• No results found

Väg 262 Danderyd-Rösjön, GC-väg

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Väg 262 Danderyd-Rösjön, GC-väg"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

1 (2)

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) Dokumentdatum Version

Rickard Sundström 2015-02-12 1.0

Fastställt av: Objektnummer Externnummer

131785 10198007

Projektnamn

Väg 262 Danderyd-Rösjön, GC-väg

R:\5646\2014\10198007\3_Dokument\35_Förteckningar\C_Teknikövergripande\0C120001.docx (Utskriven 2015-02-12)

1.

2.

Väg 262 Danderyd-Rösjön, GC-väg

Handlingsförteckning Vägplan

VÄGPLAN

SAMRÅDSHANDLING 0C120001

Rev Ant Ändring avser Godkänd Datum

Granskare Godkänd av Ort Datum

2015-02-12

(2)

2 (2)

R:\5646\2014\10198007\3_Dokument\35_Förteckningar\C_Teknikövergripande\0C120001.docx (Utskriven 2015-02-12)

Hand-

ling Titel Doknr Datum Flik i pärm Pärm

0 Översiktskarta ? 2015-02-12 0 1

1 Vägplan GC- väg Danderyd - Rösjön

1.1 Plan- och miljöbeskrivning 3C070001 2015-02-12 1 1

1.2 Ritningsförteckning Plankartor 0C120010 2015-02-12 2 1

Plankarta 305C9301 2015-02-12 3 1

Plankarta 305C9302 2015-02-12 3 1

Plankarta 305C9303 2015-02-12 3 1

Plankarta 305C9304 2015-02-12 3 1

Plankarta 305C9305 2015-02-12 3 1

Plankarta 305C9306 2015-02-12 3 1

Plankarta 305C9307 2015-02-12 3 1

Plankarta 305C9308 2015-02-12 3 1

2 Övriga underlag vid fastställelse

2.1 Ritningsförteckning Vägutformning 0T120001 2015-02-12 4 1

Översiktsplan 305T0101 2015-02-12 5 1

Illustrationsplan 305T0201 2015-02-12 5 1

Illustrationsplan 305T0202 2015-02-12 5 1

Illustrationsplan 305T0203 2015-02-12 5 1

Illustrationsplan 305T0204 2015-02-12 5 1

Illustrationsplan 305T0205 2015-02-12 5 1

Illustrationsplan 305T0206 2015-02-12 5 1

Illustrationsplan 305T0207 2015-02-12 5 1

Illustrationsplan 305T0208 2015-02-12 5 1

Typsektion 305T0401 2015-02-12 5 1

Typsektion 305T0402 2015-02-12 5 1

2.2 Gestaltningsprogram 0L140001 2015-02-12 6 1

Övriga utskriftsregler:

- Texter printas dubbelsidigt i s/v

- Ritningar printas i A3 (halvskala av A1), hålslås och viks till A4

Undantag beskrivs i kolumn "Utskrift".

References

Related documents

Genom projektet ”Väg 262 Danderyd – Rösjön, gång- och cykelväg” planeras en gång- och cykelväg att anläggas vid sidan av befintlig väg mellan Rösjön i Sollentuna och

Cykling på sträckan sker idag i vägrenen, och för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter som färdas längs väg 262 finns ett behov av

En vägutredning togs fram för att fördjupa de trafiksäkerhetsåtgärder utmed väg 262 som föreslås i förstudien, sträckan utökades i vägutredningen fram till Rösjön

Ändringsbeteckning Ändring avser Ändring godkänd av Ändringsdatum..

Genom projektet ”Väg 262 Danderyd – Rösjön, gång- och cykelväg” planeras en gång- och cykelväg att anläggas vid sidan av befintlig väg mellan Rösjön i Sollentuna och

synpunktsgivare också positiv till cykelvägen och menar att det är många som även kommer använda cykelvägen för rullskidåkning då det saknas säkra träningsvägar för detta

Ändringsbeteckning Ändring avser Ändring godkänd av Ändringsdatum.

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL. BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL. BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE

Genom projektet ”Väg 262 Danderyd – Rösjön, gång- och cykelväg” planeras en gång- och cykelväg att anläggas vid sidan av befintlig väg mellan Rösjön i Sollentuna och

Ändringsbeteckning Ändring avser Ändring godkänd av Ändringsdatum.

Ändringsbeteckning Ändring avser Ändring godkänd av Ändringsdatum.

Ändringsbeteckning Ändring avser Ändring godkänd av Ändringsdatum.

Anläggs gång och cykelvägen inom befintligt vägområde (alternativ 1 och 2) uppkommer en reducerad vägsektion som kan ligga till grund för hastighetssänkande åtgärder och

På delsträckan Lomvägen – Enebybergsvägen innebär alternativ 1 att gång- och cykelbanan tar plats sydväst om väg 262. Här föreslås en dragning som följer vägen och där

TORBJÖRN KANDEL 2456043 NILS NYSTRÖM CIVIL

TORBJÖRN KANDEL 2456043 NILS NYSTRÖM CIVIL

TORBJÖRN KANDEL 2456043 NILS NYSTRÖM CIVIL

TORBJÖRN KANDEL 2456043 NILS NYSTRÖM CIVIL

TORBJÖRN KANDEL 2456043 NILS NYSTRÖM CIVIL

TORBJÖRN KANDEL 2456043 NILS NYSTRÖM CIVIL

Ändringsbeteckning Ändring avser Ändring godkänd av Ändringsdatum.

Minsta avstånd för huvudbyggnad till grannfastighet/granntomt är 4 meter, undantag där huvudbyggnad är sammanbyggt i densamma.. Del av huvudbyggnad som utgörs av garage/carport