• No results found

Förordning om ändring i förordningen (2020:803) om ikraftträdande av lagen (2020:191) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ändring i förordningen (2020:803) om ikraftträdande av lagen (2020:191) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:803) om ikraftträdande av lagen (2020:191) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön

Utfärdad den 17 december 2020

Regeringen föreskriver att förordningen (2020:803) om ikraftträdande av lagen (2020:191) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön ska utgå.

På regeringens vägnar ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler

(Socialdepartementet)

SFS 2020:1226

Publicerad

den 18 december 2020

References

Related documents

På regeringens vägnar.

[r]

På regeringens vägnar ARDALAN SHEKARABI.

I stället för vad som föreskrivs i 12 f § ska Skatteverket, i fråga om uppgifter om rapporteringspliktiga arrangemang som lämnats till Skatte- verket efter den 30 juni 2020 och

1 Jfr rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning, i lydelsen enligt rådets direktiv

I stället för vad som föreskrivs i 12 f § ska Skatteverket, i fråga om rapporteringspliktiga arrangemang där genomförandet av arrangemanget har påbörjats efter

6 § första stycket tillämpas lagen på rapporteringspliktiga arrangemang som rådgivaren har tillgängliggjort, som har blivit klart för genomförande, eller där

1 Jfr rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning, i lydelsen enligt rådets direktiv