• No results found

(1)Sida 1(2) Information Urvalsprov, bildkonst Välkommen till bildkonstutbildningens urvalsprov och intervju! Plats: Campus Allegro, Köpmansgatan 10, 68600 JAKOBSTAD Bildkonstens Ateljé 1 på tredje våningen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "(1)Sida 1(2) Information Urvalsprov, bildkonst Välkommen till bildkonstutbildningens urvalsprov och intervju! Plats: Campus Allegro, Köpmansgatan 10, 68600 JAKOBSTAD Bildkonstens Ateljé 1 på tredje våningen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Sida 1(2) Information

Urvalsprov, bildkonst

Välkommen till bildkonstutbildningens urvalsprov och intervju!

Plats: Campus Allegro, Köpmansgatan 10, 68600 JAKOBSTAD

Bildkonstens Ateljé 1 på tredje våningen. Se karta på baksidan av brevet.

Tid: tisdagen den 5.6 eller onsdagen den 6.6

Utöver redan inskickade arbetsprov består antagningsprocessen av ett urvalsprov bestående av en uppgift samt en intervju.

Mera ingående information om tidtabellerna – samt er intervjutid - får ni i ett individuellt mail på den mailadress ni uppgett då ni ansökte via Studieinfo.

Vi ber den sökande att reservera den dag , tisdag 5.6 eller onsdag 6.6, som vi anger i det individuella kallelse-mailet för urvalsprov.

Ifall datum och/eller klockslag för urvalsprov/intervju är olämplig, kan dagen/tiden vid behov eventuellt bytas mellan de båda urvalsprovsdagarna. Ta i så fall kontakt.

Till urvalsprovet tar du med dig blyertspennor (t.ex. mellan 2H och 5B) samt suddgummi och pennvässare. Har du nya arbeten - som inte finns i den inskickade portfolion - får du gärna ta med dem.

Ta också med identitetsbevis eftersom identiteten kontrolleras.

Vänligen meddela veronica.jansson@novia.fi senast 30 maj om du inte tänker delta i urvalsproven.

Resultatet från urvalsprovet delges i Min Studieinfo senast 28.06.2018. Utbildningstyrelsen sänder även ett resultatbrev till din e-post. I brevet finns länk till Novias information för nya studerande www.novia.fi

En studerande kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för utbildning som inleds under samma läsår (1.8 - 31.7).

Senast 10 juli ska du bekräfta att du tar emot din studieplats.

Ta gärna kontakt med studerandeservice, tfn: (0)6 328 5821, +358 (0)44 780 5821, veronica.jansson@novia.fi om det är något du undrar över.

På frågor om urvalsprovet svarar Robert Back, tfn: +358 (0)44 780 5830, robert.back@novia.fi

Vi ser fram emot att träffa dig!

www.novia.fi

(2)

Sida 2(2) Information

Urvalsprov, bildkonst

www.novia.fi Reseförbindelser

Tåg: http://www.vr.fi (Bennäs station). Bussförbindelse från vissa ankomster/avgångar:

http://www.ekmanbus.fi/sv/tidtabeller

Flyg: http://www.finnair.fi , www.nextjet.se (Flygplats Karleby-Jakobstad (Kokkola-Pietarsaari), flygtaxiförbindelse till Jakobstad)

Buss: http://www.matkahuolto.fi

Inkvartering i Jakobstad (ifall behov uppstår)

Jugend Hotell and Guest Home: http://www.visitjugend.fi Stadshotellet: http://www.cfhotel.fi

Westerlunds Resandehem: http://www.multi.fi/westerlund

References

Related documents

TID: dag/kväll TERMIN: 1 Kursen ger Dig fördjupad kunskap om begrepp och metoder som ingår i tidigare kurser samt även en del nya moment.. Kursen innehåller Algebra,

Undervisningen i ämnet vård och omsorg ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för arbete nära patienter och brukare inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Vård-

Tiden med textilierna blir således begränsad och det finns inget riktigt utrymme för att studera dem närmare utan det rör sig då endast om snabba granskningar, vilket inte kan ses

”Fortfarande efter 1866 hade majoriteten av den svenska befolkningen inte rösträtt Bara 5,5 procent kunde rösta till det bredaste andrakammarvalet” 6 Det första steget

Enligt skollagens 5 kapitel 19 § gäller att Huvudmannen får besluta att helt eller delvis stänga av en elev från en viss utbildning i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan,

Om det kan antas att någon av förutsättningarna för avstängning enligt första stycket 2–4 är uppfyllda och beslutet är nödvändigt med hänsyn till elevernas trygghet

För att alla skall få möjlighet att boka en tid som passar, bör man reservera en tid för sin intervju på http://doodle.com/poll/du3h827d8cfmkyes senast den 18 maj kl..

En studerande kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för utbildning som inleds under samma läsår (1.8 - 31.7). Senast 29 augusti kl 15.00 bör du bekräfta

Ifall du INTE ämnar delta i urvalsprovet ber vi dig vänligen meddela oss därom senast tisdag 30 maj till ve ronic a.jansso n@novia .fi.. Urvalsprovet består av en personlig

En studerande kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för utbildning som inleds under samma läsår (1.8 - 31.7). Senast 15 juli kl 15.00 bör du bekräfta att

Sökanden bör få minst 30 poäng (max 70) i urvalsprovet och alla delar ska vara godkända för att kunna antas till utbildningen.. För sökande med annat modersmål

Urvalsprovet inleds med att du får en länk till Zoom från den utbildning du söker till.. Den länken leder till ett gemensamt virtuellt möte för alla sökande som inleds

Med överflyttande studerande avses en studerande som ansöker om att överflytta studierätten från - en högskola i Finland till en annan eller.. - inom yrkeshögskolan så

En studerande kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för utbildning som inleds under samma läsår (1.8 - 31.7).. Senast 15 juli kl 15.00 bör du bekräfta att

En studerande kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för utbildning som inleds under samma läsår (1.8 ‐ 31.7). Senast 15 juli kl 15.00 bör du bekräfta att

En studerande kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för utbildning som inleds under samma läsår (1.8 - 31.7).. Senast 15 juli kl 15.00 bör du bekräfta att

En studerande kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för utbildning som inleds under samma läsår (1.8 - 31.7).. Senast 15 juli kl 15.00 bör du bekräfta att

2) som en videointervju online. Du får en tid och en länk till ett Teams-möte som hålls måndag 1 juni. Ha färdigt med identitetsbevis. Klicka på länken den utsatta tiden du fått

Välkommen på urvalsprov till utbildningen i konst och kultur, musiker (YH) flerform, barock Urvalsprovet hålls onsdagen den 12 augusti 2020 kl 9.30 ->.. Plats: Online på

Alla delar av provet bör vara godkända för att du skall få godkänt resultat i urvalsprovet.. I urvalsprovet kan du få totalt 100 poäng och det lägsta godkända poängtalet

En studerande kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för utbildning som inleds under samma läsår (1.8 - 31.7).. Senast 29 augusti kl 15.00 bör du bekräfta

Välkommen på urvalsprov till Yrkeshögskolan Novias utbildningsprogram i musik, Köpmansgatan 10, 68600 JAKOBSTAD,.. Måndagen den 4 juni sökande till barockmusik Tid:

Onsdag 7.9 9-16, ALLA PROJEKT FEST, grupphandledningar Ingela Bodbacka-Rak. Torsdag 8.9 9-10, ALLA 10-