• No results found

1 Kontaktinformation. 2 Garanti. Telefon: måndag till fredag,

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "1 Kontaktinformation. 2 Garanti. Telefon: måndag till fredag,"

Copied!
25
0
0

Full text

(1)

Rev. N

e-Line

(2)
(3)

1 Kontaktinformation

Tillverkare: RENZ Sweden AB Telefon: +46 36 12 85 00

måndag till fredag, 9.00 – 16.00 E-post: support@renzgroup.se

Webb: www.renzgroup.se

Post: RENZ Sweden AB

Fordonsvägen 17, plan 5 SE-553 02 Jönköping Sweden

2 Garanti

Se information om garanti i ”Allmänna försäljnings-, leverans- och betalningsvillkor” på nedan webblänk:

https://renzgroup.se/info/

(4)

3 Säkerhetsinformation

3.1 Mekanisk installation

Säkerställ att boxsystemet är säkert upphängt på väggen.

Säkerställ att alla applicerbara nationella byggnormer och -regler tillgodoses.

Säkerställ att alla fästelement och stag är tillräckliga för boxsystemets vikt. Boxsystemets vikt kan variera beroende på fysisk konfiguration och användningsgrad.

3.2 Elektrisk installation

Hantera aldrig boxsystemet när det är ansluten till en kraftkälla.

Alla externa elektriska anslutningar till elnätet måste vara väl synliga eller synligt utmärkta.

Om boxsystemet ansluts till elnätet så måste detta ske via ett jordat uttag.

Arbeten gällande boxsystemets elektriska utrustning ska endast utföras av person med tillräcklig kunskap. Nationella föreskrifter och applicerbara arbetsplatsregler måste tillgodoses.

3.3 Installationsmiljö

Boxsystemet är konstruerat för inomhusbruk.

Utsätt inte boxsystemet för vatten eller fukt. Den omgivande relativa luftfuktigheten ska vara inom 0-90%.

Utsätt inte boxsystemet för direkt hetta. Den omgivande temperaturen ska vara inom 0C till 45C.

(5)

4 Installation

4.1 Mekanisk installation

Boxsystemet ska monteras på en plan vägg m.h.a. den medföljande monteringslisten. Eventuella ojämnheter i vägg måste korrigeras innan montage.

Se även information om mekanisk installation i ”Instruktion för väggmontage av fastighetsbox” på nedan webblänk:

https://renzgroup.se/info/

4.1.1 Placering

Boxsystemet ska placeras så att:

• Högsta brevinkastet placeras på maximalt 1600 mm över golvet

• Lägsta brevinkastet placeras på minimalt 700 mm över golvet

• Centralenhetens display återfinns i modulen längst till vänster, den s.k. grundmodulen

• Det hänger stabilt och helt vågrätt

Ta ut en horisontell centrumlinje för boxsystemet. Placera boxsystemet så dess centrumlinje hamnar ca 1150 mm över golvet.

För mer information se nedan illustration samt Forum för Fastighetsboxars webbsida:

http://fastighetsboxar.se

Illustration där centralenhetens display återfinns i modulen längst till vänster

4.2 Elektrisk installation

Det går att ansluta boxsystemet till en strömkälla på nedan vis.

1. Vägguttag med nätspänningen 230 VAC @ 50 Hz via nätadapter 2. 24 VDC, ex ett passagesystem eller fastighetsautomation

Anslutningsmöjligheterna varierar beroende på boxsystemets konfiguration. Kontakta RENZ Sweden AB för mer information.

4.2.1 Anslutning till vägguttag

En nätadapter omvandlar nätspänningen 230 VAC @ 50 Hz till 24 VDC. Nätadaptern ska placeras oåtkomlig för obehöriga. Saknas möjlighet att placera nätadapter på ett bra sätt så rekommenderas att en nätadapterbox monteras på väggen, sen nedan. Nätadapterns utseende kan variera.

(6)

Följ nedan steg för att ansluta boxsystemet till 230 VAC @ 50 Hz:

1. Anslut boxsystemets 24 VDC-kabels runda kontakt till nätadapterns runda kontakt. Tejpa gärna med eltejp runt den runda kontakten.

