• No results found

Kompetensförsörjningsdagarna 10-11 november 2020 Plats:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kompetensförsörjningsdagarna 10-11 november 2020 Plats:"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kompetensförsörjningsdagarna 10-11 november 2020

Plats: Hemma hos dig eller på kontoret via Zoom Tid: Tisdag den 10 november 8:30 - 12:15

Onsdag den 11 november 8:30 - 12:00

Välkommen att delta i Kompetensförsörjningsdagarna!

Regionala och nationella aktörer inom kompetensförsörjning träffas digitalt två halvdagar i november för att dela nulägesbilder i en förändrad samtid, rusta oss för framtiden samt föra dialog med

kollegor från hela landet.

Dag 1 Aktuellt från regional tillväxt-, arbetsmarknads- och utbildningspolitiken

Vi utgår från tre politikområden som berör kompetensförsörjning: Deltagarna kommer att kunna ställa frågor till de medverkande. Vi diskuterar bland annat vilka satsningar som görs för att möta det nya arbetsmarknadsläget.

Medverkande är Näringsdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet,

Utbildningsdepartementet, Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen, ESF-rådet, Skolverket, Myndigheten för Yrkeshögskolan, Folkbildningsrådet och UHR

Dag 2 Omvärld, omställning, omstart

Presentationer varvas med frågor och dialog kring förändringar i behovet på framtidens arbetsmarknad.

Medverkande är Marie Wall; Näringsdepartementet, Susanne Ackum;

Omstartskommissionen samt Jonas Grafström; Luleå tekniska universitet samt Ratio.

Ett fullständigt program kommer senare.

Inbjudan skickas till regionala kontaktpersoner. Anmäl dig här senast den 3 november.

Då det är ett digitalt möte finns inte ett tak för antal representanter som organisationerna kan anmäla. Alla deltagare anmäler sig individuellt för att få en personlig länk, vilken ej ska delas vidare.

Vi kommer tyvärr ej ha möjlighet att ta med sena anmälningar.

Läs mer om Reglabs digitala möten här Vi ses!

Pernilla, Johan, Anders, Anita, Karin, Carl och Catarina Samordningsgruppen för Kompetensförsörjningsdagarna

Kontaktuppgifter samt dokumentation från tidigare dagar hittar du här.

References

Related documents

En annan angelägen fråga för Karin är att se till att den redan planerade utbildningen i miljö- frAgor för kommunens alla anställ- da kommer igång.. Tanken med

11:35 Reflektion från myndigheter kring utbildningssatsningar för bättre fungerande kompetensförsörjning i hela Sverige. Samtal med Skolverket, Myndigheten för

• 5 miljoner 2021 och 2022 för uppdrag att utreda fler vägar till vårdyrken.

Nu går det även att prenumerera på när nytt nyhetsbrev publiceras genom att fylla i er e-postadress enligt nedan och klicka på OK..

Vidare har Redeyes anställda inte tillåtelse att handla i finansiella instrument för det bevakade bolaget, från och med publiceringen plus en handelsdag efter detta datum. •

Making space: Using Universal Design for Learning (UDL) to create accessible and inclusive environments for students with Neurodevelopmental Disorders (NDD) (del 1 av 2). Jordan

Frågan lämnas över till tekniska förvaltningen, då ansvaret för motionsslingor idag ligger hos tekniska förvaltningen.  Mindre föreningar känner sig diskriminerade då de

REGU § 58 Status och uppdatering för projektet ”Gemensam Digital Plattform för Gotland” 13 REGU § 59 Gemensam digital plattform - Ansökan om medel för regionala