ANVÄNDARHANDBOK SKIOLD GÖR HELA SKILLNADEN! DM6000

Full text

(1)

DM6000

981 029 065 Ver. 2.48 Sv Rev.1 30-04-2014

ANVÄNDARHANDBOK

SKIOLD GÖR HELA SKILLNADEN!

(2)
(3)

Innehållsförteckning

1. Introduktion ... 4

2. Behörighet och modifiering av användare koder ... 5

3. Foder ... 6

3.1 Inmatning av komponentdata ... 6

4. Silo leveranser och innehåll ... 7

5. Summering och återstållning av silon förbrukning ... 8

6. Ställ in recept ... 9

6.1 Recept enkel kolonn ... 9

6.2 Recept 2 kolonn ... 10

6.3 Tillsats av vitaminer eller motsvarande ... 10

6.4 Resultat till angivna värden i receptet... 11

6.5 Recept Total ... 12

7. Ställ in / ändra Kurva ... 13

7.1 Kurva för Grisar ... 13

7.1.1 Vikt-Styrd foderkurva ... 13

7.1.2 Ålders styrd foderkurva ... 14

7.2 Kurva for Suggar ... 15

8. Ställ in / ändra av ventildata ... 16

8.1 Ventil high light ... 20

8.2 Ventil Utskrift / äta listor / Lämna listan ... 21

8.3 Läsa summerade förbrukningen på foder ventiler ... 22

8.3.1 Övriga funktioner av ventilen bilden. ... 22

9. Ställa in utfodring tider ... 23

10. Tillsats / Vitaminer ... 25

10.1 Installation ... 25

10.2 Användning i recept ... 25

10.3 Använd som ventil Tillsats ... 25

10.3.1 Installation ... 25

11. Backup DM6000 ... 27

11.1 Skapa Backup Sekvens ... 27

11.2 Backup historiken ... 28

12. Aktivitetsbild och Alarm hantering ... 29

12.1 Historik listan ... 31

12.2 Larm förklaringar ... 32

(4)

1. Introduktion

Detta dokument innehåller en kortfattad vägledning i betjäning av ett DM6000 System.

Generellt för alla bilder som visas i dessa riktlinjer gäller för upp i varje fönster är en utskrift symbol som ger möjlighet att antingen skriva ut den information som visas antingen på skrivare eller som PDF- dokument som kan, E-postas.

Också på varje fönster finns det en klick på denna kommer det ett fönster med ett dokument med hjälp Detta beskrivs inte i denna korta handbok.

På de flesta av dessa online hjälp sidor, är det möjligt att skriva ut hjälp sidan

Klicka på den här innan du sparar, ladda de gamla värdena igen i det aktuella fönstret och använda detta om du tror att du skriver något fel. HAR DU sparat data är det för sent att trycka på den här.

När du har ändrat uppgifter i något fönster, skall du spara informationen, klickar på denna symbol, Om du glömmer detta och kommer att lämna bilden kommer detta meddelande.

På vissa bilder – ex som kurvor och recept finns ytterligare knappar

Sätt in linje och ta bort linje

Kopiera hela innehållet i ett fönster, Klicka på och klistra in detta, Klicka på Det kan användas om du vill göra en nästan identisk med kurvan eller recept

Om du vill Kopiera/Klistra in enstaka ord, görs genom dessa två symboler

Om du vill Kopiera/Klistra in hel raden, görs genom dessa två symboler

(5)

2. Behörighet och modifiering av användare koder

Guiden är organiserad med beskrivningar i punktform, Vad man skall skriva, och vad man gör de vanligaste ändringar av data i systemet.

För att använda systemet måste du först logga in i systemet som användare.

För att logga in sig som användare på DM6000-controller måste du göra följande:

1:a Välj "Behörighet" i huvudmenyn och gå till fönstret " Behörighets kod".

2:a Första gången du loggar in, ange lösenordet "0000" (fyra nollor) i " Behörighets kod ", och kan sedan ändra lösenordet genom att klicka på knappen "Ändra Behörighets kod" och skriv in det gamla Behörighets koden i "Gammal kod" och det nya Behörighets koden i "ny kod". Behörighets koden är sedan ändrat till den nya. (Kom ihåg att spara en lapp med koden)

3:e När du sedan loggar in, ange det nya Behörighets koden i " Behörighets kod".

När man blivit riktigt inloggad som användare, kan texten ”ANVÄNDARE” ses mitt på titel-linjen av DM6000 PC-programmet (den översta blå linjen av fönstret).

(6)

3. Foder

3.1 Inmatning av komponentdata

Först skall komponenter skapas i silor som konfigureras med SKIOLD A / S montörer.

I den topp menyn, välj ”Foder” – där bilden av komponent data visas.

I detta exempel är det visat för både vätskekomponenter och torrkomponenter, komponenten upprättas med ett namn, programmering av vilka silor komponenten finns i, samt den aktuella fuktighetsprocent, samt för torrkomponenternas energi innehåll.

Klicka på Spara symbolen överst i fönstret . Viktiga data på komponent:

Namn på komponenten Vilken silos komponenten är i.

Kat = vilka komponenter får ut kompenseras med varandra Fukt analys % = Vatteninnehåll i komponenten

Kg/L = mycket viktigt vid restlös anläggning.

MJ Kg = energi per kg foder – angivet vid den fuktighet som är inskrivet på linjen

I kolumner till höger ”B” till ”I” kan det skapa närings innehåll på de enskilda komponenterna.

Ex fosfor, råprotein, etc.

Om du har samma komponenter i flera silor, måste detta göras här som det anges i rad 11 med soja, som aktiveras både silo 11 och silo 14 i A och B, Detta innebär att för närvarande tar från silon 11 och när det är tom ändra till silo 14, i samband med silon byte ger också utrymme, så det kommer nu att silon 14 får ett A och silo 11 får ett B, Detta kan göras upp till 10 silor för en komponent.

Tänk på de mineraler att det alltid måste ange ett värde för MJ Kg, trots att de innehåller ingen energi, sedan sätta ett värde se exempel i linje 28

Klicka sedan på Silo händelse vid nedre delen av bilden.

(7)

4. Silo leveranser och innehåll

Förbrukningsmaterial visas här för Silo 11, var i stort område i bilden för att se de varor som skrivs in i DM6000 för den här silon.

På högra sidan av bilden kan se de faktiska uppgifterna om silo innehåll och ändra min: och max: värden för silon, kan du även redigera mängder och fuktighet procent här - Kom ihåg att klicka på Använd längst ner i fönstret.

PS. Min: Gränsen kommer en varning när nivån går under.

Längst ner finns tre sektioner:

1 Silo lista, här kan du se vilka silo som har samma komponent.

2 Komponent Info, Här finns kort information av komponenten Fukt % - Total mängd av komponenten etc.

3 FÖRBRUKNING, Här finns den förbrukad mängd under den senaste dagarna, och Aktuell förbrukning från senaste nollställning, och den förväntade tidpunkten för tom silo, räknat från de senaste 3 dagarna. Och förbrukning av de senaste 3 dagarna.

Leveranserna till Silo.

När du klickar på "Input" få föregående bild

Data för leverans, mängd och fukthets % och eventuellt pris.

Klicka på Använd.

Tänk på att fuktigheten är ett måste staten är den som utfodras, eftersom dessa data uppdateras automatiskt i hela DM6000 anläggningen.

På samma sätt, klicka på "Output" om du vill ta bort foder från en silo.

Knappen "Delete Silo X" här raderar historien för leveranser till silos Knappen "Delete alla silos" Tar bort liknande historia för alla silor.

(8)

5. Summering och återstållning av silon förbrukning

Under Foder i topp menyn

Silo Innehåll På den nedre delen av bilden

I denna bild visas grafiskt enskilda silo och storleken av silo, larmgränsen av silo och det aktuella innehållet i silo.

I rutan Data under silon Finns förbrukningen från silo för de senaste fyra dagarna och den totala förbrukningen från den senaste nollställningen.

(Nollställning görs genom att klicka på den grå knappen.)

Det finns också ett planerat datum för varje silo kan vara tom, detta är bara vägledande, räknat från de senaste 3 dagarna.

(9)

6. Ställ in recept

Om du vill skriva ett recept på DM6000 controller, Ska du i topp menyn välja Foder

och därefter välja Recept I den nedre delen av bilden

6.1 Recept enkel kolonn

Överst i bilden kan man ange till namn på receptet, i detta exempel ”Die frisk korn”

Välj sedan om det är ett recept för torr eller vått - i rutan typ

Omrörnings tid efter intag av foder komponenter (före utfodring startar).

Var medveten om att tiden är korrekt - mjöl foder / pellets

(10)

I det följande skrivs vilka komponenter och i vilken ordning de ska vägas in.

Innehåll / mängd av varje komponenter skrivs i %, så att komponenter arbetar tillsammans för att ge 100%, var här mycket uppmärksam om att fuktigheten % av recept och silon är helt lika annars

kommer DM6000 korrigera invägningen i förhållande till fuktighets % (se linje 3 här kommer att vägas 0,0%

mindre än den planerade volymen, men korrekt i form av energi).

Även här kan man ersätta komponent, i samband med en tom silo måste kunna byta ut komponenten.

Det kan i nästa kolumn justerbara avståndet i en skiva kvarn om man har den utrustad, kom i håg att det skall vara valt rätt kvarn nr. För att denna funktion skall fungera, samt om det skall omröras före intag av denna komponent, och om omröraren skall gå under intag av denna komponent.

6.2 Recept 2 kolonn

I det vi visat ovanför var alla komponenter i receptet i samma kolumn, det är också möjligt (Tekniker inställning) att ha vätska i en kolumn och torr/energi komponenter i en kolumn.

Visas här av samma recept.

Vid användning av 2 kolumn-systemet är ett ytterligare data fält som är mycket viktigt

nämligen Utspädningsförhållande, dvs hur många kilo skall vägas in från vätskan kolumnen för varje kilo som vägde från torra kolumn. Så du kan redigera vätskan torra förhållandet utan att korrigera själva receptet.

Alla andra fält är desamma.

6.3 Tillsats av vitaminer eller motsvarande

Det är möjligt på ventil nivå för att ge vitamin eller liknande. På ventil eller sektions nivå, Detta ska vägas in i blandaren och du har möjligheten att på receptet att välja vid vilken tidpunkt detta skall vägas in.

Vägas efter rad nr. i recept.

(11)

6.4 Resultat till angivna värden i receptet

Längst till höger är det beräknade resultatet av de angivna värdena i receptet.

Denna beräkning används data från enskilda komponenter i foder bild från det förflutna, resultatet visas i två kolumner, först kolumnen är det som är i blandningen, och nästa kolumn den konverteras torr foder vid ca.14% luftfuktighet, alltså utan inblandning av vattnet.

(12)

6.5 Recept Total

I Topp menyn, välj Foder

Sen i botten, väljer Recept Tot.

Detta visar den totala förbrukningen per recept är i systemet (här visas för första 4 recept)

Det är också möjligt att återställa förbrukningen av alla recept genom att klicka på knappen TA BORT SUM, men det är bättre att klicka på den enskildes mottagande av namnet, vilket ger

en bild konsumtion komponent för varje recept, Och Klicka på knappen Nollställ.

Här se praktisk vad vägs från silos på den komponent bas för att producera detta recept sedan senaste nollställning.

Längst ner är det möjligt att nollställa detta recept hittills. Detta är gjort så för alla recept. Tänk på om det behövs. att skriva ut data först.

(13)

7. Ställ in / ändra Kurva 7.1 Kurva för Grisar

I den Topp menyn väljer du Box grisar

Välj sedan kurva

7.1.1 Vikt-Styrd foderkurva

Det finns 2 sätt i systemet för att fodra "Smågrisar", "Slaktsvin", "Gyltor" på, här först med grisens vikt som fodrings referens.