2. Anslut boxsystemets nätadapters stickpropp till ett jordat uttag med 230 VAC @ 50 Hz.

Foton från installation utav av en nätadapterbox på en vägg. Nätadaptern och överflödigt kablage placeras i nätadapterboxen.

(7)

Foton från installation utav av ett boxsystem som ansluts till ett jordat uttag med 230 VAC @ 50 Hz via nätadapter.

(8)

Illustration av ett boxsystem som ansluts till ett vägguttag med nätspänningen 230 VAC @ 50 Hz och ett nätverksuttag

Förklaring av ovan illustration

Rosa: Ethernet-kabel som ansluts till nätverksuttag med Internet-anslutning Grön: 24 VDC strömkabel

Orange: nätadapter 230 VAC @ 50Hz till 24 VDC

Röd: 230 VAC strömkabel som ansluts till ett jordat eluttag med 230 VAC, 50 Hz

4.2.2 Anslutning till 24 VDC

Om boxsystemet ansluts direkt till 24 VDC så måste dess strömförbrukning tillgodoses enligt nedan tabell.

Antal boxar Strömförbrukning

1 – 16 1 A

17 – 40 1,5 A 41 – 64 2 A

Tabell med boxsystemets strömförbrukning vid 24 VDC

Följ nedan steg för att ansluta boxsystemet till 24 VDC:

1. Kapa av boxsystemets 24 VDC-kabel så att den erhåller önskad längd (och rund honkontakt utgår).

2. Skala boxsystemets 24 VDC-kabel och dess ledare.

3. Anslut boxsystemets 24 VDC-kabels ledare till en 24 VDC-källa enligt nedan färgkodning.

(9)

Foton från installation utav av ett boxsystem som ansluts till en kopplingsdosa med en 24 VDC-källa

Förklaring av färgkodning av ledarna i boxsystemets 24 VDC-kabel Brun = + (plus, +24 VDC)

Blå = - (minus, jord)

Illustration av ett boxsystem som ansluts till en kopplingsdosa med 24 VDC och ett nätverksuttag

Förklaring av ovan illustration

Rosa: Ethernet-kabel som ansluts till nätverksuttag med Internet-anslutning Grön: 24 VDC strömkabel ansluten till en kopplingsdosa

(10)

4.3 Nätverksinstallation

Koppla in boxsystemets nätverkskabel i ett ledigt nätverksuttag.

Boxsystemet är fabriksinställt för att fungera med dynamisk tilldelning av IP-adress. För att ändra nätverksinställningarna i boxsystemet så krävs en röd administrationsbricka.

För att boxsystemet ska fungera så måste det kunna ansluta till webbadressen tcp.combiplate.com på TCP-port 10236.

4.3.1 Dynamisk IP-adress

Följ nedan steg för att ändra till dynamisk IP-adress.

1. Lägg en giltig röd administrationsbricka mot centralenhetens läsare.

2. Tryck på ”System settings” på centralenhetens display.

3. Tryck på ”TCP/IP settings” på centralenhetens display.

4. Tryck på den blå knappen på centralenhetens display.

5. Välj ”Dynamic (DHCP)” på centralenhetens display.

6. Tryck på den blå knappen på centralenhetens display.

7. Tryck på den gröna knappen på centralenhetens display.

8. Boxsystemet startar om.

Se även videoguide på webblänk:

https://renzgroup.se/filmarkiv/

4.3.2 Statisk IP-adress

Följ nedan steg för att ändra till statisk IP-adress.

1. Lägg en giltig röd administrationsbricka mot centralenhetens läsare.

2. Tryck på ”System settings” på centralenhetens display.

3. Tryck på ”TCP/IP settings” på centralenhetens display.

4. Tryck på den blå knappen på centralenhetens display.

5. Välj ”Static” på centralenhetens display.

6. Tryck på den blå knappen på centralenhetens display.

7. Ange boxsystemets IP-adress.

8. Tryck på den blå knappen på centralenhetens display.

9. Ange subnätmask.

10. Tryck på den blå knappen på centralenhetens display.

11. Ange IP-adress till gateway.

12. Tryck på den blå knappen på centralenhetens display.

13. Ange IP-adress till DNS.

14. Verifiera IP-inställningarna.

15. Tryck på den gröna knappen på centralenhetens display.

16. Boxsystemet startar om.

Se även videoguide på webblänk:

https://renzgroup.se/filmarkiv/

(11)

4.4 Sammankoppling av moduler

Om boxsystemet består av separata moduler så måste dessa kopplas ihop innan boxsystemet tas i drift. I den vänstra s.k. grundmodulen sitter centralenhetens display. Till höger om grundmodulen sitter en eller flera tilläggsmoduler.

Illustration av ett boxsystem bestående av en dubbel grundmodul och en singel tilläggsmodul

Förklaring av ovan illustration

Lila: 12 VDC strömkabel som ansluts mellan tilläggsmodulerna och grundmodulen Blå: Ethernet-kablar för Renz-bus som ansluts mellan tilläggsmodulerna och grundmodulen

Följ nedan steg för att koppla ihop en eller flera moduler:

1. Demontera bottenplåtarna på samtliga moduler. Se illustrationer i kapitel 8.1.

2. Koppla in de Ethernet-kablarna från tilläggsmodulerna till kopplingsplinten som finns under grundmodulen.

3. Koppla in 12 VDC-kablarna från tilläggsmodulernatill kopplingsboxens gula kontakter.

4. Placera samtliga kablar ovanpå bottenplåtarna så att de inte syns underifrån.

5. Montera bottenplåtarna på samtliga moduler. Se illustrationer i kapitel 8.1.

Förklaring av färgkodning av ledarna inuti 12 VDC-kablar Brun = + (plus, +12 VDC)

Vit = - (minus, jord)

(12)

Illustration av inkoppling av ett boxsystem bestående av en dubbel grundmodul och en singel tilläggsmodul

Förklaring av ovan illustration Blå: Ethernet-kablar för Renz-bus

(13)

Illustration av inkoppling av ett boxsystem bestående av en grundmodul och en tilläggsmodul

Förklaring av ovan illustration Blå: Ethernet-kablar för Renz-bus Grön: 24 VDC strömkabel Lila: 12 VDC strömkabel

Orange: Nätadapter 230 VAC @ 50Hz till 24 VDC Rosa: Ethernet-kabel för Internet-anslutning

(14)

5 Verifiering och drifttagning

Det åligger installatören att tillse att boxsystemet fungerar innan det tas i drift.

5.1 Verifiering

5.1.1 Boxar

Följ nedan steg för att alla boxar går att öppna och stänga:

1. Lägg en giltig röd administrationsbricka mot centralenhetens läsare.

2. Tryck på ”Öppna” på centralenhetens display.

3. Tryck på ”Öppna postbox” på centralenhetens display.

4. Tryck på ”Alla” på centralenhetens display.

5. Verifiera att postboxarna öppnas i rätt ordning.

6. Verifiera att alla postboxar går enkelt att stänga.

7. Repetera för ev. paketboxar.

5.1.2 Digitala namndisplayer

Verifiera att alla digitala namndisplayer fungerar.

5.1.3 Uppkoppling mot Renz

Följ nedan steg för att verifiera att boxsystemet är uppkopplat mot Renz:

1. Lägg en giltig röd administrationsbricka mot centralenhetens läsare.

2. Tryck på ”Systeminformation” på centralenhetens display.

3. Tryck på ”Nätverksinformation” på centralenhetens display.

4. Verifiera att det texten ”Connected to back end: YES” visas på centralenhetens display.

5.2 Drifttagning

När boxsystemets mekanik, el och nätverk är installerat så kontaktas RENZ Sweden AB för slutgiltig drifttagning. För en lyckad drifttagning krävs att ett kalkylark innehållande aktiveringsinformation är korrekt ifyllt och har översänts till Renz Sweden AB.

Se kalkylark innehållande aktiveringsinformation för ifyllnad på nedan webblänk:

https://renzgroup.se/info/

(15)

6 Fackordning

Vid installation utav ett boxsystem bestående av postfack så måste numreringen av de enskilda facken ska enligt Lantmäteriets direktiv.

Börja längst ner till vänster med första avlämningsstället på nedersta plan och gå vidare uppåt kolumn för kolumn, alltid med början längst ner.

För mer information se nedan illustrationer samt Lantmäteriets instruktioner för lägenhetsnumrering på nedan webblänk:

https://renzgroup.se/info/

Box: 3 Lgh: 1003

Persson

Box: 6 Lgh: 1102

Sanddal

Box: 9 Lgh: 1201

Nilsson

Box: 12 Lgh: 1204 Ljungström

Box: 15 Lgh: 1303

Skoog Box: 2

Lgh: 1002 Eek

Box: 5 Lgh: 1101 Sundström

Box: 8 Lgh: 1104

Hedberg

Box 11 Lgh: 1203

Rahm

Box: 14 Lgh: 1302

Berg Box: 1

Lgh: 1001 Göransson

Box: 4 Lgh: 1004

Svensson

Box: 7 Lgh: 1103

Axberg

Box 10 Lgh: 1202

Rådberg

Box: 13 Lgh: 1301

Bredberg Boxsystem med postfack

Plan 3

Berg

Bredberg

Trapphus

Skoog

Plan 2

Rådberg Nilsson

Rahm Ljungström

Plan 1

Sanddal

Sundström

Axberg

Hedberg

Plan E

Eek

Göransson

Persson

Svensson

Fastighet med lägenheter på fyra plan. På plan 2 bor Nilsson, Rådberg, Rahm och Ljungström i medsols ordning.

(16)

7 Underhållsanvisning

Se ”Underhållsanvisning” på nedan webblänk:

https://www.renzgroup.se/info/

(17)

8 Övrigt

8.1 Demontering och montering av bottenplåt i fastighetsbox

(18)
(19)

8.2 Demontering och montering av bottenplåt i paketbox

(20)
(21)

Declaration of Conformity

Declaration of Conformity

Manufacturer: RENZ Sweden AB Telephone: +46 36 12 85 00

Monday to Friday, 9.00 – 16.00 E-mail: support@renzgroup.se

Web: www.renzgroup.se

Post: RENZ Sweden AB

Fordonsvägen 17, plan 5 SE-553 02 Jönköping Sweden

Brand name: RENZ

Type/model: CMP40-LV / e-Line / Modula-LV

Description: Digital Post Box System (BKA-e) and/or Digital Parcel Box System (PKA-e)

RENZ Sweden AB, hereby declare that the product is in conformity with relevant provision(s) of the directives(s), as well as pertinent clause(s) of standard(s) and normative document(s) mentioned on the following page(s).

____________________________________________ ____________________________________________

Place and date of authorization Johan Axfors, CTO

(22)

Directive(s)

ID DESCRIPTION

2014/53/EU Radio Equipment Directive (EU)

2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive (EU)

2006/42/CE Machinery Directive (EU)

2014/35/EU Low Voltage Directive (EU)

2011/65/EU RoHS Directive (EU)

Standard(s)

ID DESCRIPTION

EN 302 291-2 v1.1.1

EN 300 328 v1.8.1 Radio Equipment

EN 301 489-1 v1.9.2 EN 61000-6-1:2007 EN 61000-4-6:2014

EN 61000-6-3:2007+A1:2011 EN 61000-6-2:2005+C1:2005

Electromagnetic Compatibility

ISO 12100:2010 Machinery

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC:2011 EN 60950-22:2006+AC:2008

IEC 60950-1:2005

Low Voltage

EN 50581:2012 RoHS

(23)

9 Kvalitetskontroll

9.1 Mekanik

Denna produkts mekanik har kvalitetskontrollerats i enlighet med dokument QC/F/2018____.

Datum och ort: _______________________________________________________

Signatur: _______________________________________________________

9.2 Elektronik

Denna produkts elektronik har kvalitetskontrollerats i enlighet med dokument QC/F/2018____.

Datum och ort: _______________________________________________________

Signatur: _______________________________________________________

9.3 Funktion

Denna produkts funktion har kvalitetskontrollerats i enlighet med dokument QC/F/2018____.

Datum och ort: _______________________________________________________

Signatur: _______________________________________________________

[Plats för serienummer- och nätverksadminkodsetikett]

(24)

10 Servicebok

Datum Åtgärd Signatur

(25)

References

Related documents

Tryck C för att aktivera verktyget Beskär- ning, gå sedan till alternativfältet och klicka på Ingen begränsning, till höger om texten Höjd-/breddförhållande för att

| = Bussen går en annan väg eller stannar ej för av- och påstigning A = Buss med lågt insteg/lyft och rullstolsplats. P = Tåg med lågt insteg/lyft och

11 Psykopedagogisk utbildning enbart till anhöriga, vilken kan ske grupp- och familjevis (där gemensam utbildning för personen och anhöriga inte är möjlig).. 12

Drottninghög Elineberg La röd Påarp Ringstorp Rosengården Rydebäck Råa Ödåkra Stängt Stängt Stängt Stängt Drottninghög Elineberg Laröd Påarp Ringstorp Rosengården

Har kallelse till em-skift gjorts skall alltid betalning ske enligt de regler som gäller för sådant arbete, även om arbetet av någon anledning blir

Att skriva under och söka ledningstillstånd hos Trafikverket enligt 44 § väglagen för arbete med ledningsärenden ägda av Ledningsägare i län/kommun/område. Att


 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag... 
 Måndag Tisdag Onsdag

Härmed befullmäktigas nedanstående ombud, eller den han eller hon sätter i sitt ställe, att rösta för samtliga undertecknads aktier i Josab International AB (publ), 556549-1114,

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Vibeke Sylten, tekniska rådet Gunnar Barrefors och rådmannen

Yttrande över promemorian Genomförande av reviderade EU- direktiv på avfallsområdet och över skrivelsen Rättsliga förut- sättningar för en ändamålsenlig avfallsstatistik och

Det framgår visserligen av PM att det är förvärvarens verksamhet vid förvärvstillfället (och sannolikt efter förvärvet) som ska bedömas men vad som här avses med

Förvaltningsrätten har, med hänsyn till de intressen domstolen har att beakta, ingenting att invända mot det remitterade förslaget.. Daniel Samuelson

Uppfyller bifogade bevis ställda krav på kompetens och erfarenheter för

• Avsluta iPlan genom att välja Exit i iPlan Navigator (klicka inte på X för att stänga fönstret).. • Ta bort USB-minnet från datorn

[r]

Storhelgstrafik: För resor under jul, nyår, påsk, midsommar samt övriga storhelger se Reseplaneraren på www.tabussen.nu Trafikutövare och hittegods: Transdev Sverige tel 090 - 17 63

| = Bussen går en annan väg eller stannar ej för av- och påstigning x = Bussen stannar för av och påstigning. A = Buss med lågt insteg/lyft och

[r]

Irene Carlsson Vuxenutbildningen (B) Varbergsvägen 6, Skene irene.carlsson@mark.se 0320 21 75 80 Planeringssam SFI Kunskapens Hus (P) Marks kommun, 511 80 Kinna.. Barn-

Nämnda uppgifter, utredning och beslut kommer att registreras i hemtjänstens

Klicka i Importera objekt till den aktuella mappen, bocka i Inkludera undermappar och klicka sen på Slutför.. Nu ska alla mail från Gmail ligga under mappen som du

Förresten, påminn gärna barnen om att de kan lämna in sina värdesaker till personalen på MMK under tiden de är här ☺.. På vår hemsida under föräldrainformation finns det

På idrotten ska det vara roligt för alla och därför delar personalen in barnen i olika lag, så att ingen ska känna sig utanför.. Verksamheten i Musiken utgår från