• No results found

Högre nivå – Blandad Problemlösning

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Högre nivå – Blandad Problemlösning"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Högre nivå – Blandad Problemlösning

1 Räkna ut veckans medeltemperatur.

2 Räkna ut

a) hundarnas medelvikt b) hundarnas medianvikt

3 På frågan ”Vilket husdjur har du?” Svarade eleverna så här:

kanin, katt, hund, fiskar, inget, kanin, kanin, inget, fiskar, hund hund, katt, katt, katt, inget, hund, hund, katt, kanin, inget, katt

a) Gör en tabell som visar resultatet.

b) Gör ett stapeldiagram som visar resultatet.

4 Tabellen visar hur långt Axel och Sara simmade under fem dagar.

Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Totalt Medelvärde Axel 650 500 750 675 925

Sara 225 600 325 525 475

a) Hur långt simmade Axel i genomsnitt per dag?

b) Som du ser i tabellen blev medelvärdet för Sara 475 m.

Hur långt simmade hon dag 5?

5 Johan gjorde en undersökning om hur många telefoner som fanns i ett antal hushåll.

a) Hur många hushåll hade mer än 6 telefoner?

b) Hur många hushåll frågade Johan?

c) Hur många telefoner hade hushållen i medeltal?

6 Handbollspelaren Staffan gjorde i medeltal 4,9 mål på 100 matcher. Hur många mål måste han göra i nästa match för att komma upp i 5 mål per match?

7 Du har tre tal: 1, 9 och 19. Vilket heltal mellan 9 och 19 ska

du välja för att medelvärdet och medianen av de fyra talen ska bli lika?

Antal telefoner Antal hushåll

5 6 7 8 9

10

5

7

ti on to fr 6 5 2 0 3 5 Dag

Temp.ºC

25 kg

5 kg 12 kg

8 kg

10 kg

References

Related documents

The general purpose of this thesis is to study the problems of estimation and hypothesis testing in multivariate normal models related to the specific block covariance structure Σ

Här har jag främst undersökt gestaltmönstren för riktning och balans. De tycks båda manipulera läsningens tid. En stigande riktning tycks skynda på tempot, medan.. fallande

Schoenfeld (1992) vill som bekant inte se problemlösning som baseras på en specifik metod, utan istället se mer av gissningar och framför allt sann förståelse för vad ett problem

Mikael Sundström, Lotta Skoglund Granbergsskolan. Minus

Mikael Sundström, Lotta Skoglund

Beräkna omkrets och area hos en parallellogram med sidorna 37,3 mm och 12,5 mm, där höjden (vinkelrät mot den längre sidan) är 10,1 mm.. Men

Hur stor area har området om det ser ut enligt nedan.. Triangelns hypotenusa är

[r]

Längden hos en rektangel med omkretsen 52,0 mm är 4,00 mm längre än bredden.. Bestäm

Visa Micke ditt svar…. Addera &

FACIT Högre & mycket högre

”Ett tal ökas med 12. Anna är 4 år äldre än Åsa. Johan är 3 år yngre än Åsa. Kalla Åsas ålder för x. Skriv ett uttryck för a) Annas ålder. b)

Förenklingar Högre nivå Se

Ekvationer Högre

Priset på en tidning höjdes på några år från 4 kr till 8 kr.. Med hur många procent

Hur mycket ska Johanna senare betala tillbaka till Sture och Bert för att alla ska ha betalat lika mycket.. De resterande pälsarna såldes ut för halva priset i slutet

Mikael Sundström Alirskolan Problemlösning:1. Det ger 12 st

Area & Omkrets, blandad

[r]

Ännu högre nivå,

När 9.1 hade idrottsdag kunde 5 elever av klassens 27 elever inte deltaga eftersom de hade lagt ner all sin energi på ett matteprov6. Hur många procent av eleverna

Anki köper varje månad en tidskrift om lerduveskytte för 65 kr.. En prenumeration på samma tidskrift kostar 600 kr

Undersökningen inleddes med intervjun utifrån hur eleverna använder av sina resonemang för att lösa uppgifter samt vilka metoder de använder sig av. Efter samtalet med