• No results found

Välkommen till urvalsprovet för utbildning till Socionom (YH) flerformsstudier 210 sp.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Välkommen till urvalsprovet för utbildning till Socionom (YH) flerformsstudier 210 sp."

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Välkommen till urvalsprovet för utbildning till Socionom (YH) flerformsstudier 210 sp.

Urvalsprovet ordnas onsdagen den 31 maj 2017 vid Yrkeshögskolan Novias utbildningsenhet i Åbo.

Adressen är Henriksgatan 7, 2 våningen Auditorium 101. Karta och information om Campus Åbo I urvalsprovet för socionom (YH) fokuseras på lämplighet för branschen genom att bedöma motivation, social kompetens samt inlärnings- och arbetsförmåga. Ett av kraven är att den antagnas hälsa är lämplig för branschen. Urvalsprovet är avgiftsfritt. Resultatet är i kraft under pågående ansökningsperiod.

Urvalsprovet för flerformsstudier hålls tillsammans med urvalsprovet för e-socionom.

Dagen inleds med anmälning kl. 8.00 – 8.45 (uppvisa identitetsbevis) och information Därefter utförs skriftliga uppgiften (del 1) som baseras på material som delas ut vid provtillfället. Följande moment i urvalsprovet är en gruppsituation (del 2). Gruppindelningen finns till påseende först efter den skriftliga uppgiften. Det är inte möjligt att byta grupp, så reservera tid till 17.00 för urvalsprovet.För ett godkänt prov skall del 1 och 2 vara godkända och minst 30 p (max 70 p) krävs för ett godkänt prov.

Tilläggspoäng för arbetserfarenhet beräknas enligt:

- Arbetserfarenhet inom det sociala området som är avlagd efter att sökande fyllt 18 år och före den 15.5 2018. Arbetserfarenheten bör bestyrkas med intyg som inlämnas vid urvalsprovet 31.5 2018. 12-36 månaders arbetserfarenhet = 5 p, minst 37 månaders arbetserfarenhet = 10 p.

Sökande sammanställer en lista med den arbetserfarenhet som man önskar beakta och inlämnar den samt de bestyrkta intygen vid anmälningen i början av dagen.

För sökande med annat modersmål och skolbildningsspråk än svenska, danska eller norska ordnas ett språkprov i svenska samma dag kl. 14.00. Språkprovet bedöms enligt skalan godkänd/underkänd.

Är du i behov av specialarrangemang vid urvalsprovet så finns det information här. Har du frågor så kontakta antagningsservice@novia.fi.

Var vänlig och bekräfta ditt deltagande i urvalsprovet till Erica Lagerroos i enhetens studiebyrå antingen per telefon (02) 432 3122 eller via e-post erica.lagerroos@novia.fi senast fredagen den 25 maj 2018.

Eva Juslin, utbildningsansvarig

References

Related documents

Sökande avlägger den digitala kursen USOÅ15SS07 Social handledning och dokumentering 5 sp inom ramen för öppna YH.. Anmälning till kursen skall göras senast den 15.4

Välkommen till det gemensamma urvalsprovet för utbildning till Socionom (YH), dagstudier 210 sp vid Yrkeshögskolan Novia, Vasa..

Välkommen till det gemensamma urvalsprovet för utbildning till sjukskötare (YH), dagstudier, 210 sp vid Yrkeshögskolan Novia, Vasa.. Datum: 8.8.2019

I urvalsprovet inom skönhetsbranschen fokuseras på lämplighet för branschen genom att bedöma motivation (max 30 poäng), social kompetens (max 15 poäng) samt inlärnings-

I urvalsprovet inom social- och hälsovård fokuseras på lämplighet för området genom att bedöma motivation, social kompetens samt inlärnings- och arbetsfärdighet.. Ett av kraven

Sökande som inte har varken modersmål eller skolbildningsspråk svenska, bör få godkänt i språktest i samband med intervjun för att kunna antas. Du ska ladda upp dina arbetsintyg

En studerande kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för utbildning som inleds under samma läsår (1.8 - 31.7).. Senast 15 juli kl 15.00 bör du bekräfta att

Yrkeshögskolan Novia deltar inte i det riksomfattande provet för förhandsurval till social- och hälsovård.. Alla behöriga sökande kallas därför till urvalsprov vid