Fördjupningsuppgifter Bråk

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

 

 

FÖRDJUPNINGSMATTE  

Bråk  

   

Övningar  från  Österåkers  Matematiklärarnätverk

   

  1.    Beräkna                               2.    Beräkna                (a)                                                              (b)             3.  Beräkna                             4.  Beräkna                            

5.      (a)  En  pool  kan  tömmas  med  två  kranar.  Med  kran  A  öppen  så  tar  det  15  timmar.   Med  både  kran  A  och  B  öppna  så  tar  det  6  timmar.  Hur  lång  tid  tar  det  att  tömma  poolen   med  enbart  kran  B?                Tips:  Kran  A  tömmer  en  femtondel  av  poolen  per  timme.  

 

     (b)      Uppgiften  liknar  den  ovanför:  En  pool  kan  tömmas  med  två  kranar.  Med  kran  A   öppen  så  tar  det  exakt  11  timmar.  Med  både  kran  A  och  B  öppna  så  tar  det  exakt  6   timmar  och  58  minuter.  Hur  lång  tid  tar  det  att  tömma  poolen  med  enbart  kran  B?   Använd  bråk  och  beräkna  exakt  värde.  

Figure

Updating...

References

Related subjects :