej, bor sedan tidigare här nej, bor inom Hallands län och pendlar nej, bor utanför länet och pendlar

Innebar dina studier på HH att du också flyttade till Halmstad? Total

EkonomiInforma tikHuma nioraHälsoveten skapLärarutbild ning Samhälls- och beteende vetenskapNaturveten skap Ing. D, E, ICT, Mekatronik Ing. U, B, M, Biomek. , Miljöing, Energiing, MiljövetareBasår

Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? Total

(15)

Fråga 14. Korstabell: Hur bor du för närvarande? * Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? 581339704384914315366 49,6%56,5%72,2%73,7%71,7%59,6%56,3%33,3%51,7%55,6%59,3% 16351053131010295 13,7%13,0%9,3%10,5%8,3%22,0%18,8%23,8%16,7%22,2%15,4% 33629517215170106 28,2%26,1%3,7%9,5%8,3%12,1%12,5%35,7%28,3%,0%17,2% 30012000118 2,6%,0%,0%1,1%3,3%,0%,0%,0%1,7%11,1%1,3% 618455231136 5,1%4,3%14,8%4,2%8,3%3,5%12,5%7,1%1,7%11,1%5,8% 00010200003 ,0%,0%,0%1,1%,0%1,4%,0%,0%,0%,0%,5% 00000100001 ,0%,0%,0%,0%,0%,7%,0%,0%,0%,0%,2% 10000100002 ,9%,0%,0%,0%,0%,7%,0%,0%,0%,0%,3% 117235495601411642609617 100,0%100,0%100%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet

egen lägenhet/villa delad lägenhet studentlägenhet är inneboende hos föräldrar studentkorridor lägenhets hotell Hyr lägenhet i 2:a hand

Hur bor du för närvarande? Total

EkonomiInforma tikHuma nioraHälsoveten skapLärarutbild ning Samhälls- och beteende vetenskapNaturveten skap Ing. D, E, ICT, Mekatronik Ing. U, B, M, Biomek. , Miljöing, Energiing, MiljövetareBasår

Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? Total

(16)

Fråga 15. Korstabell: Trivs du med ditt boende? * Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? 111175290541301636577570 94,9%73,9%96,3%94,7%90,0%92,9%100,0%85,7%95,0%77,8%92,5% 6625610063246 5,1%26,1%3,7%5,3%10,0%7,1%,0%14,3%5,0%22,2%7,5% 117235495601401642609616 100,0%100,0%100%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet

ja nej

Trivs du med ditt boende? Total

EkonomiInforma tikHuma nioraHälsoveten skapLärarutbild ning Samhälls- och beteende vetenskapNaturveten skap Ing. D, E, ICT, Mekatronik Ing. U, B, M, Biomek. , Miljöing, Energiing, MiljövetareBasår

Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? Total Fråga "Gällande avsnitt B". Korstabell: Anser du att frågorna inom avsnittet "B.Boende" är relevanta frågor för att förstå din situation? * Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? 2341022113116101119 19,7%17,4%18,5%23,7%18,6%22,0%6,3%14,3%16,9%11,1%19,4% 541224413069820294291 46,2%52,2%44,4%44,1%50,8%48,9%50,0%47,6%49,2%44,4%47,5% 29513211326313133139 24,8%21,7%24,1%22,6%22,0%18,4%18,8%31,0%22,0%33,3%22,7% 11279515437164 9,4%8,7%13,0%9,7%8,5%10,6%25,0%7,1%11,9%11,1%10,4% 117235493591411642599613 100,0%100,0%100%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet

mycket relevanta relevanta bara bitvis relevanta inte alls relevanta

Anser du att frågorna inom avsnittet "B. Boende" är relevanta frågor för att förstå din situation? Total

Ekono miInforma tikHuma nioraHälsoveten skapLärarutbild ning Samhälls- och beteende vetenskapNaturveten skap Ing. D, E, ICT, Mekatronik Ing. U, B, M, Biomek. , Miljöing, Energiing, MiljövetareBasår

Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? Total

(17)

C. EKONOMI

(18)

