ATT KUNNA TILL…

Full text

(1)

ATT KUNNA TILL…

MA1203 – Matte

2011-06-14 Vuxenutbildningen Dennis Jonsson

ATT KUNNA TILL…

Matte C

(2)

 Kunna konjugatregeln! (...utan att titta i formelsamlingen)

 Veta vas som menas med uttrycket lg(x) = y

 Veta att multiplikation är detsamma som upprepad addition...

 Veta att roten ur ?? kan skrivas som "upphöjt till ett genom ??

 Kunna använda potens- och logaritmlagar med hjälp av formelsamling

 Förstå varför t. ex. lg(100) + lg(100) = 4

 Vara säker på vad som menas med att "bryta ut"

 Förstå varför t. ex. lg(0,0001) = -4

 Veta hur man skriver när man skall svara exakt

 Veta vad som menas med uttrycket "Ekvationen har rötterna..."

 Veta vad som menas med uttrycket "Nollställen..."

 Veta vad som menas med uttrycket "Funktionen är ej definierad..."

 Kunna avrundningreglerna

 Kunna faktorisera ett polynom om man vet polynomets nollställen

(3)

Allt som hör till föregående prov plus...

 Veta vad som menas med uttrycket "Derivatans värde i en punkt är..."

 Veta vad som menas med uttrycket "förändringskvot"

 Kunna derivera uttryck med hjälp av formelsamling

 Förstå varför e^x (e upphöjt till x) är sin egen derivata

 Kunna derivera uttryckav typen (4x³+5x²-x+1)/3

 Veta att konstanten faller bort vid all derivering

 Veta att pi och e är talkonstanter

 Veta att derivatans värde i en max- eller minpunkt är 0 (noll)

 Kunna göra volymberäkningar på kon med hjälp av formelsamling

 Kunna derivera volym på kon med hjälp av formelsamling

 Veta vad som menas med ordet tangent

 Kunna lösa ekvationer av typen 2 × q^3 = 100 (två upphöjt till q är lika med ett hundra)

 Kunna bestämma lutningen för en kurva i en given punkt

 Veta vad som menas med att derivera numeriskt

 Kunna använda funktionen nDeriv i räknaren (TI-82, TI-83, TI-84...)

 Kunna göra beräkningar utifrån en given funktion och en given frågeställning

 Veta vad som menas med följande sätt att skriva: g(x) = Q, Vad är g, vad är x, vad är Q?

 Veta vad som menas med ordet "vertikal"

 Veta vad som menas med ordet "riktningskoefficient"

(4)

 Känna igen derivatan till en funktion, ex att 20x^(-5) + 6x^2 är derivata till -5x^(-4)+2x^3

 Veta att exponenten inte avgör om ett tal är positivt eller negativt

 Om du får en rät linje (som är en derivata) inritad i ett koordinatsystem skall du veta hur funktionen kan se ut

 Kunna ta fram koordinaterna för en min- eller maxpunkt till en given andragradsfunktion, ex:

x^2 + 4x - 2 har min punkt vid (-2, -6)

 Kunna bryta ut och förenkla uttryck med hjälp av kvadrerings- och konjugatreglerna

 Kunna bestämma ekvationen för en tangent till en kurva i en given punkt

 Kunna avgöra om ln x (naturliga logaritmen för ett tal) är större eller mindre än 1 (ett)

 Kunna lösa en ekvation med x i exponenten med hjälp av logaritmer

 Kunna beräkna (medel-)årsräntan utifrån att man får startvärdet, slutvärdet samt antal år

 Kunna beräkna maximal volym på ett rätblock där proportionerna angivits

 Titta på en bild på en drivata som är en x^2 - funktion och kunna avöra var funktionen har sina max- och minpunkter samt lutningen mellan dessa

 Veta att att två parallella linjer alltid har samma k-värde

(5)

Allt som hör till föregående prov plus...

 Veta vad som menas med en aritmetisk summa

 Veta vad som menas med en aritmetisk talföljd

 Känna igen en aritmetisk talföljd

 Veta vad som menas med en geometrisk summa

 Veta vad som menas med en geometrisk talföljd

 Känna igen en geometrisk talföld

 Kunna se på en talföljd om den är aritmetisk eller geometrisk

 Kunna se utifrån en graf i ett koordinatsystem när derivatan är positiv, negativ eller noll

 Kunna beräkna det n:te talet i en geometrisk talföljd

 Kunna beräkna en geometrisk summa utifrån givna värden

 Kunna derivera exponentialuttryck med basen e, där variabeln x finns i exponenten

 Veta vad som menas med f '(x) = q

 Kunna formeln för geometrisk summa samt veta vad de olika talen i formeln har för betydelse

 Kunna beräkna årlig ökning/minskning utifrån givna värden

 Kunna beräkna uppgifter av typen a × s^3 = q ( ^ --> "upphöjt till")

 Kunna beräkna uppgifter av typen a × 3^s = q

 Kunna göra beräkningar av den typ som visas i uppgifterna 4302 - 4304 på sidan 202 (C-bok, Blå)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :