• No results found

Information till personal inför delegering

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Information till personal inför delegering"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

191203/MAS/delegering/information till personal

Information till dig som ska genomföra en webbaserad läkemedelsutbildning inför delegering

Syftet med utbildningen är att all delegerad personal ska ha samma grundkunskaper för att hantera läkemedel på ett säkert sätt. Webbutbildningen finns på demenscentrums hemsida och består av fyra delkurser à 15-30 minuter, samt ett efterföljande kunskapstest. Allt som allt är 3 timmar avsatt. OBS! Vid förnyad delegering (omdelegering) se sid.2

Vid ny delegering:

1. Efter att du blivit introducerad på arbetsplatsen och är väl förtrogen med rutiner och verksamhet så ska både din chef och ansvarig sjuksköterska på enheten ha bedömt att du är lämplig för att ta emot en delegering för läkemedelshantering.

2. Din chef anmäler dig till utbildningen och ger dig besked om dag och tid. Ta kontakt med sjuksköterskan och informera om dag och tid så kan sjuksköterskan redan då planera in en träff med dig efter utbildningen för information och delegering.

3. Du ska innan du kommer till utbildningen ha varit inloggad i någon av kommunens datorer.

När du är inloggad ska du skaffa ett konto på demenscentrums hemsida. Gör så här:

Alt.1; Skriv in följande adress i webbfönstret eller klicka direkt på https://moodle.demenscentrum.se/moodle/login/signup.php Alt.2; Gå in på www.demenscentrum.se Klicka på

Oavsett vilket alternativ du väljer så kommer du till en sida där du lägger upp ett

användarkonto enligt anvisning. Ange ett lösenord som du sen ska använda när du loggar in i utbildningsportalen. Ange också din mailadress till Ulricehamns kommun dit du får ett mail vari du får fortsatta anvisningar om ditt konto i utbildningsportalen.

4. När du kommer till utbildningen är det viktigt att du har med dig inloggningsuppgifter till både kommunens dator och demenscentrums utbildningsportal. Attendos personal enbart inlogg till demenscentrum.

5. Utbildningen sker i datasalen på Höjdgatan 3. Skriv upp dig på besökslistan i receptionen och vänta tills du blir hämtad av den sjuksköterska/handledare som finns med under

webbutbildningen.

6. Ta gärna med någon frukt eller något att dricka.

7. När du klarat kunskapstesten, krävs 80% rätt, skriver du ut diplomet som signeras av den sjuksköterskan/handledaren. Diplomet tar med till sjuksköterskan som, om det inte är gjort tidigare, planerar in tid för ytterligare information och delegeringsutfärdande.

(2)

191203/MAS/delegering/information till personal

Förnyad delegering (omdelegering)

Syftet med utbildningen är att all delegerad personal ska ha samma grundkunskaper för att hantera läkemedel på ett säkert sätt. Webbutbildningen finns på demenscentrums hemsida och består av fyra delkurser á 15-30 minuter, samt ett efterföljande kunskapstest. Maximalt beräknas utbildning och kunskapstest ta 3 timmar.

1. Ta kontakt med delegeringsansvarig sjuksköterska på enheten att din delegering behöver förnyas. Ta kontakt minst en månad innan delegeringen går ut så att sjuksköterskan kan planera delegeringstillfället.

2. Meddela din enhetschef att förnyad delegering är på gång och att du behöver få tid till och en avskild plats att sitta på för att göra webbutbildningen på din arbetsplats.

3. Meddela sjuksköterskan när du tänkt göra webbutbildningen och bestäm tid för ytterligare information och förnyad delegering.

4. När du ska göra utbildningen loggar du in på jobbdatorn och öppnar ett konto på demenscentrums hemsida. Gör så här:

Alt.1; Skriv in följande adress i webbfönstret eller klicka direkt på https://moodle.demenscentrum.se/moodle/login/signup.php Alt.2; Gå in på www.demenscentrum.se Klicka på

Oavsett vilket alternativ du väljer så kommer du till en sida där du lägger upp ett

användarkonto enligt anvisning. Ange ett lösenord som du sen ska använda när du loggar in i utbildningsportalen. Ange också din mailadress till Ulricehamns kommun dit du får ett mail vari du får fortsatta anvisningar om ditt konto i utbildningsportalen.

5. Ta gärna med någon frukt eller något att dricka.

6. När du klarat testet, krävs 80% rätt, skriver du ut diplomet som du tar med till sjuksköterskan när delegeringen ska förnyas.

Carina Stavåsen

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

References

Related documents

Här på skolan då våran speciallärare är så väl insatt i olika program och hjälpmedel som finns för eleverna…då kan specialläraren komma med tips så här, ja men då kan

o SOSFS 1997:14 Föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård. o SFS

smärtplåster) Se http://www.fass.se/LIF/startpage för aktuellt plåster Länk till Exelonplåster. http://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20061010000033 Länk

Att bli delegerad innebär att överta ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen och den områdesansvariga legitimerade personal som delegerar ansvarar för att personen som blir

(Om du skulle komma till en sida som säger ”Anslutningen är inte privat” klicka på ”Avancerat” och sedan på ”Fortsätt till fs.mark.se (osäkert)”). Sedan väljer du

Planering och allt material i kurser, snabb kommunikation med lärare och andra elever, aktuell information och närvarohantering.. Det finns även appar där du kommer åt

Din chef och ansvarig sjuksköterska på enheten bedömer om du blir aktuell för att genomföra utbildningen.. Du som blir aktuell för ny

• var och en som tar emot en delegering bär alltid själv det fulla ansvaret för sitt sätt att fullgöra uppgiften och att det utförs på ett korrekt sätt. • delegering