Fråga 16. Korstabell: Hur finasierar du huvudsakligen dina studier? * Inom vilket/vilka omden studerar du just nu? 671729433083425434345 57,3%73,9%54,7%45,3%50,0%59,7%25,0%61,0%71,7%44,4%56,3% 734865254145 6,0%13,0%7,5%8,4%10,0%3,6%12,5%12,2%6,7%11,1%7,3% 214406210020 1,7%4,3%7,5%4,2%,0%4,3%12,5%2,4%,0%,0%3,3% 00210002016 ,0%,0%3,8%1,1%,0%,0%,0%4,9%,0%11,1%1,0% 00001100002 ,0%,0%,0%,0%1,7%,7%,0%,0%,0%,0%,3% 1204131125323073 10,3%,0%7,5%13,7%18,3%18,0%18,8%4,9%5,0%,0%11,9% 2011114001020 1,7%,0%1,9%11,6%1,7%2,9%,0%,0%1,7%,0%3,3% 30010100106 2,6%,0%,0%1,1%,0%,7%,0%,0%1,7%,0%1,0% 10100001003 ,9%,0%1,9%,0%,0%,0%,0%2,4%,0%,0%,5% 1402866054045 12,0%,0%3,8%8,4%10,0%4,3%,0%12,2%6,7%,0%7,3% 10100120106 ,9%,0%1,9%,0%,0%,7%12,5%,0%1,7%,0%1,0% 01000010013 ,0%4,3%,0%,0%,0%,0%6,3%,0%,0%11,1%,5% 301534100219 2,6%,0%1,9%5,3%5,0%2,9%6,3%,0%,0%22,2%3,1% 01000000001 ,0%4,3%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,2% 10000100002 ,9%,0%,0%,0%,0%,7%,0%,0%,0%,0%,3% 00100000001 ,0%,0%1,9%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,2% 10101000104 ,9%,0%1,9%,0%1,7%,0%,0%,0%1,7%,0%,7% 00000100001 ,0%,0%,0%,0%,0%,7%,0%,0%,0%,0%,2% 10000000001 ,9%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,2% 00110000002 ,0%,0%1,9%1,1%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,3% 00000010001 ,0%,0%,0%,0%,0%,0%6,3%,0%,0%,0%,2% 00000000101 ,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%1,7%,0%,2% 00001000001 ,0%,0%,0%,0%1,7%,0%,0%,0%,0%,0%,2% 10000000102 ,9%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%1,7%,0%,3% 00100000001 ,0%,0%1,9%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,2% 00000100001 ,0%,0%,0%,0%,0%,7%,0%,0%,0%,0%,2% 10000000001 ,9%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,2% 117235395601391641609613 100,0%100,0%100%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet

Studiemedel- lån + bidrag Studiemedel- endast bidrag Egna medel Föräldras medel Stipendium Arbetar parallellt Arbetsgivaren betalar Studiemedel-lån+bidrag + egna medel Studiemedel-lån+bidrag + föräldrars medel studiemedel-lån+bidrag och arbeta parallellt Studiemedel-endast bidrag+egna medel Studiemedel-endast bidraget+föräldrars medel endast bidrag samt arbetar parallellt Egna medel + stipendium Egna medel + arbetar parallellt Föräldrars medel+arbetar parallellt arbetar parallellt+arbetsgivaren betalar Arbetar parallellt+arbetsgivaren betalar Studiemedel-lån+bidrag+e gna medel+föräldrars medel studiemedel-lån+bidrag+e gna medel+arbeta parallellt Studiemedel-lån+bidrag+f öräldrars medel+arbetar parallellt studiemedel-lån+bidrag+st ipendium+arbetar parallellt Studiemedel-endast bidraget + egna medel + föräldrars medel endast bidraget+egna medel+arbetar parallellt Studiemedel-endast bidraget+föräldrars medel+stipendium endast bidrag+föräldrars medel+arbeta parallellt Egna medel+föräldrars medel+arbetar parallellt

Hur finasierar du huvudsakligen dina studier? Total

EkonomiInforma tikHuma nioraHälsoveten skapLärarutbild ning Samhälls- och beteende vetenskapNaturveten skap Ing. D, E, ICT, Mekatronik Ing. U, B, M, Biomek. , Miljöing, Energiing, MiljövetareBar

Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? Total

(19)

Fråga 17. Korstabell: Arbetar du parallellt med studierna? * Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? 54928251654721296249 46,2%39,1%51,9%26,3%26,7%38,3%43,8%50,0%48,3%66,7%40,4% 3659413123147 2,6%26,1%9,3%9,5%6,7%9,2%6,3%4,8%5,0%11,1%7,6% 2878282231613220165 23,9%30,4%14,8%29,5%36,7%22,0%37,5%31,0%36,7%,0%26,7% 201516817154178 17,1%4,3%9,3%16,8%13,3%12,1%6,3%11,9%6,7%11,1%12,6% 302648001024 2,6%,0%3,7%6,3%6,7%5,7%,0%,0%1,7%,0%3,9% 90611618111154 7,7%,0%11,1%11,6%10,0%12,8%6,3%2,4%1,7%11,1%8,8% 117235495601411642609617 100,0%100,0%100%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet

nej, har för tillfället ingen anställning alls nej, är tjänsteledig under terminerna ja, max 10h/vecka ja, 11-20h/vecka ja, 21-30h/vecka ja, mer än 30h/vecka

Arbetar du parallellt med studierna? Total

EkonomiInforma tikHuma nioraHälsoveten skapLärarutbild ning Samhälls- och beteende vetenskapNaturveten skap Ing. D, E, ICT, Mekatronik Ing. U, B, M, Biomek. , Miljöing, Energiing, MiljövetareBasår

Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? Total

(20)

Fråga 18. Korstabell: Hur skulle du vilja beskriva din ekonomiska situation? * Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? 44916311846324212214 37,9%40,9%30,2%32,6%30,0%32,6%20,0%57,1%35,0%22,2%34,9% 5811235533701015325312 50,0%50,0%43,4%57,9%55,0%49,6%66,7%35,7%53,3%55,6%50,9% 142149925237287 12,1%9,1%26,4%9,5%15,0%17,7%13,3%7,1%11,7%22,2%14,2% 116225395601411542609613 100,0%100,0%100%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet

inga problem med ekonomin hanterbara problem med ekonomin stora problem med att få det att gå ihop

Hur skulle du vilja beskriva din ekonomiska situation? Total

EkonomiInforma tikHuma nioraHälsoveten skapLärarutbild ning Samhälls- och beteende vetenskapNaturveten skap Ing. D, E, ICT, Mekatronik Ing. U, B, M, Biomek. , Miljöing, Energiing, MiljövetareBasår

Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? Total

(21)

Fråga "Gällande avsnitt C". Korstabell: Anser du att frågorna inom avsnittet "C.Ekonomi" är relevanta frågor för att förstå din situation? * Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? 3672332195237145198 30,8%30,4%44,2%34,0%32,2%36,9%20,0%17,1%23,7%55,6%32,5% 601322463060723314296 51,3%56,5%42,3%48,9%50,8%42,6%46,7%56,1%52,5%44,4%48,5% 1524157234109089 12,8%8,7%7,7%16,0%11,9%16,3%26,7%24,4%15,3%,0%14,6% 613136115027 5,1%4,3%5,8%1,1%5,1%4,3%6,7%2,4%8,5%,0%4,4% 117235294591411541599610 100,0%100,0%100%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet

mycket relevanta relevanta bara bitvis relevanta inte alls relevanta

Anser du att frågorna inom avsnittet "C. Ekonomi" är relevanta frågor för att förstå din situation? Total

EkonomiInforma tikHuma nioraHälsoveten skapLärarutbild ning Samhälls- och beteende vetenskapNaturveten skap Ing. D, E, ICT, Mekatronik Ing. U, B, M, Biomek. , Miljöing, Energiing, MiljövetareBasår

Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? Total

(22)

D. UTBILDNINGEN D.1 UNDERVISNING OCH EXAMINATION

Fråga 19. Korstabell: Hur ofta har undervisningsformen "föreläsning i storgrupp" förekommit inom din utbildning hittills? * Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? 254128630511142117 21,4%18,2%22,2%8,4%10,0%21,3%33,3%26,8%23,3%25,0%19,1% 641022452877321232295 54,7%45,5%40,7%47,4%46,7%54,6%20,0%51,2%38,3%25,0%48,1% 195936262749203158 16,2%22,7%16,7%37,9%43,3%19,1%26,7%22,0%33,3%37,5%25,8% 9311607303143 7,7%13,6%20,4%6,3%,0%5,0%20,0%,0%5,0%12,5%7,0% 117225495601411541608613 100,0%100,0%100%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet

alltid ofta ibland aldrig

Hur ofta har undervisnings formen "föreläsning i storgrupp" förekommit inom din utbildning hittills? Total

