• No results found

SOCIONOM YH, ÅBO. FLERFORMSSTUDIER. BLANKETT FÖR POÄNGSÄTTNING AV ARBETSERFARENHET VID URVALSPROV

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "SOCIONOM YH, ÅBO. FLERFORMSSTUDIER. BLANKETT FÖR POÄNGSÄTTNING AV ARBETSERFARENHET VID URVALSPROV"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

SOCIONOM YH, ÅBO. FLERFORMSSTUDIER.

BLANKETT FÖR POÄNGSÄTTNING AV ARBETSERFARENHET VID URVALSPROV

Sökandes namn:

Sökandes socialsignum:

Sökandes telefon:

Datum för anhållan:

Bilagor: ______ st

Arbetsgivare Arbetsuppgifter Tidsperiod Poäng Gk

TOTALT

(2)

Instruktioner:

- Fyll noggrant i blanketten.

- Praktik och frivilligarbete räknas inte som arbetserfarenhet.

- Arbetserfarenhet räknas från och med du fyllt 18 år.

- Arbetstiden uppges enligt arbetsavtalets uppgifter och arbetserfarenhetens längd ska påvisas med en bestyrkt kopia av arbetsintyg (numrerade bilagor).

- Arbetstiden kan räknas till den 31.5.2016.

- Då du räknar om till poäng omvandlas deltidsarbete till heltidsarbete så att 150 timmar eller 20 hela dagar (minst 7 timmar per dag) motsvarar en månad.

- Beskriv dina arbetsuppgifter.

- Maximalt poängantal är 20, vilket motsvarar 30 månader (2,5 år) arbetserfarenhet.

Poängsättning enligt följande tabell:

Månader Poäng

12 – 17 5 p

18 – 23 10 p

24 – 29 15 p

30 - 20 p

References

Related documents

För frågan om trygghet anger 25,3% att det känns mycket tryggare i parker och grönområden i städerna under kvälls- och nattetid när mycket människor rör sig där följt av

Likaväl som jag menar att man i huvudet bör ha inpräglat att 7 x 6 = 42, för den händelse att man inte har mobilen till hands, tycker jag att man på ungefär bör veta var

Detta kan i sig både bidra till ökade sjuktal för arbetsgruppen och det kan vara en bidragande orsak till att inte välja att arbeta heltid. Därför verkar det som att den

Likviditetsrisken hänför sig till upprätthållandet av tillräcklig och fortlöpande finansiering som behövs för koncernens rörelsekapital, återbetalning av lån

- Kan planera, genomföra och utvärdera socialpedagogisk verksamhet för barn - Har kunskap om barns och familjers livsvillkor, resurser och behov av stöd i vardagen - Kan

När tillgången till omsorg minskar går fler ner i arbetstid för att ta hand om sina äldre anhöriga och släktingar.. Anhörigomsorgen har ökat i takt med att den offentliga omsorgen

Vi kommer att kontakta dig per telefon eller e-post mellan den 6-8.8 för att boka in en tid för en personlig intervju.. Intervjun räcker ca 30 minuter och görs

- Då du räknar om till poäng omvandlas deltidsarbete till heltidsarbete så att 150 timmar eller 20 hela dagar (minst 7 timmar per dag) motsvarar

Ifall du inte har möjlighet att komma till Åbo för intervju kan intervjun också ordnas per telefon!. Ta med dig följande

Sökanden bör få minst 30 poäng (max 70) i urvalsprovet och alla delar ska vara godkända för att kunna antas till utbildningen.. För sökande med annat modersmål

Sökande avlägger den digitala kursen USOÅ15SS07 Social handledning och dokumentering 5 sp inom ramen för öppna YH.. Anmälning till kursen skall göras senast den 15.4

Karta och information om Campus Åbo I urvalsprovet för socionom (YH) fokuseras på lämplighet för branschen genom att bedöma motivation, social kompetens samt inlärnings-

Välkommen på urvalsprov till utbildningen i musik och scenkonst, Musiker YH, flerformsstudier med fördjupningsområde i kyrkomusik.. Urvalsprovet hålls onsdagen den 14 augusti 2019

En studerande kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för utbildning som inleds under samma läsår (1.8 - 31.7).. Senast 15 juli kl 15.00 bör du bekräfta att

En studerande kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för utbildning som inleds under samma läsår (1.8 - 31.7).. Senast 29 augusti kl 15.00 bör du bekräfta

Resultaten från Studie 2 visar att graden av kundnöjdhet med sin bank som beror på per- sonlig service förklaras till största delen av förtroende inför

Källorna och intervjuarna möttes an- siktemot ansikte, källorna fick möjlighet att fab- ricera information under intervjun (detta var inte tillåtet i Studie I), och två

I Studie I un- dersöktes om det finns förväntningar på vilka emotioner kvinnliga respektive man- liga brottsoffer ska reagera med efter att ha blivit utsatta för brott..

Lånet till intressebolaget TwoPac AB har främst använts för att utveckla mask- iner för produktion av leveranssystem (LifeTop Straw och LifeTop Cap).. BioGaia har

• Utbildningspärm för varje avsnitt, med samtliga powerpointpresentationer från föreläsningen, Övningsuppgifter och annat användbart material för den intresserade.. •

Även NiQuitin Clear depotplåster som förbrukats innehåller tillräckliga restmängder nikotin för att vara skadliga för barn.. Förvara plåstren oåtkomligt för barn och

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.. Det kan vara nödvändigt för din läkare att ändra

Undvika dator, Ipad, mobil en till två timmar innan läggdags Inte ha dator, Ipad, mobil i rummet då man