• No results found

Lektion 7 File

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Lektion 7 File"

Copied!
49
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Repetition:

Transmission med ¨overbelastningsskydd

Överbelastningsskydd för en transmission

(2)

Repetition:

Transmission med ¨overbelastningsskydd

Överbelastningsskydd för en transmission

• Övertrycksventilerna skyddar pump och motor.

(3)

Repetition:

Transmission med ¨overbelastningsskydd

Överbelastningsskydd för en transmission

• Övertrycksventilerna skyddar pump och motor.

(4)

Repetition:

Konstantf ¨odessystem

Ventilpaket med konstant genomgående flöde

(5)

Repetition:

Konstantf ¨odessystem

Ventilpaket med konstant genomgående flöde

• Trycket byggs upp när ventilen ändrar sitt läge. • Backventiler hindrar flöde att åka åter.

(6)

Repetition:

Konstantf ¨odessystem

Ventilpaket med konstant genomgående flöde

• Trycket byggs upp när ventilen ändrar sitt läge. • Backventiler hindrar flöde att åka åter.

(7)

Lektion 7:

Innehåll:

(8)

Lektion 7:

Innehåll:

• Proportionalventilen (propventilen) • Pilotventilen

(9)

Lektion 7:

Innehåll:

• Proportionalventilen (propventilen) • Pilotventilen

(10)

Lektion 7:

Innehåll: • Proportionalventilen (propventilen) • Pilotventilen • Kort om PID-regulatorn • QP-diagram

◦ Exempel seriekopplad transmission. ◦ Exempel parallellkopplad transmission.

(11)

Lektion 7:

Innehåll: • Proportionalventilen (propventilen) • Pilotventilen • Kort om PID-regulatorn • QP-diagram

◦ Exempel seriekopplad transmission. ◦ Exempel parallellkopplad transmission. • Hydraulisk effekt, P = p · q.

◦ En pump har hydraulisk uteffekt, Put = put · qut. ◦ En motor har hydraulisk ineffekt, Pin = pin · qin. ◦ En cylinder, hydraulisk in- och uteffekt + F · v.

(12)

Lektion 7:

Innehåll: • Proportionalventilen (propventilen) • Pilotventilen • Kort om PID-regulatorn • QP-diagram

◦ Exempel seriekopplad transmission. ◦ Exempel parallellkopplad transmission. • Hydraulisk effekt, P = p · q.

◦ En pump har hydraulisk uteffekt, Put = put · qut. ◦ En motor har hydraulisk ineffekt, Pin = pin · qin. ◦ En cylinder, hydraulisk in- och uteffekt + F · v.

(13)

Lektion 7:

Innehåll: • Proportionalventilen (propventilen) • Pilotventilen • Kort om PID-regulatorn • QP-diagram

◦ Exempel seriekopplad transmission. ◦ Exempel parallellkopplad transmission. • Hydraulisk effekt, P = p · q.

◦ En pump har hydraulisk uteffekt, Put = put · qut. ◦ En motor har hydraulisk ineffekt, Pin = pin · qin. ◦ En cylinder, hydraulisk in- och uteffekt + F · v.

(14)

Lektion 7:

Proportionalventilen

En propventil med inbyggd regulator

(15)

Lektion 7:

Proportionalventilen

En propventil med inbyggd regulator

• I detta fall regleras slidpositionen. • Inbyggd PID-regulator.

(16)

Lektion 7:

Proportionalventilen

En propventil med inbyggd regulator

• I detta fall regleras slidpositionen. • Inbyggd PID-regulator.

(17)

Lektion 7:

PID-regulatorn

Regulator med återkoppling

(18)

Lektion 7:

PID-regulatorn

Regulator med återkoppling

• P - Proportionell del. • I - Integrerade del.

(19)

Lektion 7:

PID-regulatorn

Regulator med återkoppling

• P - Proportionell del. • I - Integrerade del.

(20)

Lektion 7:

Pilotstyrd 4/3-ventil

Pilotstyrd 4/3-ventil. Den lilla ventilen agerar "pilot".

