“Hej Rektorn!”

Download (0)

Full text

(1)

Visuell dokumentation från examensprojektet

“Hej Rektorn!”

Konstfack, Institutionen för bildpedagogik

Lärarutbildning, inriktning Design och lärande med examensarbete, ht 2010 Examensarbete, Visuell dokumentation

Datum för examination: 2010-01-13

Turid Sandin

Bild 1, Gestaltningsaffisch, foto: Turid Sandin

(2)

Bild 2, Flygbilden på vilken eleverna markerade platser som de ville skulle förbättras, eller förändras. Foto Turid Sandin

Bild 3, Sammanställning av elevernas markeringar på större, gemensam bild. Foto Turid Sandin

Workshop 1

(3)

Bild 4-7, Exempel på elevernas fotografier av skolgården, Foto Elever i grundskola i Botkyrka

Workshop 2

(4)

Workshop 3

Bild 8-11, Eleverna bearbetar sina valda platser, Foto Turid Sandin

(5)

Workshop 4

Bild 12-17, Exempel på elevernas arbeten ute i skolmiljön, Foto Turid Sandin

(6)

Workshop 5

Bild 18-22, Exempel på elevernas brev till rektorn, Foto Turid Sandin

(7)

Bildförteckning

Bild 1, Turid Sandin, 2 januari 2011, Gestaltningsaffisch.

Bild 2, Turid Sandin, 7 oktober 2010, Flygbild över skolområdet.

Bild 3, Turid Sandin, 7 oktober 2010, Bild över skolområdet.

Bild 4-7, Elever på grundskola i Botkyrka, 7 oktober 2010, Fotografier på skolmiljön.

Bild 8-11, Turid Sandin, 14 oktober 2010, Workshoparbete.

Bild 12-17, Turid Sandin, 14 och 21 oktober 2010, Exempel på elevernas hantverksarbeten i skolmiljön.

Bild 18-22, Turid Sandin 28 oktober 2010, Exempel på elevernas brev till rektorn.

Figure

Updating...

References

Related subjects :