• No results found

Taxa för schakter och trafikanordningsplaner.pdf Pdf, 120 kB.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Taxa för schakter och trafikanordningsplaner.pdf Pdf, 120 kB."

Copied!
6
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Regler och före-

skrifter Avgifter och taxor

Taxor för schakter och

trafikanordningsplaner

(2)

2

Beslutad av: Kommunfullmäktige

Datum och paragraf: 2020-11-30 § 118 Dokumentet gäller för: Tekniska nämnden Dokumentansvarig: Tekniska förvaltningen

(3)

Innehåll

Taxa schakter och trafikanordningsplan ... 4

1. Taxor ... 4

1.1 Taxa för trafikanordningsplan (TA-plan) ... 4

1.2 Taxa för schakttillstånd ... 5

(4)

4

trafikanordningsplan

1. Taxor

Taxor gäller för tillämpningsföreskrifterna för schakttillstånd.

Tekniska nämnden får varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja dessa taxor enligt konsumentprisindex. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2020.

1.1 Taxa för trafikanordningsplan (TA-plan)

Taxa för trafikanordningsplan

Ansökan av TA-plan för företag inkommit tre veckor

före start av arbetet 1 500 kr

Ansökan av TA-plan inkommit fem veckor före start

av arbetet (perioden 15 maj – 15 augusti) 1 500 kr Avgift vid avslag av inkommen ansökan 300 kr Förseningsavgift (handläggning snabbare än tre/fem

veckor) 1 000 kr utöver ordinarie taxa, totalt

2 500 kronor Förlängning av tillstånd per tillfälle 1 000 kr

Vite vid brister i TA-plan

1. TA-plan Vite

1.1. TA-plan som är godkänt av Gata/

parkavdelningen saknas. 15 000 kr/per tillfälle 1.2. TA-plan saknas på arbetsplatsen. 5 000 kr/per tillfälle

(5)

plan. giltighetstiden

1.4 Fler än 2st skyltar saknas enl. TA-plan 2000kr/per skylt som saknas 1.5 GP-link eller annan typ av tungavstängning saknas 3000 kr/per GP-link som saknas 1.6 Personal som har bristfällig varselklädsel 5000kr/person

1.7 Ej förlängt TA-plan och/eller inte informerat de som berörs av en totalavstängning

3000kr/ vecka

1.8 Brister som kräver avbrytande av arbetet 15000kr

1.2 Taxa för schakttillstånd

Taxa för schakttillstånd

Schakttillstånd för företag inkommit tre veckor före

start av arbetet 1 500 kr

Schattillstånd inkommit fem veckor före start av

arbetet (perioden 15 maj – 15 augusti) 1 500 kr Avgift vid avslag av inkommen ansökan 300 kr Förseningsavgift (handläggning snabbare än tre/fem

veckor) 1 000 kr utöver ordinarie taxa, totalt

2 500 kronor

Förlängning av tillstånd 1 000 kr

Försyn/besiktning av schakter. 1 timme ingår i

ansökan 500 kr/tim.

Taxa vid Grävtillstånd

1. Schakt- och grävtillstånd Vite

1.1. Godkänt schakttillstånd saknas. 15 000 kr/per tillfälle

(6)

6

1.3. Arbetet fortgår efter angivet slutdatum i

schakttillståndet. 5 000 kr/påbörjad vecka efter

giltighetstiden Skada på träd mer än 25%på stam, krona, rot 50 000 kr

2. Återställning

2.1 Ej utförd eller delvis utfört ex. grässådd, kantsten

saknas Kommunens entreprenörs kostnad

+10% påslag dock minst 5 000kr 2.2 Städning av arbetsområdet ej utfört Kommunens entreprenörs kostnad

+10% påslag dock minst 5 000kr

References

Related documents

SPAX är samlingsnamnet för en särskild form av lån där emittenten (låntagaren) erlägger avkastning till placeraren (långivaren) beroende av utvecklingen i olika tillgångsslag t

Kortfat- tat kan nämnas att värdet på SPAX är beroende av den svenska och internationella ränteutvecklingen, utveck- lingen för underliggande tillgångsslag (till exempel

Under början av 1800-talet ändrade Grebbestad karaktär från fiskeläge till ett mer mångsidigt samhälle när handel, fraktfart och hantverk började utvecklas. Under

som allmänbelysning. Ljuskällan kan bytas ut av behörig tekniker. Godkänd för utomhusbruk.. Fodrat getskinn med polyesterhand, polyesterfleece och 3M Thinsulate foder. Skydds-

428 Damur, Donna Karen New York, NY-8820, Ceramic, stål och keramiskt, viklås, quartz, D3,3cm, medföljande original klocketui, handbok samt extra länkdel, fint skick med

[r]

Schakt för grund, schakt och servisledning, markduk, 1 ton singel och bärlager/kvm under betongplatta, 300 mm cellplastisolering, 100 mm platsgjuten armerad betong (betongkvalitet

Tack vare en lång växtperiod kan Arilds Vingård producera fruktiga och friska viner.. Fråga servisen vilka viner vi