(21)

Lektion 7:

Pilotstyrd 4/3-ventil

Pilotstyrd 4/3-ventil. Den lilla ventilen agerar "pilot".

• Pilotenventilen styrs t.ex. elektriskt.

(22)

Lektion 7:

Pilotstyrd 4/3-ventil

Pilotstyrd 4/3-ventil. Den lilla ventilen agerar "pilot".

• Pilotenventilen styrs t.ex. elektriskt.

• Pilotventilen leder flöde och reglerar den stora sliden. • Pilotstyrningen finns på kraftigare ventiler.

(23)

Lektion 7:

Kraftig pilotventil

Kraftig pilotstyrd 4/3-ventil

(24)

Lektion 7:

Kraftig pilotventil

Kraftig pilotstyrd 4/3-ventil

• Ventilen styrs elektriskt, solenoid (spole) vid 4. • Den övre delen kallas flapper-nozzle.

(25)

Lektion 7:

Kraftig pilotventil

Kraftig pilotstyrd 4/3-ventil

• Ventilen styrs elektriskt, solenoid (spole) vid 4. • Den övre delen kallas flapper-nozzle.

(26)

Lektion 7:

Kraftig pilotventil

Exempel på ytterligare en pilotventil

(27)

Lektion 7:

Kraftig pilotventil

Exempel på ytterligare en pilotventil

• Ventilen är av typen 4/3-ventil. • Elektriskt styrd.

(28)

Lektion 7:

Kraftig pilotventil

Exempel på ytterligare en pilotventil

• Ventilen är av typen 4/3-ventil. • Elektriskt styrd.

(29)

Lektion 7:

N ˚agot om QP-diagram

(30)

Lektion 7:

Serie- resp. parallellkoppling

(31)

Lektion 7:

F ¨orluster vid seriekoppling

Seriekoppling med tillhörande QP-diagram

(32)

Lektion 7:

F ¨orluster vid seriekoppling

Seriekoppling med tillhörande QP-diagram

• Utgående hydraulisk effekt från pumpen, Put = Q1 · p1. • Hydraulisk ineffekt till motorn, Pin = Q2 · p2.

(33)

Lektion 7:

F ¨orluster vid seriekoppling

Seriekoppling med tillhörande QP-diagram

• Utgående hydraulisk effekt från pumpen, Put = Q1 · p1. • Hydraulisk ineffekt till motorn, Pin = Q2 · p2.

(34)

Lektion 7:

F ¨orluster vid seriekoppling

Seriekoppling med tillhörande QP-diagram

• Utgående hydraulisk effekt från pumpen, Put = Q1 · p1. • Hydraulisk ineffekt till motorn, Pin = Q2 · p2.

• Effektförlust i tryckbegränsningsventilen, (Q1 − Q2) · p1. • Effektförlust i volymströmsregulatorn, Q2 · (p1 − p2).

(35)

Lektion 7:

F ¨orluster vid parallellkoppling

Parallellkoppling med tillhörande QP-diagram

(36)

Lektion 7:

F ¨orluster vid parallellkoppling

Parallellkoppling med tillhörande QP-diagram

• Hydraulisk uteffekt från pumpen Put = p1 · Q1. • Hydraulisk ineffekt till motorn, Pin = p2 · Q2.

(37)

Lektion 7:

F ¨orluster vid parallellkoppling

Parallellkoppling med tillhörande QP-diagram

• Hydraulisk uteffekt från pumpen Put = p1 · Q1. • Hydraulisk ineffekt till motorn, Pin = p2 · Q2. • Effektförlust i tryckbegränsningsventilen.

(38)

Lektion 7:

F ¨orluster vid parallellkoppling

Parallellkoppling med tillhörande QP-diagram

• Hydraulisk uteffekt från pumpen Put = p1 · Q1. • Hydraulisk ineffekt till motorn, Pin = p2 · Q2. • Effektförlust i tryckbegränsningsventilen.

(39)

Lektion 7:

QP-diagram

QP-diagram (Flöde/Tryck-diagram)

(40)

Lektion 7:

QP-diagram

QP-diagram (Flöde/Tryck-diagram)

• Visuellt ser man vart effekterna tar vägen i ett system. • Bygger på den hydrauliska effekten, P = p · q.

(41)

Lektion 7:

QP-diagram

QP-diagram (Flöde/Tryck-diagram)

• Visuellt ser man vart effekterna tar vägen i ett system. • Bygger på den hydrauliska effekten, P = p · q.

(42)

Lektion 7:

Exempel p ˚a QP-diagram

Cylinderkoppling med tillhörande QP-diagram

(43)

Lektion 7:

Exempel p ˚a QP-diagram

Cylinderkoppling med tillhörande QP-diagram

• Förlust över den flödesreglerande ventilen. • Förlust över övertrycksventilen.

(44)

Lektion 7:

Exempel p ˚a QP-diagram

Cylinderkoppling med tillhörande QP-diagram

• Förlust över den flödesreglerande ventilen. • Förlust över övertrycksventilen.

(45)

Lektion 7:

Exempel p ˚a QP-diagram

Cylinderkoppling med tillhörande QP-diagram

(46)

Lektion 7:

Exempel p ˚a QP-diagram

Cylinderkoppling med tillhörande QP-diagram

• QP-diagrammet visar var förluster tar vägen. • Pumpens hydrauliska uteffekt, Put = Q1 · p1.

(47)

Lektion 7:

Exempel p ˚a QP-diagram

Cylinderkoppling med tillhörande QP-diagram

• QP-diagrammet visar var förluster tar vägen. • Pumpens hydrauliska uteffekt, P = Q .

(48)

Lektion 7:

Ekvationer f ¨or motor och pump

M · ω = p · q (1) • Motor => M ω = ∆pq · ηm ◦ Motorns verkningsgrad, ηm = ηmvηmhm ◦ Ineffekten, Pin = ∆p · q ◦ Uteffekten, Put = M ω ◦ Momentet, M = ∆p · Dϕ · ηhm. ◦ Rothastighet, ω = qin Dϕ · ηv

(49)

Lektion 7:

F ¨or en cylinder g ¨aller

• Cylinder => p+ · q+ · ηc = p · q + F · v ◦ Cylinderns verkningsgrad, ηc = ηcvηchm

◦ ηchm < 1 pga av friktion mellan kolv cylinderväggar. ◦ ηcv < 1 betyder att cylidern läcker över kolven.

◦ Cylinderns mekaniska uteffekt => F · v

◦ Hastigheten på kolvstången i plusslag v+ = q+·ηcv A+ .

◦ Hastigheten på kolvstången i plusslag v = q·ηcv A . ◦ Kraft i plusslag f+ = ηchm(p+A+ − pA)

◦ En cylinder har ofta en stiktionstryck, ett minsta tryck

som behövs för att friktionen mellan kolv och cylinder skall övervinnas.

References

Related documents

Om det inte finns n˚ agon konstruktor i en klass tillhandah˚ aller Java en sk standardkonstruktor, dvs en konstruktor som bara anv¨ands f¨or att skapa objekt av

Vilket tal får du om tusentalssiffran byter plats med tiotalssiffran i talet

I samband med att E4 byggs om till motorväg kommer ett antal broar att anpassas för att göra det lättare för djur att passera vägen. Bron över Lagan kommer exempelvis att

Efter korrelationsanalys i SPSS blir resultatet att det inte heller finns något stöd för hypotesen att stödet för EU påverkades av utvidgningen i maj 2004 (se tabell 12).

narna har mestadels undgått den snabba industriella utvecklingen från och med 1950-talet och den stora folkomflyttningen från landsbygd till städer som denna förde med sig. Där

Mötet under lunchen har lett till att blåljuspersonalen upplever att arbetet i Biskopsgården som trivsamt: “Det är mycket roligare att åka upp i Biskopsgården nu och

- Tidningen får inte bara innehålla returinformation, den måste bli ett effektivt språkrör för förbundet, och samtidigt vara en

Trygghet för arbetande människor är en del av den rättvisa och frihet som facket alltid kämpat för. När LO drev igenom TGL var det ett steg på den vägen!.. Vi har vid