Matavfall och biogas – hur hör det ihop ?

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Avfall Sverige, Avfall Sverige AB, Prostgatan 2, 211 25 Malmö, Telefon 040-35 66 00, Fax 040-35 66 26 E-post info@avfallsverige.se, Hemsida www.avfallsverige.se, Bankgiro 985-9877, Organisationsnummer 556260-8553

     

Malmö 2010-06-16

 

Seminarieinbjudan  Almedalsveckan:  

Matavfall och biogas – hur hör det ihop ?

Det är stort fokus på avfallshantering och återvinning idag. Mycket av fokus landar på matavfallet och också på bristen på biogas, två frågor som hänger ihop. Våra matrester kan omvandlas till biogas och biogödsel. Vad krävs för att förverkliga detta?

Kom och diskutera med livsmedelsindustrin, konsument- och kommunfö- reträdare 6 juli kl 10-12.

• Idag arbetar 154 kommuner med matavfallsinsamling, för att producera biogas och biogödsel. Ett stort antal ligger i startgroparna för att införa insamling.

• Idag skulle det matavfall som återvinns i Sverige och blir till fordonsbränsle kunna ersätta drygt 18 miljoner liter bensin. Om vi ökade insamlingen och 70 procent av allt matavfall i Sverige samlades in och rötades, skulle det kunna er- sätta nästan 67 miljoner liter bensin - årsförbrukningen1 för drygt 56 000 bilar och skulle kunna minska utsläppen av koldioxid med 327 000 ton2.

Återvinning av matavfall prioriteras högt inom Avfall Sverige och Sveriges kommu- ner. Kommunerna strävar efter att ta ett helhetsgrepp – från insamling, produktion till användning, inte minst i sopbilar och kollektivtrafiken.

Det behövs mål för att alla ska fokusera på frågan om matavfall - vad kan vi göra för att minska svinnet? Vad vi kan göra för att öka biogasproduktionen?

Tid Tisdagen den 6 juli, kl 10.00-11.30. Avsluta med lunchmacka.

Plats sal E31, Högskolan, Visby

Medverkande

Åsa Domeij, miljöchef, Axfood Eva Myrin, VD VafabMiljö, Västerås

Louise Ungerth, chef för Konsument och Miljö, Konsumentföreningen Stockholm Catarina Östlund, handläggare, Naturvårdsverket

Moderator: Stellan Jacobsson, VD Svensk Biogas För mer information kontakta:

Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se Monica Lövström, public affairs Avfall Sverige 070-535 66 42, monica.lovstrom@avfallsverige.se

PS Visste du att 1 000 bananskal kan ta dig nästan 10 mil (om du gör biogas av dem)?

Avfall Sverige är en branschorganisation inom avfallshantering och återvinning, med ca 400 medlemmar, främst kommuner, kommunbolag men också privata företag. Vi representerar därmed 99 % av Sveriges befolkning. Vi är Sveriges största mil- jörörelse. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar. Vi gör det på samhällets upp- drag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vi är 16 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag och gör ett av Sveriges viktigaste jobb!

11 500 mil/år, 0,8 l/mil

2 Avfall Sverige rapport: 2008:02 Den svenska biogaspotentialen från inhemska råvaror

Figure

Updating...

References

Related subjects :