EkonomiInforma tikHuma nioraHälsoveten skapLärarutbild ning Samhälls- och beteende vetenskapNaturveten skap Ing. D, E, ICT, Mekatronik Ing. U, B, M, Biomek. , Miljöing, Energiing, MiljövetareBasår

Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? Total

(23)

Fråga 20. Korstabell: Ja, jag skulle vilja ha mer/mindre av föreläsningar! * Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? 86153967381041235427445 73,5%65,2%72,2%70,5%63,3%73,8%80,0%85,4%70,0%77,8%72,4% 22710109182515098 18,8%30,4%18,5%10,5%15,0%12,8%13,3%12,2%25,0%,0%15,9% 915181319113272 7,7%4,3%9,3%18,9%21,7%13,5%6,7%2,4%5,0%22,2%11,7% 117235495601411541609615 100,0%100,0%100%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet

varken mer el mindre mindre föreläsningar mer föreläsningar

Ja, jag skulle vilja ha mer/mindre av föreläsningar! Total

EkonomiInforma tikHuma nioraHälsoveten skapLärarutbild ning Samhälls- och beteende vetenskapNaturveten skap Ing. D, E, ICT, Mekatronik Ing. U, B, M, Biomek. , Miljöing, Energiing, MiljövetareBasår

Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? Total

(24)

fråga 19. Korstabell: Hur ofta har undervisningsformen "lektion" förekommit inom din utbildning hittills? * Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? 1416147120410472 12,0%4,5%11,3%14,7%11,7%8,6%,0%10,0%16,7%44,4%11,8% 401018493659620334275 34,2%45,5%34,0%51,6%60,0%42,1%40,0%50,0%55,0%44,4%45,0% 51821321543415171207 43,6%36,4%39,6%33,7%25,0%30,7%26,7%37,5%28,3%11,1%33,9% 12380226510057 10,3%13,6%15,1%,0%3,3%18,6%33,3%2,5%,0%,0%9,3% 117225395601401540609611 100,0%100,0%100%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet

alltid ofta ibland aldrig

Hur ofta har undervisnings formen "lektion" förekommit inom din utbildning hittills? Total

EkonomiInforma tikHuma nioraHälsoveten skapLärarutbild ning Samhälls- och beteende vetenskapNaturveten skap Ing. D, E, ICT, Mekatronik Ing. U, B, M, Biomek. , Miljöing, Energiing, MiljövetareBasår

Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? Total

(25)

Fråga 20. Korstabell: Ja, jag skulle vilja ha mer/mindre av lektioner! * Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? 105174485531241337539540 89,7%73,9%81,5%89,5%88,3%87,9%86,7%90,2%88,3%100,0%87,8% 313337012023 2,6%4,3%5,6%3,2%5,0%5,0%,0%2,4%3,3%,0%3,7% 9577410235052 7,7%21,7%13,0%7,4%6,7%7,1%13,3%7,3%8,3%,0%8,5% 117235495601411541609615 100,0%100,0%100%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

Count % inom studieområdet Count % inom studieområdet Count % inom studieområdet Count % inom studieområdet

varken mer el mindre mindre lektioner mer lektioner

Ja, jag skulle vilja ha mer/mindre av lektioner! Total

EkonomiInforma tikHuma nioraHälsoveten skapLärarutbild ning Samhälls- och beteende vetenskapNaturveten skap Ing. D, E, ICT, Mekatronik Ing. U, B, M, Biomek. , Miljöing, Energiing, MiljövetareBasår

Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? Total

(26)

Fråga 19. Korstabell: Hur ofta har undervisningsformen "seminarium" förekommit inom din utbildning hittills? * Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? 2012112000018 1,7%,0%1,9%2,1%1,7%8,5%,0%,0%,0%,0%2,9% 168253916560341168 13,7%36,4%46,3%41,1%26,7%39,7%,0%7,3%6,8%12,5%27,5% 901119544169732244351 76,9%50,0%35,2%56,8%68,3%48,9%46,7%78,0%40,7%50,0%57,4% 9390248631375 7,7%13,6%16,7%,0%3,3%2,8%53,3%14,6%52,5%37,5%12,3% 117225495601411541598612 100,0%100,0%100%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet

alltid ofta ibland aldrig

Hur ofta har undervisnings formen "seminarium" förekommit inom din utbildning hittills? Total

