• No results found

Seznámil jste se s nimi? Jak se liší Vaše řešení? Student zodpověděl s mírnými výhradami

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Seznámil jste se s nimi? Jak se liší Vaše řešení? Student zodpověděl s mírnými výhradami"

Copied!
1
1
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Jm´eno: Jan Kálecký Osobn´ı ˇc´ıslo: M16000034

Hodnocen´ı navrhovan´e vedouc´ım bakal´aˇrsk´e pr´ace: výborně minus Hodnocen´ı navrhovan´e oponentem bakal´aˇrsk´e pr´ace: výborně minus

Pr˚ubˇeh obhajoby bakal´aˇrsk´e pr´ace:

průběh obhajoby:

Student odpovídal s použitím prezentace. Otázky vedoucího i oponenta zodpověděl uspokojivě.

otázky komise:

doc. Ing. Josef Chaloupka, Ph.D.

Jaký měla formát vstupní data do Vašeho systému?

Jaký byl jejich zdroj?

Student zodpověděl s mírnými výhradami.

Ing. Jana Vitvarová, Ph.D.

V práci jednou zmiňujete InfluxDB. Neuvažovali jste o jejím použití?

Na univerzitě se řeší a řešilo vícero prací na téma vizualizace dat elektrické energie.

Seznámil jste se s nimi? Jak se liší Vaše řešení?

Student zodpověděl s mírnými výhradami.

Ing. Josef Chudoba, Ph.D.

Sběr dat - jaká naměřená data sbíráte, optimalizace výpočtů při zobrazení dat za dlouhý čas.

Student zodpověděl s mírnými výhradami.

komise

předseda: doc. Ing. Josef Chaloupka, Ph.D.

místopředseda: prof. Ing. Ladislav Lukšan, DrSc.

Ing. Josef Chudoba, Ph.D.

Ing. Petr Mrázek, Ph.D. OMLUVEN

Ing. Jana Vitvarová, Ph.D.

Ing. Lenka Kosková Třísková, Ph.D. OMLUVENA tajemník: Ing. Tomáš Bedrník

Klasifikace: velmi dobře

Datum obhajoby: 29. května 2019 . . . .

podpis pˇredsedy

References

Related documents

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: výborně minus Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: výborně minus?. Pr˚ ubˇ eh

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: výborně minus Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: výborně minus.. Pr˚ ubˇ eh

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: výborně minus Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: výborně minus.. Pr˚ ubˇ eh

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: výborně minus Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: výborně minus.. Pr˚ ubˇ eh

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: výborně minus Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: výborně minus.. Pr˚ ubˇ eh

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: výborně minus Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: výborně minus.. Pr˚ ubˇ eh

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: výborně minus Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: výborně minus. Pr˚ ubˇ eh obhajoby

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: výborně minus Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: výborně minus.. Pr˚ ubˇ eh

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: výborně minus Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: výborně minus.. Pr˚ ubˇ eh

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: výborně minus Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: výborně minus.. Pr˚ ubˇ eh

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: výborně minus Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: výborně minus.. Pr˚ ubˇ eh

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: velmi dobře Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: velmi dobře.. Pr˚ ubˇ eh obhajoby

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: velmi dobře minus Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: velmi dobře minus.. Pr˚ ubˇ

Komise se seznámila s posudkem bakalářské práce a vyzvala studentku, aby svou práci představila.. Poté studentka odpovídala na připomínky uvedené v posudku a na dotazy

Studentka s očividným zájmem o téma seznámila zkušební komisi se základními aspekty své bakalářské práce.. Podrobněji pojednala o výsledcích uskutečněného

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: výborně minus Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: výborně.. Pr˚ ubˇ eh obhajoby bakal´

Studentka byla schopná velmi dobře reagovat jak na podněty oponentských posudků, tak na dotazy komise, se kterou byla schopná rozvádět téma své bakalářské práce.

Zkušební komise byla studentkou seznámena s podstatnými aspekty její bakalářské práce na téma Agrese a šikana na prvním stupni základních škol.. Studentka se

Z tohoto důvodu následně členové komise udělili sníženou známku z obhajoby práce, čímž se neztotožnila se závěry vedoucí této práce. Posudek vedoucího

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: výborně Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: velmi dobře.. Pr˚ ubˇ eh obhajoby bakal´

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace:.. Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem bakal´ aˇ rsk´ e

Dokážete najít logickou oporu v odborné literatuře, kterou byste podložila Váš návrh na vytvoření webových stránek a profilů na sociálních

Z navrhovaných opatření studentka uvedla například zvýšení podpory začlenění dětí s narušenou komunikační schopností do vrstevnické skupiny nebo předcházení