• No results found

Kap 2 Linjära ekvationssystem Ex. lös ekvationssystemet (2 ekvationer bildar ett system)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kap 2 Linjära ekvationssystem Ex. lös ekvationssystemet (2 ekvationer bildar ett system)"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

Kap 2 Linjära ekvationssystem

Ex. lös ekvationssystemet (2 ekvationer bildar ett system)

⎭⎬

⎩⎨

=

= +

24 4 2

7 3

y x

y x

1 substitionsmetoden:

Lös ut x ur (1) och sätt in i (2) Vi får då;

(1)

y x

y

x+3 =7⇒ =7−3 (2)

1 10 24

4 6 14 24 4 ) 3 7 (

2 − y + y= ⇒ − yy= ⇒ x=− y=−

2Eliminationsmetoden

Använd eliminationsmetoden för lite mer komplicerade linjära ekvationer

1 100 10

10

72 12 6

2 2

28 1 12 4

72 12 6

4 2 3 7 1

3

24 4 2

=

⎭ =

⎬⎫

⎩⎨

=

=

⎭ +

⎬⎫

⎩⎨

= +

=

⎭ ⇒

⎬⎫

⎩⎨

= +

=

y x x

y x

ekvation ekvation

ekvation y

x y x

med och med rar multiplice y

x y x

Ex. Lös ekvationssystemet

⎪⎭

⎪⎬

⎪⎩

⎪⎨

=

− +

= +

=

− +

3 2

1 2

6 2

z y x

z y x

z y x

lösbart eftersom det finns 3 obekanta och 3 ekvationer

⎪⎭

⎪⎬

⎪⎩

⎪⎨

=

− +

= +

=

− +

⎪⇒

⎪⎬

⎪⎩

⎪⎨

=

− +

= +

=

− +

6 2

1 2

3 27

! 3 2

1 2

6 2

z y x

z y x

y x

z y x

z y x

z y x

Ekv2+ekc3-> ekv3

(2)

⎪⎭

⎪⎬

⎪⎩

⎪⎨

=

=

=

⎪⇒

⎪⎬

⎪⎩

⎪⎨

=

=

=

− +

→ +

⎪⎭

⎪⎬

⎪⎩

⎪⎨

= +

=

=

− +

→ +

⎪⎭

⎪⎬

⎪⎩

⎪⎨

= +

= +

=

− +

⎪ ⇒

⎪⎬

⎪⎩

⎪⎨

= +

= +

=

− +

2 1 2

! 12

6

5 3

3 27

3 3

2 7 3

5 3

3 27

2 2

1

7 3

2 27 2 4

3 27 2

7 3

1 2

3 2

!

x y z

x y x

y x

Ekv Ekv

Ekv y x

y x

y x

Ekv Ekv

Ekv

y x

y x

y x ramed

multiplice y

x

z y x

z y x

Ex. En andragradskurva har ekvationen c

bx ax

y= 2 + + där a, b och c är konstanter

Kurvan går igeom punkterna (-2; 6), (1; 6) och (-1, 2) Bestäm a, b och c

0 0

>

a a

Insättning av punkterna ger följande ekvationssystem att lösa

⎪⎭

⎪⎬

⎪⎩

⎪⎨

=

=

=

⎪⇔

⎪⎬

⎪⎩

⎪⎨

=

=

= + +

⎪⇔

⎪⎬

⎪⎩

⎪⎨

=

=

= +

⎪ ⇔

⎪⎬

⎪⎩

⎪⎨

=

=

= +

⎪ −

⎪⎬

⎪⎩

⎪⎨

= +

= + +

= +

⎪⎭

⎪⎬

⎪⎩

⎪⎨

= +

− +

= + +

= +

− +

2 2 2

2

18 2 3 6

6 2

4 24

12

16 3

6 2 4 3

* 2

3 2

18 3

6

6 2

4

4

* 3 4

* 2 2

6 6 2

4

!