EkonomiInforma tikHuma nioraHälsoveten skapLärarutbild ning Samhälls- och beteende vetenskapNaturveten skap Ing. D, E, ICT, Mekatronik Ing. U, B, M, Biomek. , Miljöing, Energiing, MiljövetareBasår

Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? Total

(27)

Fråga 20. Korstabell: Ja, jag skulle vilja ha mer/mindre av seminarium! * Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? 93123678441031230528468 79,5%52,2%66,7%82,1%73,3%73,0%80,0%73,2%86,7%88,9%76,1% 124710311080156 10,3%17,4%13,0%10,5%5,0%7,8%,0%19,5%,0%11,1%9,1% 1271171327338091 10,3%30,4%20,4%7,4%21,7%19,1%20,0%7,3%13,3%,0%14,8% 117235495601411541609615 100,0%100,0%100%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet

varken mer el mindre mindre seminarium mer seminarium

Ja, jag skulle vilja ha mer/mindre av seminarium! Total

EkonomiInforma tikHuma nioraHälsoveten skapLärarutbild ning Samhälls- och beteende vetenskapNaturveten skap Ing. D, E, ICT, Mekatronik Ing. U, B, M, Biomek. , Miljöing, Energiing, MiljövetareBasår

Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? Total

(28)

Fråga 19. Korstabell: Hur ofta har undervisningsformen "laboration" förekommit inom din utbildning hittills? * Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? 01000105119 ,0%4,5%,0%,0%,0%,7%,0%12,2%1,7%11,1%1,5% 6331038122812590 5,2%13,6%5,7%10,6%5,0%5,7%80,0%68,3%20,0%55,6%14,7% 27161046204017390206 23,3%72,7%18,9%48,9%33,3%28,4%6,7%17,1%65,0%,0%33,7% 832403837922183306 71,6%9,1%75,5%40,4%61,7%65,2%13,3%2,4%13,3%33,3%50,1% 116225394601411541609611 100,0%100,0%100%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet

alltid ofta ibland aldrig

Hur ofta har undervisnings formen "laboration" förekommit inom din utbildning hittills? Total

EkonomiInforma tikHuma nioraHälsoveten skapLärarutbild ning Samhälls- och beteende vetenskapNaturveten skap Ing. D, E, ICT, Mekatronik Ing. U, B, M, Biomek. , Miljöing, Energiing, MiljövetareBasår

Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? Total

(29)

Fråga 20. Korstabell: Ja, jag skulle vilja ha mer/mindre av laboration! * Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? 104175484541301332529549 88,9%73,9%100%88,4%90,0%92,2%86,7%78,0%86,7%100,0%89,3% 300124041015 2,6%,0%,0%1,1%3,3%2,8%,0%9,8%1,7%,0%2,4% 10601047257051 8,5%26,1%,0%10,5%6,7%5,0%13,3%12,2%11,7%,0%8,3% 117235495601411541609615 100,0%100,0%100%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet

varken mer el mindre mindre laboration mer laboration

Ja, jag skulle vilja ha mer/mindre av laboration! Total

EkonomiInforma tikHuma nioraHälsoveten skapLärarutbild ning Samhälls- och beteende vetenskapNaturveten skap Ing. D, E, ICT, Mekatronik Ing. U, B, M, Biomek. , Miljöing, Energiing, MiljövetareBasår

Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? Total

(30)

Fråga 19. Korstabell: Hur ofta har undervisningsformen "självständigt projekt/uppsatsarbete" förekommit inom din utbildning hittills? * Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? 85252100210044 6,9%22,7%3,7%5,3%3,3%7,1%,0%4,9%16,7%,0%7,2% 601220352173715282273 51,7%54,5%37,0%36,8%35,0%52,1%46,7%36,6%46,7%22,2%44,6% 40525503146523225252 34,5%22,7%46,3%52,6%51,7%32,9%33,3%56,1%36,7%55,6%41,2% 8075611310243 6,9%,0%13,0%5,3%10,0%7,9%20,0%2,4%,0%22,2%7,0% 116225495601401541609612 100,0%100,0%100%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet

alltid ofta ibland aldrig

Hur ofta har undervisnings formen "självständigt projekt/uppsat sarbete" förekommit inom din utbildning hittills? Total

EkonomiInforma tikHuma nioraHälsoveten skapLärarutbild ning Samhälls- och beteende vetenskapNaturveten skap Ing. D, E, ICT, Mekatronik Ing. U, B, M, Biomek. , Miljöing, Energiing, MiljövetareBasår

Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? Total

(31)

Fråga 20. Korstabell: Ja, jag skulle vilja ha mer/mindre av självständigt projekt/uppsats! * Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? 90154573471151131489484 76,9%65,2%83,3%76,8%78,3%81,6%73,3%75,6%80,0%100,0%78,7% 196218915238082 16,2%26,1%3,7%18,9%15,0%10,6%13,3%7,3%13,3%,0%13,3% 8274411274049 6,8%8,7%13,0%4,2%6,7%7,8%13,3%17,1%6,7%,0%8,0% 117235495601411541609615 100,0%100,0%100%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet

varken mer el mindre mindre självständigt projekt/uppsats mer självständigt projekt/uppsats

Ja, jag skulle vilja ha mer/mindre av självständigt projekt/uppsats! Total

EkonomiInforma tikHuma nioraHälsoveten skapLärarutbild ning Samhälls- och beteende vetenskapNaturveten skap Ing. D, E, ICT, Mekatronik Ing. U, B, M, Biomek. , Miljöing, Energiing, MiljövetareBasår

Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? Total

(32)

Fråga 19. Korstabell: Hur ofta har undervisningsformen "praktik" förekommit inom din utbildning hittills? * Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? 200641000013 1,7%,0%,0%6,3%6,7%,7%,0%,0%,0%,0%2,1% 00232221002059 ,0%,0%3,8%33,7%36,7%,7%,0%,0%3,3%,0%9,7% 122626281435140110 10,3%9,1%11,3%27,4%46,7%10,0%20,0%12,2%23,3%,0%18,0% 10220453161241236449429 87,9%90,9%84,9%32,6%10,0%88,6%80,0%87,8%73,3%100,0%70,2% 116225395601401541609611 100,0%100,0%100%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet

alltid ofta ibland aldrig

Hur ofta har undervisnings formen "praktik" förekommit inom din utbildning hittills? Total

EkonomiInforma tikHuma nioraHälsoveten skapLärarutbild ning Samhälls- och beteende vetenskapNaturveten skap Ing. D, E, ICT, Mekatronik Ing. U, B, M, Biomek. , Miljöing, Energiing, MiljövetareBasår

Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? Total

(33)

Fråga 20. Korstabell: Ja, jag skulle vilja ha mer/mindre av praktik! * Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? 561441583574819288341 47,9%60,9%75,9%61,1%58,3%52,5%53,3%46,3%46,7%88,9%55,4% 20012100006 1,7%,0%,0%1,1%3,3%,7%,0%,0%,0%,0%1,0% 59913362366722321268 50,4%39,1%24,1%37,9%38,3%46,8%46,7%53,7%53,3%11,1%43,6% 117235495601411541609615 100,0%100,0%100%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet

varken mer el mindre mindre praktik mer praktik

Ja, jag skulle vilja ha mer/mindre av praktik! Total

EkonomiInforma tikHuma nioraHälsoveten skapLärarutbild ning Samhälls- och beteende vetenskapNaturveten skap Ing. D, E, ICT, Mekatronik Ing. U, B, M, Biomek., Miljöing, Energiing, MiljövetareBasår

Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? Total

(34)

Fråga 20. Korstabell: Finns det undervisningsformer du skulle vilja ha mer/mindre av? * Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? 83193364431051130423433 70,9%82,6%61,1%67,4%71,7%74,5%73,3%73,2%70,0%33,3%70,4% 34421311736411186182 29,1%17,4%38,9%32,6%28,3%25,5%26,7%26,8%30,0%66,7%29,6% 117235495601411541609615 100,0%100,0%100%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet Antal % inom studieområdet

ej svar Nej, varken mer eller mindre

Finns det undervisningsformer du skulle vilja ha mer/mindre av? Total

EkonomiInforma tikHuma nioraHälsoveten skapLärarutbild ning Samhälls- och beteende vetenskapNaturveten skap Ing. D, E, ICT, Mekatronik Ing. U, B, M, Biomek. , Miljöing, Energiing, MiljövetareBasår

Inom vilket/vilka områden studerar du just nu? Total

References

Related documents

This ownership perspective was introduced through the concept of ownership advantage as an important deterrent of service loyalty and through some of the measures in

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram projekt för att förbättra möjligheten att använda elfordon och tillkännager detta för regeringen4.

