Tabell 4: Sammanräknad förvärvsinkomst per invånare år 2019, kronor och index: hela kommunen = 100

Full text

(1)

Delområdesstatistik Innehåll:

Tabell 1: Befolkning och befolkningsförändring i Eskilstuna och dess delområden 2013-2020 Tabell 2: Befolkning i Eskilstuna och dess delområden efter ålder 2020

Tabell 3: Befolkning i Eskilstuna och dess delområden efter svensk/utländsk bakgrund 2020

Tabell 4: Sammanräknad förvärvsinkomst per invånare 20-64 år 2019, kronor och index: hela kommunen = 100 Tabell 5: Sammanräknad förvärvsinkomst per invånare 20-64 år efter kön 2019

Tabell 6: Befolkning 20-64 år i Eskilstuna och dess delområden efter högsta utbildningsnivå 2020

Tabell 7: Befolkningen 20-64 år i Eskilstuna och dess delområden efter högsta utbildningsnivå efter kön 2020 Karta över områden och delområdesindelningar

Källa: Statistiska centralbyrån

Vid frågor kontakta:

Statistiker 016-710 10 00

statistik@eskilstuna.se

Kommunledningskontoret

Eskilstuna kommun, 631 86 Eskilstuna

www.eskilstuna.se

(2)

Befolkning efter år

Område/ Delområde 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Antal Procent

Område 1

Torshälla söder 3 601 3 598 3 595 3 672 3699 3724 3679 3656 0% 0% 2% 1% 1% -1% -1% 55 2%

Torshälla norr (Inkl Torshälla huvud, Ängsholmen) 5 639 5 877 5 919 6 122 6236 6290 6411 6496 4% 1% 3% 2% 1% 2% 1% 857 15%

Totalt 9 240 9 475 9 514 9 794 9 935 10 014 10 090 10 152 3% 0% 3% 1% 1% 1% 1% 912 10%

Område 2

Norr 5 186 5 233 5 295 5 337 5 365 5 801 6 003 6 409 1% 1% 1% 1% 8% 3% 7% 1 223 24%

Årby 4 625 4 643 4 610 4 762 4723 4798 4779 4694 0% -1% 3% -1% 2% 0% -2% 69 1%

Slagsta (inkl Valhalla) 5 334 5 303 5 359 5 389 5393 5429 5441 5437 -1% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 103 2%

Totalt 15 145 15 179 15 264 15 488 15 481 16 028 16 223 16 540 0% 1% 1% 0% 4% 1% 2% 1 395 9%

Område 3 -

Skogstorp 2 888 2 888 2 865 2 890 2 896 2909 2883 2892 0% -1% 1% 0% 0% -1% 0% 4 0%

Hållsta tätort 806 830 832 835 839 814 848 831 3% 0% 0% 0% -3% 4% -2% 25 3%

Bälgviken tätort 243 237 232 233 241 228 221 217 -2% -2% 0% 3% -5% -3% -2% -26 -11%

Husby-Rekarne glesbygd 560 589 576 627 561 561 565 534 5% -2% 9% -11% 0% 1% -5% -26 -5%

Hällberga tätort 636 646 637 643 632 629 627 632 2% -1% 1% -2% 0% 0% 1% -4 -1%

Stenkvista glesbygd 578 579 591 603 635 626 641 655 0% 2% 2% 5% -1% 2% 2% 77 13%

Ärla tätort 1 267 1 232 1 237 1 239 1 265 1 254 1 252 1 269 -3% 0% 0% 2% -1% 0% 1% 2 0%

Eklången 84 86 82 84 85 87 88 84 2% -5% 2% 1% 2% 1% -5% 0 0%

Ärla glesbygd 862 857 854 858 885 882 886 900 -1% 0% 0% 3% 0% 0% 2% 38 4%

Näshulta glesbygd 889 892 923 947 946 952 984 1 001 0% 3% 3% 0% 1% 3% 2% 112 13%

Totalt 8 813 8 836 8 829 8 959 8 985 8 942 8 995 9 015 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 202 2%

Område 4

Skiftinge 4 853 4 841 4 833 4 848 4837 4 904 4 900 4 828 0% 0% 0% 0% 1% 0% -1% -25 -1%

Sundbyholm tätort 442 457 472 477 487 505 522 518 3% 3% 1% 2% 4% 3% -1% 76 17%

Hammarby glesbygd inkl Kloster glesbygd del av 392 407 501 511 518 567 613 657 4% 23% 2% 1% 9% 8% 7% 265 68%

Sundby glesbygd 544 576 592 626 697 732 747 755 6% 3% 6% 11% 5% 2% 1% 211 39%

Vallby glesbygd del av 719 735 733 780 812 847 881 921 2% 0% 6% 4% 4% 4% 5% 202 28%

Kjulaås tätort 857 860 866 870 896 910 907 910 0% 1% 0% 3% 2% 0% 0% 53 6%

Kjula glesbygd 743 738 753 751 768 775 782 794 -1% 2% 0% 2% 1% 1% 2% 51 7%

Barva glesbygd 285 291 293 275 281 277 283 291 2% 1% -6% 2% -1% 2% 3% 6 2%

Jäder glesbygd 1 014 1 027 1 015 1 045 1 046 1 069 1 081 1 115 1% -1% 3% 0% 2% 1% 3% 101 10%

Totalt 9 849 9 932 10 058 10 183 10 342 10 586 10 716 10 789 1% 1% 1% 2% 2% 1% 1% 940 10%

Område 5

Öster 8 320 8 392 8 410 8 401 8508 8 505 8 669 8 629 1% 0% 0% 1% 0% 2% 0% 309 4%

Tunafors 4 647 4 640 4 668 4 707 4745 4 911 4 981 4 890 0% 1% 1% 1% 3% 1% -2% 243 5%

Vilsta 3 504 3 496 3 629 3 729 3763 3 816 3 764 3675 0% 4% 3% 1% 1% -1% -2% 171 5%

Kloster glesbygd 104 114 118 118 115 118 120 146 10% 4% 0% -3% 3% 2% 22% 42 40%

Lilla Nybyområdet 147 148 151 151 134 130 137 135 1% 2% 0% -11% -3% 5% -1% -12 -8%

Totalt 16 722 16 790 16 976 17 106 17 265 17 480 17 671 17 475 0% 1% 1% 1% 1% 1% -1% 753 5%

2013-2020 Förändring

(3)

Befolkning efter år

Område/ Delområde 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Antal Procent

2013-2020 Förändring

Område 6

Gredby 3 146 3 148 3 198 3 184 3 211 3 194 3 229 3 214 0% 2% 0% 1% -1% 1% 0% 68 2%

Ekeby 1 067 1 079 1 070 1 144 1 165 1 142 1 129 1 159 1% -1% 7% 2% -2% -1% 3% 92 9%

Hällbybrunn tätort 3 271 3 297 3 326 3 268 3 264 3 291 3 281 3 365 1% 1% -2% 0% 1% 0% 3% 94 3%

Tumbo tätort 292 284 284 294 308 315 296 311 -3% 0% 4% 5% 2% -6% 5% 19 7%

Kvicksund tätort 888 893 874 877 871 866 865 871 1% -2% 0% -1% -1% 0% 1% -17 -2%

Tumbo glesbygd 612 623 637 611 620 613 620 630 2% 2% -4% 1% -1% 1% 2% 18 3%

Råby-Rekarne glesbygd 205 200 191 194 186 184 177 181 -2% -5% 2% -4% -1% -4% 2% -24 -12%

Hällby glesbygd 158 158 165 173 161 160 161 162 0% 4% 5% -7% -1% 1% 1% 4 3%

Nyfors 9 059 9 331 9 524 9 589 9 616 9 771 9 785 9 595 3% 2% 1% 0% 2% 0% -2% 536 6%

Centrum, Eskilstuna 2 244 2 262 2 424 2 634 2 738 2 688 2 705 2 673 1% 7% 9% 4% -2% 1% -1% 429 19%

Venus industriomr. Kungsg förlängning 664 663 640 636 624 620 609 615 0% -3% -1% -2% -1% -2% 1% -49 -7%

Totalt 21 606 21 938 22 333 22 604 22 764 22 844 22 857 22 776 2% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 1 170 5%

Område 7

Fröslunda (inkl Brunnsbacken, Myrtorp, Västermalm) 6 923 7 125 7 349 7 453 7 610 7695 7798 7 557 3% 3% 1% 2% 1% 1% -3% 634 9%

Lagersberg (inkl Råbergstorp, Stenby) 4 084 4 291 4 405 4 626 4 734 4656 4743 4781 5% 3% 5% 2% -2% 2% 1% 697 17%

Mesta-Borsökna 3 021 3 017 3 032 3 058 3 128 3149 3153 3226 0% 0% 1% 2% 1% 0% 2% 205 7%

Fors glesbygd 325 316 317 349 406 458 463 471 -3% 0% 10% 16% 13% 1% 2% 146 45%

Gillberga glesbygd 929 943 960 975 953 966 961 999 2% 2% 2% -2% 1% -1% 4% 70 8%

Västra Borsökna tätort 700 743 721 740 749 764 766 763 6% -3% 3% 1% 2% 0% 0% 63 9%

Lista glesbygd 622 637 615 629 612 611 633 644 2% -3% 2% -3% 0% 4% 2% 22 4%

Alberga tätort 373 367 382 379 384 384 396 396 -2% 4% -1% 1% 0% 3% 0% 23 6%

Öja glesbygd 609 578 560 563 574 570 586 604 -5% -3% 1% 2% -1% 3% 3% -5 -1%

Västermo 592 578 587 596 612 611 630 609 -2% 2% 2% 3% 0% 3% -3% 17 3%

Totalt 18 178 18 595 18 928 19 368 19 762 19 864 20 129 20 050 2% 2% 2% 2% 1% 1% 0% 1 872 10%

Eskilstuna kommun 98 765 100 923 102 065 103 684 104 709 105 924 106 859 106 975 2% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 8 210 8%

(4)

Befolkning efter ålder 2020

Område/delområde 0- 5 år 6 -15 år 16-24 år 25-44 år 45-64 år 65-74 år 75 år - 0-5 år 6-15 år 16-24 år 25-44 år 45-64 år 65-74 år 75 år - Område 1

Torshälla söder 214 476 284 696 929 503 554 6% 13% 8% 19% 25% 14% 15%

Torshälla norr Inkl Torshälla huvud, Ängsholmen 454 796 601 1541 1667 773 664 7% 12% 9% 24% 26% 12% 10%

Totalt 668 1272 885 2237 2596 1276 1218 7% 13% 9% 22% 26% 13% 12%

Område 2

Norr 308 448 876 2010 1236 616 915 5% 7% 14% 31% 19% 10% 14%

Årby 403 730 572 1148 1065 403 373 9% 16% 12% 24% 23% 9% 8%

Slagsta inkl Valhalla 402 789 507 1254 1394 567 524 7% 15% 9% 23% 26% 10% 10%

Totalt 1113 1967 1955 4412 3695 1586 1812 7% 12% 12% 27% 22% 10% 11%

Område 3

Skogstorp tätort 210 472 240 588 822 286 274 7% 16% 8% 20% 28% 10% 9%

Hållsta tätort 67 117 65 182 197 90 113 8% 14% 8% 22% 24% 11% 14%

Bälgviken tätort 12 27 16 39 66 37 20 6% 12% 7% 18% 30% 17% 9%

Husby Rekarne glesbygd 31 63 41 109 187 65 38 6% 12% 8% 20% 35% 12% 7%

Näshulta glesbygd 56 102 67 194 308 186 88 6% 10% 7% 19% 31% 19% 9%

Hällberga tätort 61 80 65 159 163 52 52 10% 13% 10% 25% 26% 8% 8%

Stenkvista glesbygd 54 89 42 153 191 73 53 8% 14% 6% 23% 29% 11% 8%

Ärla tätort 95 191 127 302 306 126 122 7% 15% 10% 24% 24% 10% 10%

Eklången 5 10 7 20 22 12 8 6% 12% 8% 24% 26% 14% 10%

Ärla glesbygd 44 99 66 164 279 172 76 5% 11% 7% 18% 31% 19% 8%

Totalt 635 1250 736 1910 2541 1099 844 7% 14% 8% 21% 28% 12% 9%

Område 4

Skiftinge 418 808 563 1167 1098 455 319 9% 17% 12% 24% 23% 9% 7%

Sundbyholm tätort 38 76 28 103 150 85 38 7% 15% 5% 20% 29% 16% 7%

Hammarby glesbygd, inkl Kloster Glesbygd 58 106 55 183 171 57 27 9% 16% 8% 28% 26% 9% 4%

Sundby glesbygd 67 104 40 204 220 81 39 9% 14% 5% 27% 29% 11% 5%

Vallby glesbygd del av 78 87 55 206 291 143 61 8% 9% 6% 22% 32% 16% 7%

Kjulaås tätort 67 141 67 179 219 115 122 7% 15% 7% 20% 24% 13% 13%

Kjula glesbygd 55 132 53 167 236 96 55 7% 17% 7% 21% 30% 12% 7%

Barva glesbygd 23 24 23 60 89 45 27 8% 8% 8% 21% 31% 15% 9%

Jäder glesbygd 83 136 60 264 305 167 100 7% 12% 5% 24% 27% 15% 9%

Totalt 887 1614 944 2533 2779 1244 788 8% 15% 9% 23% 26% 12% 7%

Antal-ålder Procent-ålder*

(5)

Befolkning efter ålder 2020

Område/delområde 0- 5 år 6 -15 år 16-24 år 25-44 år 45-64 år 65-74 år 75 år - 0-5 år 6-15 år 16-24 år 25-44 år 45-64 år 65-74 år 75 år -

Antal-ålder Procent-ålder*

Område 5

Öster 491 857 833 2458 2111 941 938 6% 10% 10% 28% 24% 11% 11%

Kloster glesbygd del av 15 15 13 32 45 18 8 10% 10% 9% 22% 31% 12% 5%

Tunafors 299 429 494 1425 1108 488 647 6% 9% 10% 29% 23% 10% 13%

Vilsta 293 497 410 848 813 349 465 8% 14% 11% 23% 22% 9% 13%

Lilla Nybyområdet 4 16 12 23 52 17 11 3% 12% 9% 17% 39% 13% 8%

Totalt 1102 1814 1762 4786 4129 1813 2069 6% 10% 10% 27% 24% 10% 12%

Område 6

Gredby 236 449 315 795 821 282 316 7% 14% 10% 25% 26% 9% 10%

Ekeby 87 158 103 252 319 100 140 8% 14% 9% 22% 28% 9% 12%

Hällbybrunn tätort 268 487 321 799 875 355 260 8% 14% 10% 24% 26% 11% 8%

Tumbo tätort 30 43 31 76 86 32 13 10% 14% 10% 24% 28% 10% 4%

Kvicksund tätort 51 125 106 151 290 96 52 6% 14% 12% 17% 33% 11% 6%

Tumbo glesbygd 39 104 43 125 199 72 48 6% 17% 7% 20% 32% 11% 8%

Råby Rekarne glesbygd 10 18 8 47 46 29 23 6% 10% 4% 26% 25% 16% 13%

Hällby glesbygd 7 20 19 27 52 26 11 4% 12% 12% 17% 32% 16% 7%

Nyfors 614 961 1168 2815 2174 951 912 6% 10% 12% 29% 23% 10% 10%

Centrum Eskilstuna 139 225 387 800 665 239 218 5% 8% 14% 30% 25% 9% 8%

Venus industriområde Kungsgatans förlängning 31 28 63 226 154 51 62 5% 5% 10% 37% 25% 8% 10%

Totalt 1512 2618 2564 6113 5681 2233 2055 7% 11% 11% 27% 25% 10% 9%

Område 7

Fröslunda inkl Brunnsbacken Myrtorp Västermalm 827 1047 1041 2154 1465 544 479 11% 14% 14% 29% 19% 7% 6%

Lagersberg inkl Råbergstorp Stenby 464 938 698 1178 1006 244 253 10% 20% 15% 25% 21% 5% 5%

Mesta Borsökna 226 412 300 628 888 397 375 7% 13% 9% 19% 28% 12% 12%

Fors glesbygd 47 87 25 157 104 32 19 10% 18% 5% 33% 22% 7% 4%

Gillberga glesbygd 52 128 102 193 326 124 74 5% 13% 10% 19% 33% 12% 7%

Lista glesbygd 51 60 52 140 197 89 55 8% 9% 8% 22% 31% 14% 9%

Västra Borsökna tätort 61 160 66 168 220 58 30 8% 21% 9% 22% 29% 8% 4%

Alberga tätort 34 51 30 85 93 43 60 9% 13% 8% 21% 23% 11% 15%

Öja glesbygd 47 65 37 129 179 87 60 8% 11% 6% 21% 30% 14% 10%

Västermo 43 48 39 112 185 99 83 7% 8% 6% 18% 30% 16% 14%

Totalt 1852 2996 2390 4944 4663 1717 1488 9% 15% 12% 25% 23% 9% 7%

Eskilstuna Kommun 7980 13345 11348 27008 26142 11126 9910 7% 12% 11% 25% 24% 10% 9%

(6)

Befolkning efter bakgrund 2020

Område/delområde Svensk bakgrund Utländsk bakgrund Befolkningen Totalt Svensk bakgrund Utländsk bakgrund Område 1

Torshälla söder 2629 1027 3656 72% 28%

Torshälla norr Inkl Torshälla huvud, Ängsholmen 4598 1898 6496 71% 29%

Totalt 7227 2925 10152 71% 29%

Område 2

Norr 4126 2283 6409 64% 36%

Årby 1526 3168 4694 33% 67%

Slagsta inkl Valhalla 3783 1654 5437 70% 30%

Totalt 9435 7105 16540 57% 43%

Område 3

Skogstorp tätort 2448 444 2892 85% 15%

Hållsta tätort 672 159 831 81% 19%

Bälgviken tätort 199 18 217 92% 8%

Husby Rekarne glesbygd 464 70 534 87% 13%

Näshulta glesbygd 895 106 1001 89% 11%

Hällberga tätort 525 107 632 83% 17%

Stenkvista glesbygd 552 103 655 84% 16%

Ärla tätort 1139 130 1269 90% 10%

Eklången 78 6 84 93% 7%

Ärla glesbygd 816 84 900 91% 9%

Totalt 7788 1227 9015 86% 14%

Område 4

Skiftinge 1639 3189 4828 34% 66%

Sundbyholm tätort 455 63 518 88% 12%

Hammarby glesbygd, inkl Kloster glesbygd 459 198 657 70% 30%

Sundby glesbygd 655 100 755 87% 13%

Vallby glesbygd del av 784 137 921 85% 15%

Kjulaås tätort 773 137 910 85% 15%

Kjula glesbygd 706 88 794 89% 11%

Barva glesbygd 269 22 291 92% 8%

Jäder glesbygd 1018 97 1115 91% 9%

Totalt 6758 4031 10789 63% 37%

Procent Antal

(7)

Befolkning efter bakgrund 2020

Område/delområde Svensk bakgrund Utländsk bakgrund Befolkningen Totalt Svensk bakgrund Utländsk bakgrund Procent

Antal

Område 5

Öster 6450 2179 8629 75% 25%

Kloster glesbygd del av 130 16 146 89% 11%

Tunafors 3775 1115 4890 77% 23%

Vilsta 2152 1523 3675 59% 41%

Lilla Nybyområdet 103 32 135 76% 24%

Totalt 12610 4865 17475 72% 28%

Område 6

Gredby 2342 872 3214 73% 27%

Ekeby 917 242 1159 79% 21%

Hällbybrunn tätort 2650 715 3365 79% 21%

Tumbo tätort 269 42 311 86% 14%

Kvicksund tätort 743 128 871 85% 15%

Tumbo glesbygd 565 65 630 90% 10%

Råby Rekarne glesbygd 161 20 181 89% 11%

Hällby glesbygd 135 27 162 83% 17%

Nyfors 4411 5184 9595 46% 54%

Centrum Eskilstuna 1605 1068 2673 60% 40%

Venus industriområde Kungsgatans förlängning 488 127 615 79% 21%

Totalt 14286 8490 22776 63% 37%

Område 7

Fröslunda inkl Brunnsbacken Myrtorp Västermalm 2412 5145 7557 32% 68%

Lagersberg inkl Råbergstorp Stenby 1342 3439 4781 28% 72%

Mesta Borsökna 2473 753 3226 77% 23%

Fors glesbygd 357 114 471 76% 24%

Gillberga glesbygd 865 134 999 87% 13%

Lista glesbygd 593 51 644 92% 8%

Västra Borsökna tätort 628 135 763 82% 18%

Alberga tätort 355 41 396 90% 10%

Öja glesbygd 552 52 604 91% 9%

Västermo 566 43 609 93% 7%

Totalt 10143 9907 20050 51% 49%

Eskilstuna Kommun 68733 38126 106859 64% 36%

(8)

Sammanräknad förvärvsinkomst per invånare 2019 Index är föhållande till genomsnittet för Eskilstuna i respektive ålderskategori.

Område/delområde 20-24 år Index 25-34 år Index 35 -44 år Index 45-54 år Index 55-64 år Index 20-64 år Index Område1

Torshälla söder 114898 75 258951 102 352268 109 386478 105 353187 103 330432 109

Torshälla norr Inkl Torshälla huvud, Ängsholmen 153077 100 252349 99 356327 110 375787 102 357798 105 322690 106

Totalt 142691 93 254334 100 354975 110 379538 103 356100 104 325281 107

Område 2

Norr 197873 129 281190 110 305515 94 346559 94 322595 94 287586 95

Årby 108205 71 201494 79 236974 73 270152 73 276637 81 229787 76

Slagsta inkl Valhalla 158608 104 287617 113 375876 116 424753 115 383677 112 354058 117

Totalt 167575 109 264128 104 307748 95 354597 96 331221 97 292496 96

Område 3

Skogstorp tätort 143593 94 314327 123 436465 135 479663 130 427456 125 411763 136

Hållsta tätort 205710 134 252163 99 310045 96 401015 108 364947 107 325268 107

Bälgviken tätort 67500 44 317900 125 413545 128 426501 115 360329 105 377999 124

Husby Rekarne glesbygd 169957 111 306386 120 378455 117 442452 120 368617 108 369602 122

Näshulta glesbygd 173390 113 250455 98 345889 107 411704 111 329725 96 329375 108

Hällberga tätort 160769 105 264140 104 364656 113 433009 117 338886 99 344306 113

Stenkvista glesbygd 203985 133 316757 124 356060 110 424051 115 350794 103 354165 117

Ärla tätort 141003 92 305823 120 386789 120 404454 109 350822 103 347492 114

Eklången 187398 122 335488 132 382660 118 378080 102 452168 132 366662 121

Ärla glesbygd 181634 119 291466 114 335697 104 401467 109 348268 102 338077 111

Totalt 162921 106 292752 115 384710 119 438234 119 371421 109 365724 120 Område 4

Skiftinge 121455 79 193406 76 246096 76 270107 73 255847 75 228754 75

Sundbyholm tätort 86856 57 365926 143 487008 151 419048 113 375063 110 399883 132

Hammarby glesbygd,inkl Kloster glesbygd 203564 133 286615 112 353219 109 431727 117 337485 99 345262 114

Sundby glesbygd 170234 111 322312 126 434468 134 423024 114 396804 116 387625 128

Vallby glesbygd del av 230737 151 321341 126 398402 123 397113 107 415159 121 380899 125

Kjulaås tätort 167957 110 304629 119 385620 119 409460 111 382689 112 367782 121

Kjula glesbygd 207123 135 304251 119 397679 123 379278 103 311891 91 346828 114

Barva glesbygd 189655 124 358823 141 301584 93 332301 90 302313 88 311050 102

Jäder glesbygd 206804 135 293457 115 381341 118 446149 121 426168 125 385963 127

Totalt 144686 94 254109 100 328763 102 349187 94 333151 97 306019 101

Ålder Totalt 20-64 år

(9)

Sammanräknad förvärvsinkomst per invånare 2019 Index är föhållande till genomsnittet för Eskilstuna i respektive ålderskategori.

Område/delområde 20-24 år Index 25-34 år Index 35 -44 år Index 45-54 år Index 55-64 år Index 20-64 år Index

Ålder Totalt 20-64 år

Område 5

Öster 192307 126 279585 110 365799 113 411768 111 371161 109 333171 110

Kloster glesbygd del av 30461 20 322090 126 295124 91 599031 162 411761 120 404519 133

Tunafors 192407 126 277220 109 335827 104 401159 108 366111 107 319275 105

Vilsta 128667 84 218916 86 279411 86 343888 93 323011 94 271842 89

Lilla Nybyområdet 162974 106 312636 123 362090 112 397104 107 367737 108 355054 117

Totalt 180630 118 268861 105 340248 105 396538 107 360412 105 318216 105 Område 6

Gredby 157054 103 300336 118 387121 120 434231 117 385714 113 361774 119

Ekeby 128426 84 272707 107 403745 125 402548 109 347096 102 346735 114

Hällbybrunn tätort 149130 97 292732 115 375768 116 418865 113 394657 115 359414 118

Tumbo tätort 165592 108 337814 132 423651 131 446502 121 385711 113 375113 123

Kvicksund tätort 107116 70 320543 126 443282 137 565735 153 487409 143 461216 152

Tumbo glesbygd 117872 77 317638 125 453923 140 463508 125 358238 105 394812 130

Råby Rekarne glesbygd 284377 186 247328 97 368350 114 393460 106 392057 115 348831 115

Hällby glesbygd 168708 110 343264 135 372294 115 396172 107 331582 97 353229 116

Nyfors 151808 99 228962 90 262079 81 300052 81 296806 87 251577 83

Centrum Eskilstuna 130794 85 286107 112 324066 100 370900 100 364030 106 299399 99

Venus industriområde Kungsgatans förlängning 231336 151 310274 122 356876 110 356020 96 402390 118 333868 110

Totalt 149592 98 261161 102 329126 102 378567 102 349890 102 307249 101

Område 7

Fröslunda inkl Brunnsbacken Myrtorp Västermalm 116861 76 180111 71 200402 62 242617 66 245553 72 197387 65

Lagersberg inkl Råbergstorp Stenby 109248 71 175045 69 210895 65 241078 65 225524 66 198328 65

Mesta Borsökna 156309 102 305111 120 411917 127 439491 119 416043 122 383711 126

Fors glesbygd 180381 118 314118 123 424073 131 456627 124 377240 110 397328 131

Gillberga glesbygd 159925 104 301441 118 367834 114 379222 103 353858 104 339822 112

Lista glesbygd 167514 109 289012 113 363523 112 379969 103 364350 107 342230 113

Västra Borsökna tätort 112255 73 326632 128 446202 138 492356 133 433466 127 432750 142

Alberga tätort 184370 120 284759 112 280140 87 329296 89 335754 98 304091 100

Öja glesbygd 168084 110 322052 126 322913 100 369223 100 321114 94 324312 107

Västermo 205852 134 314540 123 302285 93 337581 91 325927 95 317378 104

Totalt 123830 81 213339 84 273875 85 321239 87 305936 89 260159 86

Eskilstuna kommun 153208 100 255026 100 323478 100 369732 100 341845 100 303875 100

(10)

Sammanräknad förvärvsinkomst per invånare 2019

Område/delområde Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Område 1

Torshälla söder 207596 235795 319631 387871 347154 427118 310981 394242 298813 362418

Torshälla norr, inkl Torshälla, Ängsholmen 190778 253841 311769 399651 342932 406451 317914 390034 285799 355917 Totalt 195836 248689 314487 395879 344463 413467 315201 391499 290327 358011 Område 2

Norr 214982 285281 265259 335443 314347 383754 315771 329396 257270 315525

Årby 139680 199594 190174 281448 245299 297383 239586 311938 195656 264428

Slagsta inkl Valhalla 220342 279470 338668 413305 384605 464695 349870 417045 318390 390171

Totalt 197604 264361 267222 344140 320230 391421 306129 355815 259423 324767 Område 3

Skogstorp tätort 240616 301553 383975 491640 431019 527310 396183 456324 368161 456130

Hållsta tätort 203658 290462 260216 353293 383243 415296 350798 377326 288824 359793

Bälgviken tätort 261006 268944 352062 475028 398949 455502 313869 400982 344350 410447

Husby Rekarne glesbygd 237083 305526 359394 400058 367762 501900 317001 424627 320925 417675

Näshulta glesbygd 197305 266845 281101 403928 349966 469643 301749 354240 284131 371435

Hällberga tätort 210042 277212 344181 382081 384919 472777 343369 334823 312813 373472

Stenkvista glesbygd 258090 314093 282087 426334 376985 469070 338920 361505 315424 390379

Ärla tätort 212713 300166 333930 440325 367595 442170 298014 388011 302194 390018

Eklången 248911 323530 345359 405973 376775 379906 439139 458683 333606 399719

Ärla glesbygd 221214 277539 286761 376476 379829 420110 286290 407951 297621 371713

Totalt 224985 292702 336370 431436 394586 479024 337265 402040 324645 404928 Område 4

Skiftinge 152347 187827 215603 275598 240183 298437 236896 273697 204193 252725

Sundbyholm tätort 269124 355051 414172 559845 365246 487092 316165 404512 345995 448766

Hammarby glesbygd inkl Kloster glesbygd 197968 350409 316169 387048 386028 485422 292562 378558 294141 397886

Sundby glesbygd 273485 327994 404503 461804 399731 439717 386772 408297 362787 411687

Vallby glesbygd del av 282246 334906 371452 416817 399038 395297 385310 441411 357668 402990

Kjulaås tätort 224967 312395 329104 447677 345013 465620 331588 441268 313580 419949

Kjula glesbygd 231321 323843 381241 414491 302683 432044 296812 322858 303902 380812

Barva glesbygd 245370 368896 344880 255401 358808 301609 272149 332476 304102 318359

Jäder glesbygd 243671 318116 342892 415895 392214 487113 381385 468740 339560 428667

Totalt 196848 254076 294786 360826 311545 383257 305457 358630 272770 337719 20 år - 34 år 35 år - 44 år 45 år - 54 år 55 år - 64 år 20 år - 64 år

(11)

Sammanräknad förvärvsinkomst per invånare 2019

Område/delområde Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

20 år - 34 år 35 år - 44 år 45 år - 54 år 55 år - 64 år 20 år - 64 år

Område 5

Öster 225608 279726 331029 398029 374317 451987 341820 404086 303304 363003

Kloster glesbygd del av 269558 352284 213819 341583 643690 498549 380370 432073 401775 407183

Tunafors 235438 275291 309441 360062 371111 432392 348551 386170 297649 341035

Vilsta 172281 210945 250635 308635 313036 377363 314194 331953 251812 291852

Lilla Nybyområdet 269774 266966 387053 337126 409603 387938 351861 377944 352568 357186

Totalt 220115 266514 308653 369927 363883 431357 338606 384164 292930 343493 Område 6

Gredby 223812 300296 335933 441737 400376 464554 345161 425005 319561 403700

Ekeby 224765 246371 405419 402070 364903 444241 316583 372524 326035 367642

Hällbybrunn tätort 232964 279686 340845 413271 372164 463684 327939 450309 317817 398985

Tumbo tätort 235131 295795 357805 508312 470498 423597 382727 388831 363735 385837

Kvicksund tätort 223291 262137 400433 499315 465851 674147 399595 572296 393490 532507

Tumbo glesbygd 211678 327547 455378 452577 429207 497808 331433 380576 363713 425007

Råby Rekarne glesbygd 244737 266552 350225 379884 379901 405082 349910 455276 321953 379292

Hällby glesbygd 240378 332230 341523 411857 301745 484697 413107 279702 316376 385987

Nyfors 175684 232430 223599 293857 284295 314870 276465 316273 224980 275720

Centrum Eskilstuna 209874 250722 275210 369722 332888 414376 310425 416336 265635 332301

Venus industriområde Kungsgatans förlängning 260827 314090 348724 363475 354043 358730 368242 453063 316700 352103 Totalt 199703 253482 295015 361077 346646 410073 312929 384925 275875 337069 Område 7

Fröslunda inkl Brunnsbacken Myrtorp Västermalm 126170 189334 162306 232224 221647 263909 211920 276300 165976 226105 Lagersberg inkl Råbergstorp Stenby 121941 181714 170164 255150 209395 274010 203958 243529 166250 231141

Mesta Borsökna 243329 268890 363086 460170 409006 468596 349029 486408 342877 425316

Fors glesbygd 291047 318444 376569 472567 440522 465484 299677 468491 354810 434843

Gillberga glesbygd 244831 268299 311923 419181 323481 432486 308081 401042 298550 378293

Lista glesbygd 205595 302069 337774 386631 335735 419949 340148 385414 305401 375376

Västra Borsökna tätort 187850 374624 390135 513657 412513 546986 368073 489289 359106 501159

Alberga tätort 208250 334310 201153 331654 284678 380960 298745 369062 251927 353566

Öja glesbygd 262998 319696 274264 365838 340016 394482 284975 355985 288548 357149

Västermo 218429 359314 271713 335815 272256 405945 290869 354558 266475 365044

Totalt 153316 214399 233557 312160 283872 357281 267355 341679 223836 294843 Eskilstuna Kommun 195535 251900 286328 358488 334918 404080 310337 371863 271476 335007

(12)

