TIPS. Guide för att beställa böcker och läromedel via

10  Download (0)

Full text

(1)

Guide för att beställa böcker och läromedel via

www.laromedia.se

För att kunna använda de

funktioner som finns i LäroMedias webbshop, samt för att få era avtalsmässig priser, krävs att du loggar in med skolans namn och lösenord.

För att öppna webbshopen - klicka på ”Till webbshopen” i menyn på www.laromedia.se.

Webbshopen öppnas då i ett nytt fönster.

Öppnas inte webbshopen?

Se sidan 10 för mer hjälp!

! TIPS

(2)

TIPS

Logga in med skolans namn och lösenord

Inloggning sker genom att du skriver skolans fullständiga namn och lösenord.

Om du använder versaler eller gemener i inloggningen spelar ingen roll.

Lösenordet skrivs alltid sammanhängande.

Använd ej mellanslag.

!

Saknar du inloggningsuppgifter

kan du enkelt få det via e-post.

(3)

Välj beställningsenhet

För att din beställning skall märkas rätt och belasta rätt konto måste du välja önskad enhet för att komma vidare.

! TIPS

Saknas lämplig enhet skapar vi gärna en till er. Kontakta vår kundtjänst per telefon eller e-post angående detta.

Du kan även välja en annan enhet i listan och sedan ange i

beställningens meddelande- funktion, se sid 7, att ni önskar en ny enhet. Detta hanteras i efterhand av vår kundtjänst och nästa gång du loggar in för att beställa finns enheten

med i vallistan.

Ämnesspecifik hjälp finns alltid nära!

(4)

TIPS Välj beställningstyp

För att få korrekt pris och leveranstid på din aktuella beställning krävs att du väljer beställningstyp innan du kan gå vidare.

Nedan förklaras respektive beställningstyp närmare.

Observera att huvud- och vårterminsbeställning enbart är valbara under vissa perioder av året.

Efterbeställning – Fortlöpande beställningar till elever under terminen.

Media – Böcker till skolbibliotek, fortbildning och kommunala institutioner.

Huvudbeställning –

Beställning inför höstterminen.

Skall du komplettera en tidigare lagd huvudbeställning väljer du detta alternativ.

Vårterminsbeställning –

Beställning inför vårterminen.

Skall du komplettera en tidigare lagd vårterminsbeställning väljer du detta alternativ.

!

Här finner du alla kunduppgifter kring den enhet som du valde.

Vill du byta enhet gör du det här.

(5)

TIPS Varukorgen

Ange referens samt e-postadress, dessa uppgifter är obligatoriska.

I varukorgen registrerar du ISBN/artikelnummer och antal direkt i beställningsformuläret.

Titel och pris hämtas automatiskt, se nästa sida för mer information.

Saknar du uppgift om

ISBN/artikelnummer och vill söka på titel, författare etc. så har du alltid sökrutan tillgänglig uppe i vänstra hörnet.

Se sid 10 för söktips.

Vi skickar orderbekräftelse, leveransavisering, restnoterings- information m.m via e-post.

Kontrollera därför noga att din adress är korrekt!

!

Skriv in ISBN/art.nr och antal här.

(6)

TIPS Orderregistrering

Skriv in ISBN eller artikelnummer i beställningen om du känner till det. Titel och pris hämtas

automatiskt om numret stämmer.

Saknar du artikelnummer eller om det du angett inte stämmer kan du enkelt söka fram önskad artikel.

En sammanställning av antal orderrader samt totalbelopp finner du på två ställen under hela beställningsförloppet.

Se sid 10 för information om ISBN och artikelnummer.

Vill du radera en artikelrad klickar du på soptunnan på den raden.

Önskar du mer information om respektive titel får du det via ett klick på den blå cirkeln med i.

Fler artikelrader läggs automatiskt till efterhand. Antalet orderrader är obegränsat.

!

Mer info om artikeln.

Radera artikelraden.

(7)

TIPS Meddelandefältet

Önskar du lämna meddelande till oss klickar du på meddelande- fältet och skriver in din text.

Antalet tecken i meddelanderutan är obegränsat men av utymmes- skäl visas inte all text.

När du registrerat klart och vill skicka eller om du vill spara eller radera din beställning gör du det här. Mer om det på nästa sida.

Det meddelande du lämnar i din beställning hanteras i efterhand av vår kundtjänst.

Av den anledningen saknas de bland artikelraderna i den

automatiska orderbekräftelse som skickas till dig.

!

Eventuell restnoteringsinformation anges här.

”Rest V0817” innebär att boken levereras tidigast år 2008 vecka 17.

(8)

TIPS Skicka ordern!

För att ordern skall skickas till oss måste du under en viss tid av året välja leveransvecka samt bekräfta ordern. Kontrollera alla uppgifter noggrant och bekräfta den därefter genom att klicka på Bekräfta order.

Önskar du göra förändringar i beställningen klickar du på Avbryt för att gå tillbaks till varukorgen.

Kontrollera leveranstiden i din order så att du inte valt fel beställningstyp av misstag.

!

Vill du skriva ut beställningen innan du skickar den? Klicka här!

(9)

TIPS Ordern är skickad

När din beställning är skickad till oss meddelas detta på skärmen.

Dessutom skickar vi en orderbe- kräftselse till den epostadress som du angett i beställningen.

Kontrollera orderbekräftelsen och återkom med eventulla ändringar snarast möjligt så har vi möjlighet att åtgärda detta.

Vill du göra en ny beställning klickar du bara på varukorgen.

Är du klar kan du logga ut.

Har du inte fått orderbekräftelse via epost? Gör ingen ny beställning utan att kontakta oss först.

Risken finns annars att du får dubbla leveranser.

!

Hit levereras din beställning. Gör en till beställning!

(10)

Webbshopen öppnas ej

Om inget nytt fönster öppnas när du klickar på

”Öppna webbshopen” på www.laromedia.se så beror detta troligen på att webbläsaren är inställd för att stoppa detta med en s.k. ”Popup stoppare”.

Prova att hålla inte CTRL-tangenten på ditt tang- entbord samtidigt som du klickar på ”Öppna webbshop”. Fungerar inte detta vänligen kontakta din systemadministratör för att ändra systemets inställningar.

Söktips

Om du vet vilken bok du önskar och har

artikelnummer kan du registrera denna direkt i varukorgen. Känner du inte till ISBN söker du på titel, författare eller i sökrutan.

Välj ”Avancerad sökning” om du vill göra en mer detaljerad sökning.

Om du söker på en viss titel är det bra att utelämna begynnelseord som ”den” och ”en”. Sök t ex på

”långa vägen hem” i stället för ”Den långa vägen hem”. Sök gärna på huvudordet i titeln, t ex ”Filo- sofiska mellanmål”, istället för ” Filosofiska mellan- mål - Ge sig tid och förlora tid”.

Gör din sökning mer detaljerad via ”Avancerad sök- ning” genom att specificera förlag, bandtyp m.m.

Du välja att sortera dina sökträffar efter utgivnings- datum (stigande eller fallande), förlag (A-Ö eller Ö-A) samt titel (A-Ö eller Ö-A).

ISBN

ISBN är en akronym för International Standard Book Number.

Från januari 2007 består ISBN av 13 siffror istäl- let för tio som tidigare var fallet. I vår webbshop fungerar både ISBN-10 och ISBN-13.

13-siffriga ISBN börjar med 978 medan 10-siffriga inleds med 91. Kontrollsiffran (den sista siffran) ändrades i och med att ISBN-13 infördes. Detta innebär att numret är identiskt med undantag för inledningen och den sista siffran - men att boken är densamma.

Exempel:

91- 622-7073-7 är samma bok som 97891-622-7073-5

Information om artikelnummer

För att registrera artiklar från leverantörer som an- vänder artikelnummer istället för ISBN krävs i vissa fall att ett prefix anges innan artikelnumret, detta pga numret inte är unikt.

Exempel:

Beta Pedagog registreras med beta- innan art.nr:

beta-3060 Aba-Skol - aba- Allemans Data - alle- Argument Förlag - ament- Beta Pedagog - beta- Bokmalen - mal- Brain Books - brain- Carpe Librum - carpe- Clip.se - clip-

Elevdata - edata-

Gehrmans Musikförlag - gehr- Hands-On Science - hos-

Hatten Förlag - Kayyem Books - kha- LL-Förlaget - ll-

Majemaförlaget - maj- Penman - pen-

Softogram - soab-

Specialpedagogiska Institutet - sit- VetaMer - vm-

Frågor? Kontakta oss!

Kundtjänst

Tel 019-26 00 15 Fax 019-32 38 66 order@laromedia.se www.laromedia.se

Figure

Updating...

References

Related subjects :