Waggerydsatletklubb – Utökning av lokaler

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

T J Ä N S T E S K R I V E L S E

2019-05-17 Sida 1 av 1 Dnr KFN 2019/066

Kultur- och fritidsförvaltningen

Till kultur- och fritidsnämnden

Waggerydsatletklubb – Utökning av lokaler

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har mottagit ett medborgarförslag där föreningen önskar kunna utnyttja och använda motionslokalen eller Handbollsklubbens klubblokal till gymverksamhet i Vaggeryds sim- och sporthall.

Ärende

Diskussioner har förts i flera omgångar med handbollsklubben och deras lokal.

Waggerydsatletklubb anser att föreningen behöver ha denna lokal och då främst som klubbrum och även vid sammandragningar vid ungdomsmatcher. När det gäller

motionslokalen används den av skolan varje dag samt att pingisklubben använder den på kvällstid.

Beslutet ska skickas till Waggerydsatletklubb

Handläggare

Handläggare på ärendet Kent-Åke Svensson Ansvarig chef Göran Svensson förvaltningschef

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :