Valmanifest för Vara ALLA BEHÖVS I BYGGET AV VARA. Valmanifest för Vara Publicerad på Nya Moderaterna (

Full text

(1)

Valmanifest för Vara

Målgrupp: Vara Ingress:

Alla behövs i bygget av Vara

Brödtext:

ALLA BEHÖVS I BYGGET AV VARA

Vi moderater vill utveckla Vara till en framtidskommun där alla trivs och ges möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar. Alla är värdefulla och behövs i bygget av framtidens Vara.

Detta vill vi göra om Du ger oss möjligheten.

Vi bor och verkar i en aktiv kommun, där entreprenörs- och företagsandan är dominerande. Det betyder mycket för oss alla. Därför vill vi fortsatt prioritera jobben främst, och göra det möjligt att skapa fler förutsättningar för arbetare, företagare, entreprenörer, kreativa och dem som söker en fast punkt att utveckla fler jobb för. Vi satsar fullt ut på arbetslinjen och vet att det ger mångdubbelt tillbaks, inte minst för den enskilde. Alla företagare och ni som jobbar inom industrin, jordbruket, handeln och service- och tjänstesektorerna, ni behövs verkligen för att vårt samhälle ska fungera och utvecklas.

Vår gemensamma välfärd skapas av jobben. Du som är en av välfärdens viktiga medarbetare i skolan, äldreboende eller i vården är nyckelpersoner för att vi skall kunna hjälpa och vårda dem som behöver vår hjälp. Det gör även Du som jobbar inom skola, förskola och barnomsorg. Du bidrar till att lägga grunden för barns framtida möjligheter.

Tillsammans utvecklar vi kraft att förverkliga våra ambitioner att stärka Vara, som kommun för framtidsboende, som arbetsplats, för kultur- och fritidsintresse och fortsatt landsbygdskommun. Det engagemang som finns vill vi vara med och stärka ytterligare. Många gör sitt yttersta för att företag och landsbygden ska utvecklas, att våra barn ska få den uppmärksamhet som behövs och äldre ska få kvalitativ omvårdnad.

Vi vill, med ekonomisk ansvarsfullhet, effektivitet och kvalitetstänk som grund, fortsätta att utveckla Vara kommun och skapa ett samhälle för tillväxt där alla känner sig delaktiga och ges

förutsättningar att förverkliga sina drömmar.

(2)

Vi vill att Vara kommun skall erbjuda;

Sveriges bästa start och utbildning;

– Vi vill ha en skola där alla elever blir sedda och mötta utifrån sin situation och sina behov, därför behövs fler speciallärare och logopeder per skola.

– Vi vill ha en skola där elever får stimulans och ökar nyfikenheten till kunskap.

– Vi vill att elever skall känna trygghet i en modern miljö.

– Vi vill ge alla 3-åringar sagostund för att utveckla läsandet och matteskoj för att öka intresset för natur och teknik.

- Vi vill arbeta för att kopplingen mellan utbildning och Varas rika arbetsmarknad måste förbättras.

- Vi vill att det ska vara lugn och ro i klassrummet, utifrån gemensamt framtagna ordningsregler.

– Vi vill höja ambitionsnivån för Lagmansgymnasiet in i en ny framtid, genom att tillsätta en bred styrelse från flera delar av samhället. Målet är att skapa Sveriges bästa gymnasieskola.

– Vi vill rusta våra gymnasieelever för framtidens arbetsmarknad eller fortsatta utbildningar.

- Vi vill ha förskola, skola och gymnasium, där lärare får möjlighet att ägna mer tid åt elever – vi vill t ex fortsatt minska administrationen och rapportering.

– Vi vill ha mer tid för lärare att utveckla den digitala tekniken i undervisningen.

– Vi vill öka möjligheten för externa “föreläsare” från det lokala näringslivet, jordbruket, servicesektorn etc. för att elever ska få en verklighetsbaserad undervisning.

– Vi vill ha mer individuell och behovsanpassad kompetensutveckling med ledarskap för personal inom skolan.

Vi vill att Vara kommun skall erbjuda;

(3)

Attraktiva boenden, växande näringsliv och fler arbetstillfällen

– Hellre ett enklare arbete än inget arbete alls. Alla behövs. Jobben först.

- Vi vill att kommunen stimulerar fastighetsägare att bygga i alla orter i kommunen. Detta genom bra service, sänkta markkostnader och anslutningsavgifter m.m.

– Vi vill att nyinflyttad måste få möjlighet komma intill på arbetsmarknaden snabbare.

– Vi vill att kommunen som arbetsgivare måste själv ta ett större ansvar, men också att vi tillsammans med näringslivet se möjligheter med nya kompetenser och kanaler till andra platser som kan ge möjligheter till utveckling.

– Vi vill att kommunen samordnar en grupp med bl a lokala näringsidkare som kan stimulera och samverka kring bostadsbyggande.

– Vi vill utan krånglig byråkrati skapa så bra förutsättningar som möjligt för företag att starta, etablera sig och expandera i Vara kommun.

- Vi vill skapa grund för nya servicebranscher och låta dig som invånare att välj bästa servicen.

Vi vill att Vara kommun skall erbjuda;

Rikare kultur och fritidsliv

– Vi vill stimulera föreningslivet som gör enorma insatser.

Social gemenskap och en aktiv fritid ger välmående.

– Vi vill utveckla fritidsgårdas fantastiska verksamhet mer. Ett samarbete med Kulturskolan och Konserthuset skulle kunna vara ett sätt.

Vi vill utveckla ridskolan, stödja igångsättning och utveckla den i sin nya anläggning.

Vi vill se till att säkra framkomligheten till ridskolan, så att barn och ungdomar säkert kan ta sig fram via cykelvägar och vägar.

Konserthuset, huset som satt Vara på kartan, har blivit en naturlig

mötesplats för många kulturälskare i Västsverige. Vi vill verka för fortsatt god utveckling, för denna

(4)

framgångssaga.

Vi vill att det är viktigt att rusta upp och anpassa Allehallen och nuvarande Allebadet utifrån nyttjarnas behov.

Vi vill att biblioteken ska utvecklas till kreativa kulturella mötesplatser och studieplats för distansläsning.

Vi vill tillvarata lokala kulturella kulturskatter t ex med lokala utställningar.

Vi vill uppmuntra fler till ett bredare kulturutbud med konstgallerier/ateljéer.

Vi vill inför ”kulturskolecheck” där även andra aktörer kan ge lektioner.

Vi vill att Vara kommun skall erbjuda;

Guldkant på ålderns höst

– Vi vill att den som inte har den orken eller fysiska förmågan, ska givetvis få den stöttning man behöver för att klara vardagen. Vi vill hjälpa fler att klara av det man längtar efter.

Aktiva seniorer, som har energi och livslust, alla behövs. Varför inte en sagostund för de små, en promenad för en äldre som är ensam eller en fika tillsammans med eller läser för. Eller som läxhjälpare åt yngre, eller som “Vuxen på stan” eller “Vuxen på skolgården”. Volentärer behövs.

– Vi vill öka tillgängligheten och boendealternativ för som äldre, vi vill verka för att hitta olika boendeformer utifrån de äldres behov, såsom fler trygghetsboenden,

seniorboenden.

Vi vill öka livskvalité på kommunens äldreboenden. Det är viktigt att vara en del av samhället med moderna behov.

Vi vill ge äldre på våra boenden i kommunen en kvalitativ tillvaro, såsom, gemenskap, samvaro, nöjen med god mat, drycker etc.

Vi vill att boende på trygghetsboenden ska få ta del av kulturutbudet från Vara konserthus, genom möjlighet att kunna se konserter direkt via livesänd web-TV till boenden.

Vi vill att Vara kommun skall erbjuda;

Moderna utbyggda kommunikationsmöjligheter

(5)

– Vi vill stärka arbetspendling. Vi vill verka för att buss- och tågförbindelserna byggs ut till nära liggande orter.

– För bilisten och trafikanten, fortsatt utbyggnad av E20 till modern

fyrfältsväg genom Skaraborg, utvecklar jobben. Alliansregeringen genomför en förstärkt satsning på 2,7 miljarder för utbyggnaden. Riskera den inte.

– För cyklisten till jobbet, skolan eller busshållplatsen/tåget vill vi stärka trafiksäkerheten. Speciellt i tätorterna behöver säkerheten ses över. Alla barn ska ha lätt att ta sig till alla skolan.

– Vi vill möjliggöra för fler att jobba hemifrån, läsa på distans eller har ett företag ska givetvis kunna göra det fullt ut. Därför är bredbandsutbyggnaden prioriterad.

Vi vill arbeta för en gång och cykeltunnel under järnvägen i Vara

Vi vill arbeta för att åtgärda för trekorsningen vid Long för en säkrare trafik.

Vi vill arbeta för fler tågtider mellan Vara och Göteborg, speciellt vid kvällstid.

Vi vill arbeta för tätare resor för busstrafiken mellan Vara och Kvänum.

Vara kommun - Framåt framtidskommun

– Vi vill att Vara kommun skall vara i framkant.

– Vi vill upphandla livsmedel, produkter, tjänster m m som är närproducerat, lokalt och håller hög kvalitet.

– Vi vill att byggande skall vara långsiktigt hållbart.

– Vi vill göra det mer transparant och enkelt att etablera verksamheter i konkurrens med kommunala, och därmed låta den enskilde välja.

Vi moderater har erfarenhet av att leda Vara kommun från svåra tider av oro till ordning och reda i kommunens finanser. Samtidigt gäller det att klara av att utveckla mervärde och växtkraft för framtidskommunen Vara.

Under tio år har allianssamarbetet utvecklats på nationell nivå, självklart har vi ambitionen att även alliansen i Vara kan utvecklas. Därför har vi öppna armar för allianspartierna att deltaga i ett

samarbete för Vara kommuns framtid, för att stärka individen, kvalitén i välfärdens skola och omsorg

(6)

och framtidens jobb.

Alla behövs i bygget av Vara.

Våra fem moderata prioriteringar i Vara kommun

• Ordning och reda i kommunens ekonomi - vi värnar dina skattepengar.

• Vi ska ge ungdomar bästa möjliga start i livet. Stöd i tidig ålder. Sveriges bästa skola med ordning är en självklarhet och gymnasieutbildningar i Sverigetopp.

• Se alla som den resurs de är. Lättare att få jobb eller praktik för såväl våra ungdomar som våra nya invånare.

• Det ska vara tryggt att åldras och man ska få ha roligt då man blir gammal. Fler trygghetsboenden, med bl a mer möjligheter till volontärer eller frivilligarbete i äldrevård och livesända konserter till våra äldreboenden från konserthuset

• Vi vill se ett starkt näringsliv i Vara. Därför vill vi underlätta krånglig byråkrati vid etablering, samt arbeta för sänkta markkostnader och plan -anslutningsavgifter vid nyetableringar eller byggnationer.

Placering av företrädarlista på sidan: Right

Sida 6 av 6

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :