• No results found

HELFART Grå rutor = klinisk utbildning. Vita rutor = teori SPECIALISTUTBILDNING FÖR SJUKSKÖTERSKOR VÅRTERMINEN 2022 2021-09-02

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "HELFART Grå rutor = klinisk utbildning. Vita rutor = teori SPECIALISTUTBILDNING FÖR SJUKSKÖTERSKOR VÅRTERMINEN 2022 2021-09-02"

Copied!
5
0
0

Full text

(1)

2021-09-02

SPECIALISTUTBILDNING FÖR SJUKSKÖTERSKOR VÅRTERMINEN 2022 HELFART Grå rutor = klinisk utbildning. Vita rutor = teori

VECKA

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Distriktssköterska T1

2DS13

Vetenskaplig teori och metod, 7.5 hp

Kursansvarig:

Examinator:

Utb.administratör:

Kurskod: 2SP032

Farmakologi och sjukdomslära 1, 7.5 hp Labmed

Kursansvarig:

Examinator:

Utb.administratör:

Kurskod: 2DS014

Hälsa, livsvillkor och miljö, 7.5 hp

Kursansvarig:

Examinator:

Utb.administratör:

Kurskod: 2DS007

Teoretisk grund för arbete inom distriktsvård, 7.5 hp

Kursansvarig:

Examinator:

Utb.administratör:

Kurskod: 2DS010

Distriktssköterska T2

2DS13

Verksamhetsförlagd utbildning inom barnhälsovård och elevhälsans medicinska insatser, 7.5 hp

Kursansvarig:

Examinator:

Utb.administratör:

VIL/VFU-handläggare:

Kurskod: 2DS012

Verksamhetsförlagd

utbildning inom distriktsvård och omvårdnad inom

hemmiljö, 7.5 hp

Kursansvarig:

Examinator:

Utb.administratör:

VIL/VFU-handläggare:

Kurskod: 2DS011

Examensarbete i omvårdnad – distriktssköterska 15 hp

Kursansvarig:

Examinator:

Utb.administratör:

Kurskod: 2DS009

Distriktssköterska T3

2DS13

Farmakologi och sjukdomslära 2, 7.5 hp

Kurskod: 2DS006

Labmed

Omvårdnad vid beroende och psykisk ohälsa, 3 hp

Kursansvarig:

Examinator:

Utb.administratör:

Kurskod: 2SP051

Akut ohälsa och integrativ omvårdnad, 4,5 hp

Kursansvarig:

Examinator:

Utb.administratör:

Kurskod: 2DS013

(2)

KI SÖS

VECKA

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

OperationT1 2OT13

Vetenskaplig teori och metod, 7.5 hp

Kursansvarig:

Examinator:

Utb.administratör:

Kurskod: 2SP050

Medicinsk vetenskap – operationssjukvård , 7.5 hp

Ladokadministratör: Labmed Kurskod: 2OT012

vetenskap

Teori 

VFU

Utbildningssamordnare:

Operationssjukvård - perioperativ

omvårdnad 1 15 hp

Kurskod:2OT014 Kursansvarig:

Examinator:

Utb.administratör:

Utbildningssamordnare:

Operation T2 2OT13

Operationssjukvård – perioperativ omvårdnad 2, 7.5 hp

Kurskod: 2OT015 Kursansvarig:

Examinator:

Utb.administratör:

Operationssjukvård – perioperativ omvårdnad 3, 7.5 hp

Kurskod: 2OT016 Kursansvarig:

Examinator:

Utb.administratör:

vetenskap

Examensarbete i omvårdnad - operationssjukvård, 15 hp

Kurskod: 2OT013 Kursansvarig:

Examinator:

Utb.administratör:

(3)

VECKA

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Ambulans T1

2M113

Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad, 3,5 hp (av 7 hp)

Kurskod: 2AM018 Kursansvarig:

Examinator:

Utb.administratör: Katarina Wahlstedt

Medicinsk vetenskap inom akutsjukvård, 7,5 hp

Kurskod: 2SP044 Kursansvarig:

Examinator:

Utb.administratör: Katarina Wahlstedt

Omvårdnad och medicinska ämnen inom ambulanssjukvård 1 (2AM016)

moment 1; 7,5hp

VFU: Ambulans 2v

Kurskod: 2AM016 Kursansvarig:

Examinator:

Utb.administratör: Katarina Wahlstedt

Ambulans T2 2M113

Omvårdnad och medicinska ämnen inom ambulanssjukvård 1, 7.5 hp

Omvårdnad och medicinska ämnen inom ambulanssjukvård 2

(4)

Ambulans T3 2M113

Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad, 4 hp (av 7 hp)

Kurskod: 2AM018 Kursansvarig:

Examinator:

Utb.administratör: Katarina Wahlstedt

Examensarbete i omvårdnad – Ambulanssjukvård 15 hp

Kurskod: 2AM019 Kursansvarig:

Examinator:

Utb.administratör: Katarina Wahlstedt

Specialist, Helfart VT22

VECKA

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

AnestesiT1 2AN13

Vetenskaplig teori och metod, 7.5 hp

Kursansvarig:

Examinator:

Utb.administratör:

Kurskod: 2SP032

Medicinsk vetenskap inom akutsjukvård, 7.5 hp e

Ladokadministratör: Labmed Kurskod: 2SP006

e

 Teori

 VFU

VIL/VFU-handläggare:

Anestesisjukvård – perioperativ

omvårdnad 1, 15 hp

Kursansvarig:

Examinator:

Utb.administratör:

Kurskod:2AN009

Anestesi T2 2AN13

Anestesisjukvård –

perioperativ omvårdnad 2, 7.5 hp

Kursansvarig:

Examinator:

Utb.administratör:

VIL/VFU-handläggare:

Kurskod:2AN010

Anestesisjukvård –

perioperativ omvårdnad 3, 7.5 hp

Kursansvarig:

Examinator:

Utb.administratör:

VIL/VFU-handläggare:

Kurskod:2AN011

Examensarbete i omvårdnad - anestesisjukvård, 15 hp

Kursansvarig:

Examinator:

Utb.administratör:

Kurskod: 2AN012

(5)

IntensivT1 2IN13

Vetenskaplig teori och metod, 7.5 hp

Kursansvarig:

Examinator:

Utb.administratör:

Kurskod: 2SP032

Medicinsk vetenskap inom akutsjukvård, 7.5 hp e

Ladokadministratör: Labmed Kurskod: 2SP006

 Teori

 VFU

VIL/VFU-handläggare:

Omvårdnad inom intensivvård 1, 15 hp

Kursansvarig:

Examinator:

Utb.administratör:

Kurskod:2IN009

Intensiv T2 2IN13

Omvårdnad inom intensivvård 2, 7.5 hp

Kursansvarig:

Examinator:

Utb.administratör:

VIL/VFU-handläggare:

Kurskod:2IN010

Omvårdnad inom intensivvård 3, 7.5 hp

Kursansvarig:

Examinator:

Utb.administratör:

VIL/VFU-handläggare:

Kurskod:2IN011

Examensarbete i omvårdnad-intensivvård, 15 hp

Kursansvarig:

Examinator:

Utb.administratör:

Kurskod: 2IN012

References

Related documents

Precipitation and temperature fields from historical records and General Circulation Models (GCM) have been used in hydrologic models to study the impacts of climate variability

Vi ville inte utgå från att användandet av AAS var något negativt för våra intervjupersoner och trodde också att fler AAS-användare skulle vilja delta i studien om vi

kärlväxt angivet som närvaro i antal rutor av de

Alla mina informanter har upplevt att de inte alltid varit en del i gemenskapen och att de ibland glömts bort när det kommer till att föra vidare information som även berör

Vecka 51, 2021 Handledning 3, datum meddelas senare Zoom Ann-Mari Fagerdahl Charlotta Olivecrona Anki von Vogelsang Eva Torbjörnsson Vecka 1, 2022. Onsdag 5 januari,

[r]

organdonation och vård i livets slutskede, smågrupper OP Reflektionsseminarium – Etisk diskussion om. organdonation och vård i livets slutskede, smågrupper

Inlämning av fullständigt ifyllt och av handledaren signerat och inskannat BeVut i Canvas senast söndag

Sista dag för respektive grupp (samma som i uppgift 1) att skicka eventuella frågor till frågestunden kring föreläsningen Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt. Se inspelad

[r]

[r]

kvartil Median Övre  kvartil Max

Förskolans verksamhet utgör utgångspunkt för kursens innehåll och förväntade studieresultat.. Arbetsformer under VFU planerar du i samråd med

Översättning med språklig och innehållslig analys av au- tentiska texter, prosa och poesi, från klassisk tid, medeltid och tidigmodern tid. Vergilius: utdrag ur Aeneidos, Ovi-

Ökning för axlar och ärmhål: Fortsätt sticka i mönster, gör ökn i var sida mot ärmhålet så här: 1 kantm, 1 ökn, sticka mönster fram till sista m, 1vriden ökn, 1 kantm..

Den kliniska handlingsberedskapen ansågs enligt sjuksköterskor i flertalet kvantitativa studier på olika sätt ha stärkts genom HTS, då dessa bidrog till att sjuksköterskorna

To the author´s knowledge, the only paper that investigates the consequences of the mergers in Europe, is Nielsson (2008) who finds empirically that the formation of

att de bidrog till deras förståelse av teori i hög grad (5,5 respek- tive 5,8); och att de var till nytta för de praktiska övningarna (5,0 i båda kurserna). Intervjuerna visade

förstår att det är svårt att få ihop med mat och fika i så stora grupper men det va inte trevligt att äta i matsalen, rörigt 

[r]

Sjuksköterskorna ansåg att stöd och uppskattning för att komma in i arbetet och gemenskapen var viktigt för att nyutexaminerade sjuksköterskor skulle känna sig trygga.. Trots

• De kunskaper och färdigheter som krävs för att inom specialområdet ansvara för handhavandet av medicinteknisk utrustning.. • Förmåga att medverka i planering, uppföljning

Kontakta ansvarig ledare eller kansliet för mer information och om du vill prova.. Ovan: showdownspelare har ett racket i trä och skyddshandske för att inte