Laddar... Årsbokslut, Sverige,

Full text

(1)

Laddar...

Årsbokslut, Sverige, 2009 ­ 2012

(2)

Antal successionsbostäder till salu

Period Värde Jämfört med föregående år

2012 94 544 

st

2011 99 471 

st

2010 91 918 

st

2009 81 074 

st

 

2009 2010 2011 2012

0 50000 100000 150000

­5

 %

+8.2

 %

+13.4

 %

(3)

Annonstid

Period Värde Jämfört med föregående år

2012 92 

dagar

2011 84 

dagar

2010 73 

dagar

2009 76 

dagar

 

2009 2010 2011 2012

0 25 50 75 100

+10.4

 %

+14.2

 %

­3.9

 %

(4)

Andel prissänkta

Period Värde Jämfört med föregående år

2012 18 

%

2011 15.5 

%

2010 12.7 

%

2009 13.6 

%

 

2009 2010 2011 2012

0 5 10 15 20

+2.5

 Δ

+2.8

 Δ

­0.8

 Δ

(5)

Om statistiken

Alla siffror kan komma att uppdateras (även historiska) i och med att kvaliteten i den underliggande datan höjs.

 

Urval görs för område, bostadstyp (Alla bostadstyper, Småhus, Lägenheter) och period (År, kvartal). För att en annons eller överlåtelse ska finnas i underlaget med behöver dess koordinat ligga i valt område.

Privatsålda bostäder är inkluderade i alla siffror.

Kända felkällor (*)

Vissa annonsdubbletter kan finnas, då flera annonser lagts upp på nätet för ett objekt som vi inte kunnat sammanfoga.

Då mäklare byter publiceringssystem kan detta påverka statistiken på grund av att det uppstår dubletter under perioden. Stora hopp i mäklarnas andelskurvor kan bli följden av detta.

Vi har under augusti/september 2011 förbättrat vår indexering av nyproduktion vilket gjort att trenderna för dessa visar på en kraftig ökning.

Liggtider, text uppdateras inom kort.

Bostadstyper

Urvalet “småhus” innefattar inte gårdar eller fritidshus (men Parhus/Radhus/Kedjehus samt Villor).

Urvalet “lägenheter” innefattar lägenheter.

Urvalet “alla bostadstyper” innefattar alla annonstyper utom tomt/mark (Hus+Lägenheter+Fritidshus+Gårdar+Parhus/Radhus/Kedjehus).

Då småhus säljs med upplåtelesform bostadsrätt så hamnar de för successionsbostäder oftast under "småhus", medan nyproducerade hamnar som lägenheter. Detta beror på hur mäklare och byggbolag presenterar informationen på sina webbsidor.

Antal successionsbostäder till salu (st)

Visar antal bostadsannonser som varit aktiva någon gång under perioden.

Antal nyproducerade bostäder till salu (st)

Visar antal bostadsannonser som varit aktiva någon gång under perioden. Inkluderar INTE planerade bostäder MEN bostäder som är under uppförande och som är bokningsbara.En kraftig ökning syns i början av hösten 2011, se kända felkällor ovan.

Kvadratmeterpris (kr/m²)

Visar medelkvadratmeterpris baserat på utropspris för bostadsannonser som varit aktiva någon gång under perioden. Bostäder med extremvärden (mindre än 1 000 kr/m² eller större än 200 000 kr/m²) tas ej med i

medelvärdet. Nyproducerade bostäder tas ej med. För prisändrade bostäder används priset vid periodens slut (eller priset då annonsen togs ner då detta skedde inom perioden).

Medelutrop (kr)

Visar medelpris baserat på utropspris för bostadsannonser som varit aktiva någon gång under perioden.

Nyproducerade bostäder tas ej med. För prisändrade bostäder används priset vid periodens slut (eller priset då annonsen togs ner då detta skedde inom perioden).

Medelbudpremium (%)

Kräver bostadstyp småhus. Visar skillnad mellan medelutropspris (baserat på utropspris för bostadsannonser som varit aktiva någon gång under perioden) och medelslutpris. Baserat på lagfarter med ett överlåtelsedatum under perioden. Eftersom lagfarter kommer in i snitt 45 dagar efter överlåtelsedatum uppstår en viss förskjutning.

Nyproducerade bostäder tas ej med.

Annonstid (dgr)

Beräknas som medelskillnad i dagar mellan när annons först påträffats och periodens slut eller när annons tagits ner ifall detta skett innan periodens slut. Baserat på utropspris för bostadsannonser som varit aktiva någon gång under perioden.

Andel prissänkta (%)

Visar andel av bostadsannonser aktiva någon gång under perioden vars utropspris i annonsen någon gång prissänkts. Nyproducerade bostäder tas ej med.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :