Analytiker Axel Leth

Full text

(1)

Nyckelfaktorer

Omsättningstillväxten

- Har de tre senaste åren haft en genomsnittlig omsättningstillväxt om 64 %.

Nyemission

- Tog in cirka 602 MSEK för ett förvärv.

Lågt ägande från styrelsen

- Endast 2 utav 6 medlemmar i styrelsen äger aktier i företaget.

Kort om Probi

Probi är ett företag som är verksamma inom probiotisk forskning och utveckling av probiotika som är baserat i Lund. Bolagets kunder är hälso-, livsmedels- och

läkemedelsföretag. Företagets bakteriekulturer används i både Functional Foods och Consumer Healthcare. Functional Food kan beskrivas som en ”business-to-business”- marknad, där Probi licensierar ut bolagets probiotika och teknologi. Consumer Healthcare är allt ifrån traditionella kosttillskott till registrerade produkter med ett tydligt hälsopåstående.

Probis fem forskningsområden för probiotikans hälsoeffekter är: mag- och tarmbesvär, näringsupptag, immunförsvar, metabol hälsa samt järnupptag. Några viktiga

samarbetspartners är: Danone, Kraft Foods, Skånemejerier, Merck och Bringwell.

Bolagets historia

Probi grundades år 1991 vilket var samma år som företaget sökte sina första patent för sina bakteriekulturer. År 1994 fick de sitt första licensavtal med Skånemejerier och då började drycken ”ProViva” produceras och lanserades på den Svenska marknaden. År 1998 börsintroducerades Probi på Stockholmsbörsen. Sedan dess har företaget vuxit rejält och är idag en internationell aktör med ett 30-tal samarbetspartners spridda över ett 30-tal länder.

(2)

Marknad

Förutom den nordamerikanska marknaden så är de även verksamma i Europa och Asien. Probi ser stor potential i den asiatiska marknaden som drivs utav att

medelklassen växer och att probiotiska livsmedel är inne just nu. De ingick under 2015 ett samarbete med ett sydkoreanskt företag som anses vara väldigt viktigt, strategiskt sett, för den asiatiska marknaden.

Enligt bedömningar som Probi har gjort så estimerar de att marknaden för probiotika kommer uppgå till 48 miljarder USD år 2020. Idag bedöms den uppgå till 35 miljarder USD, där Asien utgör den största delen dagens marknad. Den kraftiga

befolkningstillväxten i kombination med ökat välstånd gör att den största efterfrågan på denna typ av produkter ligger i Asien. Dock är USA den marknad som växer mest,

procentuellt sett.

Konkurrenter

BioGaia är en svensk konkurrent till Probi som också är verksamma inom Functional Foods och Consumer Healthcare och deras produkter finns i ett 60-tal länder. Deras viktigaste samarbetspartner är Semper som främst producerar barnmat. Barnhälsa svarar för cirka 80 % av omsättningen. De grundades år 1990 och har egentligen alltid varit större (omsättningsmässigt) än Probi fram tills nu. BioGaia har ett p/e-tal på 27,65, omsatte under 2015 483 241 KSEK och har en vinstmarginal på cirka 25 %.

En annan konkurrent är Valio. De har funnits sedan 1905 och grundades i Finland. De är i grund och botten ett mejeri men som även har forskning inom probiotika. Valio själva hävdar att de är världsledande inom segmentet ”Functional Foods”.

Analys av ledning/insideraktivitet

Peter Nählstedt som är Probis vd har en civilingenjörsexamen i kemiteknik och en kandidatexamen i ekonomi vid Lunds universitet. Peter blev vd år 2014 och har en gedigen erfarenhet av den internationella Life Science-industrin från bl.a. GE Healthcare Life Science, där han sysslade med marknadsföring och försäljning. Han äger 3500 aktier (motsvarar 0,03 % av bolaget) i Probi och är född år 1974.

Gunn-Britt Fransson är ansvarig för Probis forsknings- och utvecklingsverksamhet. Hon har en doktorsexamen i näringslära vid Uppsala Universitet. Gunn-britt har en lång erfarenhet från ledande positioner inom livsmedels-, läkemedels- och

bioteknikindustrin. Hon verkade under drygt 10 år som forskningsdirektör vid Procordia Food AB och Orkla Foods AS. Hon är född 1953 och äger 2100 (motsvarar 0,018 % av bolaget) aktier i Probi.

Jean-Yves Parisot är Probis styrelseordförande och har varit det sedan april 2015. Han har en ekonom- och veterinärexamen. Han har utöver det haft en rad ledande roller under sitt liv, bland annat hos Pfizer och Air Liquide. Jean-Yves äger inga aktier i Probi och är född år 1962.

(3)

Eva Redhe är styrelseledamot och har varit det sedan 2011. Eva är civilekonom och har studerat vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon har tidigare varit VD och arbetande ordförande för Erik Penser Fondkommission AB. Innan det har hon haft en mängd jobb inom finanssektorn. Eva har erfarenhet från ett 20-tal tidigare styrelseuppdrag och besitter följande styrelseuppdrag just nu: styrelseordförande i Spago Nanomedical AB och i Ftrack AB, styrelseledamot i Pled Pharma AB, Starbreeze AB, Axel Christiernsson International AB, Temaplan Asset Management Holding AB, D Carnegie AB och i Första AP-fonden. Hon är född 1962 och har 4000 aktier i Probi (motsvarar 0,035 % av bolaget).

Resterande delar av ledningsgruppen och styrelsen är även dem erfarna personer med en tydlig inriktning mot just läkare, veterinärer och kemister. Dock är det endast 2 av 6 personer i styrelsen som äger aktier i Probi. Detta motsvarar cirka 0,04 % av bolaget.

Under 2016 har insynspersoner köpt totalt 2900 aktier. Anledningen till att just dessa fyra personer tas upp är att de sitter på nyckelroller inom företaget eller har intressanta erfarenheter eller har intressanta nuvarande uppdrag.

Den största ägaren i Probi är Clearstream Banking S.A, som äger 50,4 % utav bolaget.

Clearstream är ett fondförvaltningsföretag har sitt säte i Luxemburg. Efter dem kommer Swedbanks aktiefond Robur med 7,83 % och efter dem kommer fjärde AP-fonden, med en ägarandel på 5,98 %. Att ha en ägare som äger över 50 % av rösterna i ett företag kan vara både positivt och negativt beroende på vad ägaren har för avsikter. Då Clearstream är ett fondförvaltningsföretag så bör de ha aktiens välmående i sitt intresse.

Anledningen till att de äger så stor del av företaget är svårt att avgöra men de har antagligen en god framtidstro om Probi vilket måste ses som positivt.

(4)

Nyemission och förvärv

I oktober 2016 genomförde Probi en nyemission om 2 278 825 st. aktier vilket

motsvarar en emissionslikvid på cirka 602 MSEK. Denna nyemission genomfördes då Probi behövde kapital för ett uppköp av det amerikanska probiotikaföretaget TNT Gamble inc. som bedrev sin verksamhet under namnet Nutraceutix. Köpeskillingen för bolaget var cirka 900 MSEK. Förvärvet mer än tredubblar Probis marknadsandel på den nordamerikanska marknaden, samtidigt som det tillför viktiga nya teknologier och tillverkningskompetens.

Nutraceutix var en av de största tillverkarna och leverantörerna av probiotika i

Nordamerika med en nettoomsättning på cirka 34 MUSD (290 MSEK) och EBITDA om cirka 8 MUSD (70 MSEK) 2015. Sedan 2011 har verksamheten uppvisat en tvåsiffrig procentuell försäljningstillväxt. Nutraceutix kundbas består av amerikanska och globala varumärkesdistributörer, återförsäljare och direktförsäljare, samt andra

kontraktstillverkare, främst inom kosttillskott. Räknat på 2015 års vinst så köpte Probi företaget till ett p/e-tal på cirka 13 vilket måste anses lågt om man jämför med Probis värdering. Tar man dessutom i åtanke att det ökar marknadsandelen markant på den nordamerikanska marknaden samt att det ökar kompetensen inom företaget så är det ett väldigt bra köp. Även marknaden tyckte att det var ett bra köp då nyemissionen fulltecknades på ungefär en månad och kursen steg.

Värdering och nyckeltal

Probis omsättning har ökat kraftigt de senaste 3 åren och är till största del organisk tillväxt. Siffrorna för 2016 är estimat gjorda på q1-q4 rapporter släppta från Probi. Att den ökat så extremt för år 2016 beror till stor del av organisk tillväxt men förvärvet av Nutraceutix bidrar cirka 76 MSEK av totala 443,5 MSEK. De senaste 3 åren har Probi haft en genomsnittlig omsättningstillväxt på cirka 64 %. Estimatet för 2016 pekar på att Probi kommer ha en omsättningstillväxt på cirka 106 % varav den organiska tillväxten ligger på 71 %, där de slog försäljningsrekord 3 av årets 4 kvartal. Resultatet de senaste 5 åren har ökat stadigt och verkar hänga med bra i jämförelse med att Probi växer.

Enligt estimaten för 2016 ser det ut som att Probi kommer ha en vinstmarginal på 29 %.

94379 99562 102210135242

215711

443500

14193 13505 15045 21765 49039

130250 0

50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 500000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Omsättning (KSEK) Resultat efter skatt (KSEK)

(5)

Som vi kan se utifrån ovanstående tabell så har kostnaderna för Probi ökat rejält under 2016. Däremot ser man att vinstmarginalen förblir på samma nivå som 2015 vilket tyder på att kostnader ökar i samma takt som försäljningen gör. Det som däremot inte är lika direkt beroende ut av försäljningen är administrativa kostnader samt

forskningskostnader. Att de administrativa kostnaderna ökat verkar dock bero på uppköpet. Att de lägger mer pengar på forskning anser jag vara positivt då det antyder att de vill ligga i framkant med sina produkter och ständigt utvecklar dem. Probis

”övriga finansiella kostnader” har ökat rejält under 2016 vilket även de beror på uppköpet till stor del.

(6)

på 508 kr). Detta är i allmänhet ett väldigt högt p/e-tal, dock ligger det genomsnittliga p/e-talet för företag inom sjukvård på 48,93. Anledningen till att sjukvårdsföretag generellt har så högt p/e-tal är att de oftast är förhoppningsföretag som inte gör så stor vinst än. Att Probi är så högt värderat indikerar att det finns höga förväntningar på Probi och dess framtida framgång.

Eftersom Probi till stor del finansierade uppköpet av Nutraceutix med nyemissionen så har deras soliditet inte drabbats särskilt mycket utav det. I dagsläget ligger Probis soliditet på 74,3 %. Detta tycker jag är ett högt soliditets-tal vilket i detta fall är positivt enligt mig. Detta indikerar att de har en finansiell styrka för eventuella nya förvärv eller ny forskning.

Aktien

Priset på aktien har ökat 327 % på ett år. Man kan se att aktien började rusa i maj 2016 då det kom nyheter om nya avtal på flera nya europeiska marknader. Sedan fortsatte börsuppgången i samband med nyheterna om uppköpet. Uppgången beror även på riktigt starka försäljningssiffror för q3 och q4.

Slutsats

Probi är i dagsläget väldigt högt värderade, med ett p/e-tal på 44,43. Jag skulle dock säga att det är motiverat. De växer så det knakar och har precis genomfört ett uppköp som kommer öka försäljning, resultat och kompetensen inom företaget rejält. Det lägger även en bättre grund för den nordamerikanska marknaden som i dagsläget är deras

viktigaste. Jag tror dock att det kommer uppstå fler integrationskostnader i samband med förvärvet som kan komma att tynga 2017 års resultat då det enligt min erfarenhet

0 100 200 300 400 500 600

11-18-10 4-1-12 8-14-13 12-27-14 5-10-16 9-22-17

Aktiekurs

(7)

sikt tror jag att detta var helt rätt beslut som kommer leda till att Probi får en stor

konkurrensfördel. Att de dessutom har en hög soliditet anser jag vara ett gott tecken och visar på stabilitet.

Jämför man Probi med deras svenska konkurrent BioGaia så är de mycket lägre värderade, med ett p/e-tal på 27,65 och samtidigt en omsättning på 483 241 KSEK.

Probis vinstmarginal är även lite högre än BioGaias. Värt att notera är att det

genomsnittliga p/e-talet på stockholmsbörsen ligger på cirka 20, alltså är bägge dessa bolag värderade över snittet. Jag tror skillnaden i värdering främst beror på

framtidsutsikterna för de båda bolagen. Probi visar på en mycket större tillväxt än BioGaia och värderas därefter.

När det kommer till ledningen så tycker jag alla verkar vara väldigt kompetenta. Jag hade dock gärna sett att hela styrelsen även äger aktier i företaget då det ger dem incitament att jobba hårt för Probi. Nu är det bara 2 av 6 som äger aktier i företaget. Eva Redhe har en hel del styrelseuppdrag vilket gör att hon inte har 100 % fokus på Probi.

Dock är hon den i styrelsen med störst ägande i Probi så hon bör ha ett stort egenintresse i att göra ett bra jobb.

Probi hade under 2015 cirka 60 % av sin försäljning i USA. Detta har varit positivt under 2016 eftersom att dollarn har stärkts. Dock hade jag gärna sett att de har en större spridning på sina marknader så att de inte blir allt för beroende utav en marknad.

Jag anser att Probi är ett välskött företag som har potential för fortsatt tillväxt i framtiden även om det just nu har en hög värdering.

Axel Leth

Källor

http://probi.se/sites/all/files/attachment_files/154584- probi_ar2015_webb_160404.pdf

http://probi.se/sites/all/files/attachment_files/probi_q4_2016_sv_final_0.pdf

http://www.businessinsider.com/trump-trade-policy-lead-to-global-recession-2016- 12?r=US&IR=T&IR=T

http://www.biogaia.se/investerare probi.se

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :