Allt skall upplevas korrekt.

29  Download (0)

Full text

(1)

Det får inte finnas några tveksamheter till att

lämna information (ibland mycket personlig) eller misstänkliggöra ett taget beslut från någon av

våra verksamheter.

Allt skall upplevas korrekt.

(2)
(3)

Kommunalförbundet

Sydarkivera

• Kommunalförbund

• Förbundsordning

• Förbundsfullmäktige med ledamöter och ersättare från alla förbundsmedlemmar

• Förbundsstyrelsen är gemensam arkivmyndighet

• Gemensam arkivförvaltning

(4)

SYDARKIVERA.SE DATUM

Nuvarande:

Alvesta, Ljungby, Lessebo, Karlshamn, Karlskrona, Markaryd, Ronneby, Tingsryd, Växjö, Älmhult, Region Blekinge

Anslutande:

Bromölla, Höör, Olofström, Osby, Oskarshamn, Vimmerby, Östra Göinge

Avsiktsförklaring:

Borgholm, Hässleholm, Hörby, Åtvidaberg

2017

Medlemmar

(5)
(6)

SYDARKIVERA.SE DATUM 2017

Utbildningar

• Anki Heimonen ansvarar för kursverksamhet

• Grund, fortsättning, intensiv och specialist

• System för att administrera kurser införs till 2017

• Vi tittar på webbutbildningar och e-lärande

(7)

• VerkSAM Beskrivning

• VerkSAM Diarium

• VerkSAM Plan

• VerkSAM Klassa

• Workshopar

• Nätverksgrupper på Yammer

• Temadagar

VerkSAM

(8)

SYDARKIVERA.SE DATUM

Arkivmyndigheten ska bedriva tillsyn utifrån arkivlagens bestämmelser och föreskrifter som meddelats med stöd av arkivlagen. Utöver detta ska

arkivmyndigheten genom rådgivning och information skapa förutsättning så att arkivlagens ändamål uppfylls.

2017

• Magdalena Nordin, tillsynsarkivarie

• Tillsynsplan

• Rådgivning via e-post och telefon

• Enkel självvärdering

• Inspektionsbesök

• Åtgärdsplan och rapportering

Tillsyn

(9)

Informations-

förvaltning

(10)

SYDARKIVERA.SE DATUM

• All sekretess följer med till arkiv

• Valvet är helt isolerat från Internet

• Utbildad behörig personal hos Sydarkivera prövar utlämnande

2017

Slutarkiv

(11)

..men kan hjälpa er med pappersarkiven om ni ber om det.

Vi koncentrerar oss på e-

arkiv

(12)

Informationskartläggning och

Säkerhetsklassning

(13)

Vad står vi inför?

(14)

SYDARKIVERA.SE DATUM 2017

Vi behöver då veta:

Vilken information är offentlig (harmlös) ?

Var har vi våra guldägg?

Var är svagaste länken, känslig information?

Har vi information som rör

skyddsobjekt

(15)

Vilka viktiga

informationsmängder har ni?

(16)

SYDARKIVERA.SE DATUM 2017

Informationskartläggning genom att:

1. Definiera ingående informationsmängder i processen 2. Beskriv var den uppstår, vem som är ägare, var den

förvaras, gallras eller slutförvaras

3. Fastlägg vilka lagrum som styr/påverkar informationsmängden

4. Säkerhetsklassa informationen enligt SIS 27002

(17)

Beskriva sin verksamhet

1. Beskriv och rita upp verksamhetens flöde med hjälp av processer

2. Kartlägg informationen som ingår i dessa processer

(18)

SYDARKIVERA.SE DATUM 2017

(19)
(20)

SYDARKIVERA.SE DATUM 2016 ANDERS DANIELSSON

(21)
(22)

SYDARKIVERA.SE DATUM 2017

(23)

ande

Exempel på process med tillhörande

informationsmängder

(24)
(25)

Ny funktion i VisAlfa som möjliggör att lägga in säkerhetsklassning på informationsmängderna (handlingstyper)

(26)
(27)

Via VisAlfas exportfunktion är det mycket enkelt att få gjorda klassningar till ett excelblad där man kan sortera efter behov.

Tabellen ovan ger bra överblick av gjorda säkerhetsklassningar

(28)

SYDARKIVERA.SE DATUM 2017

Informationskartläggning Effekt -Nytta

Uppfyller lagkraven som finns

Nya dataförordningen kräver kontroll av personuppgifter Bra underlag för driftansvariga

Används vid upphandling och kravställning

Användbart vid framtagande av e-tjänster och leverans av öppna data.

Mer vetskap om vilken information verksamheten hanterar Behov och krav vid arkivering (harmlös – sekretess –

skyddsobjekt)

(29)

Tack ☺

Bloggen:

http://www.sydarkivera.se

Figure

Updating...

References

Related subjects :