”När till och med den franske presidenten Sarkozy säger att EU:s ekonomiska politik har misslyckats, och då talar han om den politik som är grundlagsfäst i för- draget, kan

• Skicka eller faxa underlaget senast den första vardagen i månaden Ring någon av oss avgiftshandläggare för frågor NN , NN. Härmed intygas att nedanstående uppgifter

Att publikationerna inför oaktsamhetsbrotten kan med andra ord förstås som ett sätt kräva att män ansvarar för att inte bara invänta samtycke innan de genomför en sexuell

Alla tre lärare som deltog i studien svarade mer eller mindre liknande svar trots att det går att läsa in flera skilda tankar vid vidare analys av intervjusvaren. Annika ser att

Ordförande yrkar att redovisning av kunskapsresultat från skolområde öst behandlas innan förvaltningens information och att föredragningslistan i övrigt

Om förvaltarskapet skall ändras till godmanskap eller helt upphöra, bifogas läkarintyg och/eller huvudmannens samtycke (om sådant går att inhämta). Ort Datum Underskrift

Transportdokument och mottagningskvitton från avlämnat farligt avfall kommer på begäran att redovisas till Miljö- och stadsbyggnadskontoret efter avslutad sanering. Underskrift

Har tidigare gått i skolan i Sverige: Ja ( ) Nej ( ) om ja ska ej gå via oss Kontaktperson: namn, mobil och e-postadress. *Endast för

§ Vi och våra medlemmar ska verka för att alla som spelar golf och vistas i golfen skall kunna göra det i en utvecklande, trygg miljö och bemötas med

Vuosikymmeniä jatkunut seerumin kolesterolipitoisuuden lasku pysähtyi vuosien 1997 ja 2002 välillä. Vuodesta 2002 vuoteen 2007 kolesterolitaso on kääntynyt uudelleenlas- kuun

[r]

Eanaš gielddat ja regiovnnat hálddašanguovlluin leat fállan nationála unnitloguide ja sámiide vejolašvuođa váikkuhit ulbmiliid ja njuolggadusaid bargguin, muhto

Enligt min analys verkar det som att när eleverna till slut använde sig av starka förslag togs ett gemensamt ansvar för att föra berättelsen framåt, vilket också blir tydligt

31 Kollektivavtalet ALFA (Allmänt löne- och förmånsavtal), inom den statliga sektorn, anger att man får vara tjänstledig från sin tillsvidareanställning för att arbeta inom

Tämä opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Suomen Talokeskus Oy:n kanssa tavoitteena selvittää putki- ja sähköremontin vaikutus kiinteistön energian ja veden

Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuudesta Budapestissä pp päivänä kk kuuta vvvv tehty yleis- 1 § sopimus tulee voimaan pp päivänä kk kuuta vvvv niin kuin siitä on

Tämän katsauksen tarkoituksena oli tutkia ortodoksisen uskonnon opettajien käsityksiä uskonnonopetuksen tehtävistä.. On olemassa hyvin vähän, jos ollenkaan,

Aineistoa ei saa kopioida, levittää tai saattaa muuten yleisön saataviin ilman oikeudenhaltijoiden lupaa. Aineiston verkko-osoitteeseen saa

Vertailun vuoksi voidaan todeta, ettei kilpailuoikeuden näkökulma ollut esillä vuonna 1993 ilmestyneessä norjalaisen Geir Woxholthin väitöskirjassa Idrottens sponsoravtaler, johon

Aiem-min Hilja Pärssinen oli ollut ylpeä miehensä väitöskirjatut-kimuksesta – on myös väitetty, että hän aviosuhteen hallitsevana osapuolena oli itse asiassa

D-vitamiinin tarve kasvaa, jos Ca:P suhde ei ole optimaalinen; myös kal- siumin ja fosforin puute lisää D-vitamiinin tarvetta.. Klassisesti puute aiheuttaa osteomalasian aikuisilla