Kållands Vatten & Avlopp Ek. förening

Full text

(1)

8.

Styrelsens revisionshandlingar från förflutna verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse

Året som gått

Avloppsprojektet / Bredband

Ekonomisk redogörelse

Budget

Verksamhetsplan

Kållands Vatten & Avlopp Ek. förening

(2)

Styrelsen 2012/2013

Ordförande: Roger Synnerdahl

Vice Ordförande/Kassör: Firyad Aziz

Sekreterare: Tommy Olausson

Ledamot: Vakant

Ledamot: Karl-Erik Karlsson

Ledamot: Lars Löfholm

Ledamot: Vakant

Suppleant: Rolf Hermann

Suppleant: Börje Rask

Styrelsemöte 2/3 2013

Kållands Vatten & Avlopp Ek. förening

(3)

Styrelsen 2012/2013 Revisorer

Revisor: Lennart Edin

Revisor: Svante Rosén

Revisionsfirma: Dalberg Revision, Jenny Söderlund Valberedning

Sammankallande Ledamot: Jan-Erik Florberger

Ledamot: Kjell Liljeholm

Suppleant: Stig-Åke Wallin

Kållands Vatten & Avlopp Ek. förening

(4)

Hemsida www.kallnet.se

Vår hemsida uppdateras hela tiden

Information om Avloppsprojekt

Vanligaste frågor vi får finns listade

”Min sida” där Ni kan registrera förbrukning

97 stycken lämnade förbrukning på hemsidan

Kom gärna med förlag på vad som bör finnas på hemsidan.

Kållands Vatten & Avlopp Ek. förening

(5)

Kållands Vatten & Avlopp Ek. förening

Statistik Hemsida www.kallnet.se

Besök/dag

(6)

Vid vattenläckage eller avgrävning

Akut ring: Larmcentral 031-7031078

Ring respektive områdesansvarig i styrelsen

Hemsida: www.kallnet.se för information

Ring ordföranden 0708-577 876

Kållands Vatten & Avlopp Ek. förening

(7)

Verksamhetsberättelse

Styrelsen har haft 5 protokollförda möten

Arbetsgrupper VA och bredband har haft 15 byggmöten

Informationsmöte 30/9 för markägare, (100 stycken)

Informationsmöte 15/10 Tolsjö Vattenförening (30 stycken)

Informationsmöte 13/12 Kållandsö Otterstad (30 stycken)

Skickat ut informationsbrev Nr.9 12/8 och Nr.10 4/12 2012

Vi bifogade då även en intresseanmälan för avlopp/fiber

Flera personer haft dagliga kontakter med grävlag

Kållands Vatten & Avlopp Ek. förening

(8)

Föreningen har 577 stycken medlemmar.

184 nya medlemmar under året varav 67 från Tolsjö.

9 stycken nya anslutna på vatten under året

20 stycken obyggda tomter som betalat materialet

58 stycken vatten är plomberade

113 stycken nya vatten medlemmar

108 stycken som ännu inte fått framgrävt och anslutning

Totalt förbrukare idag är 410 stycken+46 stycken lägenheter

Bredbandet har 217stycken medlemmar

Verksamhetsberättelse 2012-2013

Kållands Vatten & Avlopp Ek. förening

(9)

NLT

Vecka 38

21/9 2012

(10)

Tre entreprenörer i projektet

Grävning: Grävtjänst i Götene

Slang/kopplingar: Viacon

Brunnar/pumpar: Grundfos

Kållands Vatten & Avlopp Ek. förening

(11)

Kållands Vatten & Avlopp Ek. förening

2013 Vecka 8

6.000m grävt och återfyllt på 13 veckor

Snitt 460m/vecka

23 brunnar monterade

(12)

Kållands Vatten & Avlopp Ek. förening

2013 Vecka 14 11.523m grävt och

återfyllt

på 19 veckor

Snitt 605m/vecka

38 brunnar monterade

(13)

Kållands Vatten & Avlopp Ek. förening

Byggstart Vecka 44

2012

Kedjegrävare

Kedjegrävare trädgård

(14)

Kållands Vatten & Avlopp Ek. förening

Studiebesök Grundfos, Danmark Vecka 39 27-28/9

(15)

Kållands Vatten & Avlopp Ek. förening

Studiebesök Grundfos, Danmark Fabriker i

Bjerringbro och Brundby

(16)

Kållands Vatten & Avlopp Ek. förening

Pumpstationer två storlekar

Ø 600mm

2m djup

Ø 800mm

1,5m djup

(17)

Spårön

Strö

Stola

(18)

Kållands Vatten & Avlopp Ek. förening

Teknikhus

Pumpstation 4

(19)

13 pump stationer och el abonnemang

Elverket inkoppling PS 4 Vecka 8

Kållands Vatten & Avlopp Ek. förening

El & Tele AB inkoppling Teknikhus Vecka 8

Dan Karlsson

(20)

Kållands Vatten & Avlopp Ek. förening

Anslutning huvudstam

Avstick för framtiden där passiva

Plomberas.

(21)

Kållands Vatten & Avlopp Ek. förening

Sjöledning över till Skansen

Betongvikter som sänken

(22)

Verksamhetsberättelse

Dahlberg Revision, Jenny Söderlund har skött löpande ekonomi

Föreningen är försäkrad hos Länsförsäkringar

Föreningen har nu även en entreprenadförsäkring

Den 1/4 2012 hölls årsmöte med 84 stycken närvarande

Den 20/5 hölls extra föreningsmöte med 94 stycken närvarande

Föreningen har insatt kapital på Swedbank

Fakturering vattenavläsning vecka 42

Kållands Vatten & Avlopp Ek. förening

(23)

20/11 2012 stämde vi av hemsidan och 97stycken (25%) hade då rapporterat (medlemsnummer över 391 kunde inte att rapportera) förbrukning via hemsidan.

Utav 420 medlemmar så hade 10 stycken inte skickat in någon uppgift.

Vi ringde då runt och skickade SMS/Email som påminnelse 2 har fortfarande inte skickat in någon uppgift

Kållands Vatten & Avlopp Ek. förening

21 stycken har inte betalat insats för avlopp: 360.123,90kr

17 stycken har inte betalt insats för bredband: 210.000kr

9 stycken har fortfarande inte betalat sista vatten förbrukningen: 4.247,00kr

(24)

BYGGVATTEN

• Vid nybyggnation så erbjuds man att ta vatten till en kostnad av 400kr

• Byggvatten gäller bara 3 månader

• För att få ta byggvatten skall anslutningsavgift till kommun vara betald

• Medlemmen skall meddela styrelsen, när bygget startar och slutar

VATTEN KVALITET

• Det är flera kommuner som har haft problem med vatten och bakterier

• Cryptosporidium

• Vi har talat med VA enheten i Lidköping

• Vi kommer att genomföra regelbunda vattenprover

•Vi kommer varje år att spola på strategiska punkter

Kållands Vatten & Avlopp Ek. förening

(25)

ULLERSUND- / ÖBOÄNGENS VATTENFÖRENING Ek. För

Vattenanalys

(26)

Fastighets ägarbyte/Flyttning/Förändring

• Ny ägare gör ansökan om medlemskap i föreningen

• Adressändring skickas till föreningen

•Förändring och nybyggnation meddelas föreningen

Plomberade ledningar

• De som inte har betalat anslutningsavgift har plomberas 58 stycken

• Plomberingen tas bort av föreningen efter anmälan från medlem

• Därefter kommer en anmälan till Kommunen att göras

• Medlemmen betalar då gällande anslutningsavgift

Kållands Vatten & Avlopp Ek. förening

(27)

Kållands Vatten & Avlopp Ek. förening

Vattenmätare Nummer

Avläsning vid

medlemskap

1 gång/år

(28)

VATTEN AVLÄSNING 2012

Skickas omgående tillbaka, ifylld och påskriven till föreningen

Detta gäller alla medlemmar, absolut senaste rapport datum 15/11 2012, därefter 1000kr schablondebitering oavsett förbrukning.

Medlemsnummer: XXX

Fastighetsbeteckning: XXXXXX XX:X

För Er som är anslutna, var god fyll i mätarställnig på vattenmätaren i rutorna nedan samt datum för avläsning.

För Er som inte är anslutna eller har haft någon förbrukning skriv 0 i rutorna och skicka tillbaka påskriven med datum.

För Er som har flera vattenmätare summera förbrukningen och ange hela summan i rutorna.

Tidigare avläsning 2010: X X X X X m3

Mätar nummer: VA nummer, VA nummer, VA nummer



ätarställning anges i kbm (m3)

Avläsningsdatum: 2011-___-___

Namnunderskrift: _______________________________

Namnförtydligande: _______________________________

Kållands Vatten & Avlopp Ek. förening

(29)

Lidköpings Bredband – Landsbygdsanslutningar

Kållands Bredband Ek. förening

www.kallnet.se

(30)

Kållands Bredband Ek. förening www.kallnet.se

Openbit

(31)

Kållands Bredband Ek. förening

www.kallnet.se

(32)

Kållands Bredband Ek. förening

”KALLNET”

(33)

Lidköpings Bredband – Är det inte väldigt dyrt med fiber?

