• No results found

Visar Verksamhetsberättelse 2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Visar Verksamhetsberättelse 2020"

Copied!
12
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)
(2)
(3)

Emma Nolin,

Chef för avdelningen medier och

vetenskaplig publicering (MVP)

Malmö universitetsbibliotek

(4)
(5)

BIBLIOTEK & DEMOKRATI - Kompetensutveckling HT 2020

23/9

Johanna Rivano Eckerdal: Ett agonistiskt perspektiv på bibliotekens demokratiska uppdrag Läs valfritt kapitel i För det demokratiska samhällets utveckling: bibliotekslagen enligt lagstiftaren Lyssna på podcasten Staden, Avsnitt 108 Staden, arkiven och biblioteken

Se: Bibliotekets roll i spänningen mellan källkritik och källtillit

Lisa Olsson Dahlquist och Olof Sundin

Läs valfritt kapitel i

Demokratins framtid Sök upp en inspirerande text om högskolebibliotek och demokrati

7/10 Johan Farkas: Post-Truth, Fake News and Democracy: A Critical Examination

Läs Ingrid Atlestam:

Vem är egentligen aktivist? BiS 1/2020

Kolla IFLAs Library map of the world Läs en SDG-story om hur bibliotek bidrar till hållbara samhällen

11/11 Christian Fernandez: ”Yttrandefrihet och PK – ett demokratiskt dilemma?” Läs valfritt kapitel i Det demokratiska samtalet i en digital tid: en antologi om desinformation, propaganda och näthat

Lyssna på podden Demokratibyggarna Avsnitt 1: Demokratin ifrågasätts — vad gör universiteten? Läs artikel + rapport

Bibliotek, internet och demokrati: vad vet och tycker allmänheten?

Besök på Dawit Isaak-biblioteket

Se: TEDxTalks: What

to expect from libraries in the 21st century och Spana på begreppet “social infrastructure” kopplat till bibliotek

9/12 Dela din bingorad med dina kollegor! Vinn fina priser!

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

References

Related documents

Syftet med studien är att belysa samhällskunskapslärares syn på deras demokratiska uppdrag i samband med riksdagsvalet 2010, samt ge en bild i vilken grad

När graden av etnisk fraktionalisering, BNP per capita och väst är satt till noll uppvisar proportionella system cirka 3,36% lägre andel icke-demokrater, efter att ha kontrollerat

Fadern dör lugnt och stilla i sömnen och Albert beskriver det som att: ”Det föreföll inte som om Döden och han hade kämpat med varandra; de hade bara råkats och kommit

empowerment och marginalisering, då detta är något som är förenligt med bibliotek och deras uppdrag. Men också för att det är något vi såg som ett intressant filter att titta

För- förståelsen för demokratibegreppet är att detta kan betraktas som ett ideologiskt begrepp som används för att legitimera en ståndpunkt och således syftar studien även

Det som framkommer vara det viktigaste verktyget i detta arbete, utifrån resultatet av undersökningen, är att förutom de lagar som finns att tillgå, att som lärare ge

Vägvalet har lagt fram ett förslag som alternativ till Västlänken och trängselskatten och försöker övertala inte bara medborgarna, utan även politikerna att detta är det

Utredningen ansåg att staten inte längre skulle detaljstyra kulturverksamheten. Istället skulle beslutfattandet överlämnas åt regionerna. Målen var löst formulerade och