Här kan du ladda ned källförteckningen som pdf

Full text

(1)

KÄLLFÖRTECKNING 2016 A

KVANTITATIV DEL 1 DTK

Sällskapsdjur

Jordbruksverket & SCB (2013). Hundar, katter och andra sällskapsdjur 2012. Hämtat 2013-04-10

från

http://jordbruksverket.se/download/18.300b18bd13d103e79ef80002666/Hundar+och+katter.pdf Filmstatistik 1963/64–2005

Svenska filminstitutet (2006). Verksamhetsberättelse 2005. Hämtat 2006-09-21 från

http://sfi.se/sv/Error/?aspxerrorpath=http://sfi.se/sfi/IMAGES/_SFI_PDF/PUBLIKATIONER/VB2005 _I_SIFFROR.PDF

Forskare och lärare vid universitet och högskolor

Högskoleverket & SCB (2011). Universitet och högskolor 2010. Personal vid universitet och högskolor 2010. Sveriges officiella statistik. Statistiska meddelanden UF 23 SM 1101 Vreta kloster

Regner, Elisabet (2010). Vreta – ett bland andra svenska cisterciensiska kloster? I: Tagesson, Göran, Regner, Elisabet, Alinder, Birgitta & Ladell, Lars (red.). Fokus Vreta kloster. 17 nya rön om Sveriges äldsta kloster. Stockholm: Statens historiska museum

KVANTITATIV DEL 2 DTK

Barn och ungdomars kontakter med BRIS

BRIS (2012). BRIS-rapporten 2012. Tabellbilaga. Hämtat 2012-02-28 från http://bris.se/upload/Articles/BRIS-rapport_tabellbilaga_2012.pdf

Outhyrda lägenheter

SCB (2010). Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2010. Sveriges officiella statistik Fångster av havskräfta och hummer

Wirdheim, Anders (1991). Hav i förändring – Kattegatt och Skagerrak. I: Larsson, Erik (red.). Sveriges natur. Naturskyddsföreningens årsbok 1991 årgång 82. Föränderlig natur. Stockholm: Naturskyddsföreningen

Väder och vind i Göteborg

Göteborgs stad, miljöförvaltningen (2007). Årsrapport luftföroreningar. Mätningar i Göteborgsområdet 2006. Rapport R 2007:8

(2)

VERBAL DEL 1 LÄS

Lutmusik

Sparr, Kenneth (2012). Karl Nyhlin: ”The Jacobean Lutenists”. Tidig musik 2012:2 Attityder till arbete

Hult, Carl (2001). [Recension av Tomas Berglund] Attityder till arbete i Västeuropa och USA. Teoretiska perspektiv och analyser av data från sex länder. Sociologisk forskning 2001:2 Stress och asymmetri hos trädplantor

Black-Samuelsson, Sanna (2008). Stress men ingen asymmetri hos trädplantor med näringsbrist. Svensk botanisk tidskrift 2008:1

MEK

Om betygen försvinner …

Wikipedias webbplats. Betyg. Hämtat 2013-03-21 från http://sv.wikipedia.org/wiki/Betyg Under högkonjunkturen …

Svensson, Gert (2009). ”Samhället sviker de unga”. Dagens Nyheter 2009-04-03. Hämtat 2009-04-03 från www.dn.se/insidan/insidan-hem/samhallet-sviker-de-unga

Den ____ spårsnön …

Bang, Preben (2004). Spårboken. Spår och spårtecken efter däggdjur och fåglar. Övers. Håkan Hallander. Stockholm: Prisma

Tinnitus, eller öronsusning, kan …

Holgers, Kajsa-Mia (2003). Tinnitusbehandling styrs av etiologin. Buller, stress eller ångest/depression tänkbara orsaker. Läkartidningen 2003:46

Månskenet, och därmed ...

