• No results found

Farligt avfall i min trädgård?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Farligt avfall i min trädgård? "

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Gödsla smart

När konstgödsel produceras används fossila bränslen. Konstgödsel ger dessutom en ensidig näring till växterna och utarmar jorden i längden.

Mer miljövänliga alternativ är stallgödsel, kompost och urin.

För att näringsämnena ska göra nytta på bästa sätt är det viktigt att inte gödsla för mycket åt gången. Gödsla på våren och lagra överblivet gödsel i en säck eller under en presenning för att undvika att övergöda

vattendrag i närheten. Om det regnar kraftigt efter att du har gödslat urlakas näringen.

Gräsklipp är näringsrikt. Du kan därför låta det ligga kvar på gräsmattan eller lägga det i rabatterna. När du lägger det i rabatterna hindrar du dessutom ogräs från att få fäste.

Vattna sunt och använd regnvatten

Spara på dricksvattnet genom att vattna med regnvatten. Samla vatten i tunnor, punktbevattna och täck rabatterna med gräs, halm eller löv så behöver du inte vattna lika ofta. Vattna hellre med kanna,

slangmunstycke eller droppslang än med spridare. Använd gärna rotvattnare till träd. Vattna rikligt och sällan istället för lite och ofta och vattna helst morgon eller kväll. Blir det allt för torrt angrips vissa växter lätt av skadegörare.

Miljöanpassade trädgårdsprodukter

Använd gärna KRAV-märkta odlingsprodukter, exempelvis gödsel, jord, kalk, kompostströ, växtskydd och plantor.

När du ska olja in altanen är det bra att använda en miljöanpassad träolja utan farliga lösningsmedel. För tvätt av altaner finns det särskilda medel.

Välj gärna en variant som är skonsam mot miljön.

Om du behöver en ny gräsklippare – investera i en Svanenmärkt som går på alkylatbensin eller el. Det allra bästa är dock att köpa en handdriven – då får du även motion på köpet.

SUNDBYBERGS STAD

172 92 Sundbyberg • BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne

TELEFON 08-706 80 00 • FAX 08-733 38 36 • www.sundbyberg.se

Giftfria tips för din trädgård

(2)

Farligt avfall i min trädgård?

Kemiska bekämpningsmedel, impregnerat trä och motorolja från

gräsklipparen är exempel på farligt avfall som uppkommer i din trädgård.

OBS! Farligt avfall får aldrig hamna bland de vanliga soporna, eldas eller hällas ut i avloppet – det är en risk för både människor och miljö.

De giftiga ämnena måste förbrännas under kontrollerade former vid mycket höga temperaturer. Därför är det viktigt att lämna in det farliga avfallet till någon av kommunens insamlingsplatser.

Nästan allt som räknas som farligt avfall är märkt med en farosymbol.

Nedan visas några exempel på de nya farosymbolerna.

Bekämpa skadedjur miljövänligt

Det första du kan göra för att bekämpa skadedjur är att försvåra för dem, till exempel genom att:

Angripna växter kan besprutas med varmt vatten som håller mellan 50-54 grader. Fungerar inte det kan man använda nässelvatten eller såplösning.

Glöm inte att upprepa behandlingen efter några dagar. Även biologiska bekämpningsmedel (levande organismer) kan användas.

Om du ändå använder bekämpningsmedel är det viktigt att du inte

överdoserar dem, eftersom du då istället kan skada dina växter. Dessutom kommer onödigt stora mängder gifter ut i naturen. Undvik

mossbekämpningsmedel om du vill få bort mossa ur gräsmattan. Ett miljövänligt alternativ är att kratta hårt på våren och sedan gödsla. Du kan även använda en mossrivare.

Bekämpa ogräs naturligt

Bearbeta jorden varsamt! Genom att luckra upp det översta jordskiktet hålls ogräset i schack. Samtidigt gynnas det biologiska livet i markens ytskikt och marken bevarar sin fuktighet.

Plantering av marktäckande växter i rabatter kan effektivt kväva ogräs och förhindra spridning. Mellanrum i rabatter och trädgårdsland kan täckas med träflis, barkkompost eller gräsklipp för att minska tillväxten av ogräs. Ett annat alternativ är att använda fiberduk.

Ogräs som dyker upp bör plockas bort så snart det visar sig. Det är viktigt att rensa ofta de första fyra veckorna efter sådd.

Ogräs på stenlagda områden och grusgångar kan tas bort med hjälp av skyffeljärn, hacka eller kniv. Som en sista utväg, kan spridning av svaga ättikblandningar (upp till 10 %) fungera.

Om du ska köpa nytt virke är det bra om du väljer en miljövänligare variant, till exempel kärnfuru och lärk, som är hållbara utan impregnering.

 Placera växten på rätt plats. Växter har olika behov av jordtyp, näring och ljus.

 Variera växtföljden när det gäller ettåriga växter.

 Mylla ner organisk gödsel/ kompostjord i jorden.

 Använd fiberduk

 Samodla olika sorters växter så fårskadegörarna svårare att hitta sin värdväxt.

 Använd växter som har avskräckande verkan på skadegörare t.ex. tagetes, ringblomma och persilja.

 Gynna nyttodjur som nyckelpigor, humlor, bin, grodor och igelkottar som hjälper dig i din trädgård.

References

Related documents

Under kursen fördjupar du dig kring hur den nya lagstiftningen som nu har införts – genom bland annat miljöbalken, avfallsförordningen, deponeringsförordningen och

(= farligt avfall) om det innehåller farliga ämnen i enlighet med 2 kapitel 2 §, i så höga koncentrationer att avfallet har en eller flera av de egenskaper som anges

Ni som har en verksamhet där farligt avfall upp- kommer utgör den första länken i kedjan från läm- nare till mottagare.. För att helheten ska fungera måste alla länkar

Marks kommun ● Samhällsbyggnadsförvaltningen ● Miljöenheten ● epost: mhn@mark.se ● tfn: 0320-21 70 00 Beskriv ändamål/syfte för anläggningen:.. Avfallets innehåll

Smittförande avfall och Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt: Märk behållaren med gul etikett med vit symbol ADRklass 6 samt

Vårdens specialavfall – risk- och smittförande, farligt avfall samt läkemedel Inom hälso- och sjukvården uppkommer branschspecifikt avfall som ska hanteras enligt

Den länsstyrelse som gett tillstånd till transport av avfall och/eller transport av farligt avfall får helt eller delvis återkalla detta tillstånd och förbjuda fortsatt verksamhet.

Vidare får nyttjandet av Tjänsten inte missbrukas på sådant sätt att det påverkar tillgängligheten för API:et, till exempel genom att överbelasta anslutningen.. Uppgifter