Utbildningsnivå 2020 20-64 år

Område/delområde Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Område 1

Torshälla söder 208 972 540 12% 57% 31%

Torshälla norr, inkl Torshälla Huvud, Ängsholmen 549 1767 1137 16% 51% 33%

Totalt 757 2739 1677 15% 53% 32%

Område 2

Norr 394 2029 1433 10% 53% 37%

Årby 601 1097 684 25% 46% 29%

Slagsta inkl Valhalla 260 1467 1128 9% 51% 40%

Totalt 1255 4593 3245 14% 51% 36%

Område 3

Skogstorp tätort 86 689 712 6% 46% 48%

Hållsta tätort 42 223 138 10% 55% 34%

Bälgviken tätort 9 62 39 8% 56% 35%

Husby Rekarne glesbygd 32 178 102 10% 57% 33%

Näshulta glesbygd 42 313 166 8% 60% 32%

Hällberga tätort 37 192 118 11% 55% 34%

Stenkvista glesbygd 29 204 125 8% 57% 35%

Ärla tätort 79 393 183 12% 60% 28%

Eklången 0 31 14 0% 69% 31%

Ärla glesbygd 62 273 137 13% 58% 29%

Totalt 418 2558 1734 9% 54% 37%

Område 4

Skiftinge 613 1176 688 25% 47% 28%

Sundbyholm tätort 19 137 106 7% 52% 40%

Hammarby glesbygd -inkl Kloster glesbygd 49 180 137 13% 49% 37%

Sundby glesbygd 34 218 187 8% 50% 43%

Vallby glesbygd del av 47 262 208 9% 51% 40%

Kjulaås tätort 41 224 157 10% 53% 37%

Kjula glesbygd 35 261 129 8% 61% 30%

Barva glesbygd 24 93 44 15% 58% 27%

Jäder glesbygd 43 313 228 7% 54% 39%

Totalt 905 2864 1884 16% 51% 33%

Antal Procent*

(13)

Utbildningsnivå 2020 20-64 år

Område/delområde Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial

Antal Procent*

Område 5

Öster 483 2528 2022 10% 50% 40%

Kloster glesbygd del av 5 37 36 6% 47% 46%

Tunafors 301 1340 1142 11% 48% 41%

Vilsta 394 845 592 22% 46% 32%

Lilla Nybyområdet 13 37 27 17% 48% 35%

Totalt 1196 4787 3819 12% 49% 39%

Område 6

Gredby 156 829 761 9% 47% 44%

Ekeby 67 311 230 11% 51% 38%

Hällbybrunn tätort 172 943 674 10% 53% 38%

Tumbo tätort 17 102 57 10% 58% 32%

Kvicksund tätort 18 213 244 4% 45% 51%

Tumbo glesbygd 19 165 153 6% 49% 45%

Råby Rekarne glesbygd 12 59 24 13% 62% 25%

Hällby glesbygd 9 53 24 10% 62% 28%

Nyfors 1038 2577 1951 19% 46% 35%

Centrum Eskilstuna 196 771 750 11% 45% 44%

Venus industriområde Kungsgatans förlängning 40 197 183 10% 47% 44%

Totalt 1744 6220 5051 13% 48% 39%

Område 7

Fröslunda inkl Brunnsbacken Myrtorp Västermalm 1312 1822 944 32% 45% 23%

Lagersberg inkl Råbergstorp Stenby 733 1059 640 30% 44% 26%

Mesta Borsökna 127 832 665 8% 51% 41%

Fors glesbygd 17 104 138 7% 40% 53%

Gillberga glesbygd 49 337 169 9% 61% 30%

Lista glesbygd 24 241 96 7% 67% 27%

Västra Borsökna tätort 23 187 194 6% 46% 48%

Alberga tätort 28 112 45 15% 61% 24%

Öja glesbygd 37 196 91 11% 60% 28%

Västermo 38 200 75 12% 64% 24%

Totalt 2388 5090 3057 23% 48% 29%

Eskilstuna Kommun 8713 28916 20482 15% 50% 35%

* Pga av bortfall av uppgifter om utbildningsnivå summerar talen inte alltid till 100%

(14)

Utbildningsnivå 2020 20-64 år efter kön

Område/delområde Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Område 1

Torshälla söder 92 116 440 532 320 220 11% 13% 52% 61% 38% 25%

Torshälla norr, inkl Torshälla Huvud, Ängsholmen 252 297 742 1025 645 492 15% 16% 45% 57% 39% 27%

Total 344 413 1182 1557 965 712 14% 15% 47% 58% 39% 27%

Område 2

Norr 179 215 859 1170 833 600 10% 11% 46% 59% 45% 30%

Årby 310 291 504 593 377 307 26% 24% 42% 50% 32% 26%

Slagsta inkl Valhalla 107 153 630 837 686 442 8% 11% 44% 58% 48% 31%

Total 596 659 1993 2600 1896 1349 13% 14% 44% 56% 42% 29%

Område 3

Skogstorp tätort 30 56 292 397 423 289 4% 8% 39% 54% 57% 39%

Hållsta tätort 14 28 92 131 84 54 7% 13% 48% 62% 44% 25%

Bälgviken tätort 5 4 24 38 26 13 9% 7% 44% 69% 47% 24%

Husby Rekarne glesbygd 11 21 79 99 69 33 7% 14% 50% 65% 43% 22%

Näshulta glesbygd 13 29 141 172 98 68 5% 11% 56% 64% 39% 25%

Hällberga tätort 15 22 84 108 70 48 9% 12% 50% 61% 41% 27%

Stenkvista glesbygd 11 18 85 119 81 44 6% 10% 48% 66% 46% 24%

Ärla tätort 39 40 160 233 120 63 12% 12% 50% 69% 38% 19%

Eklången 0 0 14 17 8 6 0% 0% 64% 74% 36% 26%

Ärla glesbygd 25 37 118 155 82 55 11% 15% 52% 63% 36% 22%

Total 163 255 1089 1469 1061 673 7% 11% 47% 61% 46% 28%

Område 4

Skiftinge 300 313 574 602 370 318 24% 25% 46% 49% 30% 26%

Sundbyholm tätort 9 10 52 85 65 41 7% 7% 41% 63% 52% 30%

Hammarby glesbygd -inkl Kloster glesbygd 31 18 70 110 85 52 17% 10% 38% 61% 46% 29%

Sundby glesbygd 7 27 86 132 119 68 3% 12% 41% 58% 56% 30%

Vallby glesbygd del av 19 28 103 159 131 77 8% 11% 41% 60% 52% 29%

Kjulaås tätort 15 26 97 127 100 57 7% 12% 46% 60% 47% 27%

Kjula glesbygd 15 20 95 166 85 44 8% 9% 49% 72% 44% 19%

Barva glesbygd 9 15 42 51 31 13 11% 19% 51% 65% 38% 16%

Jäder glesbygd 15 28 127 186 140 88 5% 9% 45% 62% 50% 29%

Total 420 485 1246 1618 1126 758 15% 17% 45% 57% 40% 26%

Procent* av totala antalet kvinnor respektive män Antal

Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial

(15)

Utbildningsnivå 2020 20-64 år efter kön

Område/delområde Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Procent* av totala antalet kvinnor respektive män Antal

Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial

Område 5

Öster 222 261 1094 1434 1209 813 9% 10% 43% 57% 48% 32%

Kloster glesbygd del av 1 4 19 18 20 16 3% 11% 48% 47% 50% 42%

Tunafors 131 170 610 730 668 474 9% 12% 43% 53% 47% 34%

Vilsta 188 206 392 453 347 245 20% 23% 42% 50% 37% 27%

Lilla Nybyområdet 3 10 18 19 17 10 8% 26% 47% 49% 45% 26%

Total 545 651 2133 2654 2261 1558 11% 13% 43% 55% 46% 32%

Område 6

Gredby 74 82 339 490 452 309 9% 9% 39% 56% 52% 35%

Ekeby 33 34 136 175 143 87 11% 11% 44% 59% 46% 29%

Hällbybrunn tätort 66 106 405 538 402 272 8% 12% 46% 59% 46% 30%

Tumbo tätort 3 14 43 59 38 19 4% 15% 51% 64% 45% 21%

Kvicksund tätort 7 11 92 121 139 105 3% 5% 39% 51% 58% 44%

Tumbo glesbygd 6 13 71 94 89 64 4% 8% 43% 55% 54% 37%

Råby Rekarne glesbygd 6 6 27 32 16 8 12% 13% 55% 70% 33% 17%

Hällby glesbygd 3 6 23 30 15 9 7% 13% 56% 67% 37% 20%

Nyfors 471 567 1148 1429 1059 892 18% 20% 43% 49% 40% 31%

Centrum Eskilstuna 84 112 368 403 400 350 10% 13% 43% 47% 47% 40%

Venus industriområde Kungsgatans förlängning 16 24 77 120 112 71 8% 11% 38% 56% 55% 33%

Total 769 975 2729 3491 2865 2186 12% 15% 43% 52% 45% 33%

Område 7

Fröslunda inkl Brunnsbacken Myrtorp Västermalm 642 670 825 997 482 462 33% 31% 42% 47% 25% 22%

Lagersberg inkl Råbergstorp Stenby 372 361 496 563 359 281 30% 30% 40% 47% 29% 23%

Mesta Borsökna 53 74 375 457 395 270 6% 9% 46% 57% 48% 34%

Fors glesbygd 3 14 41 63 82 56 2% 11% 33% 47% 65% 42%

Gillberga glesbygd 22 27 144 193 101 68 8% 9% 54% 67% 38% 24%

Lista glesbygd 8 16 97 144 61 35 5% 8% 58% 74% 37% 18%

Västra Borsökna tätort 13 10 72 115 107 87 7% 5% 38% 54% 56% 41%

Alberga tätort 12 16 40 72 35 10 14% 16% 46% 73% 40% 10%

Öja glesbygd 14 23 79 117 63 28 9% 14% 51% 70% 40% 17%

Västermo 14 24 85 115 49 26 9% 15% 57% 70% 33% 16%

Total 1153 1235 2254 2836 1734 1323 22% 23% 44% 53% 34% 25%

Eskilstuna kommun 4005 4708 12646 16270 11916 8566 14% 16% 44% 55% 42% 29%

* Pga av bortfall av uppgifter om utbildningsnivå summerar talen inte alltid till 100%

(16)

Gula områdeslinjer begränsar områden, gråa linjer begränsar delområden.

Länk till eskilstunakartan https://www.eskilstuna.se/kommun-och-politik/kartor-och-geografisk-information/eskilstunakartan.html

Genom att lägga till det kartlager som heter ortsanalysområde för man en bild enligt den nedre kartan och kan klicka i den och få upp en dialogruta som anger namnet på området.

(17)
(18)

Delområden ESKILSTUNA KOMMUN 20160101

Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Område 5 Område 6 Område 7

Torshälla söder Skogstorp Skiftinge Öster Gredby Fröslunda (inkl

111 Norr 311 411 511 611 Brunnsbacken, Myrtorp,

112 211 312 412 512 612 Västermalm)

113 212 Hållsta tätort 413 513 613 711

114 213 321 414 514 614 712

Torshälla norr 214 Bälgviken tätort Hammarby glesbygd

+kloster del av 521 Ekeby 713

121 Årby 322 421+424 522 621 714

123 222 323 Sundby glesbygd 524 Hällbybrunn tätort Lagersberg

131 221 Hällberga tätort 422-4221 Tunafors 631 (inkl Råbergstorp, Stenby)

132 Slagsta (inkl Valhalla) 341 Sundbyholm tätort 541 632 721

133 231 Stenkvista glesbygd 4221 542 633 722

134 232 342 Vallby glesbygd, del av 543 Tumbo tätort 723

141 233 Ärla tätort 423 Vilsta 641 Mesta-Borsökna

142 241 351 Kjulaås tätort 551 Kvicksund tätort 731

143 242 Eklången 431 552 642 732

243 352 Kjula glesbygd 553 Tumbo glesbygd Fors glesbygd

244 Ärla glesbygd 432 Kloster glesbygd 643 741

353 Barva glesbygd 532 Råby-Rekarne glesbygd Gillberga glesbygd

Näshulta glesbygd 441 Lilla Nybyområdet 644 742 - 7422

330 Jäder glesbygd 561 Hällby glesbygd Västera Borsökna tätort

442 562 645 7422

Nyfors Lista glesbygd

651 743

652 Alberga tätort

653 751

654 Öja glesbygd

655 752

656 Västermo

Centrum, Eskilstuna 753 661

662 663 664 665

Venus industriområde, Kungsgatan förlängning

671 672 673 674 675

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :