• No results found

Satsa på elitforskare i stället för på Rothsteins påläggskalvar : Mikael Sandberg om forskningspolitik

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Satsa på elitforskare i stället för på Rothsteins påläggskalvar : Mikael Sandberg om forskningspolitik"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

2012‑09‑30 Satsa på elitforskare i stället för på Rothsteins påläggskalvar ‑ Artikel av u_23257 ‑ Newsmill

1/3 www.newsmill.se/print/46960

Mikael Sandberg om forskningspolitik

Satsa på elitforskare i stället för på

Rothsteins påläggskalvar

Publicerad: 2012-09-24, Uppdaterad: 2012-09-25

Om författaren:

Mikael Sandberg, professor i statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad, med

internationella studier och internationell forskning bakom mig, men grundutbildad vid den institution där Rothstein nu är professor. Av professionella skäl partilös.

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) vill lägga en kvarts miljard på att handplocka etablerade toppforskare till Sverige.

Något som gemene man kanske inte känner till är att Sverige inom statsvetenskapen fortfarande är starkt socialdemokratiskt dominerad. ”Kommandohöjden” är Göteborgs statsvetenskap, som dominerar denna typ av ”folkhemsk” politikforskning. Den fokuserar på den svenska debatten om den svenska modellen. Den internationella forskningsfronten har man traditionellt brytt sig mycket mindre om. Dock är ett fåtal företrädare för forskning om den svenska modellen intressanta internationellt när man behöver exempel från olika system. Då passar Bo Rothstein in som exotiskt inslag från ett märkligt litet politiserat land i norra Europa.

Denna samhällsforskning bedrivs i den ideologiska och politiska kampens form. Man vill

helt enkelt förespråka folkhemska drag som föredöme för andra länder. Tydligast visar Rothstein kanske det i skriften ”Creating a Sustainable Solidaristic Society: A Manual” (Att skapa ett hållbart solidariskt samhälle: en manual, Arena Idé 2011).

Före Bo Rothstein på den göteborgska professorsstolen satt Bo Särlvik, som tillsammans med Palme var en av ”Erlanders gossar”. Palme och Särlvik studerade kommunalvalet 1954 på ett sätt som Erlander gillade och kunde utnyttja i sina senare valrörelser. Erlander har beskrivit det i sina memoarer. Före Särlvik leddes institutionen av Jörgen Westerståhl, dotterson till Hjalmar Branting och grundare av valforskningsprogrammet från 1956. Syftet med uppbyggnaden av svensk samhällsvetenskap beskriver Erlander som att det

behövdes i den politiska maktutövningen.

Göteborgs statsvetenskap utgör alltså en fortfarande livaktig beståndsdel av det svenska folkhemsbygget. I många delar utgjorde den folkhemmets arkitektbyrå. Westerståhl ingick i grundlagsberedningen som resulterade i en ny regeringsform 1974.

Förvaltningsforskningen vid institutionen bidrog till kommunala reformer. Valforskningen har lett till populariserade valrörelser som blivit TV-sänt nöje för ”svenska folket”.

Göteborgarnas fackböcker fyller kurslistorna i hela rikets statsvetenskapliga grundkurser. Icke-svenskkunniga, icke-”folkhemska” och icke-politiserade elitforskare från utlandet göre sig därför inte besvär i Göteborg, arbetarrörelsens högborg.

(2)

2012‑09‑30 Satsa på elitforskare i stället för på Rothsteins påläggskalvar ‑ Artikel av u_23257 ‑ Newsmill

2/3 www.newsmill.se/print/46960

Hur vet jag nu det? Jag är samhällsforskare med internationell forskarerfarenhet, men gick grund- och forskarutbildningen på Göteborgsinstitutionen under handledning av en

socialdemokratisk statsvetarprofessor. Jag har själv haft en hel del kontakt med Jörgen Westerståhl under min utbildning, och varit assistent åt både Bo Särlvik och Sören Holmberg. Den senare är faktiskt inte socialdemokrat utan från bokstavsvänstern, men ändå uppskattad av SAP. Som Palme uttryckte det efter forskningsberedningens möte med Sören Holmberg hösten 1984: ”Jag upplever forskarnas insatser som oerhört stimulerande och som en god hjälp för vårt framtida arbete”. Valforskningen finansieras av

riksdagsanslaget och valforskarna behöver inte söka anslag som vanliga dödliga forskare. De är alltså själva finansierade som en del av staten. Symbiosen är självklar och

debatteras inte.

Att utländska elitforskare inte tillåts ta plats i denna folkhemska forskning är lätt att visa. När Rothstein sökte professuren i Göteborg sökte nämligen också en

elitforskare på verklig världsnivå samma professur (Douglas Hibbs, tidigare professor på Harvard), men fick inte tjänsten. Av något skäl och på något sätt förhindrades det. Det säger enligt min mening det mesta om behovet av verklig konkurrens inom svensk statsvetenskap.

Efter vad som framkommit om regeringens stundande forskningsproposition finns det mycket som man som forskare kan glädja sig åt – inte minst de ökande resurserna och satsningen på kvalitet och spetsforskning, skriver Rothstein. Men på en viktig punkt har man emellertid ”hamnat alldeles fel”, menar han. Det gäller idén att lägga en kvarts miljard på att ”landets rektorer ska kunna handplocka några av de allra bästa internationella forskarna till sina lärosäten”. Att Bo Rothstein är emot det är alltså inte så konstigt, det skulle hota honom som herre på den svenska, socialdemokratiskt dominerade

statsvetartäppan.

Rothstein anger fem skäl till att Björklunds strategi inte skulle fungera:


”För det första är det svårt att tänka sig några skäl till att internationella toppforskare skulle vilja lämna de ofta mycket framstående lärosäten där de är verksamma för att flytta till

Sverige. Varför skulle någon som redan är en etablerad storstjärna inom sitt

forskningsområde alls vilja byta enormt spännande platser och universitet som till exempel Oxford, Paris, Boston, London, New York och San Francisco mot säg Uppsala, Umeå eller Göteborg?”, undrar Rothstein. Men vad lär vi oss av fallet Hibbs? Det har skett och kan alltså ske. Men man låter det inte ske. Tyvärr. Då hade svensk statsvetenskap blivit

betydligt mer avancerad metodmässigt, men samtidigt politiskt oförutsägbar och ostyrbar.

Det andra skälet är att det som driver forskare att röra på sig är att man vill verka i riktigt

intressanta forskningsmiljöer, skriver Rothstein. Jaha, den göteborgska institutionen är alltså inte attraktiv? Intressant åsikt från dess företrädare.

Det tredje skälet handlar om pengar, anger Rothstein. ”Strategin bygger på att det skall gå

att locka internationellt särskilt framstående forskare till Sverige genom att erbjuda dem mycket förmånliga villkor eller ”osvenska” löner”.
 Det bygger emellertid på en bristande förståelse av vad som driver framgångsrika forskare, menar han. Det som stör Rothstein är antagligen snarare tanken på att Uppsala eller Lund skulle ta hit en statsvetare i

världsklass, som dessutom har högre lön än honom själv och som skulle utgöra en mycket störande konkurrent.

Ett fjärde skäl är att detta är en högriskstrategi, skriver Rothstein. ”Det finns en stor risk att

de internationella stjärnforskare man skulle kunna locka till Sverige är de vars stjärna redan har börjat dala betänkligt. Sannolikheten att vi med denna strategi skulle få hit ”gårdagens idéer” är inte obetydlig.” Jaha, och vad skulle det skilja dem från honom själv?

(3)

2012‑09‑30 Satsa på elitforskare i stället för på Rothsteins påläggskalvar ‑ Artikel av u_23257 ‑ Newsmill

3/3 www.newsmill.se/print/46960

Och varför skulle man vara dum nog att välja gårdagens män?

”Ett femte skäl till att riksdagen bör säga nej till denna del av forskningsproposition är att

detta med stor sannolikhet skulle göra den redan ojämställda universitetsvärlden än mera mansdominerad.” Tillåt mig smålé. Rothstein flörtar plötsligt med feminister. Då måste paniken vara nära.

Rothstein låter lite som Televerket en gång lät när det som monopol en gång ville hindra konkurrens och behålla i sina infrastrukturella privilegier genom att låtsas att man är världsbäst på allting och alltid kommer att vara det. Det kanske är dags att släppa in konkurrens så att vi blir ett normal pluralistiskt land där olika aktörers tävlan leder till tekniska och forskningsmässiga framsteg. Det skulle vara på tiden.

Björklund, stå på dig! Jag brukar inte uppskatta din forskningspolitik, men i det här fallet gillar jag ditt förslag skarpt!

References

Related documents

I syftesdelen av denna uppsats skrev jag att jag ville försöka hitta mönster för att kunna säga vilka val spelare gör när han står inför val såsom de i min undersökning..

Låt oss därför för stunden bortse från bostadspriser och andra ekonomiska variabler som inkomster, räntor och andra kostnader för att bo och en- bart se till

intresserade av konsumtion av bostadstjänster, utan av behovet av antal nya bostäder. Ett efterfrågebegrepp som ligger närmare behovet av bostäder är efterfrågan på antal

Beslut inom den ekonomiska politiken påverkar miljöstatus, som i sin tur påverkar välfärd och därmed jämlikhet.. Långtidsutredningen är därmed ett beslutsunderlag som

De arbeten som gränsar till detta är bland annat Lina Lif Larsson som ställer frågan varför kommuner bildar bolag och skatteverket som i sin rapport om

Olson säger: ”Om jag intresserar mig för frågan om huruvida risken för anfall från Ryssland ökar om Sverige går med i Nato, och kommer fram till att det finns

För att vara en del av SGF Partner Group förutsätter vi att du bidrar med ekonomisk ersättning, varor eller tjänster för att främja våra 480 klubbar och

Gymnasieantagningen, Katrineholms kommun, Drottninggatan 19, 641 80 Katrineholm tillsammans med din ansökningsblankett till gymnasieskolan senast den 15 februari. Sökandens

kostersättning för viktkontroll definieras livsmedel för speciella medicinska ändamål enligt följande: livsmedel som är särskilt beredda eller sammansatta och som är avsedda

Archie Dick: Fem skäl till att det sydafrikanska biblioteksväsendet inte omvandlats.. I en artikel i sydafrikansk bibliotekstidskriften Innovation 2002 nr 25* beskrev Archie

Den personuppgiftsansvarige; Skatteverket eller Kronofogdemyndigheten, ska se till att de personuppgifter som behandlas är adekvata och relevanta i förhållande till ändamålen

Vår frågeställning blir därför: Hur beskriver specialpedagoger sitt arbete med förskollärare och pedagoger för att inkludera barn i behov av särskilt stöd,

General Council, att ta ställning till nya stadgar för organisationen och en omstrukturering av hela IDF:s organisation.. Som grund

DIABETES ’ VET OCH VINN-tävling rullar vidare med nya knepiga kuggfrågor. Många läsare tycks ha haft vissa problem med förra numrets omgång, för vi lyckades bara vaska

• Justeringen av RU1 med ändring till terminalnära läge för station i Landvetter flygplats är positiv - Ett centralt stationsläge i förhållande till Landvetter flygplats

Mark- och miljödomstolen menade att detta skulle påverka allmänhetens tillgång till området och bedömer därför att förutsättningar för dispens inte finns.. En annan

Included are both generic (IPA, PROMIS- 29 satisfaction with participation social roles domain, PSFS, and USER- Participation) measures and meas- ures developed within the field

 Den sökande uppfyller kravet på tillräckliga yrkeskunskaper och yrkesskicklighet inom rennäring.. Eventuella villkor

③  Om den försvunna ön inte existerar i verklig- heten, så kan man tänka sig en mera stor- slagen ö. ④  Det är omöjligt att tänka sig en ö som är mera storslagen än

⑤  Alltså: Det måste finnas något som existerar av nödvändighet (= ”Gud”) och som är en tillräcklig grund för existensen av det kontingenta.. Varför kan inte kedjan

Vi i HRF ska värna barnens rätt till en bra start i livet genom att arbeta för att landstingets habilitering tar en aktiv roll för att ge alla hörselskadade barn och ungdomar

Intervjuerna kretsade kring frågor om vilka överväganden som låg bakom beslutet att börja ta ut allmän ålderspension respektive att inte göra detta, vilka eventuella

Som jag varit inne på tidigare, får kommunen när denne är huvudman för allmänna platser ta ut kostnader av fastighetsägarna i området, för anläggande och förbättring av