• No results found

VÅRD- OCH OMSORGSBOENDEN I DANDERYDS KOMMUN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "VÅRD- OCH OMSORGSBOENDEN I DANDERYDS KOMMUN"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

VÅRD- OCH OMSORGSBOENDEN I DANDERYDS KOMMUN

KONTAKTUPPGIFTER Danderyds kommun

Socialförvaltningen

Besöksadress: Kontaktcenter, Mörby centrum, plan 5, hiss 15

Postadress: Box 28, 182 11 Danderyd Telefon: 08-568 910 00, fax: 08-568 911 36 E-post: socialförvaltning@danderyd.se Heldygnsomsorg

I våra vård- och omsorgsboenden finns personal dygnet runt.

Du har en lägenhet med liten köksdel och ett rymligt duschrum med toalett. Måltider serveras i gemensam matsal. Om du föredrar att äta i din egen lägenhet går det också bra.

I din lägenhet finns säng och sängbord. I övrigt kan du möblera med dina egna möbler. I alla boenden finns gemensamma utrymmen för måltider, för samvaro med andra hyresgäster och för olika aktiviteter.

Att framföra synpunkter och klagomål

Äldreomsorgen i Danderyd ska ha hög kvalitet.

Därför är det viktigt att eventuella brister snabbt rättas till.

Om du inte är nöjd vill vi att du i första hand vänder dig till verksamhetschefen där du bor.

I andra hand kontaktas biståndshandläggaren på socialförvaltningen.

Det går bra att vara anonym och då vänder du dig direkt till en biståndshandläggare på socialför- valtningen.

Synpunkter och klagomål kan framföras skriftligt eller muntligt.

Äldreguiden

I Äldreguiden, som publiceras av Socialstyrelsen på internet, kan du jämföra olika vård- och

omsorgsboenden och äldreomsorg. Äldreguiden finns på www.socialstyrelsen.se/aldreguiden Du väljer själv

När du beviljats vård- och omsorgsboende har du möjlighet att välja utförare. Det finns både kommunala och privata utförare att välja mellan.

Utförarna är upphandlade av kommunens socialnämnd enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Ansökan

Om du vill ansöka om vård- och omsorgsboende kontakta biståndshandläggare på

socialförvaltningens avdelning för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Biståndshandläggaren gör då en utredning och bedömning av dina behov och fattar därefter ett biståndsbeslut. Det är alltid ett stort, omfattande och varaktigt omvårdnadsbehov som ligger till grund för att bli beviljad vård- och

omsorgsboende. Det finns boenden både för somatik och demens.

En ansökan om vård- och omsorgsboende kan avslås. Beslutet går att överklaga till

förvaltningsrätten.

Avgift

Avgiften för att bo på vård- och omsorgsboende består av flera delar:

Omvårdnadsavgiften fastställs av socialförvaltningen och beräknas efter din inkomst. Det finns en lagstadgad högsta avgift som styrs av prisbasbeloppet och som inte kan överskridas. Kontakta socialförvaltningen eller titta på hemsidan för att få aktuell högsta avgift.

Hyran du betalar för ditt boende kan variera mellan olika boenden. För hyran kan du söka statligt bostadsbidrag. Vid inflyttningen skrivs ett hyreskontrakt.

Matkostnaden betalas separat.

References

Related documents

Vi arbetar utifrån vår värdegrundsmodell och Leva Livet-koncept som stödjer dig till en meningsfull dag utifrån dina vanor, intressen och drömmar. Leva Livet-teamet arbetar med

Det av kommunstyrelsen föreslagna vård- och omsorgsboendet (Rinkeby vård- och omsorgsboende i Rinkeby-Kista) ska ingå i den centrala upphandlingen för 2022.. Kommunstyrelsen

[r]

Med hänsyn till de kommunikationskanaler och den service som Malmö stad idag tillhandahåller för mottagande av synpunkter och medborgardialog gör servicenämnden bedömningen att

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att vård- och omsorgsnämnden även initierar en hyresvärdsupphandling som innefattar åtagande om köp av fastighet (tomt, mark),

[r]

Tomas kommer att bjuda in till en workshop i december alternativt början av januari där mera tyngden på hur mötet på boendet ska vara strukturerat, samt information om var i

I trygghetsboende bor man i en vanlig hyresrätt men har tillgång till gemensamma utrymmen för måltider, samvaro, hobby och rekreation och det finns personal dagligen som på olika