• No results found

Samlat facit Högre nivå

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Samlat facit Högre nivå"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Mikael Sundström Alirskolan Problemlösning:

1. 12,5 st. Det ger 12 st hela bitar.

2. 8 portioner = 23

3. 40 kr till Sture. 70 kr till Bert.

4. 69 600 kr 5. 90 000 kr 6. 75 st

7. 967 mg (0,967 g) 8. 20 000 meter

9. 25 kr

10. Hon har räknat 5 ∙ 3 istället för 5 ∙ 5 ∙ 5 11. a) Japp, man se 0,5 som 50%

b) Nej, svaret blir större c) Ja

d) Yes, 92 är detsamma som 9 ∙ 9 e) Nej, att dela med något litet ger ju ett större svar.

Negativa tal:

1. (–1) 2. 5 3. 2 4. (–17) 5. (–6) 6. 6 7. (–30) 8. (–4) 9. (–2) 10. 2 11. (–7) 12. 9 13. (–14) 14. (–6) 15. 11 16. 0 17. (–10) 18. 4 19. (–27) 20. 41 21. (–21)

Potensberäkningar:

1. 0,001

2. 0,09

3. 32

4. 52

5. 72

6. 92

7. 23

8. 82

9. 1

10. (-1)

11. (-8)

12. 16

13. 102

14. 106

15. 10-1 16. 10-3

17. 9

18. 28

19. -171

20. 101=10 21. 10-5

22. 107

23. 104

24. 20 = 1 25. 10-10

26. 2300,42

27. 1548,97

Grundpotensform Högre nivå:

1 a) 1000ggr b) 100000 c) 2 d) 4000 e) 3000 f) 400 2 a) 8 ∙ 108 b) 9 ∙ 106 c) 4,5 ∙ 109

d) 7,2 ∙ 1010 e) 2,4 ∙ 109 f) 5,6 ∙ 1014 g) 3,5 ∙ 104 h) 5, 4 ∙ 109

3 a) 2 ∙ 102 b) 2 ∙ 103 c) 2,5 ∙ 104 d) 4,2 ∙ 103 e) 8 ∙ 104 f) 5 ∙ 104 Grundpotensform (riktigt hög nivå):

Samlat facit

Högre nivå

References

Related documents

5 Johan gjorde en undersökning om hur många telefoner som fanns i ett

FACIT Högre & mycket högre

Ekvationer Högre

Hur mycket ska Johanna senare betala tillbaka till Sture och Bert för att alla ska ha betalat lika mycket.. De resterande pälsarna såldes ut för halva priset i slutet

Jag och 3 kompisar delade på en godispåse för 20

Jag och 3 kompisar delade på en godispåse för 20

Grundpotensform (riktigt hög nivå):. Samlat facit

Facit – Högre nivå.. Multiplicera bråk