Under kolumnen vikt ange ett dags intervall som motsvara viktökningen i kolumnen vikt.

I Kolumnen Ration ange antal enheter per dag. tex i Sverige MJ. tex i Danmark Fe

I Kolumnen recept sätts in receptet som ska användas vid varje viktklassen inom grisarnas tillväxt bana.

Genom dagskift tittar DM6000 på varje ventil grisens vikt läggs det till din kurva beräknas daglig tillväxt, och där efter vid utfodring tittar DM6000 på varje ventil vikt, anteckna i foderkurvan och tittar på hur mycket mat som skall ges enskilda grisen.

I anläggningar där det blandade individuellt för varje ventil, kan med fördel användas flera recept, och med markering av funktion, vilket kommer att ge grisarna en smidig övergång från en typ av foder till nästa.

Denna funktion kan även användas i samband med slaktgrisar där det finns en foder tid per sektion, medan om det finns en foder tid per recept inte ska märkas i detta.

(14)

Knappen längst till höger kan visa tillväxt och foder tilldelning i form utan kurva, så du kan grafiskt i efter hand kontrollera inskrivningen.

7.1.2 Ålders styrd foderkurva

Det finns 2 sätt i systemet för att fodra "Smågrisar", "Slaktsvin", "Gyltor" på, här först med grisens ålder som fodrings referens.

Under kolonnen ålder ange ett dags intervall som motsvara viktökningen i kolumnen vikt.

I Kolumnen Ration ange antal (MJ/kg) per dag. tex i Sverige MJ. tex i Danmark Fe

I Kolumnen recept sätts in receptet som ska användas vid varje ålder i grisarnas tillväxt bana.

Genom dagskift tittar DM6000 på varje ventil gris dag/ålder, lägger denna 1 dag beräknas och titta på kurvan för vikten på grisar så måste ha och inskriver den på ventilen.

Vid utfodring tittar den på ventilen vad dag/ålder står till, med dag/ålder som referens tittar så i kurvan för att beräkna vilket recept och hur mycket den ska utfodra per gris.

I anläggningar där det blandade individuellt för varje ventil, kan med fördel användas flera recept, och med markering av funktion, vilket kommer att ge grisarna en smidig övergång från en typ av foder till nästa.

Denna funktion kan även användas i samband med slaktgrisar där det finns en foder tid per sektion, medan om det finns en foder tid per recept inte ska märkas i detta.

Knappen längst till höger kan visa tillväxt och foder tilldelning i form utan kurva, så du kan grafiskt i efter hand kontrollera inskrivningen.

(15)

7.2 Kurva for Suggar

I Topp menyn väljer du Box Suggar

Klick på Kurva

Foder kurvan för suggor är indelade i tre cykeln perioder som gäller för suggor

"Avvänjning", "Dräktiga", "Grisning"

För var och en av dessa perioder är en separat kurva på ventilen bilden är markerad vilken period suggan är för närvarande i.

Fält i kurva

Ålder är aktuella cykeln dagar i perioden Ration är hur mycket foder suggan ska ha denna cykel dagar, motsvarar för smågris

Kolumnen Vatten används av separata vatten som pumpas (Inte implementerad PT.)

Recept anger vilken recept mängder ska utfodras med, kan utelämnas om man inte fodra sektions viss.

Kom ihåg att skapa alla 3 del kurvor av en sugga kurva.

Övriga fält har samma betydelse som de andra Box Gris kurvor.

(16)

8. Ställ in / ändra av ventildata

I Topp menyn under Box grisar eller Box suggor

Första kolumnen är Ventil nr.

Sort: Här är det möjligt att gruppera de enskilda sektioner i Stall tex Sektion 1 = A osv, Ventiler som inte är i drift kan med fördel ges bokstaven Z

Avvikelse Fast: Fast avvikelsen från foder kurvan - att ventilen beräknas enligt Foder kurva, ange 100% och kommer att minska de fasta foder volym med 10% som du måste skriva 90%

Avvikelse sjuk – dagar: Om avvikelsen är 100% = nominella kurvlinje och foder mängde ska sättas ner t ex 40% under 4 dagar SKA du skriva 60% och 4 dagar, vilket innebär att resten av dagens de djur som

utfodrats med 60% av kurvans värde och i morgon med 70% av kurvans värde och de kommer att vara upp till 100% inom 4 dagar.

Vid Box Gris ventil data

Vikt: Är den aktuella vikten av grisarna, vikten omvärderas enligt foder kurvan vid varje dygnsskift Antal: Är de antal grisar på ventilen.

Ålder: Är en räknare för antal dag. Antalet ökar med 1 för varje dygnsskift.

(17)

Vid Box Suggor ventil data

Här ange i vilken cykel period suggan är- och vad cykeln dag är i den valda perioden. Och antal suggor och ev. smågrisar vid ventilen.

Kurva: Vilken kurva som ska ventilen fodras efter.

Grupp ( Automatisk recept nr.): måste skilja sig från talet 0, tex används tal = Ventilen nr. Om det utfodras individuellt per ventil. Om det utfodras sektion viss bör man använda ett sektion nummer.

Grupp ( Manuel recept nr.): =0, ingen automatisk beräkning av recept nummer (huvud- och hjälp).

De ska skrivas in manuellt

Recept – Huvud

Här anges eller vissas vilket recept det fodras med Recept – Fase recept

Här visas vilket recept man är på. Och förbindelse med glidande övergång till nästa recept.

Recept - % Fase

Här visas vid glidande övergång hur många % det iblandas av fase recepten.

Pigmix type: Om det finns en givare monterad i krubban, ska man ange "1" eller andra nr. Om det finns flera givare inställningar, på ventiler utan givare i krubban, måste det skrivas in "0".

PigMix – Nivå

Kan anta ett intervall av värden

PM Givare är fri, det kan utfodras till ventilen.

PM Givare är fri, men utfodras inte till ventilen, eftersom det inte har gått tillräckligt med tid mellan utfodring, eller det är foder på väg till ventilen.

PM Givare är täckt igen.

(18)

PM Givare är täckt igen, det utfodras inte mer till ventilen, eftersom det inte har gått tillräckligt med tid mellan utfodring är inte större än min tid mellan utfodring programmerad.

PM Givare är ny täck, ventilen mottag uppfylld mängden, dvs. minimums nivån i krubba.

(Använd endast vid blötfoder och PT icke av skiold A/S ) PigMix – T.(Min)

Ange hur lång tid det är mellan sensor att registrera Tom eller Full PigMix – Ref

Antal att Referens eller uppfyllning är kvar ( Blöttfoder använder inte PT) PigMix Funktion

Pigmix fodring (Kännare/Givare) fungera på följande sätt i DM6000:

På anläggningar med enskilda blandningen per ventil ( Multifase torr och Areromix ) , testas sensorn omedelbart före blandning till ventilen, och rapportering sensor tomt och dygns mängden eller andra begränsningar inte överskrids, blandas och utfodras till ventilen.

I anläggningar där det blandas upp till en grupp av ventiler samtidigt, blandas en förväntad mängd för gruppen av ventiler, och i ett programmerat Adlib-PigMix period testas ventiler, Och ventiler som registrera tom och om mängden inte överskrider utfodrad, i den programmerade intervaller

För att använda PigMix utfodring (sensorer) krävs det att givare är monterade på anläggningen och att de definieras i DM6000 controller. Installationen av givare på systemet och definiera som sensorer i DM6000- controllen Skall utföras av en tekniker från SKIOLD A / S.

Återstående fält på ventilen bilderna är beräknade värden

Dagsdosering/djur – energi respektive i den aktuella blandningen och konverteras till torrfoder.

Senaste utfodring – Klockslag och aktuella mängd vid den senaste utfodring Foderförbruk (%) –

Dd = hur många % av den planerade dygns mängd utfodrat i dagar.

Dd-1 = hur många % av den planerade dygns mängd utfodrat i igår.

Dd-2 = hur många % av den planerade dygns mängd utfodrat för 2 dagar sedan.

Dd-3 = hur många % av den planerade dygns mängd utfodrat för 3 dagar sedan.

Var medveten om att om avvikelsen och sjuka % skiljer sig från 100% då dessa motsvarar också vara olika från ca. 100.

Ex. Om avvikelsen är vid 80 så ventilen har rätt mängd när konsumtionen är den 80.

I dessa kolumner finns det mer data kan visas.

(19)

Box Grisar

Förbrukning är den % som beskrivs ovan Resultat

Som visa utfodrat mängd sedan ventilen har återställts.

Tillsats

Du kan välja att antingen lägga vitamin eller annan komponent i detta exempel i 3 dagar. Kom ihåg att denna funktion måste ställas in. Se avsnitt för detta.

Box Suggor

Längst ner på bilden Klicka till höger får du fram mer information.

Som visa utfodrat mängd sedan ventilen har återställts.

(20)

8.1 Ventil high light

På toppen av Box grisar och Box suggar i bilden är att dessa symboler Om man exempelvis i Klicka på den Blå rutan De ventiler som uppfyller kraven markeras med blå

Och det kommer, i den blå rutan högst upp visar hur många ventiler som uppfyller kravet att vara blå kryssat om du även har angett gult och rött med några urvalskriterier, och en ventil träffas

flera "färgkriterier" då det följer att gult är starkare än de blå och röda är starkast.

(21)

8.2 Ventil Utskrift / äta listor / Lämna listan

På Box Grisar och Box Suggar är det alltid möjligt att skriva ut ventiler som visas

Genom att klicka på utskrifts ikonen längst upp i bilden.

Dessutom är det möjligt att definiera förekomsten av ventiler, Om du klickar i den här rutan

I den här bilden kan du begränsa vilka ventiler som du vill se, På så sätt som här där det anges att man vill bara se vilka ventiler som inte ätit tillräckligt för att följa kurvan, till exempel, används i flera steg i en installation där PigMix givare i utfodringen.

Klicka på Spara längst ner, och den stora ventilen bilden är

nu reducerad till att visa endast de ventiler som uppfyller de krav du har frågat.

Detta minskade bilden då ut som en reduceringsventil lista "Ät lista" i detta fall, eller även kallad en"lämna" lista.

Kom ihåg att stänga av denna funktion igen.

(22)

8.3 Läsa summerade förbrukningen på foder ventiler

I Topp menyn under Box grisar

I botten av ventil översikten klicka på tekniska resultat

I den första delen av bilden, kan du välja vilka ventiler man önskar att beräkning, skall göras på antingen från ventil och till ventil, eller som en sorts grupp och tryck sedan på Använd.

Resultatet kan läsas på höger sida av bilden med förbruk av enskilda komponenter. Längst ner på bilden kan du läsa hur många grisar det finns på det valda ventiler för tillfället.

8.3.1 Övriga funktioner av ventilen bilden.

Det är möjligt att kopiera data från en ventil till en annan ventil.

Med redigera Kriterier kan utföra samma korrigering data i många ventiler.

Återställ en eller flera ventiler.

Återställ förbrukning information i en eller flera ventiler.

(23)

9. Ställa in utfodring tider

Under rubriken tider i toppmenyn

Under namn ges utfodringar du om man önskar ett meningsfullt namn

I nästa två kolumner bestämt datum för när det ska utfodras nästa gång, och vid vilken tidpunkt.

För Blandar nr. 1 ska anges i kolumnen processen 1 och ange 1 i dagarna det önskas utfodras, se exempel i den markerade gula linjen. Slutligen måste du under Typ Välj "Tid".

För varje fodertid är det under detaljer ytterligare information som skall ställas in.

Recept. Här ska antingen det fasta recept står, som ska utfodras eller, måste det vara recept 0 om det ska utfodras med glidande recept skifte

Grupp. Om det utfodras med standard recept ska normalt vara 0 - om det utfodras med glidande recept skifte som multifase torr eller Airmix måste vara 0. Om det är blöttfoder sektionsvis med flyttande recept skifte skall det står sektions grupp nr.

Första och sista ventil nr. Som den ska söka efter ventiler som uppfyller alla övriga krav.

På ventil bilderna, var det möjligt att vid varje ventil eller sektion att knytta ett sorterings bokstav denne bokstav kan också användas som foder urval.

(24)

Foder fördelning kan användas på 2 sätt.

1. som här 33% av dygns dosering och ej summering

2. man kan också tex vid PigMix eller snabb blötfoder dosering, välja att sätta Sum till Ja, detta betyder att det måste fodra upp till 33 % på denna fodring, man skall så

kom ihåg att vid nästa utfodring att också skriva Ja och sedan 66% och den sista utfodring 100% Ja

Exempel på 5 utfodringar/dag: Summering Ja

- utfodring nr. 1 -> procentsats = 17% Ja - utfodring nr. 2 -> procentsats = 39% Ja - utfodring nr. 3 -> procentsats = 61% Ja - utfodring nr. 4 -> procentsats = 83% Ja - utfodring nr. 5 -> procentsats = 100% Ja Exempel på 5 utfodringar/dag: Summering Nej

- utfodring nr. 1 -> procentsats = 17% Nej - utfodring nr. 2 -> procentsats = 22% Nej - utfodring nr. 3 -> procentsats = 22% Nej - utfodring nr. 4 -> procentsats = 22% Nej - utfodring nr. 5 -> procentsats = 17% Nej

Ska utfodringen vänta på Användaren eller tryck på knap för utfodring start?

Om du skriver en rad här innebär att Ljuset tänds i stallet när den första ventilen utfodras, och släcks igen efter angivna antalet minuter efter sista ventilen utfodrat.

Se avsnittet om. Tillsatser.

Vilket programförlopp ska det utfodras efter? Programförloppen Installeras av Skiold A/S tekniker.

(25)

10. Tillsats / Vitaminer

10.1 Installation

Det är möjligt att installera en mini doserare vid anläggningen:

Denna utrustning är installeras och programmeras av SKIOLD A / S Montörer

10.2 Användning i recept

Den installerade doseringsenheten tillsammans med komponent och silo data kan användas i recepten på samma sätt som alla övriga foder komponenter.

Man skifta till en alternativ kurva med alternative recept som denne komponent ingår.

10.3 Använd som ventil Tillsats

Det finns emellertid också möjligt att lägga till denna komponent till ventilen nivå under ett antal dagar

10.3.1 Installation

Först ska komponenten skapas i foder och ganska lika som de andra komponenterna, och skall installeras och programmeras av SKIOLD Montör.

Topp meny Box Grisar Klicka på knapp i botten Tillsats Nr.

Det måste, för varje tillsats modell skapat en linje som visas här, med en dosering mängd (gram per 100 kg per dag) levande vikt vid aktuella ventilen.

Man kan göra flera rader med samma komponent men olika dosering per 100 kg gris.

Om flödet i doseringspump är på 0,0 så här, betyder det att vägas enligt de regler som sätts upp med Skiold tekniker, Re. flödesberäkning automatisk eller manuellt, etc.

Om det skall vägas in som tillsats som är extremt små mängder, är det möjligt att ange mängden (Liter per timme) här, vilket denna flödeshastighet åsidosätts annat anges för komponenten.

100

(26)

På Box grisar:

Klicka här på Tillsats

På dessa ventiler som det önskar en komponent tillsats väljs som här på ventil nr.1, med hur många dagar den ska ge denna komponent.

Fodertider:

På den foder tid som man önskar en komponenten tillsats ska det här stå JA

(27)

11. Backup DM6000

I Topp menyn Backup

Normalt är dessa två skapas av teknikern, Gör man alltid att den ta en backup av anläggningen varje natt, och den andra är att bara göra en extra kopia innan ett exempel Om kommer att rätta till alla recept, eller något liknande.

Välj och Klicka på UTFÖR och så Utför den säkerhetskopian omedelbart.

OBS. Endast de linjer som markerar i fronten är aktiv.

11.1 Skapa Backup Sekvens

Klicka på UPPRÄTTA

Skriv in ett namn på backup och information som ska sparas och klicka på nästa.

(28)

11.2 Backup historiken

På toppen av backup-bilden Finns det den här symbolen. Som öppnar bilden nedan, där du kan kontrollera vilken dag säkerhetskopian är igång, och när det dessutom är äntligen drivs tillbaka.

OBS. Det är alltid användarens ansvar att håller koll på att säkerhetskopiering är gjord.

(29)

12. Aktivitetsbild och Alarm hantering

Verksamheten Bilden kan se betydligt annorlunda sålde anläggningen och vilken verksamhet som pågår, men gemensamt för all aktivitet bilder är de tre utvalda områdena.

Pause används för att stoppa den pågående Start används för att starta igen

Nästa funktion - hoppa till nästa som kommer att hända (Ja / Nej) är relaterad till Tester som en sensor.

Nästa komponent används för att gå vidare efter ett överskridande eller en tom silo Ventil hopp eller nästa för att börja igen under utfodring

Stoppa programmet - om du helt vill få ut av verksamheten och gå vidare till nästa fodertid

Ändra tiden - t.ex. Ändra av pågående omrörnings tid.

(30)

Grundläggande information om vad som sker just nu, i den angivna processen.

vänster visar den typ av program som körs

Den högra sidan visas i rött om det finns larm, klicka i larmet texten och du kan få hjälp att förstå larmet (Se larm förklaringar) Kom ihåg nr på larmet.

Den DM6000 kan köra 4 samtidiga arbetsuppgifter kallas Processer Aktivitet bilden visas den process som visas i fetstil här Process 1

Fast grönt betyder pågående arbete alla OK - Blinkande grönt betyder ingen aktivitet allt OK, om att Flash ett grått kors över den blå, betyder det att processen är avmarkerat, och

processen stannarutfodring när strömmen är klar.

Rött innebär att det finns larm här på Process 3, Om det blinkar en grå kors över den blå, betyder det att processen är avmarkerat, och processen stannar utfodring när strömmen är klar.

Blått betyder att användaren har valt att trycka på Paus-knappen om ett grått kors över den blå, betyder det att processen är avmarkerat, och processen stannar utfodring när strömmen är klar.

Grå innebär att processen inte är ansluten.

Innebär att det har varit ett larm och 5 varningar sedan räknarna var senaste nollställning Klicka på bilden för att återställa Detta BÖR vara samma person varje dag, och Samtidigt som du så bara genom att titta på dessa siffror, se om det finns någon anledning att öppna larmlistan för att se om det finns något av intresse.

Klicka på ikonerna för att se larm och varningar (se Tidigare)

(31)

12.1 Historik listan

I den här bilden kan du ändra vyn genom att klicka på texterna, för visning av antingen larm- varning- eller helt enkelt operativsystem historia.

På toppen av bilden kan identifieras vilken period du vill visa information om

Du klickar på Rutan

Om du får möjlighet att göra sökning i larmlistan för särskilda åtgärder, kom ihåg att välja bort detta igen när vi såg att det var intressant, eftersom

dessa urvalskriterier använda nästa gång du kommer tilllarmlistan.

Visa fält kommer det att grönt när specificeras urvalskriterierna.

Genom att klicka på frågetecknet längst upp i bilden för att komma till larm förklaringar.

(32)

12.2 Larm förklaringar

Denna hjälp sida ger förklaringar till alla larm och varningar som DM6000 kan ge, Det finns snabba knappar för att enklare komma till larmet eller varning du vill läsa om.

Det finns också en utskrift symbol att klicka på om du vill ha en utskrift av alla larm möjligheter.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :