• No results found

Vänligen meddela veronica.jansson@novia.fi om du INTE ämnar delta i urvalsproven, senast onsdag 30 maj

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Vänligen meddela veronica.jansson@novia.fi om du INTE ämnar delta i urvalsproven, senast onsdag 30 maj"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Information Urvalsprov, musik/barock

Välkommen på urvalsprov till Yrkeshögskolan Novias utbildningsprogram i musik, Köpmansgatan 10, 68600 JAKOBSTAD,

Måndagen den 4 juni sökande till barockmusik Tid: kl 11.00

Plats: Sång 1

Övning med ackompanjemang mellan kl 8-10.30

Urvalsprovet spelas på ett barockinstrument, stämning a1=415Hz Identiteten kontrolleras så ta med identitetsbevis.

De som söker till barockmusik och önskar ackompanjemang bör sända in noter i den aktuella tonarten senast två veckor (21.5) innan urvalsprovstillfället.

Obs! De som redan har en högskoleexamen i musik, kandidat eller magister examen,

är befriade från teoretiska delen av urvalsprovet. Sänd i såfall in kopia på intyg/betyg på förhand till studerandeservice, via mail eller ”vanlig” post.

Vänligen meddela veronica.jansson@novia.fi om du INTE ämnar delta i urvalsproven, senast onsdag 30 maj.

Resultatet från urvalsprovet delges i Min Studieinfo senast 28.6.2018. Utbildningsstyrelsen sänder även ett resultatbrev till din epost. I brevet finns en länk till Novias information för nya studerande (www.novia.fi)

En studerande kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för utbildning som inleds under samma läsår (1.8 - 31.7).

Senast 10 juli ska du bekräfta att du tar emot din studieplats.

Ta gärna kontakt med studerandeservice om det är något du undrar över, tel +358 (0)6 328 5821, +358 44 780 5821, veronica.jansson@novia.fi

På frågor om urvalsprovet svarar Petteri Pitko petteri.pitko@novia.fi, tel +358 50 379 8651

Om du behöver övernatta i samband med urvalsprovet kan du ta kontakt med de olika alternativ som finns listade på baksidan av detta infobrev. Där hittar du också info om reseförbindelser. Resor och eventuell övernattning bekostar du själv.

Vi ser fram emot att träffa dig vid urvalsprovet! VÄLKOMMEN!

www.novia.fi

(2)

Information Urvalsprov, musik/barock

www.novia.fi Reseförbindelser

Tåg: http://www.vr.fi (Bennäs station). Bussförbindelse från vissa ankomster/avgångar - http://www.ekmanbus.fi/sv/tidtabeller

Flyg: http://www.finnair.fi , www.nextjet.se. (Flygplats Karleby-Jakobstad (Kokkola-Pietarsaari), flygtaxiförbindelse till Jakobstad)

Buss: http://www.matkahuolto.fi

Inkvartering i Jakobstad

Jugend Hotell and Guest Home: http://www.visitjugend.fi Stadshotellet: http://www.cfhotel.fi

Westerlunds Resandehem: http://www.multi.fi/westerlund

References

Related documents

Aktier till ett värde av 3.000.000 euro donerades av Svenska Litteratursällskapet/Svenska Kul- turfonden medan aktier till ett värde av 1.200.000 förvärvades och finansierades

Kommunikationsprocessens ägare är de som har tjänster att erbjuda, inom YH- utbildningen de som är ansvariga för utbildningsprogrammens kvalitet och inom forskning och utveckling

Samarbetet fortsatte inom de med ÅA gemensamma en-heterna forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronia, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan

Novia leder projektet: ”Utveckling av vägledning för hur kunskap om hållbar utveckling kan inkluderas i läro- planer samt som resultat de relevanta hållbarhetsaspekt- erna

Ifall du INTE ämnar delta i urvalsprovet ber vi dig vänligen meddela oss därom senast tisdag 30 maj till ve ronic a.jansso n@novia .fi.. Urvalsprovet består av en personlig

Urvalsprovet inleds med att du får en länk till Zoom från den utbildning du söker till.. Den länken leder till ett gemensamt virtuellt möte för alla sökande som inleds

Urvalsprovet inleds med att du får en länk till Zoom från den utbildning du söker till.. Den länken leder till ett gemensamt virtuellt möte för alla sökande som inleds

(Gäller endast de som får skild kallelse.) Plats för urvalsprovet: Yrkeshögskolan Novia, Köpmansgatan 10, 68600 Jakobstad.. Urvalsprovet genomförs vid den högskola som