• No results found

Information om urvalsprov till Socionom (YH) dagstudier, Åbo

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Information om urvalsprov till Socionom (YH) dagstudier, Åbo"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

www.novia.fi

Sida 1(1)

Information om urvalsprov till Socionom (YH) dagstudier, Åbo

Urvalsprovet ordnas måndagen den 27 maj 2019 vid Yrkeshögskolan Novias utbildningsenhet i Åbo. Adressen är Henriksgatan 7, 1 våningen Auditorium 101.

Karta och information om Campus Åbo

I urvalsprovet för socionom (YH) fokuseras på lämplighet för branschen genom att bedöma motivation, social kompetens samt inlärnings- och arbetsförmåga. Ett av kraven är att den antagnas hälsa är lämplig för branschen. Urvalsprovet är avgiftsfritt.

Dagen inleds kl. 8.00 med anmälning (uppvisa identitetsbevis) och information. Därefter utförs den skriftliga uppgiften som baseras på material som delas ut vid provtillfället. Ta med dig penna och gummi. Följande del i urvalsprovet är en gruppsituation. Gruppindelningen finns till påseende först efter den skriftliga uppgiften. Det är inte möjligt att byta grupp, så reservera tid till 17.00 för urvalsprovet.

Sökanden bör få minst 30 poäng (max 70) i urvalsprovet och alla delar ska vara godkända för att kunna antas till utbildningen.

För sökande med annat modersmål och skolbildningsspråk än svenska ordnas ett språkprov i svenska samma dag kl. 14.00. Språkprovet bedöms enligt skalan godkänd/underkänd.

Är du i behov av specialarrangemang vid urvalsprovet så finns det information här. Har du frågor så kontakta antagningsservice@novia.fi.

Var vänlig och bekräfta ditt deltagande i urvalsprovet till studiesekreterare Erica Lagerroos per telefon (02) 432 3122 eller via e-post erica.lagerroos@novia.fi senast fredagen den 24 maj 2019.

Eva Juslin, utbildningsansvarig

References

Related documents

Sökande avlägger den digitala kursen USOÅ15SS07 Social handledning och dokumentering 5 sp inom ramen för öppna YH.. Anmälning till kursen skall göras senast den 15.4

Karta och information om Campus Åbo I urvalsprovet för socionom (YH) fokuseras på lämplighet för branschen genom att bedöma motivation, social kompetens samt inlärnings-

Välkommen till det gemensamma urvalsprovet för utbildning till sjukskötare (YH), dagstudier, 210 sp vid Yrkeshögskolan Novia, Vasa.. Datum: 8.8.2019

I urvalsprovet är fokus på lämplighet för branschen genom att bedöma motivation (max 30 poäng), social kompetens (max 15 poäng) samt inlärnings- och arbetsförmåga

I urvalsprovet inom social- och hälsovård fokuseras på lämplighet för området genom att bedöma motivation, social kompetens samt inlärnings- och arbetsfärdighet.. Ett av kraven

Sökande som inte har varken modersmål eller skolbildningsspråk svenska, bör få godkänt i språktest i samband med intervjun för att kunna antas. Du ska ladda upp dina arbetsintyg

En studerande kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för utbildning som inleds under samma läsår (1.8 - 31.7).. Senast 15 juli kl 15.00 bör du bekräfta att

Yrkeshögskolan Novia deltar inte i det riksomfattande provet för förhandsurval till social- och hälsovård.. Alla behöriga sökande kallas därför till urvalsprov vid