• No results found

VÄG 262 DANDERYD-RÖSJÖN GÅNG- OCH CYKELVÄG 3 TPL Danderyds k:a-TPL Viggbyholm

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "VÄG 262 DANDERYD-RÖSJÖN GÅNG- OCH CYKELVÄG 3 TPL Danderyds k:a-TPL Viggbyholm"

Copied!
11
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (3)

Skapat av Dokumentdatum Leverans/Ändrings PM

F. REINIUS 2015-08-25

Projektnamn Objektnummer / KM Uppdragsnummer

VÄG 262 DANDERYD-RÖSJÖN

GÅNG- OCH CYKELVÄG 131785 10198007

R:\5646\2014\10198007\3_Dokument\35_Förteckningar\C_Teknikövergripande\3C120010.docx (Utskriven 2015-08-24)

1. 2.

VÄG 262 DANDERYD-RÖSJÖN GÅNG- OCH CYKELVÄG

3 TPL Danderyds k:a-TPL Viggbyholm

Ritningsförteckning Plankartor

VÄGPLAN

GRANSKNINGSHANDLING 3C120010

Ändringsbeteckning Ändring avser Ändring godkänd av Ändringsdatum

Godkänd av

R. SUNDSTRÖM

Datum

2015-08-25

Teknikområde

C Teknikövergripande

Företag

WSP Sverige AB

(2)

2 (3)

FILNAMN INNEHÅLL

SKALA

DATUM LEVERANS/ÄNDRINGS PM

REVIDERINGSDATUM

R:\5646\2014\10198007\3_Dokument\35_Förteckningar\C_Teknikövergripande\3C120010.docx (Utskriven 2015-08-24)

3C120010 305C9301 PLANKARTA

KM 0/000-0/400

PLAN 1:1000

2015-08-25

305C9302 PLANKARTA KM 0/400-0/940

PLAN 1:1000

2015-08-25

305C9303 PLANKARTA KM 0/940-1/500

PLAN 1:1000

2015-08-25

305C9304 PLANKARTA KM 1/500-2/040

PLAN 1:1000

2015-08-25

305C9305 PLANKARTA KM 2/040-2/600

PLAN 1:1000

2015-08-25

305C9306 PLANKARTA KM 2/600-3/140

PLAN 1:1000

2015-08-25

(3)

3 (3)

FILNAMN INNEHÅLL

SKALA

DATUM LEVERANS/ÄNDRINGS PM

REVIDERINGSDATUM

R:\5646\2014\10198007\3_Dokument\35_Förteckningar\C_Teknikövergripande\3C120010.docx (Utskriven 2015-08-24)

305C9307 PLANKARTA KM 3/140-3/700

PLAN 1:1000

2015-08-25

305C9308 PLANKARTA KM 3/700-4/200

PLAN 1:1000

2015-08-25

(4)

SKALA

RITNINGSNUMMER DATUM

AVDELNING

BET OBJEKT

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMER SKAPAD AV

RITNINGSTYP

BLAD FORMAT BESKRIVNING

OBJEKTNUMMER / KM KONSTRUKTIONSNUMMER

TYP AV PLAN

GRANSKNINGSHANDLING

2015-08-25

TPL DANDERYDS K:A - TPL VIGGBYHOLM

F. REINIUS 10198007

PLAN

PLANKARTA KM 0/000-0/400

A1 305C9301

1:1000

131785

VST131785VP (40) 2015-08-25:284

(5)

SKALA

RITNINGSNUMMER DATUM

AVDELNING

BET OBJEKT

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMER SKAPAD AV

RITNINGSTYP

BLAD FORMAT BESKRIVNING

OBJEKTNUMMER / KM KONSTRUKTIONSNUMMER

TYP AV PLAN

GRANSKNINGSHANDLING

2015-08-25

TPL DANDERYDS K:A - TPL VIGGBYHOLM

F. REINIUS 10198007

PLAN

PLANKARTA KM 0/400-0/940

A1 305C9302

1:1000

131785

VST131785VP (40) 2015-08-25:285

(6)

SKALA

RITNINGSNUMMER DATUM

AVDELNING

BET OBJEKT

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMER SKAPAD AV

RITNINGSTYP

BLAD FORMAT BESKRIVNING

OBJEKTNUMMER / KM KONSTRUKTIONSNUMMER

TYP AV PLAN

GRANSKNINGSHANDLING

2015-08-25

TPL DANDERYDS K:A - TPL VIGGBYHOLM

F. REINIUS 10198007

PLAN

PLANKARTA KM 0/940-1/500

A1 305C9303

1:1000

131785

VST131785VP (40) 2015-08-25:286

(7)

SKALA

RITNINGSNUMMER DATUM

AVDELNING

BET OBJEKT

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMER SKAPAD AV

RITNINGSTYP

BLAD FORMAT BESKRIVNING

OBJEKTNUMMER / KM KONSTRUKTIONSNUMMER

TYP AV PLAN

GRANSKNINGSHANDLING

2015-08-25

TPL DANDERYDS K:A - TPL VIGGBYHOLM

F. REINIUS 10198007

PLAN

PLANKARTA KM 1/500-2/040

A1 305C9304

1:1000

131785

VST131785VP (40) 2015-08-25:287

(8)

SKALA

RITNINGSNUMMER DATUM

AVDELNING

BET OBJEKT

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMER SKAPAD AV

RITNINGSTYP

BLAD FORMAT BESKRIVNING

OBJEKTNUMMER / KM KONSTRUKTIONSNUMMER

TYP AV PLAN

GRANSKNINGSHANDLING

2015-08-25

TPL DANDERYDS K:A - TPL VIGGBYHOLM

F. REINIUS 10198007

PLAN

PLANKARTA KM 2/040-2/600

A1 305C9305

1:1000

131785

VST131785VP (40) 2015-08-25:288

(9)

SKALA

RITNINGSNUMMER DATUM

AVDELNING

BET OBJEKT

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMER SKAPAD AV

RITNINGSTYP

BLAD FORMAT BESKRIVNING

OBJEKTNUMMER / KM KONSTRUKTIONSNUMMER

TYP AV PLAN

GRANSKNINGSHANDLING

2015-08-25

TPL DANDERYDS K:A - TPL VIGGBYHOLM

F. REINIUS 10198007

PLAN

PLANKARTA KM 2/600-3/140

A1 305C9306

1:1000

131785

VST131785VP (40) 2015-08-25:289

(10)

SKALA

RITNINGSNUMMER DATUM

AVDELNING

BET OBJEKT

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMER SKAPAD AV

RITNINGSTYP

BLAD FORMAT BESKRIVNING

OBJEKTNUMMER / KM KONSTRUKTIONSNUMMER

TYP AV PLAN

GRANSKNINGSHANDLING

2015-08-25

TPL DANDERYDS K:A - TPL VIGGBYHOLM

F. REINIUS 10198007

PLAN

PLANKARTA KM 3/140-3/700

A1 305C9307

1:1000

131785

VST131785VP (40) 2015-08-25:290

(11)

SKALA

RITNINGSNUMMER DATUM

AVDELNING

BET OBJEKT

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMER SKAPAD AV

RITNINGSTYP

BLAD FORMAT BESKRIVNING

OBJEKTNUMMER / KM KONSTRUKTIONSNUMMER

TYP AV PLAN

GRANSKNINGSHANDLING

2015-08-25

TPL DANDERYDS K:A - TPL VIGGBYHOLM

F. REINIUS 10198007

PLAN

PLANKARTA KM 3/700-4/200

A1 305C9308

1:1000

131785

VST131785VP (40) 2015-08-25:291

References

Related documents

[r]

Genom projektet ”Väg 262 Danderyd – Rösjön, gång- och cykelväg” planeras en gång- och cykelväg att anläggas vid sidan av befintlig väg mellan Rösjön i Sollentuna och

Ändringsbeteckning Ändring avser Ändring godkänd av Ändringsdatum.

Ändringsbeteckning Ändring avser Ändring godkänd av Ändringsdatum.

Ändringsbeteckning Ändring avser Ändring godkänd av Ändringsdatum.

Anläggs gång och cykelvägen inom befintligt vägområde (alternativ 1 och 2) uppkommer en reducerad vägsektion som kan ligga till grund för hastighetssänkande åtgärder och

Ändringsbeteckning Ändring avser Ändring godkänd av Ändringsdatum.

Ändringsbeteckning Ändring avser Ändring godkänd av Ändringsdatum.