• No results found

Förordning om ikraftträdande av lagen (2020:191) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ikraftträdande av lagen (2020:191) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ikraftträdande av lagen (2020:191) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön

Utfärdad den 24 september 2020

Regeringen föreskriver att lagen (2020:191) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön ska träda i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler

(Socialdepartementet)

SFS 2020:803

Publicerad

den 25 september 2020

References