• No results found

Genetisk Fosterdiagnostik Göteborg Program Kurs 2 3 Nov

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Genetisk Fosterdiagnostik Göteborg Program Kurs 2 3 Nov"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

www.sahlgrenska.se

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Klinisk genetik, diagnostik och mottagning Besöksadress Medicinaregatan 1 D, 413 45 Göteborg TELEFON växel 031-342 00 00, direkt 031-3434206

G

ENETISK FOSTERDIAGNOSTIK OCH GENETISK VÄGLEDNING MED FOKUS PÅ

NIPT:

PROGRAM

Arvid Carlsson -salen på Medicinareberget i Göteborg

Måndag 2 november

8.30 - 9.00 Registrering (inkl kaffe och macka)

9.00 - 9.40 Introduktion till kursen B Jacobsson

9.40 - 11.15 Genetisk fosterdiagnostik idag A Öfverholm & L Lovmar

(inkl paus)

11.15 – 12.00 Genetisk vägledning, fallpresentation Marie Gudmundsson

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.30 Sensitivitet, specificitet och PPV Catrin Wessman

13.30 – 14.30 NIPT – hur fungerar det? Inkl fall T Zagoras & A Öfverholm

14.30 – 15.00 Kaffe med tilltugg

15.00 – 16.00 Etisk reflektion Christian Munthe

Tisdag 3 november

8.30 - 9.00 Kaffe och macka

9.00 - 9.45 NIPT – fördjupning och tilllämpning inkl fall T Zagoras & B Jacobsson

9.45 - 11.15 NIPT – rekommendationer och rapporter B Jacobsson

(inkl paus)

11.15 – 12.00 NIPT - omvärldsrapport Y Carlsson & T Zagoras

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.15 Interaktiv examination Kursledning

14.15 – 15.15 Hur inför vi NIPT i VGR? Erfarenheter från KUB. B Jacobsson & A Glantz 15.15 – 16.00 Kaffe & Utvärdering

References

Related documents

Vänder sig till dig som inte har svenska som modersmål och ej har tillräckliga förkunskaper i svenska språket för studier på Grundläggande vux 7-9.. Du skall

  – Man kan verkligen ge sig själv, eller ge bort i present, en heldag på Mitt kök.  Först en välkomstdrink hos Munskänkarna i Champagnebaren, sedan över till Stjärnkockarna

Här finns möjlighet att besöka några av alla de japanska hantverksbutiker som finns i Kyoto om det så gäller textiler, keramik, lackparaplyer eller artiklar till teceremonin..

Information som ges i direkt anslutning till undersökningen kan vara svår att ta till sig, men om informationen ges skriftligt så väl som muntligt samt i god tid inför

Röntgensjuksköterskan har ansvar för patienten och fostret hos den gravida kvinnan vid magnetkameraundersökningen, vilket innebär att hon/han måste ha kunskap om

[r]

Beslut om kursansvar gäller tills vidare, i de fall där någon part vill säga upp kursansvar ska det ske enligt anvisningar för uppsägning av kursansvar för kurs inom

[r]

Anmälan till valbara kurser inom program gör du på antagning.se genom att logga in via högskola.. Du behöver inte bifoga

Scenario 4: Studenten lägger själv in avbrott efter tre veckor på inledande kurs på programmet Det går inte att lämna återbud på program i

Just på grund av att det finns en så stark genetisk komponent vid autism kan man med hjälp av ett genetiskt test hitta den eller de genetiska varianter som

Innehållet innebär en breddning och fördjupning av kunskap som inhämtades på kurs 1 (om vanliga hälsoproblem, bestämningsfaktorer för hälsa och hälsofrämjande

1 Fjällsjö, Riksgränsen Akvarell 2 Sol över Riksgränsen Akvarell 3 Utsikt över Torneträsk Akvarell...

Efter avstämning inom staden har fastighetskontoret kommit fram till att det inte finns några kommunala behov av fastigheten med tillhörande byggnad för

Arrangör Aktivitet Tidpunkt Plats Ev kostnader Egen utrustning Anmälan/frågor.. Svalövs

Har spelare fått tidsbestämd avstängning av SDF eller SvFF under tiden för slutspelet måste självklart hänsyn tas till den (m a o är spelaren avstängd under angiven tid).!.

I exemplet (Figur 9b) där alla blir ickerekombinanta har det skett fyra överkorsningar, men markör 1 och markör 2 på varje kromosom kommer fortfarande från samma förälder, de är

Nitrit, ammonium och silver regleras inte i dagsläget men skulle vid behov kunna hanteras inom ramen för kvalitetsfaktorn särskilda förorenande ämnen (SFÄ), vid bedömning

jouissance, som Kristeva över- tagit från Lacan m e n givit sin egen innebörd, är inte begränsat till en biologiskt betingad kvinnlig sfär utan kan tolkas som ett "minne"

Inte heller har hon någon tilltro till kvinnor- na i det egyptiska parlamentet (35 av 392). Skulle de kämpa för kvinnornas sak, skulle de åka ut. Hon kallar dem »traditionella»,

E Rundstickmaskin, tvåbädds, interlock F Inget av ovanstående alternative är rätt.. 15 Att ha fang i en bindning i istället för maskor ger varan följande

Första frågan är vilket fenomen (teoretiskt begrepp) som studeras, den andra frågan är vilken ontologi som forskaren ger uttryck för. Just nu studerar jag användarvänlighet