Karta över bullerberörda bostäder. Dessa ärmakerade med röd färg.Objekt: Södra infarten Väg 53 Eskilstuna

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Björkliden Anderslunda

Norra skogen

Fångstgrop Stensätter

Lundkvisttorp Soldalen Nybylund

Björkbacken Bergkulla Norrskogen Lilla Nyby Sticktorp

Drottningstenen

Eklundaberget

Rolandsberg Vårby

Aspbacken Nybylund Nystugan

Supdisken

Stora Nyby Bjärke Gustavslund

Metallind. Viptorp

Hörninge Avfallsanläggning

Björkdalen Tallbacken

0/300 0/400

0/500

0/600 0/700 0/800 0/900 1/000 1/100 1/200 1/300

1/400 1/500

1/600

1/700

1/800

1/900

2/000 2/100

2/200 2/300

2/400 2/500

2/600 2/700

2/800 2/900

3/000 3/100

3/200 3/300

3/400

3/500

3/600 3/700

3/800 3/900

4/000 4/100

4/200 4/300 222

232

501

132 131

156

149 152

151 109 113

102

100 106

127 115

202 203

140141 377

A3. Skala 1:10000

0 50 100 200 300 400 m

Karta över bullerberörda bostäder. Dessa är makerade med röd färg.

Objekt: Södra infarten Väg 53 Eskilstuna

Beställare: Trafikverket

Beräkning

Programvara: 8.0 2018-11-09 Typ:

Standard:

Beräkningsnummer, Datum, Tid

Symboler

Bostad Annan byggnad Väg 53 Väg Vatten Järnväg

Gräns för vägplan

Bullerberörd bostad Adress: Västra Norrlandsgatan 10B 903 27 Umeå

Tel: 010 452 20 00 Fax: 010 452 39 67

Handläggare: Örjan Lindholm Uppdrag Nr: 284611

Ritningsnummer: AK01 Storlek: A3

Datum: 2021-08-25

Figure

Updating...

References

Related subjects :