2 )

1 ( ) 1 (

6 1

1

*

6 )

2 ( ) 2 (

2 2

2

c b a

c b

c b a

c c b

b c b a Ekv

c b

c b

c b a

Ekv Ekv

c b a

c b a

c b a

c b

a

c b a

c b

a

Alltså y−2x2 +2x+2 Ex. Lös ES

⎭⎬

⎩⎨

= +

= +

8 2

8 2

y x

py x

För alla värden på konstanten p

(3)

1 0

0 4 8 2

1

1 2 1

0 ) 1 (

8 2 2

2 8 1

2

8 2

=

=

⎭⇔

⎬⎫

⎩⎨

=

=

⇔ +

⎭ −

⎬⎫

⎩⎨

=

=

⇔ +

⎭ +

⎬⎫

⎩⎨

=

= +

Dåp y

y x py x p

Med P FörlängEkv p

y py Pkv x

Ekv y Ekv

x py x

Vi måste nu studera fallet då p=1

⎭⎬

⎩⎨

=

=

⇔ +

⎭⎬

⎩⎨

= +

= +

0 0

8 2

8 2

8 1

2 x y

y x

y x

0=0 ger oändligt många lösningar då p=1 t

y t x

2 8−

=

= t är ett godtyckligt tal

References

Related documents

verksamheten, hur det går till när de samarbetar och vad de säger till varandra. Att använda sig av olika dokument och texter är också möjligt. Vår undersökning kommer till stor

Vi visar här hur man använder detta program för att lösa lin- jära ekvationssytem samt anpassa en rät linje till givna mätdata med minsta- kvadratmetoden..

Enligt författarna till Skrivrummet är elevboken utformad utifrån genrepedagogiken och cirkelmodellen, vilket betyder att den bör vara ett stöd för eleverna och ge dem

They also serve as inputs for the integration of new manufacturing technology integration, which supports the introduction of (for example) new equipment needed

Eftersom matrisen ¨ar lagrad som en gles matris kommer Matlab l¨osa ekvations- systemet med metoder som utnyttjar gleshetsstrukturen f¨or att mycket effektivt och noggrant

Genom att rita upp detta riktningsf¨alt f˚ ar vi ungef¨arlig information om hur l¨osningen u(t) till ekvationen beter sig f¨or samtliga m¨ojliga startv¨arden... F¨or att

ü Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. ü Föra och följa logiska

Alla uppgifter i det här repetitionsavsnittet finns som lösta exempel i Alfa.. Intill varje uppgift står det på vilken sida du

14 Hussein kastade tio pilar mot en tavla där man kan få 1–10 poäng Sammanlagt fick Hussein 82 poäng.. Hur många 6:or

Om det är någon uppgift som du inte vet hur du ska lösa, så kan du slå upp den sidan i boken och titta på hur en lösning kan se ut... Om det är fullt i alla

Hur lång tid tar det för honom att springa 9 kilometer, om han håller samma fart hela tiden.. 13 Ida har sparat

14 Hussein kastade tio pilar mot en tavla där man kan få 1–10 poäng Sammanlagt fick Hussein 82 poäng.. Hur många 6:or

Alla uppgifter i det här repetitionsavsnittet finns som lösta exempel i Beta. Intill varje uppgift står det på vilken sida du hittar exemplet. Om det är någon uppgift som du inte

Även i tidigare studier av IDAP hade männen en positiv relation till programledarna vilket de upplevde som positivt för behandlingen (Håkansson,

Rekommenderade böcker är i första hand: Tidskontinuerliga Signaler & System, Sune Söderkvist (Tryckeriet Erik Larsson) Kretsteori, Från Alfa till Omega eller Kretsteori

[r]

Vilka värden har y vid kurvans extrem- punkter?..

[r]

Kap 2 Linjära

(2) Om det(A) = 0 då har systemet antingen ingen lösning eller oändligt många lösningar, som vi kan undersöka med Gaussmetoden.2. Armin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR

Cramers regel kan användas för att lösa ett kvadratiskt system endast om systemets determinant är skild

Bestäm exakt koordinaterna för

För att få bort x-termerna vid additionen, multiplicerar vi den första ekvationen med 2 och den andra med –3.. För att få bort y-termerna vid additionen, multiplicerar vi