Öppet nätet är lanserat under namnet OpenBit

Bredband:

T3, AllTele, Bredband2, Bahnhof, Riksnet, Fastbit

TV:

Fastbit Basutbud 19 kanaler, Sappa 100 kanaler och Boxer

Telefon:

”Alla” förekommande, ex. T3, AllTele, MegaPhone, Universal Telecom, Affinity, Phonzo mfl.

Kållands Bredbandsförening

”KALLNET”

(34)

Månadskostnader idag

Bredband: (Telia: adsl 8Mb/s = 309kr)

TV: (Boxer: 159kr+halvårsavg=209kr)

Telefon: (Telia: bas+nr.present+trafik 5 tim=205kr)

Summa: 723kr

Månadskostnader med fiber

Bredband: 10Mb/s ”300kr”

TV: 19 kanaler 135kr

Telefon: IP-tele. ca 5 tim samtal 49kr

Summa: 484kr

Spara per månad 239kr och per år 2.868kr

Lidköpings Bredband – Är det inte väldigt dyrt med fiber?

Kållands Bredband Ek. förening

www.kallnet.se

(35)

Kållands Bredbandsförening

”KALLNET”

Openbit

Avtal

Avgifter

Egen slang 16mm

Anslutningspunkter

Fibersättning

(36)

Kållands Bredband Ek. förening

www.kallnet.se

(37)
(38)

Kållands Bredband Ek. förening

www.kallnet.se

(39)

Kållands Bredbandsförening

www.kallnet.se

(40)

Kållands Bredband Ek. förening

www.kallnet.se

(41)

Ansökan om LOVA bidrag: Avslag ! Motivering: Inga bidragsmedel Ansökan om Projektstöd: Avslag ! Motivering: Lämnar inte till vatten och

avloppsprojekt, alla pengar går till

projektstöd bredband

(42)

Medlemsavgift skall täcka

Styrelsearvoden/sociala kostnader 77.000kr

Revisor: 20.000kr

Utskick/porto: 10.000kr

Försäkringar: 5.000

Övriga personalkostnader: 3.000kr

Totalt: 115.000Kr / 578st =198kr

Förslag medlemsavgift: 200kr

Kållands Vatten & Avlopp Ek. förening

(43)

Kållands Vatten & Avlopp Ek. förening

Beräkning av grundavgift avlopp 13 stationer

El-Abonnemang: 61.0010kr/år inkl. moms Elkostnad: 70.507kr/år inkl. moms (1kr/kw) Service: 37.537kr/år inkl. moms

Totalt: 161.547kr/år /404st =399kr

Förslag Grundavgift avlopp/medlem: 450kr/år Pumpstationer beräkning kWh/år

(44)

Kållands Vatten & Avlopp Ek. förening

Avlopp 10.000 m3

lägre förbrukning än vatten på grund

av att lantbruk skickar inte tillbaka allt vatten

(45)

Kalkyl avloppsprojekt

Nästa faktura avlopp

20.500kr om cirka 5 månader Augusti

Kållands Vatten & Avlopp Ek. förening

Grävning meter kostnad exkl. moms

November 1.787m 176,58kr/m December 674m 294,20kr/m Januari 2.571m 244,03kr/m Februari 3.283m 159,11kr/m

Mars 3.208m 220,98kr/m

11.523m 218,98kr/m

Kalkyl 163,59kr/m

Diff. från snittet: - 55,39kr/m

(46)

Kållands Vatten & Avlopp Ek. förening

Projekterings stöd för Bredband

Placering Ansökningsdatum Förening Kommun

46 2012-09-11 Kållands Bredband Ek för Lidköping

Den 22/3 gjordes utbetalning för 2013 38 föreningar fick bidrag

110 föreningar som väntar på beslut

När kan det komma mer pengar?

Nu i april 2013 ska det göras en avstämning av hur mycket pengar och ansökningar det finns kvar ute på länen (21 st).

Det kan då komma ett tillskott om det finns län som har pengar över.

Det är dock svårt att i dagsläget veta hur mycket pengar det kan bli. Vi arbetar också hela tiden upp mot regeringen för mer pengar och hoppas på en ny avsättning till bredbandet i höstbudgeten.

(47)

Kållands Bredband Ek. förening

(48)

Priser

Till föreningen

Avlopp: 62.500kr inkl moms

Vatten: 43.819kr inkl. moms (extra lägenhet/hus 12,5%)

Bredband 15.000kr inkl. moms

Till kommunen

Bara vatten eller avlopp: 17.280kr inkl. moms

Extra lägenhet/hus vatten eller avlopp/ lägenhet: 8.310kr inkl. moms

Anslutningsavgift Vatten & Avlopp: 32.490kr inkl. moms

Extra lägenhet/hus Vatten & Avlopp: 12.000kr inkl. moms

Till Fastbit/ Lidköpings bredband

Anslutningsavgift Bredband: 9.400kr inkl. moms

Elektronik Bredband: 2.500 kr inkl. moms

För anslutning efter projektering avslutad tillkommer 30.000kr samt konsumentindexuppräkning från 2012

Kållands Vatten & Avlopp Ek. förening

(49)

Alternativ för anslutning Avlopp

Avlopp aktiv 62.500kr + anslutningsavgift

Avlopp aktiv men ej anslutning: 62.500 – anslutningsavgift

Avlopp passiv 40.000kr – material, grävning och anslutningsavgift.

Den som väljer aktiv men inte anslutningsavgift får framgrävt och allt material samt plomberad avstick från huvudstammens ledning. Vid anslutning betalar man själv uppgrävning och anslutning efter att ha meddelat föreningen och betalat anslutningsavgift till Kommunen.

Den som väljer passiv betalar bara på huvudstammen och ett avstick monteras och plomberas på huvudstammens ledning.

Vid anslutning betalar man själv uppgrävning samt ingrävning med slang, pump, intrång, skördeskador mm samt anslutning efter att ha meddelat föreningen och betalat anslutningsavgift till kommunen.

Kållands Vatten & Avlopp Ek. förening

(50)

Kållands Vatten & Avlopp Ek. förening

Alternativ för anslutning vatten

Vatten aktiv 43.819kr + anslutningsavgift 17.280kr

Vatten Plomberad 43.819kr – anslutningsavgift

Ingen får ansluta sig utan att ha meddela föreningen och betalat anslutningsavgift

Alternativ för Bredband

Bredband aktiv 15.000kr + anslutningsavgift 11.900kr

Bredband ej ansluten 15.000 – anslutningsavgift

Vid utbetalning av projektstöd från Länsstyrelsen så återbetalas motsvarande del till varje medlem.

I anslutningsavgift ingår inblåsning av fiber och i Passiv medlemskap ser vi till att det finns fiber i kopplingsskåp för framtida anslutning.

(51)

Anslutningsavgifter Vatten eller Avlopp

17.280kr för första ansluten fastighet

8.310kr tillkommer för lägenheter, stugor på samma fastighet

Anslutningsavgifter Vatten och Avlopp

32.490kr för första ansluten fastighet

12.000kr tillkommer för lägenheter, stugor på samma fastighet

Grundavgift/år och fastighet för vatten & Avlopp

Mätarstorlek: 2.656kr/år och mätare

Brukningsavgifter

Vatten: 4,93kr/m3

Spillvatten: 7,95kr/m3

Totalt: 12,87kr/m3

VA Avgifter för förening Lidköpings kommun 2013

Kållands Vatten & Avlopp Ek. förening

(52)

Anslutningsavgifter Vatten eller Avlopp

23.180kr för första ansluten fastighet

8.310kr tillkommer för lägenheter, stugor på samma fastighet

Anslutningsavgifter Vatten och Avlopp

43.090kr för första ansluten fastighet

12.000kr tillkommer för lägenheter, stugor på samma fastighet

Grundavgift/år och fastighet för vatten & Avlopp

Mätarstorlek 2,5m

3

: 1.590kr

Brukningsavgifter

Vatten: 5,30kr/m3

Spillvatten: 7,95kr/m3

Totalt: 13,25kr/m3

VA Avgifter i Lidköping 2013

Kållands Vatten & Avlopp Ek. förening

(53)

Om inte vattenförbrukning eller spillvattenavledning kan fastställas genom mätning, tas en fast årlig avgift (schablon avgift) 2012 år taxa Lidköpings Kommun

Permanet boende:

Vatten=1.432kr

Spolvatten=2.148kr (Toa, bad, dusch, tvätt och disk)

Fritidshus:

Vatten=1.116kr

Spolvatten=1.674kr (Toa, bad, dusch, tvätt och disk) OBS: Dagvatten får ej gå med i avlopp

VA Avgifter Lidköpings kommun 2012

Kållands Vatten & Avlopp Ek. förening

(54)

Verksamhetsplan 2013-2014

• Fortsätta uppdatera hemsidan ”www.kallnet.se”

• Fortsatt arbete med Ledningsrätter

• Registrering av ledningsrätter hos Lantmäteri

• Inmätning av nya medlemmar och reglering intrång

• Stickprovs kontroll av anslutningar

• Spolning och vattenkontroll

• 3-4 styrelsemöten med arbetsdagar

• Fortsätta med avloppsprojektet

Kållands Vatten & Avlopp Ek. förening

Figur

Updating...

Referenser

  1. www.kallnet.se
Relaterade ämnen :