• No results found

Urvalsprovet hålls måndag 25 maj

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Urvalsprovet hålls måndag 25 maj"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Information Urvalsprov Formgivare YH

Sida 1(2) inredningsarkitektur

www.novia.fi

Välkommen på urvalsprov till utbildningen i inredningsarkitektur, Formgivare YH!

Urvalsprovet hålls måndag 25 maj– tisdag 26 maj 2020.

På måndag börjar urvalsprovet kl.10.00 och pågår ungefär till kl. 17.

På tisdag börjar provet kl. 09.00 och beräknas vara klart vid 17‐tiden.

Plats: Yrkeshögskolan Novia, Campus Allegro, Runebergsgatan 8, 68600 JAKOBSTAD (Våning 3)

Urvalsprovet omfattar uppgifter i inredningsarkitektur, formgivning och visuell gestaltning, en intervju samt ett grupparbete.

Genom de praktiska uppgifterna visar du din förmåga i bl.a. färgsättning, komposition, form och hur du visualiserar dinaidéer.

Alla delar av provet bör vara godkända för att du skall få godkänt resultat i urvalsprovet.

I urvalsprovet kan du få totalt 100 poäng och det lägsta godkända poängtalet är 50. Urvalsprovet är avgiftsfritt. Däremot står du själv för rese‐ och logikostnader.

På baksidan av detta infobrev finns logialternativ listade. Där hittar du också information om reseförbindelser.

Vänligen meddela veronica.jansson@novia.f i senast måndag 18 maj ifall du INTE ämnar delta i urvalsprovet.

Införurvalsprovet

Ta med dig ett fotografi/en bild som du själv fotograferat eller som du har kopierat från en

tidning/internet som visar ett rum som du tycker är intressant och tilltalande. Förbered dig att motivera ditt val. Bilden ska vara utskriven på papper i färg, storlek A4.

Du bör också ta med dig teckningspapper A3 (inte kopieringspapper), blyertspennor, färger(t.ex.

färgpennor, kritor, gouache el.dyl. och ev. penslar), linjal, sax, papperskniv, radergummi, papperslim, tejp och eventuellt annat konstnärsmaterial. Identiteten kontrolleras så ta även med identitetsbevis.

Efter urvalsprovet

Resultatet från urvalsprovet delges i www.studieinfo.fi senast 8.7. Du får även ett resultatbrev till din e‐

post. I brevet finns länk till Novias information för nya studerande www.novia.fi

En studerande kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för utbildning som inleds under samma läsår (1.8 ‐ 31.7).

Senast 15 juli kl 15.00 bör du bekräfta att du tar emot din studieplats..

Ta kontakt med studerandeservice om det är något du undrar över, tel +358 (0)63285821, + 358 44 780 5821,veronica.jansson@novia.fi

Frågor gällande urvalsprovet besvaras av Elina Rebers, elina.rebers@novia.fi , tfn + 358 (0)50 372 7052.

Vi ser fram emot att träffa dig vid urvalsprovet! VÄLKOMMEN! Vänd!

(2)

www.novia.fi

Sida 2(2) Information

Urvalsprov Formgivare (YH) inredningsarkitektur

Reseförbindelser

Tåg: http://www.vr.fi (Bennäs station). Bussförbindelse från vissa ankomster/avgångar - http://www.ekmanbus.fi/sv/tidtabeller

Flyg: http://www.finnair.fi , https://www.finavia.fi/fi/lentoasemat/kokkola-pietarsaari (Flygplats Karleby-Jakobstad (Kokkola-Pietarsaari), flygtaxiförbindelse till Jakobstad) Buss: http://www.matkahuolto.fi

Inkvartering i Jakobstad

Jugend Hotell and Guest Home: http://www.visitjugend.fi Stadshotellet: http://www.cfhotel.fi

Westerlunds Resandehem: http://www.multi.fi/westerlund

References

Related documents

Mats Antonsson föreslår att det kommunala handikapprådet tillskriver kommunens nämnder om att utse representanter till det kommunala handikapprådet för nästkommande

Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets yttrande om förslag till detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.) som sitt eget och överlämnar det till

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik Enheten för obstetrik och

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Delårsrapport 2017 för Bollebygds kommun godkänns. Kommunstyrelsens förslag bifalls av Peter

Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils förslag till ordföranden och finner det antaget. Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils och Kajsa Gladhs förslag på

Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag till Riktlinjer för skolskjuts och andra elevresor i Nordanstigs kommun med tilläggsförslaget att skolskjutsar

Men Noa hade funnit nåd för Herrens ögon. Herren sade till Noa: »Gå in i arken med hela ditt hus, ty dig har jag funnit rättfärdig inför mig bland detta släkte. Av alla

Bygg- och miljönämnden delar inte denna bedömning och i tidigare utredning från bolaget har det angivits att det finns en viss risk även för de vattentäkter inom Norrtäljesidan som

Framtidens matlagning för gamla och unga i Lunds kommun - förslag till organisation m.m8. Kvalitetsutveckling avseende maten inom särskilt boende och

En studerande kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för utbildning som inleds under samma läsår (1.8 - 31.7). Senast 29 augusti kl 15.00 bör du bekräfta

En studerande kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för utbildning som inleds under samma läsår (1.8 - 31.7). Senast 15 juli kl 15.00 bör du bekräfta att

Politiska strategier för styrning av livsmedelssystem Föreläsare:. Anna-Leena Miettinen Kirsi Viljanen

Finländsk representant för Ny Nordisk Mat III-projektet, Nordiska ministerrådet..

En studerande kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för utbildning som inleds under samma läsår (1.8 - 31.7).. Senast 15 juli kl 15.00 bör du bekräfta att

Resultatet från urvalsprovet delges i www.studieinfo.fi senast 8.7 Du får även även ett resultatbrev till din e-post.. I brevet finns länk till Novias information för nya

En studerande kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för utbildning som inleds under samma läsår (1.8 - 31.7).. Senast 15 juli kl 15.00 bör du bekräfta att

En studerande kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för utbildning som inleds under samma läsår (1.8 - 31.7).. Senast 15 juli kl 15.00 bör du bekräfta att

En studerande kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för utbildning som inleds under samma läsår (1.8 - 31.7).. Senast 29 augusti kl 15.00 bör du bekräfta

I brevet finns länk till Novias information för nya studerande www.novia.fi. En studerande kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för utbildning som

Trosa Stadslopp har hunnit bli en in- stitution för såväl de många löpare som lagt upp årets träning inför loppet men också för den stora publik som brukar söka sig till

Örjan Wagnström önskar i sitt medborgarförslag att teknik- och griftegårdsnämnden återinför den tidigare nivån för bidrag till de enskilda vägarna och att kostnaden

1 Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad på fastigheten Viby 19:1 med stöd av 9 kap 30 §, Plan- och bygglagen, PBL... BYGG.2021.63, Bygglov

Kultur- och fritidsnämnden antar kontorets förslag till yttrande som sitt eget och överlämnar det till Kommunstyrelsen... Yttrande - Motion om badplats och park