• No results found

Information till dig som har kärl för trädgårdsavfall

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Information till dig som har kärl för trädgårdsavfall"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kärlinfo trädgård

2011-06-20

Information till dig som har kärl för trädgårdsavfall

Placering

Kärlet för trädgårdsavfall ställer du ut senast klockan 06.30 på tömningsdagen. Kärlet får stå max 5 meter från sopbilens stannställe, dock alltid på tomtmark.

• För att underlätta tömningen placerar du kärlet med handtaget och hjulen ut mot vägen.

• Kärlet ska vara placerat så att det kan rullas till bilen och inga trösklar eller trappsteg får vara i vägen.

• Du får inte ställa något framför kärlet. Grovsopor eller annat som ska hämtas får inte stå i vägen, eftersom det är olika fordon som hämtar olika slags avfall.

• Placera inte heller kärlet framför brevlådan.

Kärlet för trädgårdsavfall ägs av staden och får inte målas eller dekoreras.

Fastighetsägaren är själv ansvarig för rengöring av kärlet. Tänk på att kärlet inte får fyllas mer än att locket kan stängas och det får inte vara alltför tungt för den som hämtar avfallet.

Vad kan lämnas i kärlet?

Kärlet är till för trädgårdsavfall. Du kan lämna löv, gräs, ogräs och kvistar, men ingen stor mängd jord eller fallfrukt, eftersom kärlet då blir alldeles för tungt. Tänk på att grenar inte får vara tjockare än 1 centimeter i diameter. Sten får inte lämnas då det förstör komposten.

Har du mycket trädgårdsavfall kan du även beställa en extra hämtning hos tekniska förvaltningens kundtjänst på telefon 08-731 33 03.

Vi hoppas att ditt nya kärl och den här informationen ska underlätta för dig att få en smidig och enkel hantering. Har du några frågor så hör av dig till vår kundtjänst på telefon 08-731 33 03 eller via e-post: kundtjanst.teknik@lidingo.se

Vänliga hälsningar Tekniska förvaltningen Lidingö stad

References

Related documents

Författaren utgår från ett rikt intervjumaterial för att se vad för slags frågor som man ägnar sig åt, vilka glädjeämnen och utmaningar som finns.. I detta väcks

Utifrån denna studie har vårt resultat visat att olika platser möjliggör olika sorters socialt samspel. Med bakgrund av det kan fortsatt forskning kring ämnet beröra på vilket

De pekar på Östergötland och menar att de lyckades korta köerna när man införde vårdval 2013, men att hörselvården blivit betydligt sämre!. Bland annat pekar man på att

Att många av eleverna beskriver att det inte känns meningsfullt eller motiverande att arbeta för ett högre betyg eller att ens delta i skolidrotten kan tänkas påverka deras

Faktorerna som påverkar hur lätt vagnen är att manövrera är vikten, val av hjul och storleken på vagnen. Val av material påverkar vikten i stor utsträckning och då vagnen ska

Det kan emellertid inte gälla de exempel som jag har givit och som delvis också berör konstnären Patrik Bengtsson verk Topografin mellan vandring och flykt då framtida förvaltare

Modellen där företaget erbjuder individen en lön testades sedan med två olika höga minimilöner för att illustrera vilka effekter minimilönen får på den optimala

De kom ju varenda onsdagskväll och var kvar på ungdomsgruppen och de kom varenda söndag och de kom någon lördag när de hörde att det ringde i kyrkklockorna för vi hade ju dop