• No results found

Information Urvalsprov Musiker (YH) flerformsstudier

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Information Urvalsprov Musiker (YH) flerformsstudier"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Information Urvalsprov

Musiker (YH) flerformsstudier barockmusik

www.novia.fi

Välkommen på urvalsprov till utbildningen i barockmusik, Musiker YH, flerformsstudier!

Urvalsprovet hålls måndagen den 1 juni 2020

Plats: Yrkeshögskolan Novia, Köpmansgatan 10, 68600 JAKOBSTAD, kammarmusiksalen

Urvalsproven inleds kl 8.00 -9.30 med övning med ackompanjemang. Därefter spelprov och intervjuer från kl 10.00.

Urvalsprovet spelas på ett barockinstrument, stämning 415 Hz

Till sökande med cembalo, barockcello och barockbas som intrument, skickas en förhandsuppgift på den epost du uppgav vid ansökan. Förhandsuppgiften skickas två veckor innan urvalsprovet.

De som önskar ackompanjemang bör sända in noter i den aktuella tonarten senast fredag 22maj.

Noterna sänds på post till adressen ovan i detta brev.

Vänligen meddela veronica.jansson@novia.fi om du INTE ämnar delta i urvalsproven, senast måndag 25 maj.

Resultatet från urvalsprovet delges i www.studieinfo.fi senast 8.7. Du får även ett resultatbrev till din epost. I brevet finns en länk till Novias information för nya studerande www.novia.fi

En studerande kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för utbildning som inleds under samma läsår (1.8 - 31.7).

Senast 15 juli kl 15.00 bör du bekräfta att du tar emot din studieplats.

Ta gärna kontakt med studerandeservice om det är något du undrar över, tel +358 (0)6 328 5821, +358 44 780 5821, veronica.jansson@novia.fi

På frågor om urvalsprovet i barockmusik svarar Aira Maria Lehtipuu aira.lehtipuu@novia.fi, tel +358 50 3069 959

Behöver du övernatta i samband med urvalsprovet kan du ta kontakt med de olika alternativ som finns listade på baksidan av detta infobrev. Där hittar du också info om reseförbindelser. Resor och eventuell övernattning bekostar du själv.

Vi ser fram emot att träffa dig vid urvalsprovet! VÄLKOMMEN!

(2)

www.novia.fi

Information Urvalsprov

Musiker (YH) flerformsstudier barockmusik/kyrkomusik

Reseförbindelser

Tåg: http://www.vr.fi (Bennäs station). Bussförbindelse från vissa ankomster/avgångar - http://www.ekmanbus.fi/sv/tidtabeller

Flyg: http://www.finnair.fi , https://www.finavia.fi/fi/lentoasemat/kokkola-pietarsaari (Flygplats Karleby-Jakobstad (Kokkola-Pietarsaari), flygtaxiförbindelse till Jakobstad) Buss: http://www.matkahuolto.fi

Inkvartering i Jakobstad

Jugend Hotell and Guest Home: http://www.visitjugend.fi Stadshotellet: http://www.cfhotel.fi

Westerlunds Resandehem: http://www.multi.fi/westerlund

References

Related documents

Socialnämnden tackar för informationen samt att densamma läggs till handlingarna. Sammanfattning

Maria Forss, prefekt på institutionen för vård vid Arcada och Jari Savolainen, utbildningsansvarig för sjukskötarutbildningen, redo- gör för utbildningen och dess mål..

Mats Antonsson föreslår att det kommunala handikapprådet tillskriver kommunens nämnder om att utse representanter till det kommunala handikapprådet för nästkommande

Vi kommer att kontakta dig per telefon eller e-post mellan den 6-8.8 för att boka in en tid för en personlig intervju.. Intervjun räcker ca 30 minuter och görs

- Då du räknar om till poäng omvandlas deltidsarbete till heltidsarbete så att 150 timmar eller 20 hela dagar (minst 7 timmar per dag) motsvarar

En studerande kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för utbildning som inleds under samma läsår (1.8 - 31.7). Senast 29 augusti kl 15.00 bör du bekräfta

En studerande kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för utbildning som inleds under samma läsår (1.8 - 31.7). Senast 15 juli kl 15.00 bör du bekräfta att

Ifall du inte har möjlighet att komma till Åbo för intervju kan intervjun också ordnas per telefon!. Ta med dig följande

Sökanden bör få minst 30 poäng (max 70) i urvalsprovet och alla delar ska vara godkända för att kunna antas till utbildningen.. För sökande med annat modersmål

Syventymiskohteessa kirkkomusiikin opiskelija saavuttaa edellytykset toimia työssä Suomen evanke- lis-luterilaisessa kirkossa.. Perinteisten pääaineiden urkujensoiton,

Karta och information om Campus Åbo I urvalsprovet för socionom (YH) fokuseras på lämplighet för branschen genom att bedöma motivation, social kompetens samt inlärnings-

Välkommen på urvalsprov till utbildningen i musik och scenkonst, Musiker YH, flerformsstudier med fördjupningsområde i kyrkomusik.. Urvalsprovet hålls onsdagen den 14 augusti 2019

En studerande kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för utbildning som inleds under samma läsår (1.8 - 31.7).. Senast 15 juli kl 15.00 bör du bekräfta att

En studerande kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för utbildning som inleds under samma läsår (1.8 ‐ 31.7). Senast 15 juli kl 15.00 bör du bekräfta att

En studerande kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för utbildning som inleds under samma läsår (1.8 - 31.7).. Senast 15 juli kl 15.00 bör du bekräfta att

2) som en videointervju online. Du får en tid och en länk till ett Teams-möte som hålls måndag 1 juni. Ha färdigt med identitetsbevis. Klicka på länken den utsatta tiden du fått

Välkommen på urvalsprov till utbildningen i konst och kultur, musiker (YH) flerform, barock Urvalsprovet hålls onsdagen den 12 augusti 2020 kl 9.30 ->.. Plats: Online på

En studerande kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för utbildning som inleds under samma läsår (1.8 - 31.7).. Senast 29 augusti kl 15.00 bör du bekräfta

I brevet finns länk till Novias information för nya studerande www.novia.fi. En studerande kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för utbildning som

Trosa Stadslopp har hunnit bli en in- stitution för såväl de många löpare som lagt upp årets träning inför loppet men också för den stora publik som brukar söka sig till

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Delårsrapport 2017 för Bollebygds kommun godkänns. Kommunstyrelsens förslag bifalls av Peter

Örjan Wagnström önskar i sitt medborgarförslag att teknik- och griftegårdsnämnden återinför den tidigare nivån för bidrag till de enskilda vägarna och att kostnaden

1 Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad på fastigheten Viby 19:1 med stöd av 9 kap 30 §, Plan- och bygglagen, PBL... BYGG.2021.63, Bygglov