Nationalencyklopedins webbplats. Månen. Artikelförfattare Jan-Öjvind Swahn. Hämtat 2014-04-22 från http://www.ne.se/lang/m%C3%A5nen

Glöden och den starka …

Stenius, Yrsa (1993). Makten och kvinnligheten. Stockholm: Bromberg Ett bra lösenord …

Engfors, Tommy (2011). Så sätter du stopp för lösenordsslarvet. TechWorld 2011:2. Hämtat 2011-03-19 från http://techworld.idg.se/2.2524/1.374861/sa-satter-du-stopp-for-losenordsslarvet

Samtidigt som en enig …

Pedersen, Jes Stein (2014). Poeten som satte Danmark i brand. Övers. Anna Ångström. Svenska Dagbladet 2014-01-11. Hämtat 2014-0-20 från http://www.svd.se/kultur/poeten-som-satte-danmark-i-brand_8885064.svd

Läkekonsten var …

Hallberg, Leif, Holm, Göran, Lindholm, Nalle & Werkö, Lars (1996). Alternativmedicin. I: Hallberg, Leif & Holm, Göran & Lindholm, Nalle & Werkö, Lars (red.). Internmedicin. Andra uppl. Stockholm: Liber/Almqvist & Wiksell medicin

Det är underligt …

(3)

VERBAL DEL 2 LÄS

Kunskapssyn

Nordin, Gunilla (2012). Kunskapssynen i utbildningsreformerna under lupp. Skolporten. Hämtat 2014-02-03 från http://www.skolporten.se/forskning/intervju/kunskapssynen-i-utbildningsreformerna-under-lupp/

Konstnärsroll och konstnärsmyt

Dahlström, Per (2005). Konstnärsroll och konstnärsmyt. Konstperspektiv 2005:1 Kolesterolforskning

Dock, Ann-Marie (1998). Hur blir vi av med vårt kolesterol? Ny mekanism upptäckt. Medicinsk vetenskap 1998:3

MEK

Blindtarmsinflammation …

Vård & omsorgs webbplats. Blindtarmsinflammation (appendicit). Hämtat 2012-10-13 från http://vårdomsorg.se/liknande/blindtarmsinflammation-589

”Vad handlar det här om?” …

Almqvist, Erik (2012). ”Den stora rocken Bruce” . Filter 2012, vol. 26. Hämtat 2013-10-17 från http://magasinetfilter.se/magasin/2012/26/den-stora-rocken-bruce

Målsättningen med …

Dahlberg, Åke (1972). Arbetsmarknadsutbildning – verkningar för den enskilde och samhället. En ekonomisk studie av personer som år 1965 avslutade arbetsmarknadsutbildning i Västerbottens län. Avhandling. Umeå: Studier i nationalekonomi vid Umeå universitet

Med rufsigt grått …

Kyaga, Simon (2011). Psykosen är granne med kreativitet. Forskning och framsteg 2011:9 Tangoresenären …

Jörngården, Anna (2014). Känslornas politik på tangogolvet. Respons 2014:1 Det är tabu …

Petersen, Leif (2013). Nya kravet på vd:ar: Att hålla sig i trim. Svenska Dagbladet 2013-01-21. Hämtat 2013-05-03 från http://www.svd.se/naringsliv/karriar/nya-kravet-pa-vdar-att-halla-sig-i-trim_7834744.svd

Arbetsförmedlingen har inte …

Nilsson, Karin (2011). Titel saknas. Arbetsmarknaden 2011:5 Allt land som idag …

(4)

Karlsson, Anders (1999). En bit Västerbotten. En guide till länets sevärda natur och kultur. Umeå: Västerbottens läns hembygdsförbund

Under det att man …

Lunds universitets webbplats. Körsång och socio-musikaliska attityder. Ett pilotprojekt om körsång i förändring. Hämtat 2013-04-05 från http://www.kultur.lu.se/o.o.i.s?id=21349&p=44

Oavsett vad man anser …

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :