Lantbrukare delade kunskaper på fältdag i Torslunda

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

onsdag 22 juni 2016

12 / Öland

Redaktion: Sofia Hedman 0485-433 84, Maria Alåsen 0485-433 89 Emma Skogberg 0485-433 81

E-post: namn.efternamn@barometern.se Facebook: facebook.com/BarometernOland Annons: 0480-591 00

barometern-ot

Fredrik Fogelberg från institutet för jordbruks- och miljöteknik diskuterar baljväxter med några av Ölands lantbrukare. Foto: AmAndA Lindström

Lantbrukare delade kunskaper på fältdag i Torslunda

Himlen var tung av moln och regnet öste ner. Men de lantbrukare som på tisdagen samlats i Tors- lunda för att vara med på Hushållningssällskapets fältdag lät sig inte hind ras av det blöta vädret.

Torslunda. På Hushåll­

ningssällskapets försöks­

station i Torslunda hade ett hundratal lantbrukare från Öland och Kalmar, samt representanter från

flera olika lantbruksföre­

tag, samlats för att infor­

mera – och informeras – om aktuella odlingsfrågor.

Som anordnare stod Hus­

hållningssällskapet och ett flertal andra aktörer inom växtodling.

det var första gången som en sådan här fältdag an­

ordnades på Öland. Hus­

hållningssällskapet har sedan länge traditionella fältvandringar flera gång­

er per år, men nu hoppas man att även fältdagen ska bli en tradition.

– Vi vill skapa ett forum där vi kan dela kunskaper.

Det är rätt ovanligt att kon­

kurrenter samlas så här och kan dela erfarenheter med varandra. Nu hoppas vi att det ska bli återkom­

mande, säger Hans Ro­

marker, rådgivningschef, Hushållningssällskapet.

regnet var välkommet – de deltagande lantbrukar­

na gick runt på fälten där dagens sju stationer fanns.

Vid stationerna informe­

rade företag och organi­

sationer om bland annat odlingstekniker, sådd och växtskydd. Mattias Wahl­

ström och Jonas Olsson, lantbrukare från Öland, dök upp för att ta del av ny kunskap.

– Det är bra att kunna få ny information, sa Jonas Olsson.

amanda lindsTröm amanda.lindstrom@barometern.se 0485-433 85

Hans Romarker, rådgivnings- chef på Hushållnings- sällskapet, är en av arrangörerna.

Figure

Updating...

References

Related subjects :