Beräkningsfall: Nuläge.Ekvivalent ljudnivå från väg- och tågtrafik,2 m över mark.Objekt: Södra infarten Väg 53 Eskilstuna

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Björkliden Anderslunda

Norra skogen

Fångstgrop Stensätter

Lundkvisttorp Soldalen Nybylund

Björkbacken Bergkulla Norrskogen Lilla Nyby Sticktorp

Drottningstenen

Eklundaberget

Rolandsberg Vårby

Aspbacken Nybylund Nystugan

Supdisken

Stora Nyby Bjärke Gustavslund

Metallind. Viptorp

Hörninge Avfallsanläggning

Björkdalen Tallbacken

0/300 0/400

0/500

0/600 0/700 0/800 0/900 1/000 1/100 1/200 1/300

1/400 1/500

1/600

1/700

1/800

1/900

2/000 2/100

2/200 2/300

2/400 2/500

2/600 2/700

2/800 2/900

3/000 3/100

3/200 3/300

3/400

3/500

3/600 3/700

3/800 3/900

4/000 4/100

4/200 4/300

A3. Skala 1:10000

0 50 100 200 300 400 m

Beräkningsfall: Nuläge.

Ekvivalent ljudnivå från väg- och tågtrafik, 2 m över mark.

Objekt: Södra infarten Väg 53 Eskilstuna

Beställare: Trafikverket Beräkning

Programvara: 8.0 2018-11-09 Typ: GNM

Standard: RTN 1996, NMT 1996 Beräkningsnummer, Datum, Tid 182, 2019-08-27, 22:39

Ekvivalent ljudnivå

i dB(A)

< 40 40 - 45 45 - 50 50 - 55 55 - 60 60 - 65 65 - 70 70 - 75

>= 75

Symboler

Bostad Väg i beräkning Väg

Annan byggnad Vatten

Naturreservat Järnväg

Gräns för vägplan Adress: Västra Norrlandsgatan 10B 903 27 Umeå

Tel: 010 452 20 00 Fax: 010 452 39 67

Handläggare: Örjan Lindholm Uppdrag Nr: 284611

Ritningsnummer: AK02 Storlek: A3

Datum: 2021-08-25

Figure

Updating...

References

Related subjects :