– 2 3 2 3 2 3

Full text

(1)

(2)

2

(3)

3

(4)

4

(5)

5

(6)

6

(7)

7

(8)

8

(9)

9

(10)

10

Obrázek 1: Graf pravděpodobnosti úmrtí v okolí kontinuálního úniku hořlavého plynu

(11)

11

1 V překladu z aj. chochol nebo vlečka

Koncentrační pole

Intenzita tepelného toku

Pravděpodobnost úmrtí

Pravděpodobnost vznícení

 Hmotnostní tok

 Rychlost větru

 Třída stability atmosféry

 Tepelná účinnost

 Výhřevnost plynu

 Probitové koeficienty

Obrázek 2: Schéma výpočtu individuálního rizika

(12)

12

2 V překladu z aj. vydechnutí nebo závan

(13)

13

Tabulka 1: Výhody a nevýhody tzv. jednoduchých modelů

Tabulka 2: Výhody a nevýhody numerických řešení metodou konečných prvků

(14)

14

(15)

15

σ σ

Tabulka 3: Vzorce pro disperzní koeficienty PLUME

(16)

16

 σy, σx, σz

σy, σx, σz

σ σ σ

Tabulka 4: Vzorce pro disperzní koeficienty PUFF

(17)

17

(7)

(18)

18

Tabulka 5: Tabulka pravděpodobností vznícení od daného zdroje

(19)

19

τ

ω

(20)

20

Intenzita tepelného toku I(x,y,t)

Expoziční dávka V(x,y,t)

Probit Y(x,y,t)

Koeficient úmrtí v konkrétním čase

vznícení P

U

(x, y, t) 1.

3.

2.

Obrázek 3: Kroky výpočtu pravděpodobnosti úmrtí v konkrétním čase vznícení oblaku

(21)

21

3 Health Service Executive – britská organizace pro otázky bezpečnosti a ochrany zdraví

(22)

22

(23)

23

4 Vedlejším efektem této implementace byla možnost snadného přidání podpory pro časově omezený únik toxického plynu.

(24)

24

(25)

25

(19)

(26)

26

(27)

27

(28)

28 Obrázek 4:Vytoření nové úlohy

(29)

29

Obrázek 5: Zadání parametrů meteorologické situace

Obrázek 6: Zadání parametrů úniku

(30)

30 Obrázek 7: Zadání parametrů hořlavého plynu

Obrázek 8: Zadání hodnot izolinií intenzity tepelného záření

(31)

31

Obrázek 9: Zadání hodnot izolinií pravděpodobnosti úmrtí

Obrázek 10: t = 50[s]

Obrázek 11: t = 150[s]

(32)

32 Obrázek 12: t = 250[s]

Obrázek 13: t = 350[s]

Obrázek 14: t = 450[s]

Obrázek 15: Pole intenzit v čase t = 50 [s]

(33)

33 Obrázek 16: Pole intenzit v čase t = 100 [s]

Obrázek 17: Pole intenzit v čase t = 150 [s]

Obrázek 18: Pole intenzit v čase t = 200 [s]

Obrázek 19: Pole intenzit v čase t = 250 [s]

(34)

34 Obrázek 20: Pole intenzit v čase t = 300 [s]

Obrázek 21:Časový průběh koeficientu nárůstu rizika vznícení

(35)

35

Obrázek 22: Časový průběh pravděpodobnosti vznícení v čase 0 až t

(36)

36 Obrázek 23: Pravděpodobnost úmrtí v okolí havárie

(37)

37

Obrázek 24: PLUME

Obrázek 25: Vícenásobný PUFF

Obrázek 26: PLUME

(38)

38 Obrázek 27:Vícenásobný PUFF

Obrázek 28: PLUME

Obrázek 29: Vícenásobný PUFF

Obrázek 30: PLUME

Obrázek 31: Vícenásobný PUFF

(39)

39

(40)

40

(41)

41

(42)

42

(43)

43

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :